Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Bilimsel Yayınlar

2022 YILI BİLİMSEL YAYINLAR

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

NO YAZAR-(LAR) YIL BAŞLIK DERGİ ADI CİLT SAYFA NO DOI-BAĞLANTI
1. Demir Sevda, Kuşçu Karatepe Hilal, Özcan Yüce Ulviye 2022 Aşil sendromunun makyavelist davranış eğilimi üzerine etkisi: Bir alan araştırması

Trends in Business and Economics

36(1) 83-92 DOI: 10.54614/TBE.2022.944679B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

NO YAZAR-(LAR) YIL BAŞLIK KONGRE ADI ÖZET-TAM METİN SAYFA NO ÜLKE YAYINEVİ
1. Kefe İrem 2022 Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının mali duran varlık yapıları üzerine bir inceleme Korkut Ata Bilimsel Araştırma Kongresi Tam metin 112-120  Türkiye -C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

NO  EDİTÖR-(LER) YAZAR-(LAR) YIL ULUSAL-ULUSLARARASI KİTAP BAŞLIĞI BÖLÜM BAŞLIĞI SAYFA NO ÜLKE-ŞEHİR YAYINEVİ
1.

Karabulut

Şahin

Taşkaya Serap/

Aksoy Alptuğ

2022 Ulusal

Tüm yönleriyle yönetim ve strateji

Sağlık çalışanlarında iş stresi ve iş tatmini arasındaki ilişki: bir meta-analiz çalışması

323-336

Türkiye

Bursa

Ekin
2.

Akdoğan, Nalan; Doğan, Deniz Umut; Sezgin Alp, Özge

Kefe İrem 2022 Uluslararası Muhasebe Standart ve Uygulamalarını Etkileyen Değişiklikler Gelişmeler ve Güncel Konular Ertelenmiş Vergi Varlığı ve Yükümlülüğü Uygulamasının Finansal Tablolara Etkisi Üzerine Bir Araştırma 331-346

Türkiye

Ankara

Gazi
3.

Bağdat Aydın, Aliusta Hakan

 

Kefe İrem 2022 Uluslararası İşletmelerde Maliyet ve Yönetim Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar Faaliyet Tabanlı Maliyet Sisteminin Genel Çerçevesi ve Bir Uygulama Modeli 51-71

Türkiye

Ankara

Gazi
4. Ak Murat Demir Sevda 2022 Uluslararası Yönetim ve organizasyon üzerine literatürel analiz ve ölçekler Yetenek yönetimi 619-648

Türkiye

Ankara

NobelC2. Çevrilen kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

NO  EDİTÖR-(LER) ÇEVİREN-(LER) YIL
KİTAP BAŞLIĞI BÖLÜM BAŞLIĞI SAYFA NO ÜLKE-ŞEHİR YAYINEVİ
1. 2022 yılında çalışmamız bulunmamaktadırD. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

NO YAZAR-(LAR) YIL BAŞLIK DERGİ ADI CİLT SAYFA NO DOI-BAĞLANTI
1.

Aksoy Alptuğ/

Serap Taşkaya

2022

Örgütsel bağlılık ve iş tatmini ilişkisi :Türkiye’de sağlık sektörü çalışanları perspektifinden kapsamlı bir meta analiz çalışması

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

74 151-169 DOI: 10.51290/dpusbe.1128528
2. Demir Sevda 2022 Algılanan örgütsel maneviyatın yaşam doyum düzeyine etkisi: yöneticiler üzerine bir araştırma 3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi 57(4) 2719-2736 doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1926E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

NO YAZAR-(LAR) YIL BAŞLIK KONGRE ADI ÖZET-TAM METİN SAYFA NO YAYINEVİ
1. 2022 yılında çalışmamız bulunmamaktadırE. Yönetilen yüksek lisans tezleri:

NO DANIŞMAN-(LAR) YAZAR BAŞLIK ÜNİVERSİTE
1. 2022 yılında yönetilen yüksek lisans tezi bulunmamaktadırF. Yönetilen doktora tezleri:

NO DANIŞMAN-(LAR) YAZAR BAŞLIK ÜNİVERSİTE
1. 2022 yılında yönetilen doktora tezi bulunmamaktadır
Güncelleme 27.11.2022 23:45:0222 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi D-Blok Merkez/OSMANİYE
03288271000
sbf@osmaniye.edu.tr