Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Bölüm Hakkında
Tarihçe

Fakültemiz 25.04.2013 tarih ve 2013/4459 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu olarak kurulmuş olup, 18 Nisan 2019 tarihli ve 2019/968 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne dönüştürülmüştür. Sağlık Yönetimi bölümü ise 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, 40 (kırk) öğrenci ile Karacaoğlan Yerleşkesi Sağlık Bilimleri Fakültesi binasında faaliyetine başlamıştır. Öğrencilerimiz yerleşke içerisinde bulunan kütüphane, yemekhane, kafeterya, kapalı ve açık spor alanları gibi pek çok mekandan kolaylıkla faydalanma imkanı bulunmaktadır.
Sağlık Yönetimi Bölümü

Sağlık yönetimi son derece geniş kapsamlı istihdam alanı çeşitliliğine sahiptir. Sağlık alanında özel sektörde ve kamu örgütlerinde sağlık yönetimi bölümü tarafından yetiştirilecek insan gücüne gereksinim duyulmaktadır. Bu bölümden mezun olanlara “Sağlık Yöneticisi” unvanı verilmektedir. Sağlık yöneticileri kurumlarının personel ihtiyacının karşılanması, personelin verimli bir şekilde çalıştırılması, gereken araç-gereç temini gibi çalışmaların planlanması ve etkin bir biçimde yürütülmesi kapsamındaki işleri yapmaktadır.
 
Bölümün Amacı

Ülkemizde ve tüm dünyada, sağlık sistemlerinin sürekli değişen ve karmaşık olan yapısından dolayı, sağlık hizmetlerinin daha kaliteli, verimli ve maliyet etkili olarak verilebilmesi için, işletme, yönetim ve sağlık bilgisine bir arada sahip olan bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Sağlık yönetimi bölümü, hem yönetim hem de sağlık alanındaki bilgileri kapsayan eğitimler vermek suretiyle, içinde bulunduğumuz yüzyılın karmaşık ve çok boyutlu sağlık sorunlarını ele alma yeteneğine sahip yöneticiler olarak yetiştirilecek öğrenciler için, disiplinler arası bir bakış açısı sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca sağlık politikaları, sağlık reformları, sağlık sistemleri hakkında bilgisi olan, hem yerel hem küresel sağlık yönetimi konularına haiz,  yönetim ilke ve becerilerini sağlık kuruluşlarına ve sağlık sorunlarına uygulama becerisi kazanmış sağlık yöneticileri yetiştirmek, bu programın amaçları arasında yer almaktadır.
 
Bölümümüzün Program Eğitim Hedefleri
1.  Mesleki çalışmalarında başarılı olabilmeleri için gerekli temel bilgilere sahip,
2. Bir üst öğrenim düzeyinde edinecekleri bilgiler için ya da yapacakları bilimsel çalışmalar için gerekli ön öğrenmelere sahip,
3. Kanıta dayalı müdahaleleri kullanabilen, Etkili iletişim kurabilen, yazılı ve sözlü anlatım becerileri gelişmiş,
4. Yaşadığı toplumu yakından takip eden sosyal meselelere duyarlı,
5. Toplumsal sorunlara etkili çözümler üretebilen, problem çözme becerileri gelişmiş,
6. Takım halinde ve bireysel çalışma yetisine sahip, bilgiye ulaşma yollarını kullanabilen,
7. Eleştirel düşünme ve öz değerlendirebilme becerisine sahip,
8. Toplumsal ve etik sorumluluklara sahip,
9. Gelişime açık, hayat boyu öğrenmenin önemini kavramış ve ilke haline getirmiş,
Sağlık yöneticileri yetiştirmektir.


Program Çıktıları
1. 

Sağlık kurumlarının ve sisteminin yönetim, pazarlama, muhasebe-finans ve üretim fonksiyonlarında bilgi sahibi olur, bilgilerini stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarda kullanır ve bu bilgileri örgütsel düzeyde analiz edip tasarlar.

2. Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlayıp, analiz eder, mesleki ve etik değerleri gözeterek araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
3.

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, çevresel ve kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliğine önem verme konusunda gerekli bilinci kazanır. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilir.

4.

Sağlık alanında yürürlükteki alanıyla ilgili (sağlık, sağlık hukuku, idare) yönetmelik, kanun ve mevzuatlara hâkim olur.

5.

Finansal işlemlerin doğru bir şekilde kaydedilmesi, bütçenin hazırlanması, sapma analizlerini, finansal fırsatları ve riskleri doğru bir şekilde değerlendirebilir. Organizasyonun hedefleri doğrultusunda önerilerde bulunabilir.

6.

Ulusal ve uluslararası sağlık sistemlerinin çalışma usullerini, terminolojisini, organizasyonel unsurlarını ve yapılarını açıklar ve karşılaştırır.

7.

Akademik ve iş temelli öğrenme deneyimlerinden yararlanarak eleştirel düşünce sistemini geliştirebilir ve kişisel gelişimini sürdürebilir. Bu deneyimler sonucu sağladığı faydaları gelecekteki mesleki gelişimi için ve sağlık sistemlerinin ilerlemesine destek olacak şekilde eylem planlarına entegre eder.

8.

Organizasyon bilgisinin, yetenek yönetiminin ve eleştirel düşüncenin bir arada kullanılması yoluyla sağlık sistemleri ve ilgili bilgi teknolojisini yönetmede stratejik, taktiksel ve operasyonel konulara yenilikçi çözümler geliştirebilir.

9. Çeşitli dinleyici gruplarının ihtiyaçlarını karşılamak için sözlü ve yazılı iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir. Çeşitli kitlelere bilgilendirici, açıklayıcı, ikna edici sunumlar geliştirmek için uygun teknoloji ve yazılım becerilerini kullanabilir.
10.

Takım çalışmasında gelişmiş duygusal zekanın öğeleri (örneğin öz farkındalık, öz yönetim, sosyal farkındalık, sosyal yönetim) ile desteklenen etkili liderlik becerileri sergileyebilir.

11.

Finansal performansı, stratejik hedeflerle ve projelerle ilişkilendirerek sağlık kuruluşlarını değerlendirebilir ve bu analizden faydalanarak bir iş planı geliştirebilir.

12.

Ekonominin, politikanın ve sağlık sistemlerinin birbirleriyle karşılıklı ilişkisinin farkındalığı ile bir organizasyonun geçmişteki, şimdiki ve gelecekteki olası eğilimlerine açıklık getirebilir.

13.

Ulusal ve uluslararası düzeydsağlık hizmeti sunumunu etkileyen unsurları analiz eder. Ulusal ve uluslararası sağlık hizmetlerinin içeriğini ve kalitesini eleştirel olarak değerlendirir.

14.

Bir sağlık kuruluşunun karşılaşabileceği bir fırsatın veya problemin analizini, karar verme sürecini desteklemek için ve farklı alternatifler üretmek için temel niteliksel ve niceliksel kavram ve araçları uygular.

15.

Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve yabancı meslektaşları ile iletişim kurabilmek.


 


Kariyer Olanakları

Sağlık yönetimi mezunlarının sağlık sektöründe çok sayıda pozisyonda çalışma imkânı vardır. Bölümden mezun olanların Sağlık Bakanlığı bünyesinde uzman ve uzman yardımcısı olarak, kamu, üniversite ve özel hastanelerde alt, orta ve üst düzey kademelerde yönetici olarak, her türlü sağlık kuruluşları bünyesindeki idari birimlerde çalışan olarak görev yapabilirler. Ayrıca, sigortacılık, ilaç ve tıbbi cihaz üretimi gibi sağlık sektörüyle ilgili şirketlerde yöneticilik yapabilirler. Bunun yanı sıra ülkemizde sağlık sorunlarıyla ilgili çalışma yapan gönüllü kuruluşlar ile üniversitelerin ilgili fakülte ve yüksekokulların da iş bulma imkânları bulunmaktadır.Güncelleme 05.07.2022 21:43:5922 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi D-Blok Merkez/OSMANİYE
03288271000
sbf@osmaniye.edu.tr