Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Rekreasyon Yönetimi Bölüm Tanıtımı

 

Liderlik fırsatları veya fark yaratma arzusuyla dolu bir gelecek düşünüyorsanız Rekreasyon Yönetimi Bölümü düşüncelerinizi gerçekleştirebilecek program içerikleriyle sizleri bekliyor.

REKREASYON YÖNETİMİ

Bölüm Genel Tanıtımı:

Rekreasyon zihnin, bedenin ve ruhun yenilenmesi amacıyla bireylerin boş zamanlarında gerçekleştirdikleri aktivitelerin tümüne verilen addır. Boş zamanın verimli ve etkili bir şekilde kullanılması bireylerin ruhsal ve bedensel açıdan tam bir iyilik içinde bulunma durumunu büyük ölçüde etkileyen bir unsurdur. Bu bağlamda rekreasyon; bireylere eğlence, spor, sanat, hobi, zihinsel, kültürel, sosyal ve doğal aktiviteler sunarak her yaştaki insanın bedensel, zihinsel, kültürel ve sosyal gelişimine katkısı olan faaliyetler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Rekreasyon; boş zamanın değerlendirilmesi ile ilgili bir kavram olduğu için farklı konu ve disiplinlerle birlikte ele alınmıştır. Rekreasyon; alışveriş, parklar, spor, turizm ve eğitim başta olmak üzere farklı konularla ilişkilendirilmiştir. Turizm de rekreasyon ve boş zaman faaliyetlerinin önemli bir bileşenidir. Boş zaman faaliyeti olarak rekreasyon; turizmin sunduğu mal ve hizmetlerden büyük ölçüde yararlanmakta ve en çok tercih edilen etkinliklerini de turizm endüstrisinden sağlamaktadır. Bu açıdan turizm eğitimi ve rekreasyon eğitimi yakın ilişki içinde bulunmaktadır.

Rekreasyon bireyin bedensel, zihinsel, kültürel ve sosyal gelişimine katkı sağlayan bir faaliyet olmasının yanı sıra, aile, bölge ve ülke ekonomisine katkısı, turizm ve spor etkinlikleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde ülkemizin tanıtımı ve ulusal gelir sağlama katkısı bakımından da önemli bir yere sahiptir. Boş zamanın akıllı bir şekilde kullanımı, bir toplumun vatandaşlarının eğitiminde ve toplumun gelişmesi açısından da yönlendirilmesi, planlanması ve programlanması gereken bir faaliyettir. Rekreasyon eğitimi bireylere çevresel bilinç sağlarken diğer yandan sağlık gibi alanlarda bireyde farkındalık yaratan bir alandır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde kurulan Rekreasyon Yönetimi Bölümü 8 yarıyıllık eğitim-öğretim dönemini kapsamaktadır. Program kapsamında öğrencilerimiz işletmecilik, yönetim bilimleri, spor bilimleri ve turizm eğitiminin bir arada yürütüldüğü akademik bilgilere sahip olacaktır.

Rekreasyon Yönetimi Bölümün Amacı:

Rekreasyon Yönetimi bölümünün temel amacı ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek, bilimsel ve kaliteli bir eğitim öğretim sağlamak suretiyle turizm, eğlence hizmetleri, mekansal ve rekreasyon alanları için temel planlama yeterliliği bulunan nitelikli yöneticiler ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir. Bu bölüm sayesinde istikrarlı olarak büyüyen turizm sektörü, yerel yönetimler, gençlik ve spor il müdürlükleri, milli parklar gibi rekreasyon planlaması konusunda paydaş olarak bulunan devlet kurumlarının çeşitli kademeleri için yabancı dil bilen, Türkiye’yi tarihi, kültürü ve coğrafyasıyla en iyi şekilde tanıyan, insan ilişkileri kurma konusuna yetenek sahibi olan, analitik düşünebilen, problem çözme, yönetim ve organizasyon bilgisi ve yeteneği gelişmiş, hoşgörü, nezaket, saygı, dürüstlük gibi temel değerlere sahip, liderlik ve temsil yeteneği olan nitelikli yönetici adayları ve rekreasyon liderleri yetiştirilmesi mümkün olacaktır.

Rekreasyon Yönetimi Bölümü Öğrenme Hedefleri:

 1. Rekreasyon Yönetimi alanında yetkin, yöneticilik ve girişimcilik özellikleri gelişmiş mezunlar verebilmek için geçerli ve özgün akademik programlar sunmak.
 2. Rekreasyon yönetimi alanı ile ilgili güncel bilgileri analiz edebilen ve sentezleyebilen işgücü yetiştirmek.
 3. Rekreasyon yönetimi yeni yaklaşımlar ve teknikler geliştirmeyi amaçlayan projeler geliştirmek ve yürütmek.
 4. Rekreasyon yönetiminin gelişimine ülkemiz ve bölgemiz bazında katkı sağlayacak proje ve çalışmaları yürütmek.
 5. Rekreasyon yönetimi ile ilgili konu olan sorunları çözmek ve gelişmesine öncülük etmek, kamuoyu oluşturmak ve toplumu bilinçlendirmek.
 6. Rekreasyon yönetiminin turizm, işletmecilik ve spor bilimleri alanında nitelikli insan kaynakları ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak.

Rekreasyon Yönetimi Bölümünün Avantajları:

Çalışma oranının artması sonucu boş zaman faaliyetlerine katılım yaygınlaşmıştır. Ayrıca boş zaman faaliyetlerinin çeşitlenmesi rekreasyon yönetimi bölümü mezunlarına geniş bir çalışma alanı ve olanağı sunmaktadır. Türkiye’de yüksek doluluk oranlarına sahip olan Rekreasyon Yönetimi bölümü öğrencilere akademik alanda ilerleme imkânı da vermektedir.

Rekreasyon Yönetimi Bölümünün İstihdam Olanakları:

Programdan mezun olacak öğrenciler öncelikle almış oldukları eğitim ile;

 1. Rekreasyon işletmeleri başta olmak üzere, diğer turizm işletmeleri içerisinde yer alan ve rekreasyon faaliyetlerini yürütebilecek orta ve üst düzey yönetici pozisyonunda istihdam olanaklarına sahiptirler.
 2. Bölüm mezunlarından, Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) yeterli puanı alanlar, kamu kurumlarında da istihdam edilebileceklerdir.
 3. Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar gerekli koşulları sağlamaları halinde (ALES, YDS, TOEFL gibi) merkezi sınavlardan gerekli puanları almaları, sektör deneyimine sahip olmaları) herhangi bir üniversitenin alanlarıyla ilgili bir programında öğretim elemanı olarak çalışabileceklerdir.

Rekreasyon Yönetimi Bölümünün Program Çıktıları:

 1. Rekreasyon yönetimi alanında güncel bilgileri içeren kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
 2. Rekreasyon yönetimi alanında kazandığı teorik ve uygulamalı bilgileri (finans-muhasebe, insan kaynakları yönetimi, pazarlama, araştırma-geliştirme vb.) ve yönetim (örgütleme, planlama, koordinasyon, motivasyon, kontrol etme) bilgilerini rekreasyon, konaklama, seyahat, eğlence ve yiyecek- içecek işletmeciliği alanına uygulayabilir.
 3. Rekreasyon yönetimi bölümünde elde ettiği bilgi ve becerileri yardımıyla verileri değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir.
 4. Rekreasyon yönetimi ile ilgili sorunlara çözüm geliştirebilir.
 5. Rekreasyon yönetimi alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
 6. Rekreasyon yönetimi alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
 7. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
 8. Rekreasyon yönetimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
 9. Rekreasyon yönetimi alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
 10. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilir ve bunları uygulayabilir.

Rekreasyon Yönetimi Bölümü sosyal medya hesapları

 https://www.instagram.com/kubfrekreasyonyonetimi/

https://www.facebook.com/KUBF-Rekreasyon-Y%C3%B6netimi-107279428096112/?ref=nf

İletişim
Şehit Kansu Küçükateş Mh. 2006 Sokak No 12, Kadirli / OSMANİYE
03288880090
kadirliubf@osmaniye.edu.tr