Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Ulusal Projeler
OKÜ Senatosu 
 

Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.

 
Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar:

Üniversitenin eğitim-öğretim , bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,
Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,
Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,
Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik ünvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,
Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,
Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.
 

 

SENATOMUZ

1 Prof. Dr. Turgay UZUN
Başkan Rektör    turgayuzun@osmaniye.edu.tr
2 Prof. Dr. Alpaslan DAYANGAÇ Üye Rektör Yardımcısı   alpaslandayangac@osmaniye.edu.tr
3 Prof. Dr. Coşkun ÖZALP Üye Rektör Yardımcısı   coskunozalp@osmaniye.edu.tr
4 Prof. Dr. Filiz ÖZBAŞ GERÇEKER Üye Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı   fozbasgerceker@osmaniye.edu.tr
5 Prof. Dr. Selim COŞKUN Üye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.   selimcoskun@osmaniye.edu.tr
6 Prof. Dr. Adem TUTAR Üye İlahiyat Fakültesi Dekanı   ademtutar@osmaniye.edu.tr
7 Prof. Dr. Mahmut Hamil NAZİK Üye Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan V.   hamilnazik@osmaniye.edu.tr
8 Prof. Dr. Nihat ARIKAN Üye Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan V.   nihatarikan@osmaniye.edu.tr
9 Prof. Dr. Osman ALTINTAŞ Üye Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı   osmanaltintas@osmaniye.edu.tr
10 Prof. Dr. Coşkun ÖZALP Üye Mühendislik Fakültesi Dekan V.   coskunozalp@osmaniye.edu.tr
11 Prof. Dr. Alpaslan DAYANGAÇ Üye Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı   alpaslandayangac@osmaniye.edu.tr
12 Doç. Dr. Bülent YANIKTEPE Üye Fen Bilimleri Enstitü Müdürü   byaniktepe@osmaniye.edu.tr
13 Doç. Dr. Ebru GÜHER Üye Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü   ebrugur@osmaniye.edu.tr
14 Dr. Öğr. Üyesi Kürşat HAZAR Üye Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü   kursathazar@osmaniye.edu.tr
15 Prof. Dr. Bülent KIRMIZI Üye Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü   bulentkirmizi@osmaniye.edu.tr
16 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KARDAŞLAR Üye Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürü   ahmetkardaslar@osmaniye.edu.tr
17 Dr. Öğr. Üyesi Selim Serhan YILDIZ Üye Düziçi Meslek Yüksekokulu Müdürü   serhan@osmaniye.edu.tr
18 Doç. Dr. Mustafa SEVİNDİK Üye Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürü   mustafasevindik@osmaniye.edu.tr
19 Prof. Dr. Abdullah MART Üye Osmaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü   abdullahmart@osmaniye.edu.tr
20 Prof. Dr. Zeynep ULUKANLI Üye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü   zeynepulukanli@osmaniye.edu.tr
21 Prof. Dr. Bülent ÖZ Üye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi   bulentoz@osmaniye.edu.tr
22 Prof. Dr. Yunus KAPLAN Üye Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi   yunuskaplan@osmaniye.edu.tr
23 Doç. Dr. Adnan BOZDOĞAN Üye Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi   bozdogan@osmaniye.edu.tr
24 Dr. Öğr. Üyesi Bircan ULAŞ KADIOĞLU Üye Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi   bircanulaskadioglu@osmaniye.edu.tr
25 Doç. Dr. Ramazan SONAT Üye Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi   ramazansonat@osmaniye.edu.tr
26 Dr. Öğr. Üyesi Emrah YAVUZ Üye İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi   emrahyavuz@osmaniye.edu.tr
27 Dr. Öğr. Üyesi Önder YAYLA Üye Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi   onderyayla@osmaniye.edu.tr
28 Dr. Öğr. Üyesi Meyser KAYA Üye Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi   mkaya@osmaniye.edu.tr
29 Recep ŞEN
Raportör Genel Sekreter V.    

İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi D-Blok Merkez/OSMANİYE
03288271000
03288250097
sbf@osmaniye.edu.tr