Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Güncellendi ! 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Sonuçları

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Sonuçları

Sonuçlar İçin Tıklayınız.

Kayıt Tarihleri                             : 23-24 Şubat 2022

Yedek Adayların Kayıt Tarihi     : 25 Şubat  2022

Kayıt Yeri                                    : Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bahçe Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimine başvurmaları gerekmektedir.

                            

                        

KAYIT  İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Öğrenci Belgesi (Onaylı).

2- Transkript (Onaylı).

3- İkinci öğretim öğrencisi olup birinci öğretim programına yerleşen öğrenciler için 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar  yarıyılı sonu itibariyle ilk %10‘a girdiğini gösteren resmi belge, (Onaylı).

4- Disiplin cezası alıp, almadığına ilişkin belge. (Onaylı).

5- Yatay geçişe engel durum olmadığına dair belge

6- ÖSYS yerleştirme Belgesi

7- Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığını ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu ön lisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğini gösterir belge

8- 2 (İki)  adet fotoğraf (4,5x6 ebadında, son altı ay içinde önden çekilmiş olmalıdır.) ile başvurmaları gerekmektedir.

 

* 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ders kayıtlarınızı 28 Şubat 2022- 04 Mart 202 tarihleri arasında danışmanlarınızla irtibata geçerek yapabilirsiniz. 

DERS MUAFİYETİ:

Üniversitemize kaydını yaptıran öğrencilerden daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları dersler için Muafiyet Talebinde bulunacak olan öğrencinin; ders kaydı yaptırdığı tarihten itibaren en geç on iş günü içinde, bir dilekçe ile başarmış olduğu dersleri gösteren Transkript (ONAYLI)  ve ders içerikleri (ONAYLI)  ile  ilgili  akademik birime şahsen başvurması gerekmektedir.

* Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir

2- KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

 

a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

e) Üniversitemiz gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

İletişim
İslam Mahallesi Ali Farsakoğlu Caddesi No 66 Bahçe /OSMANİYE
03288612282
03288612658
bahcemyo@osmaniye.edu.tr