Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Formlar
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ODB) Formları/Dilekçeleri
1. OKÜ.OİDB.FR.0001 Öğrenci Konseyi Genel Kurul Seçimi Aday Başvuru Formu
2. OKÜ.ÖİDB.FR.0002 Öğrenci Temsilciliği Seçimi Aday Başvuru Formu
3. OKÜ.ÖİDB.FR.0003 Öğrenci Temsilciliği Seçimi Tutanak Formu
4. OKÜ.ÖİDB.FR.0004 Af Başvuru Dilekçesi
5. OKÜ.ÖİDB.FR.0005 Kayıt Dondurma Başvuru Formu
6. OKÜ.ÖİDB.FR.0006 Kayıt Sildirme Formu
7. OKÜ.ÖİDB.FR.0007 Özel Öğrenci (Giden) Başvuru Formu
8. OKÜ.ÖİDB.FR.0008 Katkı Payı-Öğrenim Ücreti İade Formu
9. OKÜ.ÖİDB.FR.0009 Ders Muafiyet Formu
10. OKÜ.ÖİDB.FR.0010 Mazeretli Ders Kaydı Formu
11. OKÜ.ÖİDB.FR.0011 Ders Ekle-Sil Formu
12. OKÜ.ÖİDB.FR.0012 Çakışan Ders-Dersler İçin Dilekçe (İkinci Öğretimi Olan Programlar)
13. OKÜ.ÖİDB.FR.0013 Çift Ana Dal-Yan Dal Başvuru Formu
14. OKÜ.ÖİDB.FR.0014 Çift Ana Dal-Yan Dal Ders Alma Formu
15. OKÜ.ÖİDB.FR.0015 Çakışan Sınav-Sınavlar İçin Dilekçe
16. OKÜ.ÖİDB.FR.0016 Mazeret Sınavı Başvuru Formu
17. OKÜ.ÖİDB.FR.0017 Sınav Notuna İtiraz Formu
18. OKÜ.ÖİDB.FR.0018 Not Yükseltme Amacıyla Bütünleme Sınavına Girme Talep Formu
19. OKÜ.ÖİDB.FR.0019 Yaz Okulu Başvuru Formu
20. OKÜ.ÖİDB.FR.0020 Mezuniyet Sınavı Müracaat Formu
21. OKÜ.ÖİDB.FR.0021 Ek Sınav Müracaat Formu
22. OKÜ.ÖİDB.FR.0022 İlişik Kesme Formu (Fak. YO. MYO)
23. OKÜ.ÖİDB.FR.0023 Geçici Mezuniyet Belgesi Talep Formu
24. OKÜ.ÖİDB.FR.0024 Yeni Diploma Talep Formu (Zayi Durumunda)
25. OKÜ.ÖİDB.FR.0025 Öğrenci Kimlik Kartı Talep Formu
26. OKÜ.ÖİDB.FR.0026 Belge Talep Formu
27. OKÜ.ÖİDB.FR.0027 Öğrencinin Yatay Geçişine Engel Olmadığına Dair Belge Talep Formu
28. OKÜ.ÖİDB.FR.0028 Ana Dal Öğretim Programı Ders Listesi Formu
29. OKÜ.ÖİDB.FR.0029 Yan Dal Öğretim Programı Ders Listesi Formu
30. OKÜ.ÖİDB.FR.0030 Çift Ana Dal Öğretim Programı Ders Listesi Formu
31. OKÜ.ÖİDB.FR.0031 Ana Dal Öğretim Programı Ders İçerikleri Formu
32. OKÜ.ÖİDB.FR.0032 Yan Dal Öğretim Programı Ders İçerikleri Formu
33  OKÜ.ÖİDB.FR.0033 Çift Ana Dal Öğretim Programı Ders İçerikleri Formu
34  OKÜ.ÖİDB.FR.0034 Bölüm-Program Haftalık Ders Programı Tablo Formu

35 OKÜ.ÖİDB.FR.0035 Sınav Evrakı Teslim Formu

36 OKÜ.ÖİDB.FR.0036 Tek Ders Sınav Çizelgesi Formu
37 OKÜ.ÖİDB.FR.0037 Ara Sınav-Yarı Yıl Sonu Sınav-Bütünleme Sınavı İlan Formu
38 OKÜ.ÖİDB.FR.0038 Sınav Yoklama Formu

39 OKÜ.ÖİDB.FR.0039 Çakışan Ders-Dersler İçin Dilekçe (Farklı Programlardan Ders Alma)

Akademik Birimler ve Kalite Koordinatörlüğü (KKO) Formları/Dilekçeleri
1. OKÜ.KK.FR.0001 Ana Doküman Listesi Şablonu (Güncelleniyor)

2. OKÜ.KK.FR.0002 Genel Doküman Form Örneği (Dikey)

3. OKÜ.KK.FR.0003 Genel Doküman Form Örneği (Dikey-İmzalı)

4. OKÜ.KK.FR.0004 Genel Doküman Form Örneği (Yatay)
5. OKÜ.KK.FR.0005 Genel Doküman Form Örneği (Yatay-İmzalı)
6. OKÜ.KK.FR.0006 Genel Doküman Form Örneği (Prosedür)

7. OKÜ.KK.FR.0007 Genel Doküman Form Örneği (Talimatlar)

8. OKÜ.KK.FR.0008 Genel Doküman Form Örneği (İş Akışı)
9. OKÜ.KK.FR.0009 Genel Doküman Form Örneği (Görev Tanımı)

10. OKÜ.KK.FR.0010 Genel Doküman Form Örneği (Proses Kartı) (Güncelleniyor)

11. OKÜ.KK.FR.0011 Genel Doküman Form Örneği (Yönerge) (Güncelleniyor)
12. OKÜ.KK.FR.0012 Genel Doküman Form Örneği (Organizasyon Şeması) (Güncelleniyor)
13. OKÜ.KK.FR.0013 Genel Doküman Örneği-Excel (Dikey)
14. OKÜ.KK.FR.0014 Genel Doküman Örneği-Excel (Dikey-İmzalı)
15. OKÜ.KK.FR.0015 Genel Doküman Örneği-Excel (Yatay)
16. OKÜ.KK.FR.0016 Genel Doküman Örneği-Excel (Yatay-İmzalı)
17. OKÜ.KK.FR.0017 Doküman Hazırlama ve Revizyon Talep Formu (Güncelleniyor)

18. OKÜ.KK.FR.0018 Genel Amaçlı Dilekçe Formu (Öğrenci)
19. OKÜ.KK.FR.0019 Genel Amaçlı Dilekçe Formu (Personel)
20. OKÜ.KK.FR.0020 Dilek-Öneri-Şikayet-Memnuniyet Formu (Öğrenci)
21. OKÜ.KK.FR.0021 Dilek-Öneri-Şikayet-Memnuniyet Formu (Personel)
22. OKÜ.KK.FR.0022 Toplantı Çağrı ve Gündem Formu (Genel Amaçlı)

23. OKÜ.KK.FR.0023 Hazirun Listesi Formu (Genel Amaçlı)
24. OKÜ.KK.FR.0024 Toplantı Karar Formu (Genel Amaçlı)
25. OKÜ.KK.FR.0025 Toplantı Çağrı ve Gündem Formu (Senato)
26. OKÜ.KK.FR.0026 Hazirun Listesi Formu (Senato)
27. OKÜ.KK.FR.0027 Toplantı Karar Formu (Senato)
28. OKÜ.KK.FR.0028 Toplantı Çağrı ve Gündem Formu (Üniversite Yönetim Kurulu)
29. OKÜ.KK.FR.0029 Hazirun Listesi Formu (Üniversite Yönetim Kurulu)
30. OKÜ.KK.FR.0030 Toplantı Karar Formu (Üniversite Yönetim Kurulu)
31. OKÜ.KK.FR.0031 Toplantı Çağrı ve Gündem Formu (Fak.-Ens.-YO-MYO Kurulu)
32. OKÜ.KK.FR.0032 Hazirun Listesi Formu (Fak.-Ens.-YO-MYO Kurul Toplantısı)
33. OKÜ.KK.FR.0033 Toplantı Karar Formu (Fak.-Ens.-YO-MYO Kurulu)
34. OKÜ.KK.FR.0034 Toplantı Çağrı ve Gündem Formu (Fak.-Ens.-YO-MYO Yönetim Kurulu)
35. OKÜ.KK.FR.0035 Hazirun Listesi Formu (Fak.-Ens.-YO-MYO Yönetim Kurulu)
36. OKÜ.KK.FR.0036 Toplantı Karar Formu (Fak.-Ens.-YO-MYO Yönetim Kurulu)
37. OKÜ.KK.FR.0037 Toplantı Çağrı ve Gündem Formu (Fak.-Ens.-YO-MYO Yönetim Kurulu Farklı Programların Ortak Zorunlu Derslerini Birleştirme)
38. OKÜ.KK.FR.0038 Hazirun Listesi Formu (Fak.-YO-MYO Yönetim Kurulu Farklı Programların Ortak Zorunlu Derslerini Birleştirme)
39. OKÜ.KK.FR.0039 Toplantı Karar Formu (Yönetim Kurulu Fak.-YO-MYO Farklı Programların Ortak Zorunlu Derslerini Birleştirme)
40. OKÜ.KK.FR.0040 Toplantı Çağrı ve Gündem Formu (Bölüm-Ana Bilim Dalı Kurulu)
41. OKÜ.KK.FR.0041 Hazirun Listesi Formu (Bölüm-ABD Kurul Toplantısı)
42. OKÜ.KK.FR.0042 Toplantı Karar Formu (Bölüm-Ana Bilim Dalı Kurulu)
43. OKÜ.KK.FR.0043 Toplantı Çağrı ve Gündem Formu (Bölüm-Ana Bilim Dalı Akademik Kurulu Ders Dağılımı)

44. OKÜ.KK.FR.0044 Hazirun Listesi Formu (Bölüm-ABD Akademik Kurul Kararı Ders Dağılımı)
45. OKÜ.KK.FR.0045 Toplantı Karar Formu (Bölüm-Ana Bilim Dalı Akademik Kurulu Ders Dağılımı)
46. OKÜ.KK.FR.0046 Birim İçi Ders Görevlendrme Formu (Ana Bilim Dalı)

47. OKÜ.KK.FR.0047 Birim İçi Ders Görevlendrme Formu (Bölüm)
48. OKÜ.KK.FR.0048 Birim İçi Ders Görevlendirme Formu (Fakülte-Enstitü-YO-MYO)
49. OKÜ.KK.FR.0049 Birim İçi Ders Görevlendirme Formu (Fakülte-Enstitü-YO-MYO)
50. OKÜ.KK.FR.0050 Birim Dışı Ders Görevlendirme Formu 2547-40-a Mad. (Bölüm-Ana Bilim Dalı)
51. OKÜ.KK.FR.0051 Birim Dışı Ders Görevlendirme Formu 2547-40-d Mad. (Bölüm-Ana Bilim Dalı)
52. OKÜ.KK.FR.0052 Birim Dışı Ders Görevlendirme Formu 2547-31. Mad. (Bölüm-Ana Bilim Dalı)
53. OKÜ.KK.FR.0053 Birim Dışı Ders Görevlendirme Formu 657-89 (Bölüm-Ana Bilim Dalı)
54. OKÜ.KK.FR.0054 Birim Dışı Ders Görevlendirme Formu 2547-40-A Mad. (Fak.-Ens.-YO-MYO)
55. OKÜ.KK.FR.0055 Birim Dışı Ders Görevlendirme Formu Ortak Zorunlu Dersler 2547-40-A Mad. (Fak.-Ens-YO-MYO)
56. OKÜ.KK.FR.0056 Birim Dışı Ders Görevlendirme Formu 2547-40-D Mad. (Fak.-Ens.-YO-MYO)
57. OKÜ.KK.FR.0057 Birim Dışı Ders Görevlendirme Formu 2547-31. Madde (Fak.-Ens.-YO-MYO)
58. OKÜ.KK.FR.0058 Birim Dışı Ders Görevlendirme Formu 657-89. Madde (Fak.-Ens.-YO-MYO)
59. OKÜ.KK.FR.0059 2547-31. Madde Görevlendirme Başvuru Dilekçesi Formu
60. OKÜ.KK.FR.0060 Bölüm-Program Ders Dağılım-Görevlendirme Formu
61. OKÜ.KK.FR.0061 Öğretim Elemanı Ders Görevlendirme Formu
62. OKÜ.KK.FR.0062 Toplantı Çağrı ve Gündem Formu (Üniversite Disiplin Kurulu)
63. OKÜ.KK.FR.0063 Hazirun Listesi Formu (Üniversite Disiplin Kurulu)
64. OKÜ.KK.FR.0064 Toplantı Karar Formu (Üniversite Disiplin Kurulu)
65. OKÜ.KK.FR.0065 Toplantı Çağrı ve Gündem Formu (Disiplin Kurulu Fak.-Ens.-YO-MYO)
66. OKÜ.KK.FR.0066 Hazirun Listesi Formu (Fak.-Ens.-YO-MYO Disiplin Kurulu)
67. OKÜ.KK.FR.0067 Toplantı Karar Formu (Disiplin Kurulu Fak.-Ens.YO-MYO)
68. OKÜ.KK.FR.0068 Staj Başvuru Formu (İşyeri)
69. OKÜ.KK.FR.0069 Staj Başvuru Kabul ve Sözleşme Formu
70. OKÜ.KK.FR.0070 Ulusal Staj Başvuru Formu
71. OKÜ.KK.FR.0071 İsteğe Bağlı Staj Başvuru Formu
72. OKÜ.KK.FR.0072 Stajyer Öğrenci Devam Çizelgesi Formu
73. OKÜ.KK.FR.0073 Staj Değerlendirme Formu (İşyeri)
74. OKÜ.KK.FR.0074 Ders Telafi Formu
75. OKÜ.KK.FR.0075 Not Düzeltme Formu (Öğrenci)
76. OKÜ.KK.FR.0076 Kopya Tutanağı Formu
77. OKÜ.KK.FR.0077 Öğretmenlik Uygulaması Öğrenci Listesi Formu
78. OKÜ.KK.FR.0078 Doktorasını Bitiren Araştırma Görevlisi Ders Verme Talep Formu
79. OKÜ.KK.FR.0079 Doktorasını Bitiren Uygulamalı Birim Öğretim Görevlisi Ders Verme Talep Formu
80.  
81.  
82.  
83.  
84.  
85.  
86.  
87.  
88.  
89.  
90.  
91.  
92.  
93.  
94.  
95.  
96.  
97.  
98.  
99.  
100.  
4 Haziran 2024
İletişim
Karacaoğlan Kampüsü 80000 OSMANİYE/TÜRKİYE
03288271000
03288250966
omyo@osmaniye.edu.tr