Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Özel Güvenlik ve Koruma Programı

 Ders Planı   /  Ders İçerikleri 

Genel Bilgiler

GENEL BİLGİLER

Ösym Program Kodu 108550413
Puan Türü TYT
Süresi (Yıl) 2
Kontenjan 40
Dili Türkçe
Kazanılan Derece Ön Lisans
Eğitim Türü Örgün
Mezuniyet Koşulları 2.0 GNO, 120 AKTS ve 30 İş Günü Staj
Kazanılan Unvan Silahsız Özel Güvenlik ve Koruma Elemanı 

 

Özel Güvenlik ve Koruma Programı, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanuna göre kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine onay vermektedir. Kamu ve özel alanlarda Kişilerin, mekanların silahlı veya silahsız olarak güvenliğini sağlamaktadırlar.

OKÜ DÜZİÇİ MYO Özel Güvenlik ve Koruma programı, 2009-2010 öğretim yılında Osmaniye Korut Ata Üniversitesi Düziçi Meslek Yüksekokulu’nda Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümüne bağlı olarak eğitime başlamıştır. Alanında uzman 4 öğretim görevlisi bölümümüzde görev yapmaktadır. Bu programdan mezun olanlar, Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans derecesine sahip,  “Özel Güvenlik Görevlisi” unvanını alırlar. Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen dikey geçiş sınavından yeterli not almaları koşuluyla ilgili alanlarda lisans programlarına başvurabilirler.
Amaç 

Özel Güvenlik ve Koruma Programı ile; güvenlik sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye güvenlik elemanlarını akademik eğitim ile destekleyerek, küreselleşen dünyanın güvenlik ihtiyacına cevap verebilecek donanıma sahip, güvenlik alanında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri takip edebilen, alanında uygulamak durumunda olduğu kanunları bilen, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine saygılı, sosyal ve kültürel alanda yetkin ve özgüven sahibi kişiler olarak yetiştirilmeleri amaçlanmaktadır

 

Kabul Koşulları

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) İle Kayıt: Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak ve ÖSYS sınavı sonucu kayıt hakkı kazanmış olmak,

5188 sayılı Kanuna göre Özel Güvenlik ve Koruma görevlisi olabilme şartlarına haiz olmak,

Tam Teşekküllü veya Üniversite Hastanelerinden Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi olur ibareli Heyet Raporu istenecektir.

Program Seviyesi

Ön Lisans ( 2 Yıl)                                                                                                 

Program STAJ Bilgileri 

Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programında zorunlu 30 iş günü staj bulunmaktadır. Öğrenciler zorunlu stajını 2. yarıyıl dönem sonu sınavından sonra herhangi bir dönemde tek seferde yapmalıdır, bölerek farklı zaman dilimlerinde yapılmamaktadır.

Öğrenciler stajını; Tüm kamu ve Özel kuruluşların Özel Güvenlik Birimleri bünyesinde yapabilirlerMezuniyet Koşulları

OKÜ Düziçi Meslek Yüksekokulu bünyesindeki programlardan mezun olabilmek için öğrencilerin;

Öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden en az DD notu alarak minimum 120 AKTS kredisinden başarılı olmaları,

4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmaları,

 Zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve istenilen şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

 

 

Kazanılacak Derece

Silahsız Özel Güvenlik ve Koruma Elemanı                                                                                            

 

Dikey Geçiş İmkanı 

Programdan mezun olan öğrencilerimiz ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde; üniversitelerimizin lisans eğitimi veren acil yardım ve afet yönetimi bölümü ile sosyal hizmet bölümüne dikey geçiş yapabilme ve lisans mezunu olabilme hakkına sahiptirler.                                                                                     

 

İstihdam İmkanları

Özel Güvenlik ve Koruma programından mezun olanların alanlarında çalışma sahaları çok geniştir. Bu açıdan özel güvenlik hizmet alanlarının başta iş merkezleri, konaklama yerleri, sağlık kuruluşları, eğitim ve öğretim kurumları, müzeler, tören yerleri, toplu konut alanları, hava meydan ve limanları ile deniz limanları, metrolar, gar ve terminaller, sanayi ve ticari işletmeler olmak üzere baraj, enerji santralleri, rafineri, enerji nakil hatları, radyolink istasyonları, görüntü ve ses verici istasyonlar, akaryakıt nakil, depolama, yükleme tesisleri, nehir, göl ve deniz kıyıları, orman alanları, her türlü spor müsabakaları, sahne gösterileri ve toplantıların yapıldığı açık ve kapalı mekânlarda olmak üzere yoğunlaşmaktadır.

Mezunlar kendi nam ve hesaplarına özel güvenlik şirketleri kurup işletebilecekleri gibi çeşitli özel güvenlik şirketlerinde de çalışabilir ve eğitmenlik yapabilirler. Kamu kesimi ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların güvenlik hizmetlerinin alt yapısında veya yönetiminde görev alabilirler. Mezunlarımız, Türkiye’nin her yerinde yukarıda bahsedilen çalışma sahalarında istihdam edilebilmektedir. Aynı zamanda KPSS-B ile yapılan memur alımlarında, “güvenlik memuru kadrosu” tercihlerinde ön lisans mezunu şartıarandığından dolayı bu kurumların kapısı program mezunlarına açık bulunmaktadır. Bu programdan mezun olacak öğrenciler bölgedeki resmi veya özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, kendi işyerlerini işletebilmektedirler.

Türkiye genelinde, özel olarak çalışan ve kısa dönem eğitim veren çok sayıda şirketler bulunmaktadır. Ancak, kaliteli eğitimden geçirilmiş özel güvenlik görevlilerinin ileride, yasa gereği, işyerinde güvenlik amiri ve müdürü olma durumu söz konusu olabilecektir. Bunu da üniversiteler gibi üst düzeyde eğitim veren kuruluşların yapabileceği aşikârdır.                                                                                                

 
Programdan  Mezun Olanlar Aşağıdaki Yeterliliklere Sahip Olur
 1. Özel güvenlik alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisini geliştirme
 2. Ekip halinde çalışma becerisini geliştirme
 3. Özel güvenlik uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlama ve analiz etme ve çözüm önerileri getirtebilme becerisini geliştirme
 4. Meslek etik ilkelerine uygun davranma bilincini geliştirme
 5. Yaşam boyu öğrenme bilincini ve fiziksel gelişimi geliştirme
 6. Özel güvenlik ile ilgili güncel gelişmeler ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olma becerisini geliştirme
 7. Özel güvenlik alanında mesleki yasal mevzuatı kavrayabilme
 8. İş yaşamında etkin iletişim kurma becerisine sahip olma
 9. Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisine sahip olma
 10. Özel güvenlik ile ilgili süreçleri yönetme becerisi
 11. Girişimcilik becerisine sahip olma
 12. Özel güvenlik hakkında yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma

 

22 Eylül 2023