Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Kuruluş ve Tarihçe

Merkez (OKÜMERLAB), Kalkınma Bakanlığı tarafından 2010-2011 yılları arasında 4.250.000 TL ile desteklenmiş olan DPT2010K121290 numaralı, “Merkezi Araştırma Laboratuvarı” adlı altyapı projesinin amaçları doğrultusunda fiziksel olarak kurulmuş ve araştırmacılara hizmet vermeye başlamıştır. Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesine 27.11.2015 Tarihinde Toprak, Bitki ve Gübre Analiz Laboratuvarları (OKÜTAL) eklenmiş ve OKÜTAL için Tarım Bakanlığı’ndan yetkili analiz laboratuvarı belgesi alınarak bölgedeki vatandaşlar ile araştırmacıların talepleri doğrultusunda toprak, bitki ve gübre analizleri yapılmaya başlanmıştır.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 06.02.2020 Tarihindeki kararı gereği "Merkezi Araştırma Laboratuvarı" adı "Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKÜMERLAB)" olarak değişmiş ve ilk müdür ataması 09/03/2020 Tarihinde yapılmıştır. Merkezin yönetmeliği ise 19/03/2020 Tarih ve 31073 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Merkezin yönetmeliğinin yayınlanması ve müdürünün atanmasına binaen, Gıda Enstrümental Analiz Laboratuvarı, Gıda Mikrobiyolojisi Analiz Laboratuvarı, Duyusal Analiz Laboratuvarı ve Su Analiz Laboratuvarı da DPT2010K121290 numaralı alt yapı projesi dahilinde alınan cihazlarla merkez bünyesinde oluşturulmuş ve Gıda Enstrümental Analiz Laboratuvarı için Türk Akreditasyon Kurumu’na (TÜRKAK’a) akreditasyon başvurusu yapılmıştır. 01.03.2023 tarihi itibariyle Gıda Enstrümental Analiz Laboratuvarı 10 adet parametreden akreditasyon almaya hak kazanmıştır.

Merkezin amacı, üniversitemizin mühendislik, sağlık ve temel bilimler alanlarındaki eğitim ve ileri araştırma faaliyetlerine destek olmak; özel sektör, kişiler, kurumlar ve üniversite ve sanayi iş birliği kapsamında sanayinin ihtiyacı olan araştırma ve analiz ihtiyaçlarına cevap vermektir. Merkez ayrıca ürün üretimi de yapmaktadır ve alanı ile ilgili konularda Ar-Ge ve danışmanlık hizmetleri de verebilmektedir.

22 Eylül 2023
İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Karacaoğlan Yerleşkesi
0 (328) 827 13 99
okumerlab@osmaniye.edu.tr