Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Merkezler

OKÜ Merkez Laboratuarı

OKÜ Merkez Laboratuarının kuruluş amaçları şunlardır.

 • Üniversitemizin bilim alanında gelişmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel saygınlığının artırılması ve araştırmacı insan kaynağının geliştirilmesi,
 • Üniversitemizin ulusal ve uluslararası merkezlerle işbirliğine gitmesi, ulusal ve uluslararası proje yürütme potansiyelinin oluşturulması,
 • Üniversitemiz ve bölgemizdeki araştırmacılar (kamu-sanayi-üniversite) için analiz cihazlarının yer aldığı bir bilimsel araştırma-geliştirme, uygulama ve eğitim merkezi oluşturulması,
 • Bölgemizdeki sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitel ve nicel analizlerin yapılması,
 • Özel sektör ve kamu tarafından ihtiyaç duyulan Ar-Ge faaliyetlerinin planlanması, gerçekleştirilmesi ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması,
 • Farklı disiplinler arası çalışmalara öncülük etmesi,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, çalıştaylar, konferanslar düzenlenmesi,
 • Üniversite-sanayi ve kamu işbirliğinin geliştirilmesi
 •   Bölgemizde sürdürülebilir ekolojik çalışmalarının yürütülmesi ve çözüm önerilerinin oluşturulması,
 • Bölgemizde tarım ve gıda ürünlerinin zengin olması sebebiyle gıda işleme yöntem ve süreçlerinin geliştirilmesi ile işlenmiş ürün çeşitliliğinin artırılabilmesi,
 • Bölgemizde gıda sektörlerinde ihtiyaç duyulan analizlerin yapılması, ürün çeşitlendirme projelerinin yürütülmesi ve önerilerinin geliştirilmesi,
 • Bölgemizde biyoteknolojinin uygulanması ile tarımda bitkisel ve hayvansal üretim için yeni genotipler geliştirilebilmesi,
 • Bölgemizde, enerji verimliliğinin artırılması, enerji maliyetlerinin düşürülmesi, enerji yönetimi, enerji ile ilgili eğitim, danışmanlık ve sertifikalandırma faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Bölgemizde, enerjide kaynak çeşitliliğinin artırılması ve sera gazı emisyonlarının azaltılması için, yenilenebilir enerji kaynakları konusunda farkındalık yaratılması, kullanımının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması,
 • Osmaniye ilinin, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay illerinin bağlantı noktasında bulunmasından dolayı, bu illerle yapılacak işbirlikleri sonucunda ortak projelerin yürütülmesi,
 • Bölgemizde kurulmuş olan imalat sektörü ürünlerinin dayanım ve korozyon ölçümlerinin yapılması
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi Fakıuşağı /OSMANİYE
03288271000
03288250097
muhdekanlik@osmaniye.edu.tr