Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı EK MADDE-1 Merkezi Yerleştirme Puanına göre Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” in Ek Madde-1 (Merkezi Yerleştirme Puanına göre ) kapsamında, 2022-2023 Eğitim – Öğretim Yılı Güz Yarıyılında yatay geçiş yapmak üzere Üniversitemize başvuruda bulunan adayların Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

Mühendislik Fakültesi için TIKLAYINIZ
Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi için TIKLAYINIZ 
Fen-Edebiyat Fakültesi için TIKLAYINIZ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için TIKLAYINIZ 
İlahiyat Fakültesi için TIKLAYINIZ
Sağlık Bilimleri Fakültesi için TIKLAYINIZ
Osmaniye Meslek Yüksekokulu için TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için TIKLAYINIZ

Kayıt Tarihleri                            : 23 - 26 Ağustos 2022
Kayıt Yeri                                    : Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire 
                                                        Başkanlığı  

                   KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Öğrenci Belgesi
2- Transkript
3- Disiplin cezası alıp, almadığına ilişkin belge. 
4- Yatay geçişe engel durum olmadığına dair belge
5- 2 (İki)  adet fotoğraf (4,5x6 ebadında, son altı ay içinde önden çekilmiş olmalıdır.) ile başvurmaları gerekmektedir. 

* Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi ve burs konusunda ayrıntılı bilgi için de Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Akademik Takvimi İçin TIKLAYINIZ

DERS MUAFİYETİ: 
Muafiyet Talebinde bulunacak öğrenciler, 
Üniversitemize kaydını yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları dersler için, 12.09.2022 - 23.09.2022 tarihleri (dahil) arasında muafiyet talebinde bulunabilirler. Bu süre dışındaki başvurular dikkate alınmaz. Muafiyet talebinde bulunabilmek için;
1- Transkript (not belgesi): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan, almış olduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belgenin aslı (fotokopi veya suret kabul edilmez).
2- Adayların kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda almış olduğu derslerin içerikleri (Onaylı) İle ilgili akademik birime yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. 

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. 
c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
e) Üniversitemiz gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

22 Ağustos 2022
İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 80000 Fakıuşağı / OSMANİYE
03288271000
03288271032
ogrisleri@osmaniye.edu.tr