Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Politikalar

 

 

 

Bölüm Politikası
  Bölüm kurumsal alt yapısını güçlendirmek,
  Bölüm kalite yönetim sisteminin etkinliğini sağlamak,
  Bölüm teknolojik alt yapısını güçlendirmek,
  Bölümümüzün dış paydaşlarla olan iş birliğinin artırılmasını sağlayarak, öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak,
  Öğrenci odaklı, interaktif eğitim-öğretim politikası benimsemek, uygulanabilirliğini sağlamak. 

 

 


 

 

Eğitim-Öğretim Politikası
  Mesleki ve etik kuralların bilincinde olan bireyler yetiştirmek,
  Bölüm olarak, öğrencilerimizin mesleki anlamda kendilerini geliştirmelerini sağlayacak kurumlarla iş birlikleri yaparak, mesleki anlamda bilgi ve becerilerini artırmak,
  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında gerekli bilgi ve beceri ile donanmış, bireyleri mezun ederek topluma kazandırmak.

 

 


 

 

Araştırma-Geliştirme Politikası
  Çağın gerektirdiği nitelikte araştırma ve yayın yapmak,
  Nitelikli araştırma ve yayınların yapılabilmesi için gerekli alt yapıyı oluşturacak faaliyetleri gerçekleştirmek,
  Öğrencilerimiz ve akademik personelimizin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini destekleyecek mekanizmalarla iletişim halinde olmak.

 

 


 

 

Kalite Politikası
  Kaliteyi bir kültür haline getirerek, bilimsel araştırma ve uygulamaları desteklemek,
  Öğrencilere en iyi eğitim olanaklarının sunulmasını sağlayacak mekanizmalar oluşturmak,
  İç ve dış paydaşlarla etkileşim halinde olmak,
  Eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğrenci odaklı olmak,
  Disiplinler arası çalışabilme yeteneği kazandırmak,
  Yenilikçi yaklaşımlar geliştirebilmek.

 

 


 

 

Memnuniyet Politikası
 Bölümümüz öğrencileri, akademik personeli ve idari personelinin memnuniyetini artırmanın başarıyı sağlamada en temel ölçütlerden biri olduğunun bilinciyle hareket ederek;
  Öğrencilerimiz, akademik personelimiz ve idari personelimizin eğitim faaliyetleri dışında kalan zamanlarını kaliteli değerlendirebilmelerini sağlayabilmek için üniversitemiz tarafından sunulan imkânlar,
  Engelsiz üniversite, fakülte ve bölüm olarak; öğrenci, akademik personel ve idari personelin gereksinimlerini karşılamak.

 

 


 

 

İnsan Kaynakları Politikası
 Bölümümüz insan kaynakları politikası doğrultusunda;
  Nitelikli insan gücünün bölümümüze kazandırılması,
  İnsan kaynağına ve onun katkılarına değer verilmesi,
  Etkin ve verimli bir çalışma ortamının temelinin oluşturulmasının sağlanması.

 

 


 

 

 Kurumsal İletişim Politikası 

 Bölümüzün dış paydaşlarla gerçekleştireceği iletişim faaliyetlerinin yönetilmesini esas alır. Bu doğrultuda kurumsal iletişim politikası;
  Bölüm içi ve dışında gerçekleştirilen etkileşimlerin yürütülmesi,
  Kurumsal imajın destekleyici iletişim kurulmasıdır.

 

 

 


 

 
22 Eylül 2023