Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Bölüm Tanıtım

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NEDİR?

Sağlık yönetimi son derece geniş kapsamlı istihdam alanı çeşitliliğine sahiptir. Sağlık alanında özel sektörde ve kamu örgütlerinde sağlık yönetimi bölümü tarafından yetiştirilecek insan gücüne gereksinim duyulmaktadır. Bu bölümden mezun olanlara “Sağlık Yöneticisi” unvanı verilmektedir. Sağlık yöneticileri kurumlarının personel ihtiyacının karşılanması, personelin verimli bir şekilde çalıştırılması, gereken araç-gereç temini gibi çalışmaların planlanması ve etkin bir biçimde yürütülmesi kapsamındaki işleri yapmaktadır.

Sağlık kurum ve kuruluşlarının yönetimi, işletimi ve planlama faaliyetleri için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak amacıyla “Hastane Yönetimi”, “Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu”, “Sağlık Finansmanı”, “Sağlık Sigortacılığı”, “Sağlık Teknolojileri ve Kullanımı” gibi konularda eğitimi bulunan bir meslek dalıdır.  Bu bölümden mezun olanlara “Sağlık Yöneticisi” unvanı verilmektedir.

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ALINAN DERSLER

Sağlık yönetimi bölümü amaçları ve hedefleri doğrultusunda; birinci sınıfta genel muhasebe I-II dersleri, İktisat I-II dersleri, genel işletme, yönetimin temel ilkeleri, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, tıbbi terminoloji gibi temel alan dersleri okutulmaktadır. İkinci sınıftan itibaren mesleğe özgü dersler olan; sağlık kurumları yönetimi I-II, sağlık kurumlarında araştırma yöntemleri, epidemiyoloji, biyoistatistik, sağlık kurumlarında pazarlama, sağlık politikası ve planlaması, sağlık sigortacılığı ve geri ödeme sistemleri, sağlık turizmi, mesleki ingilizce I-II, sağlık sosyolojisi,  sağlık kurumlarında örgütsel davranış, sağlık işletmeciliğinde çağdaş yaklaşımlar, karşılaştırmalı sağlık sistemleri, kalite yönetimi, sağlık ekonomisi, sağlık kurumlarında stratejik yönetim gibi birçok zorunlu ve seçmeli derslerle öğrencilerin ilgili oldukları alanlara yönelik dersler alması sağlanmaktadır. Dördüncü sınıfa gelindiğinde sağlık yönetimi alan stajı dersi kapsamında öğrencilerin saha çalışmalarını deneyimleyebilecekleri staj imkanı sağlanmaktadır. Staj uygulamasında öğrenciler, almış oldukları teorik ve uygulamalı dersleri sahada gözlemleme ve deneyimleme imkanına sahip olmaları için farklı sağlık kuruluşlarına yönlendirilmektedir.

SAĞLIK YÖNETİCİLERİ ÇALIŞMA ALANLARI NELERDİR?

Sağlık yönetimi mezunlarının sağlık sektöründe çok sayıda pozisyonda çalışma imkânı vardır. Bölümden mezun olanların Sağlık Bakanlığı bünyesinde uzman ve uzman yardımcısı olarak, kamu, üniversite ve özel hastanelerde alt, orta ve üst düzey kademelerde yönetici olarak, her türlü sağlık kuruluşları bünyesindeki idari birimlerde çalışan olarak görev yapabilirler. Ayrıca, sigortacılık, ilaç ve tıbbi cihaz üretimi gibi sağlık sektörüyle ilgili şirketlerde yöneticilik yapabilirler. Bunun yanı sıra ülkemizde sağlık sorunlarıyla ilgili çalışma yapan gönüllü kuruluşlar ile üniversitelerin ilgili fakülte ve yüksekokulların da iş bulma imkânları bulunmaktadır.Güncelleme 05.08.2022 00:20:4322 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi D-Blok Merkez/OSMANİYE
03288271000
sbf@osmaniye.edu.tr