Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Kısmi Zamanlı Öğrenci
“Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı” Nedir?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46'ncı maddesine istinaden yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Kısmî Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları" ile Üniversitemizin 26/08/2014 Tarihli ve 390/14 Sayılı Senato Esasları Yönergesi çerçevesinde, eğitim-öğretim dönemleri içinde Üniversitemiz birimlerindeki akademik ve idari iş ve işlemlere yardımcı olmaları amacıyla "Kısmî Zamanlı Çalışma" kapsamında (ilgili döneme ait Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile uygun görülen sayıda) öğrenci çalıştırılmaktadır.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırmanın Amacı Nedir?

Amaç öğrencilerimizin ders saati dışındaki boş zamanlarında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geçici işlerde çalıştırılarak, hem maddi kazanç hem de uygulama becerisi kazanmaları sağlanarak iş disiplini edinmiş üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Kime Denir?

Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinde öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılan ve işçi sayılmayan öğrenciye denir.

Kimler Kısmi Zamanlı Çalışabilir?

Ön lisans, lisans ve lisansüstü (tezsiz ve özel öğrenci hariç) programlarından herhangi birine kayıtlı olan, normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim gören ve disiplin cezası almamış öğrencilerimiz kısmi zamanlı öğrenci olarak Üniversitemizde görev yapabilirler.
Hangi Öğrenciler Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılamaz?
Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri,
Başka Üniversite öğrencisi olup, Üniversitemizde “Özel Öğrenci” statüsünde öğrenim gören öğrenciler,
Yabancı Uyruklu Öğrenciler (KKTC ve Türkî Cumhuriyetler dahil)
Terör, uyuşturucu veya yüz kızartıcı suçlar gibi olaylar nedeniyle sabıkası olanlar,
Disiplin cezası almış olanlar,
(Yetim Maaşı ve Nafaka dışında) En az “Asgari Ücret” düzeyinde gelire sahip olanlar,
Normal eğitim-öğretim süresini aşanlar (Hazırlık sınıfı okuyanlara bir yıl eklenir),
Daha önce çalışmış ise, çalıştığı dönem içerisinde Kurumumuzla yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmiş olanlar, "Kısmi Zamanlı Öğrenci" statüsünde çalıştırılamaz.Öğrenciler Ne Tür İşlerde Çalışırlar?

Öğrenciler iş ve işlemlerin daha hızlı ve verimli yürütülebilmesi amacıyla, o birimdeki çalışma düzenini aksatmadan yönetici, memur ve öğretim elemanlarına katkıda bulunmakla yükümlüdürler. Genel olarak basit ofis işlerinde, uzmanlık gerektirmeyen işlerde, eğitim gördüğü konu ile ilgili işlerde çalışırlar.

Öğrenciler Ne Tür İşlerde Çalıştırılamazlar?
Öğrenciler başta birimlerin öğrenci ve not işlerinde olmak üzere birimlerdeki temizlik, taşıma vb. gibi ağır işlerde çalıştırılamazlar.
Çalışma Süresi Ne Kadardır?

Kısmi zamanlı öğrenciler (çalıştıkları birim tarafından uygun görülen program çerçevesinde) günde 3 ilâ 5 saat, haftalık ise en fazla 15 saat çalıştırılabilir.

Öğrencilerin Çalışma Saatleri Nasıl Düzenlenir?

Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı ile işin başlama ve bitiş saatleri, öğrencinin ders programını aksatmayacak şekilde ilgili birim yöneticileri tarafından belirlenir.

Hafta Sonları ve Tatil Günleri Öğrenci Çalışır mı?

Kanunlarda milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte, hafta sonu, gece ve resmi tatil günlerinde açık olan birimlerde işin gerektirdiği durumlarda kısmi zamanlı öğrenci, birim yöneticisinin isteği üzerine bu günlerde çalışmak zorundadır.
Birden Fazla Birimde Çalışabilir mi?

İki farklı birimde çalışma hakkı bulunmamaktadır.

Çalışıyor Olmam Ailemden Aldığım Hakları Ortadan Kaldırır mı?

Öğrencilerimiz elde etmiş oldukları bu gelir nedeni ile sahip oldukları aylık ya da aileleri tarafından sağlanan olanaklardan mahrum olmazlar.

SGK 39’dan Yetim Maaşı Alıyorum. Kısmi Zamanlı Olarak Çalışırsam Maaşım Kesilir mi?

SGK'dan yetim maaşı alan öğrenciler, kısmi zamanlı olarak çalıştıklarında maaşları kesilmez.

Nerelerde Çalışabilirim?

Üniversitemiz tüm akademik ve idari birimleri öğrencilerine iş imkânları sunarken araştırma geliştirme merkezlerinde iş imkânları sağlamaktadır.

Öğrenci Alımları Hangi Dönemlerde Yapılmaktadır?

Öğrenci alımları her eğitim-öğretim döneminin başında (Ekim ayı)yapılmaktadır. İhtiyaç olması durumunda dönem ortasında (Şubat ayı) ve yaz döneminde (temmuz ayı) yapılmaktadır. Bu dönemler haricinde öğrenci alımı yapılmamaktadır.

Nasıl İş Başvurusu Yapabilirim?

https://www.osmaniye.edu.tr/birimdetay-sks-19121 adresinde yer alan Kısmi zamanlı öğrenci bölümünde iş ilanları yayınlanmaktadır. Her bir iş için ayrı ayrı olmak üzere iş ilanında belirtilen tarihler aralığında ilgili birimlere iş başvuru formu ile başvuru yapabilirsiniz.

İş İlanlarında Hangi Bilgiler Yer Almaktadır?

Hangi birimlerde ve ne tür işlerde kaç kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı, çalıştırılacak işin niteliği, çalıştırılacak öğrencilerde aranan şartlar, haftalık çalışma süreleri ve başvuru yeri ve tarihi belirtilir.

Çalışacak Öğrencileri Kim Seçmektedir?

Akademik ve İdari birimlerde bulunan Kısmi Zamanlı Öğrenci Seçme Komisyonu yapmaktadır.
İşe Başlamak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

1 adet nüfus cüzdan fotokopisi, (adres ve telefon yazılacak)

Yeni tarihli öğrenci belgesi (öğrenci işlerinden alınmış olacaktır),

1 adet vesikalık fotoğraf,

Banka hesap numarası,

E-devlet web sitesinden SPAS Müstehaklık Belgesi Çıktısı, (e-devlet kullanıcı adı ve şifreniz ile sisteme girip sol üstteki arama butonuna SPAS yazdığınızda gelecektir)

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi (Daire Başkanlığımız tarafından işe giriş işlemi yapılırken hazırlanacaktır)

Sigortalı işe giriş bildirgesi (Daire Başkanlığımız tarafından hazırlanacaktır)
Çalışma Saat Ücreti Nasıl Belirlenir?

Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere, üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Maaşlar Ne Zaman Ödenmektedir?

Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu veya diğer birimler, öğrencilerin çalışmış oldukları aya ait puantajları her ayın 30’u mesai saati bitimine kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na gönderirler. Sağlık Kültür Daire Başkanlığı, SGK işlemleri dolayısıyla tek bir bordro hazırlanma zorunluluğundan dolayı ödemenin hazırlanması için tüm puantajların ulaşmasından hemen sonra ödeme çalışmalarına başlanır. Bu puantajlarda yer alan çalışma saatlerine göre en kısa zamanda (en geç her ayın 10. gününe kadar) ödemeler hazırlanır ve Strateji Daire Başkanlığı’na gönderilir ve oradaki işlemlerden sonra ücretler öğrencilerin hesabına yatırılır.

Sigorta Durumu Nasıldır?

Kısmi zamanlı öğrenciler, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve hakkında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. Kısmi zamanlı öğrencilerin sigortalılık ve sigortalılığının sona ermesine ilişkin bildirimleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

İşten Ayrıldığımda İşsizlik Sigortası Alabilir miyim?

İlgili kanun hükümleri gereği işsizlik sigortası primi yatırılmadığından işsizlik sigortası alamazsınız.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız...

22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi F Blok 80000 OSMANİYE
03288271000
03288271043
sbky@osmaniye.edu.tr