Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Bölüm Hakkında

 

Tarihçe
 

   Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi 25.04.2013 tarih ve 2013/4459 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Fakültemiz bünyesinde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, 2013 yılında açılmış, henüz aktif bir eğitim sürecine dahil değildir. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, eğtim faaliyetleri gerçekleştirebilmek adına çalışmalarına devam etmektedir. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Karacaoğlan Yerleşkesi E Blok, Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi binasında yer almaktadır. Eğitim faaliyetlerinin aktif edilebilmesiyle birlikte, eğitim görecek öğrencilerimizin yerleşke içerisinde bulunan kütüphane, yemekhane, kafeterya, kapalı ve açık spor alanları gibi pek çok mekandan kolaylıkla faydalanma imkanı bulacakları öngörülmektedir.


 

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

 

    Sanatın aktif olarak yer aldığı ve hayatımızın ayrılmaz bir parçası olduğu günümüz dünyasında, farklı disiplinler ile birlikte kendini geliştiren, yenileyen ve sanat eseri üretimini ilke edinen Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, geçmişle bağını koparmadan, çağımıza da adapte olabilecek, kendini geliştiren ve özgün eserler üretmeyi hedefleyen sanatçılar yetiştirmeyi amaç edinmektedir.

   Sanatın her alanında, her çeşitinde olduğu gibi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü de çağdaş, yenilikçi, vizyoner, üretimi destekleyen, özgün olmayı önemseyen sanatçılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda, sanatın ve sanatçının bütün gereksinimlerini önemseyen Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, bütün bu hedeflerini gerçekleştirebilmek adına, güçlü akademik kadrosu ile eğitim faaliyetlerini başlatabilmek adına çalışmalarına hızla devam etmektedir. 

 


 

 


 

 

Bölümün Amacı

 

   Bölümümüzün amacı, geçmişten günümüze süregelen geleneksel Türk sanatları üslup ve yaklaşımını önemseyen, çağımıza adapte olabilen, günümüzün gereklerini de farkında olan sanatçılar yetiştirmektir. 

 


 

 


 

 

Bölümümüzün Program Eğitim Hedefleri
   
1.  Mesleki çalışmalarında başarılı olabilmeleri için gerekli temel bilgilere sahip,
2. Bir üst öğrenim düzeyinde edinecekleri bilgiler için ya da yapacakları sanatsal çalışmalar için gerekli ön öğrenmelere sahip,
3. Etkili iletişim kurabilen, yazılı ve sözlü anlatım becerileri ve ifadeleri gelişmiş,
4. Yaşadığı toplumu yakından takip eden sosyal meselelere duyarlı,
5. Toplumsal sorunlara etkili çözümler üretebilen, problem çözme becerileri gelişmiş,
6. Takım halinde ve bireysel çalışma yetisine sahip, bilgiye ulaşma yollarını kullanabilen,
7. Eleştirel düşünme ve öz değerlendirebilme becerisine sahip,
8. Toplumsal ve etik sorumluluklara sahip,
9. Gelişime açık, özgün eserler üretmesi hedefleyen, hayat boyu öğrenmenin önemini kavramış ve ilke haline getirmiş,
'Geleneksel Türk Sanatları' sanatçıları yetiştirmektir.

 


 

 


22 Eylül 2023