Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
7417 Sayılı Af Kanunu

5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35 Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 83 üncü maddeden yararlanmak isteyen (öğrenci affı) 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen üniversitemiz öğrencileri, en geç 05.07.2022 tarihinden itibaren 4 ay içinde, kayıtlarının silindiği veya kayıt hakkı kazandıkları Fakülte/Enstitü veya Yüksekokula aşağıdaki başvuru formu ve istenen belgeler ile başvurmaları ve kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrenime başlayabileceklerdir.

05.07.2022 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde kayıtlarının silindiği Fakülte/Enstitü veya Yüksekokula başvuru formu ve gerekli belgeler ile başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir. Bu adayların kanunun yayımlandığı tarihte askerlik görevini yapmakta olduklarını ayrıca belgelemeleri gerekmektedir. Konuya ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulunca belirlenecektir.

Af kapsamında Üniversitemize yatay geçiş yapmak isteyen diğer yükseköğretim kurumu öğrencilerine ait duyuru daha sonra yayımlanacaktır.

Af kanunundan yararlanamayacaklar:
Her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler, (terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkûm olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler,Başvuru İçin Gerekli Belgeler
Ön Lisans ve Lisans Öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenecek Belgeler 
1. Lise Diploması (Dikey Geçiş Öğrencileri için Ön Lisans Diploması)
2. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.
3. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
4. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
5. ÖSYS Yerleştirme Belgesi (Ön Lisans ve Lisans programlarına yerleştiği halde daha önce kayıt yaptırmayan öğrenciler için)
6. Askerlik görevini yapmakta olanlar için askerlik terhis belgesi
7. Ön Lisans ve Lisans başvuru formu için TIKLAYINIZ


Yüksek Lisans ve Doktora ve Sanatta Yeterlilik öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenecek Belgeler 
1. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
2. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.
3. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
4. Diploma (Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlilik için Yüksek Lisans)
5. Askerlik görevini yapmakta olanlar için askerlik terhis belgesi
6. Lisansüstü başvuru formu için TIKLAYINIZ

İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi F Blok 80000 OSMANİYE
00328827100
00328825186
.@osmaniye.edu.tr