Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Toprak Numunesi Alma

TOPRAK NUMUNESİ ALMA

Değişik arazilerden alınan topraklar farklı miktarlarda besin maddeleri içerdiğinden dolayı, her araziden farklı toprak numunesi alınmalıdır. Zira aynı arazi içerisinde bile değişik özellik gösteren kısımlar bulunabilir. Örneğin aynı arazi toprağının bir kısmı açık bir kısmı koyu renkte olabilir. Bu renk farklılığı organik madde, demir gibi birçok toprak özelliğinin farklı olmasından kaynaklanabilir. Yine aynı arazinin bir kısmı düz bir kısmı eğimli olabilir. Buna bağlı olarak da düz kısımlarda toprak daha derin, eğimli olan yerlerde ise daha az derin olabilir. Ayrıca arazinin bir bölümü killi diğer bölümü de kumlu olabilir. Bu nedenle arazinin eğimi, toprağın rengi, tekstürü ve drenaj yönünden farklı olan kısımları 20-40 dekar genişliğinde bölümlere ayrılarak, her bölümden karışık bir adet temsili numune alınabilir.

 

Toprak numunesi alırken tek yıllık veya çok yıllık bitkilerden hangisi ekilecekse ona uygun yöntem seçilmelidir. Tek yıllık bitiklerde (sebzeler ve tarla bitkileri) toprağın 0-30 cm derinliğinden numune alınmalıdır. Yeni bahçe tesis edilecek ise, toprağın derinlemesine örneklenmesi gerekir. Numuneler 0-30, 30-60, 60-90, 90-120 cm derinliklerinden alınmalıdır. Rutin bir toprak analizi için 30 cm derinlikte araziden 8-10 farklı çukurdan alınan topraklar karıştırılarak içerisinden 1 kg kadar karışık toprak alınmalıdır ve bu bir karışık toprak numunesidir.

 

TOPRAK NUMUNESİ NASIL ALINIR?

Toprak numunesi almak için bir küreğe, alınan toprak örneğini koymak için bir kovaya, toprağı saklayıp analize göndermek için torbaya, etikete ve kaleme ihtiyaç vardır.

Toprak numunesi alırken küreğin daldırıldığı noktaya dikkat edilmeli ve el ile toprağın üzerindeki ot, sap, çakıl gibi atıklar temizlenmelidir.

Toprak numunesi alınacak her bir noktadan numune alınırken V harfi şeklinde düz bir çukur kazılır. Sonra çukurun düzgün yüzeyinden 3-4 cm kalınlığında bir toprak dilimi alınır. Her bir noktadan alınan toprak miktarı yaklaşık aynı olmalıdır.  Meyve bahçesi tesis edilmiş bahçelerden ise taç izdüşümünden 4 tarafından karışık toprak numunesi alınmalıdır.

NUMUNE ALMA ZAMANI

Toprak numuneleri tarla bitkileri, sera sebzeleri ve süs bitkilerinde dikim veya ekimden en az 3-4 hafta önce, yetişmiş meyve ağaçları için ise gübreleme zamanından yaklaşık 1-1,5 ay önce alınmalıdır.

TOPRAK ÖRNEKLERİ NERELERDEN ALINMAZ? 

-         Eskiden gübre yığılmış veya kireç atılmış yerler;

-         Eski çit yerleri;

-         Eski ot yığını yerleri;

-         Hayvan gübresi bulunan yerler;

-         Harman yerleri ve hayvan yatmış olan sahalar;

-         Sap, kök ve yabani otların yakıldığı sahalar;

-         Tarlanın hafif tümsek veya su birikintisi sebebiyle çukurlaşan sahalar;

-         Numune alınacak saha içerisindeki ağaç altları;

-         Sıraya gübreli ekim yapılan mahsullerde sıra üstlerindeki sahalar;

-         Dere, orman, kanal, su arkı ve yollara yakın kısımlar;

-         Ayni tarlanın içerisinde farklı özellik  gösteren sahalar; örneğin kum yığınları veya kumlu tarlalarda kil yığınları; şayet bu özellik taşıyan kısımlar ayrı olarak gübrelenmek isteniyorsa o takdirde buradan da karışık bir numune  alınır.

 

İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Karacaoğlan Yerleşkesi
03288271010
okumerlab@osmaniye.edu.tr