Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Temel Değerler


 

 

Temel Değerlerimiz

 

İnsan Odaklı

 


 

Tüm paydaşlarının memnuniyetini esas almak.

 

 

Özgün

 


Her bir mekan ya da ürün tasarımında o nesne ve mekana özgü nitelikleri içeren, kopya olmayan biricik tasarım ögeleri üretmek.

 

Sürdürülebilir

 


Tasarım süreçleri ve çıktılarını Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri programı kapsamı çerçevesinde değerlendirmek.

 

Katılımcı

 


Tüm paydaşlarını çalışma ortağı olarak değerlendirip, onlarla çalışmak.

 

Kalite Odaklı

 


Üniversitenin sunduğu akademik ve idari hizmetlerde kaliteyi ön planda tutmak.

 

Yenilikçi

 


Tasarım çevrelerindeki güncel teknolojik ve bağlamsal gelişmeleri takip edip, gerekli aşamalarda uygulamaya koymak.

 

 Şeffaf ve Hesap Verebilir

 


Tüm paydaşların ulaşmak istediği bilgilerin, somut ve anlaşılabilir şekilde verilebilmesi için şeffaf hareket etmek.

 

Adalet ve Eşitlik

 


Sunulan hizmetlerde adalet ve eşitlik ilkesine bağlı olarak hareket etmek. 

 

Evrensel Değerleri Esas Alma

 


Bilimde, eğitimde ve toplumsal hizmetlerde evrensel değerleri esas almak. 

 

Çevreyi Koruma

 


Çevre ve doğal dengenin korunmasına duyarlı olmak. 

 

 


 

22 Eylül 2023