Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
2022-2023 Bahar Yarıyılı GNO İle Yatay Geçiş Sonuçları Önlisans

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” in kapsamında, 2022-2023  Eğitim–Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında yatay geçiş yapmak üzere Üniversitemiz ön lisans programlarına başvuruda bulunan adayların Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları 
Osmaniye Meslek Yüksekokulu için TIKLAYINIZ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için TIKLAYINIZ


Kayıt Tarihleri                            : 06 - 07 Mart 2023
Yedek Adayların Kayıt Tarihi   : 08 Mart 2023
Kayıt Yeri                                    : Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

KAYIT  İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Öğrenci Belgesi (Onaylı). 
2- Transkript (Onaylı).
3- Disiplin cezası alıp, almadığına ilişkin belge. (Onaylı).
4- 2 (İki)  adet fotoğraf (4,5x6 ebadında, son altı ay içinde önden çekilmiş olmalıdır.) ile başvurmaları gerekmektedir. 

   
 * Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir


2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Akademik Takvimi İçin 
TIKLAYINIZ

DERS MUAFİYETİ: 
Muafiyet Talebinde bulunacak öğrenciler, 
1- Transkript (not belgesi): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan, almış olduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belgenin aslı (fotokopi veya suret kabul edilmez).
2-Adayların kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda almış olduğu derslerin içerikleri (Onaylı). İle ilgili akademik birime başvurmaları gerekmektedir. 
Üniversitemize kaydını yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları dersler için, 20.03.2023 tarihine kadar muafiyet talebinde bulunabilirler. Bu süre dışındaki başvurular dikkate alınmaz.

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
a) e-posta, PTT, kargo vb. başvuru yöntemleri ile kayıt yapılabilecek olup postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
e) Üniversitemiz gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

3 Mart 2023
İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 80000 Fakıuşağı / OSMANİYE
03288271000
03288271032
ogrisleri@osmaniye.edu.tr