Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
2021 YKS İkinci Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Dikkatine

PTT şubelerinden edinebileceğiniz e-devlet şifresi ile 26-31 Ekim 2021 tarihleri (dahil) arasında www.turkiye.gov.tr adresinden kaydınızı online yaparak elektronik kayıt belgenizi alabileceksiniz. İşlemlerinizi www.turkiye.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümü altında yer alan 'Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı' başlığı altında açılacak olan 'Üniversite E Kayıt ' seçeneğini tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz. 

Online kayıt yaptıramayan öğrencilerimizin 26 Ekim–01 Kasım 2021 tarihleri (dahil) arasında Üniversitemize gelerek, şahsen başvurmaları halinde kayıtları yapılacaktır.

Kayıt Yerleri
Düziçi, Kadirli ve Bahçe Meslek Yüksekokulları ile Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesine yerleşen adayların kayıt işlemleri kendi okullarında; Osmaniye Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesine yerleşen adayların kayıt işlemleri ise Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında Yapılacaktır. 

 KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. 2021 YKS İkinci Ek Yerleştirme Sonuç Belgesinin bilgisayar çıktısı.
2. Adayın mezun olduğu orta öğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı. ( 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında orta öğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerden diploması hazırlanmamış olanlar, lise müdürlüklerinden alacakları yeni tarihli mezuniyet belgesi, Lise diplomasını kaybedenler ise “DİPLOMASINI KAYBEDENLERE MAHSUS ÖĞRENİM BELGESİ getirmeleri gerekir.)
3. Düziçi  Meslek Yüksek Okulu Özel Güvenlik ve Koruma Programına kayıt yaptıracak öğrencilerin, tam teşekküllü resmi bir hastaneden aldıkları, eğitim süresince ve daha sonrasında Özel Güvenlik Personeli olarak çalışmasına fiziki ve ruhsal bir engelinin olmadığını belgeleyen, Heyet raporunu getirmeleri gerekmektedir. 

Öğrenci Numaranızı öğrenmek için 

https://obs.osmaniye.edu.tr/  Öğrenci Bilgi Sistemine giriş  yapabilmek için 

Şifre Sıfırla bağlantısını kullanarak

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Akademik Takvimi İçin tıklayınız

* 2021-2022 eğitim-öğretim yılı ders kayıtları 26 Ekim - 01 Kasım 2021 tarihleri arasında,  dersler ise başlamıştır.
* Kayıt tarihi itibariyle ortaöğretim kurumlarından mezun olamayan ancak tek ders veya ek sınavlar sonucunda mezun olacak olan öğrenciler için geçici kayıt yapılacak olup 31 Aralık 2021 tarihine kadar  mezuniyetlerini belgelemeleri gerekmektedir.  Anılan tarihe kadar mezuniyetini belgeleyemeyenlerin  kayıtları silinecektir.  
* Normal öğretim programlarına yerleşen öğrenciler öğrenci katkı payı ödemeyeceklerdir.
* İkinci öğretim programlarına yerleşen öğrencilerin öğrenim ücretlerini ders kayıt haftasında (26 Ekim - 01 Kasım 2021) ödeyeceklerdir. Bulundukları yerdeki en yakın T.C. Ziraat Bankası ATM'lerinden veya internet şubesinden 
26 Ekim - 01 Kasım 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemeleri gerekmektedir. Katkı Payınızı/ Öğrenim ücretinizi yatırabilmek için ATM'lerin 
"Ödeme İşlemleri"
"Eğitim/Sınav Ödemeleri"
"Üniversite Ödemeleri"
"Anlaşmalı Üni. Ödemeleri"
"Yurtiçi Üniversiteler"
"Lütfen Ödeme Yapacağınız Üniversitenin İl Plaka Kodunu Giriniz" yazan bölüme "80" yazıp "GİRİŞ" tuşuna basınca
"Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi" menüsünden öğrenci numaranızı girerek yatırabilirsiniz.  ATM'lerden öğrenim ücreti yatırmak için banka hesabınızın bulunması gerekmemektedir "Giriş" tuşuna basarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

* İkinci öğretim programlarına yerleşen şehit veya gazi yakınları (kendisi, eş ve çocukları) durumlarını gösteren belge ile başvurmaları halinde, öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir.
 
* Engelli öğrencilerimiz engel oranını gösteren sağlık kurulu raporu ile başvurmaları halinde, engel oranı kadar indirimli öğrenim ücreti ödeyeceklerdir.
* Üniversitemize  kaydını yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları dersler için, akademik takvimde belirtilen ders kaydının ilk gününden başlamak üzere, en geç on iş günü içinde, muafiyet talebinde bulunabilirler. Muafiyet talebinde bulunmak isteyen öğrenci bir dilekçe ile başarmış olduğu dersleri gösteren onaylı transkript ve ders içerikleri ile  ilgili  akademik birime şahsen başvurması gerekmektedir.
* Lisans programlarında  İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı bulunmakta olup İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitimi almak isteyenler Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okuluna başvurmaları gerekmektedir.
  
* İlahiyat Fakültesine yerleşen öğrencilerimiz Hazırlık sınıfı için İlahiyat Fakültemize  başvurması gerekmektedir.
 
* Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, Öğrenim Kredisi  konusunda ayrıntılı bilgi için de Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir
NOT 1: 1999 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylardan kayıt esnasında lüzum görülmesi durumunda   Üniversiteye kayıt  olmasında askerlik yönünden bir sakınca olmadığına” ilişkin Askerlik Durum Belgesi istenecektir.

NOT 2: COVİD-19 Pandemisi nedeni ile karantina altında olan adaylar durumlarını belgeleyen evrakları, dilekçeleri ve kayıtta istenen belgeleri  ogrisleri@osmaniye.edu.tr adresine göndermeleri durumunda kayıtları yapılacaktır. Ders muafiyet talepleri için ilgili akademik birim ile görüşmeleri gerekmektedir. 

NOT:3 Kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler  danışmanları ile iletişime geçerek ders kaydı yapmaları gerekmektedir. Danışman bilgilerinizi öğrenci bilgi sistemi üzerinden görebilirsiniz. 

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. 
c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
e) Üniversitemiz gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
 İletişim: Telefon :  0328-8251818/1402-1403-1404-1405-1414 
 Web : http://oidb.osmaniye.edu.tr/index.php

 

 

İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 80000 Fakıuşağı / OSMANİYE
03288271000
03288271032
ogrisleri@osmaniye.edu.tr