Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Politikalar
Birim Politikası
Birimimizin akademik, idari ve teknolojik alt yapısını güçlendirmek,
Uzaktan eğitim uygulamalarını üniversite genelinde yaygınlaştırmak,
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim-öğretim sistemindeki etkinliğini artırmak,
Birimimizin dış paydaşlarla olan iş birliğinin artırılmasını sağlayarak, uzaktan eğitim kanalıyla toplum yararına hizmetler sunmak,
  Kendi iç kalite güvencesi sistemi içerisinde tüm faaliyetlerini uluslararası standartlara çıkarmak.

Eğitim-Öğretim Politikası
Uzaktan eğitim süreçleri hakkında gerekli bilgilendirmeleri, eğitimleri yapmak ve gerekli materyalleri hazırlamak,
  Çağdaş bilimsel değerleri dikkate alan öğrenci merkezli eğitimi uzaktan eğitim sistemine entegre etmek,
Öğrenci merkezli uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme yöntemi olarak alternatifler sunmak.

Araştırma-Geliştirme Politikası
Uzaktan eğitimde yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek ve yaşam boyu öğrenme faaliyetlerini artırmak,
Çeşitlilik ilkesine göre zengin öğrenme yollarıyla desteklenen öğrenme ve öğretme süreçleri tasarlamak,
Uzaktan eğitim alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası diğer birimlerin çalışmalarına katılmak ve ortak eğitimler düzenlemek.

Kalite Politikası
Uzaktan öğrenme sisteminin öğrenci merkezli, esnek, erişilebilir ve teknoloji tabanlı niteliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak,
Öğrencilere en iyi eğitim olanaklarının sunulmasını sağlayacak mekanizmalar oluşturmak,
Uzaktan eğitim sırasında dijital imkanlar vasıtasıyla kayıt altına alınan her türlü kişisel veriyi yasalara uygun şekilde işleyip depo etmek,
Uzaktan eğitim süreçleriyle ilgili belirli standartlar oluşturmak ve bu doğrultuda ilerlemek,
Sisteme erişim ve kullanım kolaylığı sağlayarak, programların amaçlarını, öğrenme çıktılarını, ders ve yeterlilik ilişkilerini online olarak tüm paydaşlara ulaştırmak.

Memnuniyet Politikası
Birimimiz, uzaktan eğitimdeki başarıyı artırmanın yolunun, öğrenci ve akademik personelin memnuniyetine artırmakla mümkün olacağı bilinciyle hareket ederek;