Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Pr.

 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 8;

"Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır."
 
"Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uzmanlık alan dersleri, bir seminer dersi ve en az iki dönemlik tez çalışmasından oluşur. Uzmanlık alan dersi, seminer dersi ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve krediden sayılmaz. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur."
 
"Öğrenci, her yarıyıl tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri, enstitü yönetim kurulunun öğrencinin tez danışmanını atadığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verildiği tarihe kadar devam eder. Uzmanlık alan dersleri güz yarıyılı başında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder."

DERS KATALOĞU

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu

DERSİN ADI

Z/s

T

U

K

AKTS

SKYYL1101

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

Z

3

0

3

6

SKYYL1103

Kamu Yönetimi

S

3

0

3

6

SKYYL1105

Kamuda Toplam Kalite Yönetimi

S

3

0

3

6

SKYYL1107

Siyaset Bilimi

S

3

0

3

6

SKYYL1109

Siyasal İdeolojiler

S

3

0

3

6

SKYYL1111

Kamuoyu ve Propaganda

S

3

0

3

6

SKYYL1113

Kurumsal İletişim Yönetimi

S

3

0

3

6

SKYYL1115

Modern Türkiye’de Politik Düşünce

S

3

0

3

6

SKYYL1117

Türk Siyasal Modernleşmesi

S

3

0

3

6

SKYYL1119

Kamu Yönetiminde Etik

S

3

0

3

6

SKYYL1121

İdari Reform Analizleri

S

3

0

3

6

SKYYL1123

Yerel Politikalar

S

3

0

3

6

SKYYL1125

Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler

S

3

0

3

6

SKYYL1127

Türk Yönetim Tarihi ve Teşkilatı

S

3

0

3

6

SKYYLU101

Uzmanlık Alan Dersi

Z

4

0

0

6

NOT:  Z: Zorunlu, S: Seçmeli, T: Teorik, U: Uygulama, K: Kredi

 

BAHAR DÖNEMİ

 

Ders Kodu

DERSİN ADI

Z/s

T

U

K

AKTS

SKYYL1101

Seminer

Z

0

0

0

6

SKYYL1104

Yönetim Bilimi

S

3

0

3

6

SKYYL1106

Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama

S

3

0

3

6

SKYYL1108

Türk Siyasal Hayatı

S

3

0

3

6

SKYYL1110

Demokrasi Kuramında Güncel Tartışmalar

S

3

0

3

6

SKYYL1112

Retoriksel İncelemeler ve Söylem Kuramları

S

3

0

3

6

SKYYL1114

Nefret Söylemi ve Medya

S

3

0

3

6

SKYYL1116

Türkiye’de Asker – Siyaset İlişkileri

S

3

0

3

6

SKYYL1118

AB ve Türkiye’de Yerelleşme ve Yerel Yönetimler

S

3

0

3

6

SKYYL1120

Postmodern Dönemde Kamu Yönetimi

S

3

0

3

6

SKYYL1122

Karşılaştırmalı Kamu Politikası

S

3

0

3

6

SKYYL1124

Dünyada Ve Türkiye’de Sivil Toplum

S

3

0

3

6

SKYYL1126

Kentleşme ve Çevre Sorunları

S

3

0

3

6

SKYYLU102

Uzmanlık Alan Dersi

Z

4

0

0

6

NOT:  Z: Zorunlu, S: Seçmeli, T: Teorik, U: Uygulama, K: Kredi

 

Ders içeriklerine erişmek için tıklayınız.

22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi F Blok 80000 OSMANİYE
03288271000
03288271043
sbky@osmaniye.edu.tr