Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Analizler ve Ücretler

Gıda Analizleri

Toprak, Bitki ve Gübre Analizleri

Su Analizleri

Batarya Analizleri

Eğitimler

Laboratuvar Talebi

OKÜMERLAB 2024 YILI GIDA ANALİZ ÜCRETLERİ (KDV DAHİL)
Sıra No Analiz Adı Matriks Yöntem/Cihaz Metot Kaynağı Numune Miktarı Analiz Süresi Analiz Ücreti
1 *Zeytinyağı Kapsam 1: Kalite Parametreleri
(Serbest    Yağ    Asitliği,    Peroksit,    Özgül Soğurma, Yağ Asitleri Kompozisyonu)
Zeytinyağı Karma TGK 2014/53 200 ml (Ambalajlı ürünler) 7 Gün 2700 TL
2 *Zeytinyağı Kapsam 2: Sağlık Parametreleri
(Toplam  Fenolik  Madde  Miktarı,  Tokoferol (Vitamin E)
Zeytinyağı Karma TGK 2014/53 200 ml (Ambalajlı ürünler) 7 Gün 3100 TL
3 *Zeytinyağı   Kapsam   3:   Sağlık   ve   Kalite Parametreleri Zeytinyağı Karma TGK 2014/53 200 ml (Ambalajlı ürünler) 7 Gün 5600 TL
4 *Zeytinyağı   Etiket   Değerleri:   Serbest   Yağ Asitliği, Peroksit, p-Anisidin, Özgül Soğurma, Doymuş Yağ Miktarı, Çoklu  Doymamış Yağ Miktarı, Tekli Doymuş Yağ Miktarı, Vitamin E, Toplam Fenolik Madde Miktarı, Protein) Zeytinyağı Karma Karma 500 ml (Ambalajlı ürünler) 7 Gün 6400 TL
5 Uygunluk Beyanı (Rapor Başına) Zeytinyağı ve Yer Fıstığı Hesap --- --- 2 Gün 300 TL
6 *Serbest Yağ Asitliği Zeytinyağı, Ekstrakte Edilen Yağlar
ve Yer Fıstığı Yağı
Titrimetrik TGK 2014/53 200 ml (Ambalajlı ürünler) 1-2 Gün 400 TL
7 Serbest Yağ Asitliği Hayvansal ve Bitkisel, Katı, Sıvı Yağlar ve Gıdadan Ekstrakte Edilen
Yağlar
Titrimetrik TS EN ISO 660 200 ml (Ambalajlı ürünler) 1-2 Gün 400 TL
8 *Peroksit Değeri Zeytinyağı, Ekstrakte Edilen Yağlar
ve Yer Fıstığı Yağı
Titrimetrik TGK 2014/53 200 ml (Ambalajlı ürünler) 1-2 Gün 460 TL
9 Peroksit Değeri Hayvansal ve Bitkisel, Katı, Sıvı Yağlar ve Gıdadan Ekstrakte Edilen
Yağlar
Titrimetrik TSEN ISO 3960 200 ml (Ambalajlı ürünler) 1-2 Gün 460 TL
10 *Özgül Soğurma Zeytinyağı Spektrofotometre TGK 2014/53 200 ml (Ambalajlı ürünler) 1-2 Gün 600 TL
11 Özgül Soğurma Hayvansal ve Bitkisel, Katı, Sıvı Yağlar ve Gıdadan Ekstrakte Edilen
Yağlar
Spektrofotometre TS EN ISO 3656 200 ml (Ambalajlı ürünler) 1-2 Gün 600 TL
12 Yağ Asitleri Kompozisyonu (Etil Esterleri) Hayvansal ve Bitkisel, Katı, Sıvı Yağlar ve Gıdadan Ekstrakte Edilen
Yağlar
GC-FID TGK 2014/53-54 200 ml (Ambalajlı ürünler) 2-3 Gün 1600 TL
13 *Yağ Asitleri Kompozisyonu (Metil Esterleri) Zeytinyağı, Ekstrakte Edilen Yağlar
ve Yer Fıstığı Yağı
GC-FID TGK 2014/53-54 200 ml (Ambalajlı ürünler) 2-3 Gün 1600 TL
14 Yağ Asitleri Kompozisyonu (Metil Esterleri) Hayvansal ve Bitkisel, Katı, Sıvı Yağlar ve Gıdadan Ekstrakte Edilen
Yağlar
GC-FID TS EN ISO 12966-1/2/4 200 ml (Ambalajlı ürünler) 2-3 Gün 1600 TL
15 *Toplam Fenolik Madde Miktarı Zeytinyağı Spektrofotometre İşletme İçi Metot 200 ml (Ambalajlı ürünler) 2-3 Gün 900 TL
16 Toplam Fenolik Madde Miktarı Hayvansal ve Bitkisel, Katı, Sıvı Yağlar ve Gıdadan Ekstrakte Edilen
Yağlar
Spektrofotometre İşletme İçi Metot 200 ml (Ambalajlı ürünler) 2-3 Gün 900 TL
17 *Tokoferol (Vitamin E) Zeytinyağı ve Yer Fıstığı HPLC JAOAC Vol.95, No:2, 517-
522.
250 ml/g (Ambalajlı ürünler) 2-3 Gün 2400 TL
18 *p-Anisidin Zeytinyağı Spektrofotometre AOCS Cd 18-90 Anisidine
Value
200 ml (Ambalajlı ürünler) 1-2 Gün 500 TL
19 *Zeytinyağında Yabancı Yağın Tespiti
(Prina Yağı Aranması)
Zeytinyağı Titrimetrik TS 5042 200 ml (Ambalajlı ürünler) 2-3 Gün 320 TL
20 Zeytinyağında Yabancı Yağın Tespiti
(Pamuk Yağı Aranması)
Zeytinyağı Titrimetrik TS 5041 200 ml (Ambalajlı ürünler) 2-3 Gün 320 TL
21 Zeytinyağında Yabancı Yağın Tespiti
(Mineral Yağ Aranması)
Zeytinyağı Titrimetrik TS 5039 200 ml (Ambalajlı ürünler) 2-3 Gün 320 TL
22 Zeytinyağında Yabancı Yağın Tespiti Zeytinyağı GC TGK 2014/53 200 ml (Ambalajlı ürünler) 2-3 Gün 2400 TL
23 Biyofenol Zeytinyağı HPLC COI/T.20/Doc. No 29 200 ml (Ambalajlı ürünler) 2-3 Gün 1400 TL
24 Uçucu Halojenli Çözücüler Zeytinyağı GC TGK 2014/53 200 ml (Ambalajlı ürünler) 7 Gün 1140 TL
25 Sterol, Eritrodiol, Uvaol Bileşimi ve Miktarı Zeytinyağı GC TGK 2014/53-54 200 ml (Ambalajlı ürünler) 7 Gün 1700 TL
26 Trans Yağ Asitleri Bitkisel ve Hayvansal Yağlar GC TGK 2014/53 200 ml (Ambalajlı ürünler) 2-3 Gün 1140 TL
27 Tohum Yağlarının Tespiti, Gerçek ve Teorik ECN 42 Trigliserit İçeriği Arasındaki
Maksimum Fark
Zeytinyağı GC TGK 2014/53 200 ml (Ambalajlı ürünler) 3-4 Gün 1800 TL
28 Rafine Bitkisel Yağların Tespiti,
Stigmastadienler
Zeytinyağı GC TGK 2014/53 200 ml (Ambalajlı ürünler) 2-3 Gün 2880 TL
29 Mumsu Maddeler Zeytinyağı GC TGK 2014/53 200 ml (Ambalajlı ürünler) 2-3 Gün 1140 TL
30 Rutubet ve Uçucu Madde Miktarı Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı
Yağlar
Gravimetrik TS EN ISO 662 200 ml (Ambalajlı ürünler) 1-2 Gün 300 TL
31 Kırılma İndisi Zeytinyağı Rekraktometre TS EN ISO 6320 200 ml (Ambalajlı ürünler) 2-3 Gün 220 TL
32 Sabun Miktarı Zeytinyağı GC TS 5038 200 ml (Ambalajlı ürünler) 2-3 Gün 320 TL
33 Sabunlaşma Sayısı Zeytinyağı GC TS EN ISO 3657 200 ml (Ambalajlı ürünler) 2-3 Gün 400 TL
34 Sabunlaşmayan Madde Zeytinyağı GC TS 4963 200 ml (Ambalajlı ürünler) 2-3 Gün 660 TL
35 İyot Sayısı Zeytinyağı Titrimetrik TS EN ISO 3961 200 ml (Ambalajlı ürünler) 2-3 Gün 540 TL
36 2-Gliseril Monopalmitat Zeytinyağı GC TGK 2014/53 200 ml (Ambalajlı ürünler) 2-3 Gün 2800 TL
37 Duyusal Analiz Zeytinyağı Duyusal TGK 2014/53 1000 ml (Ambalajlı ürünler) 4-5 Gün 1320 TL
38 Nem veya Kuru Madde Miktarı Yer Fıstığı (Kabuklu ve İç) Gravimetrik TS ISO 771 200 g (Ambalajlı ürünler) 1-2 Gün 300 TL
39 Nem veya Kuru Madde Miktarı Gıda Enstrümental İşletme İçi Metot 200 ml/g (Ambalajlı ürünler) 1-2 Gün 300 TL
40 Karbonhidrat Miktarı Gıda Spektrofotometre TGK Etiketleme
Yönetmeliği
500 ml/g (Ambalajlı ürünler) 2-3 Gün 360 TL
41 *Protein Miktarı Yer Fıstığı Kjeldahl AOAC 2001.11 500 ml/g (Ambalajlı ürünler) 2-3 Gün 620 TL
42 Protein Miktarı Gıda ve Yem Kjeldahl AOAC 2001.11 500 ml/g (Ambalajlı ürünler) 2-3 Gün 620 TL
43 Yağ Miktarı Yem ve Yem Hammaddeleri Soxhalet 27/12/2011 tarih ve 28155
sayılı Resmi Gazete
500 g (Ambalajlı ürünler) 2-3 Gün 480 TL
44 *Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin (B1 + B2 + G1 + G2) Yer Fıstığı HPLC AOAC 991.31 2000 g (Ambalajlı ürünler) 2-3 Gün 1050 TL
45 Aflatoksin Bve Toplam Aflatoksin (B1+ B+ G+ G2) Yağlı Tohumlar ve Ürünleri HPLC AOAC 991.31 2000 g (Ambalajlı ürünler) 2-3 Gün 1050 TL
46 Toplam Şeker Gıda HPLC AOAC 980.13 200 ml/g (Ambalajlı ürünler) 2-3 Gün 520 TL
47 Kül Gıda Kül Fırını AOAC 923.03 200 ml/g (Ambalajlı ürünler) 2-3 Gün 480 TL
48 Fiziksel Tespit Yer Fıstığı (Kabuklu ve İç) Fiziksel Ayırma
ve Gravimetri
TS 310 500 ml/g (Ambalajlı ürünler) 1 Gün 260 TL
49 Nem Bal Refraktometre AOAC 969.3 200 ml/g (Ambalajlı ürünler) 1-2 Gün 200 TL
50 Şeker Bileşenleri (Her bir Sakkaroz, Glikoz,
Fruktoz için)
Bal HPLC AOAC 980.13 200 ml/g (Ambalajlı ürünler) 2-3 Gün 1240 TL
51 Elektriksel İletkenlik Bal Kondüktivimetre IHC 200 ml/g (Ambalajlı ürünler) 1-2 Gün 200 TL
52 Diastaz Bal Spektrofotometre Int. Honey Comm.
Phadebas
200 ml/g (Ambalajlı ürünler) 2-3 Gün 820 TL
53 Hidroksimetil Furfural (HMF) Bal HPLC Int. Honey Comm., White 200 ml/g (Ambalajlı ürünler) 2-3 Gün 1240 TL
54 pH Bal pH Metre TS 1728 ISO 1842 200 ml/g (Ambalajlı ürünler) 1-2 Gün 200 TL
55 Kül Bal Kül Fırını TS 2131 ISO 928 200 ml/g (Ambalajlı ürünler) 1-2 Gün 480 TL
56 Yağ Miktarı Süt Gerber Santrifüj Determination in butter by
gerber
200 ml (Ambalajlı ürünler) 2-3 Gün 480 TL
57 Kuru Madde Süt Etüv TS 1329 200 ml (Ambalajlı ürünler) 2-3 Gün 260 TL
58 pH Süt ph Metre TS 1728 ISO 1842 200 ml (Ambalajlı ürünler) 2-3 Gün 200 TL
59 Laktoz Süt HPLC AOAC 980.13 200 ml (Ambalajlı ürünler) 2-3 Gün 5200 TL
60 Protein Süt Kjeldahl Cihazı AOAC 2001.11 500 ml (Ambalajlı ürünler) 1-2 Gün 620 TL
*Akredite Analizler
Liste harici analizleri OKÜMERLAB’a sorarak öğrenebilirsiniz.

sayfa başına git

TOPRAK, BİTKİ VE GÜBRE ANALİZ ÜCRETLERİ (KDV DAHİL)
Sıra No Analiz Adı Matriks Yöntem/Cihaz Metot Kaynağı Numune Miktarı Analiz
Süresi
Fiyat
(KDV Dahil)
1 Kapsam-1: Temel Analizler Paketi 1
Toprak     Reaksiyonu     (pH),     Toplam     Tuz (Saturasyon Çamurunda) Kireç, Organik Madde, Alınabilir Fosfor, Alınabilir Potasyum
Toprak Karma Karma 1 kg 1-2 Gün 500 TL
2 Kapsam-1:   Temel   Analizler   ve   Makro/Mikro Elementler Paketi
Toprak Reaksiyonu (pH), Toplam Tuz (Saturasyon Çamurunda) Kireç, Organik Madde, Alınabilir  Fosfor,  Alınabilir  Potasyum,  Makro Elementler  (K,  Ca,  Mg),  Mikro  Elementler
(Fe, Cu, Zn, Mn)
Toprak Karma Karma 1 kg 1-2 Gün 750 TL
3 Toprakta Saturasyon Toprak Su ile Doygunluk TS 8333 1 kg 1-2 Gün 170 TL
4 Toprakta pH Toprak Potansiyometrik EN ISO 10390:2022 1 kg 1-2 Gün 170 TL
5 Toprakta İletkenlik Toprak Potansiyometrik SM 2510 1 kg 1-2 Gün 170 TL
6 Toprakta Kireç Toprak Kalsimetrik TS EN ISO 10693 200 g 1-2 Gün 170 TL
7 Toprakta Organik Madde Toprak Walkley- Black TS 8336 200 g 2-3 Gün 250 TL
8 Toprakta Alınabilir Fosfor (P) Toprak Olsen ve Ark. / Spektrofotometre SM 4500-PE 200 g 2-3 Gün 330 TL
9 Toprakta Alınabilir Potasyum (K) Toprak Amonyum Asetat/Atomik
Absorbsiyon Cihazı
TS 8341 200 g 2-3 Gün 330 TL
10 Toprakta Sodyum (Na) Toprak Amonyum Asetat/ Atomik
Absorbsiyon Cihazı
TS 8341 200 g 2-3 Gün 330 TL
11 Toprakta Magnezyum (Mg) Toprak Amonyum Asetat/Atomik
Absorbsiyon Cihazı
TS 8341 200 g 2-3 Gün 330 TL
12 Toprakta Kalsiyum (Ca) Toprak Amonyum Asetat/Atomik
Absorbsiyon Cihazı
TS 8341 200 g 2-3 Gün 330 TL
13 Toprakta Demir (Fe) Toprak DPTA/Atomik Absorbsiyon Cihazı TS ISO 14870 200 g 2-3 Gün

330 TL

14 Toprakta Bakır (Cu) Toprak DPTA /Atomik Absorbsiyon Cihazı TS ISO 14870 200 g 2-3 Gün 330 TL
15 Toprakta Mangan (Mn) Toprak DPTA /Atomik Absorbsiyon Cihazı TS ISO 14870 200 g 2-3 Gün 330 TL
16 Toprakta Çinko (Zn) Toprak DPTA /Atomik Absorbsiyon Cihazı TS ISO 14870 200 g 2-3 Gün 330 TL
17 Toprakta Toplam Azot Toprak Modifiye Edilmiş Kjedahl Yöntemi Ts 8337 ISO 11261 200 g 2-3 Gün 500 TL
18 Toprakta Makro Elementler
(K, Ca, Mg)
Toprak Amonyum Asetat/Atomik
Absorbsiyon Cihazı
TS 8341 200 g 2-3 Gün 500 TL
19 Toprakta Mikro Elementler
(Fe, Cu, Zn, Mn)
Toprak DPTA/Atomik Absorbsiyon Cihazı Ts 8337 ISO 11261 200 g 2-3 Gün 500 TL
20 Yaprakta Kapsam 4 Paketi:
N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn
Yaprak Karma Karma 200 g 2-3 Gün 850 TL
21 Yaprakta Potasyum (K) Yaprak Kuru Yakma ve AAS Kacar ve İnal 2008 200 g 2-3 Gün 330 TL
22 Yaprakta Magnezyum (Mg) Yaprak Kuru Yakma ve AAS Hanlon 1998 (AAS)
Kacar ve İnal 2008
200 g 2-3 Gün 330 TL
23 Yaprakta Kalsiyum (Ca) Yaprak Kuru Yakma ve AAS Hanlon 1998 (AAS)
Kacar ve İnal 2008
200 g 2-3 Gün 330 TL
24 Yaprakta Bakır (Cu) Yaprak Kuru Yakma ve AAS Hanlon 1998 (AAS)
Kacar ve İnal 2008
200 g 2-3 Gün 330 TL
25 Yaprakta Mangan (Mn) Yaprak Kuru Yakma ve AAS Hanlon 1998 (AAS)
Kacar ve İnal 2008
200 g 2-3 Gün 330 TL
26 Yaprakta Çinko (Zn) Yaprak Kuru Yakma ve AAS Hanlon 1998 (AAS)
Kacar ve İnal 2008
200 g 2-3 Gün 330 TL
27 Yaprakta Demir (Fe) Yaprak Kuru Yakma ve AAS Hanlon 1998 (AAS)
Kacar ve İnal 2008
200 g 2-3 Gün 330 TL
28 Yaprakta Toplam Fosfor Yaprak Kuru Yakma ve Spektrofotometre Hanlon 1998 (AAS)
Kacar ve İnal 2008
200 g 2-3 Gün 330 TL
29 Yaprakta Toplam Azot (N) Yaprak Modifiye Edilmiş Kjedahl Yöntemi Bremner 1965, Kacar ve
İnal 2008
200 g 2-3 Gün 500 TL
30 Genel Gübre Analizi Paketi:
(pH,  EC,  Toplam  Azot(N),  Toplam  Fosfor(N), Toplam Potasyum(K)
Gübre Modifiye Edilmiş Kjedahl Yöntemi TS EN 15479 200g 2-3 Gün 1330 TL
31 Gübrede pH (1/10) Gübre Potansiyometrik EN ISO 10390:2022 200g 2-3 Gün 250 TL
32 Gübrede İletkenlik (1/10) Gübre Potansiyometrik SM 2510 200 g 2-3 Gün 250 TL
33 Gübrede Toplam Azot (N) Gübre Modifiye Edilmiş Kjedahl Yöntemi TS EN 15479 200g 2-3 Gün 500 TL
34 Gübrede Suda Çözünebilir Potasyum (K) Gübre Ekstraksiyon AAS TS EN 15477 200g 2-3 Gün 500 TL
35 Gübrede Suda Çözünebilir Fosfor (P) Gübre Ekstraksiyon /Spektrofotometre TS EN 15958 200g 2-3 Gün 500 TL
36 Gübrede Mineral Asitte Çözünebilir Fosfor (P) Gübre Ekstraksiyon /Spektrofotometre TS EN 15958 200g 2-3 Gün 500 TL
38 Farklı  Numunelerde  Element  Analizi  (Na,  Ca, Mg,  K,  Fe,  Cu,  Mn,  Zn,  Pb,  Cd,  Cr,  Ni,  Li,  N
elementlerinden her biri için)
…… …… …… 200g 2-3 Gün 330 TL
39 Proses Geliştirme …… …… …… ….. ….. 700 TL
Analiz süreleri analiz yoğunluğuna göre artabilmektedir. Belirtilen süreler, analiz sırası olmayan durumlar için geçerlidir. Süre için lütfen OKÜMERLAB ile görüşün.

sayfa başına git

2024 YILI SU ANALİZ ÜCRETLERİ (KDV DAHİL)
No Analiz Adı Matriks Yöntem/Cihaz Metot Kaynağı Numune Miktarı Analiz
Süresi
Fiyat
(KDV Dahil)
1 Kapsam 3 : Temel Sulama Suyu Analizleri
pH,  EC  (İletkenlik),  Kalsiyum  (Ca),  Magnezyum  (Mg),  Sodyum  (Na),
Potasyum (K), Karbonat (CO3), Bikarbonat (HCO3), Klor (Cl-), Sülfat (SO 2)
4
Sulama Suyu Karma Karma 1000 ml 1-2 gün 1350 TL
2 Sulama Suyunda pH Sulama
Suyu
Potansiyometrik SM 4500-H+ B 1000 ml 1-2 gün 170 TL
3 Sulama Suyunda İletkenlik Sulama
Suyu
Potansiyometrik SM 2510 B 1000 ml 1-2 gün 170 TL
4 Sulama Suyunda Kalsiyum (Ca) Sulama
Suyu
Spektrofotometrik
Test Kiti
Ftaleinkomplexone 1000 ml 1-2 gün 330 TL
5 Sulama Suyunda Magnezyum (Mg) Sulama
Suyu
Spektrofotometrik
Test Kiti
Ftaleinkomplexone 1000 ml 1-2 gün 330 TL
6 Sulama Suyunda Toplam Sertlik Sulama
Suyu
Spektrofotometrik
Test Kiti
Ftaleinkomplexone 1000 ml 1-2 gün 330 TL
7 Sulama Suyunda Potasyum (K) Sulama
Suyu
Spektrofotometrik
Test Kiti
Kalignost,
Turbidimetrik
1000 ml 1-2 gün 330 TL
8 Sulama Suyunda Karbonat (Co3) Sulama
Suyu
Spektrofotometri
Test Kiti K
Ftaleinkomplexone 1000 ml 1-2 gün 330 TL
9 Sulama Suyunda Bikarbonat (Hco-3) Sulama
Suyu
Spektrofotometrik
Test Kiti
Ftaleinkomplexone 1000 ml 1-2 gün 330 TL
10 Sulama Suyunda Klor (Cl) Sulama
Suyu
Spektrofotometrik
Test Kiti
Demir (Iı)Tiyosiyanat 1000 ml 1-2 gün 330 TL
11 Sulama Suyunda Sülfat (So4-2) Sulama
Suyu
Spektrofotometrik
Test Kiti
Baryum Sülfat,
Türbidimetrik
1000 ml 1-2 gün 330 TL
12 Sulama Suyunda Bor(B) Sulama
Suyu
Spektrofotometrik
Test Kiti
Azometin H 1000 ml 1-2 gün 330 TL
13 Sulama Suyunda Toplam Sertlik Sulama
Suyu
Spektrofotometrik
Test Kiti
Phthaleinkomplexone
Ftaleinkomplexone
1000 ml 1-2 gün 330 TL
14 Sulama Suyunda Sodyum Sulama
Suyu
Spektrofotometrik
Test Kiti
Klorürden Yaralanılarak 1000 ml 1-2 gün 330 TL
15 Sulama Suyunda Kimyasal Oksijen İhtiyacı (COD) Sulama Suyu Spektrofotometrik Test Kiti Kromosülfirik Asit Oksidasyonu, Kromat
Belirlenmesi
1000ml 4-5 gün 670 TL
16 Sulama Suyunda Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOD) Sulama
Suyu
Spektrofotometrik
Test Kiti
Ag-Ddtc 1000 ml 4-5 gün 670 TL
17 Toplam Azot Diğer Sular Spektrofotometrik Test Kiti Peroksodisülfate Oksidasyonu, 2,6-
Dimetilfenol
1000 ml 1-2 gün 330 TL
18 Florür Diğer
Sular
Spektrofotometrik
Test Kiti
Alizarinkomplekson 1000 ml 1-2 gün 330 TL
19 Fosfat Diğer Sular Spektrofotometrik Test Kiti Peroksodisülfat Oksidasyonu,
Fosfomolibden Mavisi
1000 ml 1-2 gün 330 TL
20 Alüminyum Diğer
Sular
Spektrofotometrik
Test Kiti
Kromazurol S 1000 ml 1-2 gün 330 TL
21 Fenol Diğer
Sular
Spektrofotometrik
Test Kiti
Mbth 1000 ml 1-2 gün 330 TL
22 Demir Diğer
Sular
Spektrofotometrik Triazine 1000 ml 1-2 gün 330 TL
23 Amonyum Diğer
Sular
Spektrofotometrik
Test Kiti
İndofenol Mavisi 1000 ml 1-2 gün 330 TL
24 Mangan Diğer
Sular
Spektrofotometrik
Test Kiti
Formaldoksim 1000 ml 1-2 gün 330 TL
25 Asit Kapasitesi Diğer
Sular
Spektrofotometrik
Test Kiti
İndikatör Reaksiyonu 1000 ml 1-2 gün 330 TL
Analiz süreleri analiz yoğunluğuna göre artabilmektedir. Belirtilen süreler, analiz sırası olmayan durumlar için geçerlidir. Süre için lütfen OKÜMERLAB ile görüşün.

sayfa başına git

2024 YILI BATARYA SİSTEMLERİ ANALİZ ÜCRETLERİ (KDV DAHİL)
Sıra No Analiz Adı Matriks Yöntem/Cihaz Metot Kaynağı Numune
Miktarı
Analiz
Süresi
Fiyat
(KDV Dahil)
1 Para Tipi Pil Mühürleme (2032 pil için) Düğme Pil Presleme/
Pil Sıkıştırma Makinesi
Enstrümental --- 1 Gün 50 TL
2 Anot, Katot ve Seperatör Kesimi (14, 16 ve 19 mm) Düğme Pil Disk kesme/
Disk Kesme Cihazı
Enstrümental --- 1 Gün 25 TL
3 Para Tipi Pil Hücresi Hazırlama
(coin cell kapak, yay, seperatör, Li metal Anot içerir.)
Düğme Pil Argon Atmosferinde/Karma Enstrümental --- 3 Gün 425 TL
4 Para Tipi Pil Hücresi Hazırlama
(coin cell kapak, yay, seperatör içerir)
Düğme Pil Argon Atmosferinde/Karma Enstrümental --- 3 Gün 330 TL
5 Slurry Hazırlama (Her 5 g numune için) Düğme Pil NMP ve PVDF/ Ultrasonik
Banyo
Enstrümental --- 2 Gün 170 TL
6 Alüminyum üzerine 10 x 10 cm (25 µm ve katları kalınlıkta) Düğme Pil Dr. Blade/ Dr. Blade Enstrümental --- 1 Gün 85 TL
7 Bakır üzerine 10 x 10 cm (25 µm ve katları kalınlıkta) Düğme Pil Dr. Blade/ Dr. Blade Enstrümental --- 1 Gün 85 TL
8 Kapasite Hesabı (Saat Başına) Düğme Pil Şarj-Deşarj/
8 Kanallı Batarya Analizörü
Enstrümental --- 10 Gün 85 TL
9 YS Argon Kullanımı (Her 1 bar için) Düğme Pil Argon Tüpü Enstrümental --- 1 Gün 20 TL
10 YS Oksijen Kullanımı (1 bar) Düğme Pil Oksijen Tüpü Enstrümental --- 1 Gün 20 TL
11 YS Azot Kullanımı (1 bar) Düğme Pil Azot Tüpü Enstrümental --- 1 Gün 20 TL
Analiz süreleri analiz yoğunluğuna göre artabilmektedir. Belirtilen süreler, analiz sırası olmayan durumlar için geçerlidir. Süre için lütfen OKÜMERLAB ile görüşün.

sayfa başına git

OKÜMERLAB 2024 EĞİTİM ÜCRETLERİ (KDV DAHİL)
Sıra No Analiz Adı Yöntem Eğitim Süresi Fiyat
(KDV Dahil)
Cihaz Eğitimleri
1 Atomik Absorbsiyon Spektrofotometre Cihazı (AAS) Teorik + Uygulamalı 2 Gün 1200 TL
2 Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi Cihazı (HPLC) Teorik + Uygulamalı 2 Gün 1200 TL
3 Gaz Kromatografi Cihazı (GC) Teorik + Uygulamalı 2 Gün 1200 TL
4 UVI-Visible Spektrofotometre Cihazı (UV-VIS) Teorik + Uygulamalı 2 Gün 1200 TL
5 Fourier Transform Kızılötesi Spektrofotometre Cihazı (FT-IR) Teorik + Uygulamalı 2 Gün 1200 TL
Analiz Yöntemi Eğitimleri
1 Gıda Analizleri (GC, HPLC ve UV-VIS Kullanılan Analizler) Teorik + Uygulamalı Analize Göre 1-3 Gün Arası Değişmektedir 1500-2500 TL Arası
(Analize Göre Değişmektedir.)
2 Mineral Analizleri (AAS, FT-IR ve UV-VIS Kullanılan Analizler) Teorik + Uygulamalı Analize Göre 1-3 Gün Arası Değişmektedir 1500-2500 TL Arası
(Analize Göre Değişmektedir.)
Eğitimler cihaz için en az 5 kişi, analiz için en az 2 kişi katılması durumunda verilmektedir.

sayfa başına git

OKÜMERLAB 2024 YILI ARAŞTIRMA LABORATUVARI KULLANIM TALEBİ VE ÜCRETİ (KDV DAHİL)
sıra no Hizmet Adı Kullanım Alanı Fiyat (KDV Dahil)
1 Araştırma Laboratuvarı Kullanımı 1 Metre Benç 100 TL/Ay

sayfa başına git

22 Eylül 2023
İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Karacaoğlan Yerleşkesi
0 (328) 827 13 99
okumerlab@osmaniye.edu.tr