Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Bölüm Başkanı Mesajı


Prof. Dr. Müjdat AVCI
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
+90 328 827 10 00-3262
+90 328 827 00 97
mujdatavci@osmaniye.edu.tr
mujdatavci@korkutata.edu.tr


Bölümümüzün amacı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına ilişkin geniş bilgi ve beceri edinmiş ve bu bilgi ve becerileri yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kullanabilecek insan kaynağını yetiştirmektir. Öğrencilerimizin Türkiye'de ve dünyada gerçekleşen değişimleri ve dönüşümleri anlama, yorumlama yetilerini arttırmak; siyasal olayları ve yönetim süreçlerini derinlemesine kavrama, çözümleme ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme yeteneklerini geliştirmek; çok yönlü düşünme, doğru karar verme ve etkili iletişim becerileri olan araştırmacı ve yenilikçi bireyler yetiştirmek; ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve etik ilkelere uygun akademik çalışmalar gerçekleştirmek ve bu çalışmaları toplumun yararına sunmaktır. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü mezunlarımız; siyaset, sosyal ve yönetim bilimleri, hukuk ve çevre gelişimi alanlarında kariyer yapma olanağı bulacaklardır. Mezunlarımız; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, yerel yönetimlerin farklı birimleri, bankalar, medya kuruluşları ve benzeri kurumlarda orta ve üst düzey yönetici pozisyonlarında istihdam edilebilmektedirler. 


22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi F Blok 80000 OSMANİYE
03288271000
03288271043
sbky@osmaniye.edu.tr