Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Yaz Staj

Kimya Mühendisliği Bölümü Staj Bilgileri

Staj, Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin öğrenim gördükleri teorik ve uygulamalı dersler ile ilgili iş alanlarını tanımaları ve iş yerlerindeki uygulamaları öğrenmeleri, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri uygulayarak deneyim kazanmalar için toplam süresi 40 iş gününden az olmamak koşuluyla yapılan işyeri eğitimidir. Kimya mühendisliği Bölümü stajı 20 işgünü işletme ve 20 işgünü laboratuvar stajı olarak iki kısımdan oluşmaktadır. Normal koşullarda bir hafta beş iş günü olarak kabul edilmektedir. Cumartesi ve/veya Pazar günleri de çalışılan işletmelerde, bu durumun belgelenmesi halinde, bu yerlerdeki haftalık iş günü esas alınır. Staj için seçilen işyerinde tercihen en az bir Kimya Mühendisi/Kimya Teknikeri bulunmalı ve stajyerin amiri konumunda olmalıdır. Öğrenciler, ilk stajlarına dördüncü yarıyılın sonundan itibaren başlayabilirler ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesine tabidirler. Yönerge için tıklayınız

Öğrenciler, staj süresince aşağıdaki belgeleri hazırlamak, tamamlanmasını izlemek ve sağlamakla yükümlüdür.

  1. "Staj Yeri Bildirim Formu". Öğrenci ve işveren tarafından doldurulup Staj Komisyonuna teslim edilir.
  2. ‘‘Zorunlu İşyeri Eğitimi (Staj) Formunu’’. Üç nüsha halinde çoğaltır ve üç nüshayı ayrı ayrı doldurarak bölüme ve işyerine onaylatır;  bir nüshasını işyerine, bir nüshasını bölüme teslim eder ve bir nüsha da kendinde kalır.
  3. Staj Taahhütnamesi”.  Öğrenci tarafından doldurulup, imzalanır ve Staj Komisyonuna teslim edilir. 
  4. ‘‘Stajyer Değerlendirme Formu’’. Stajyerin amiri tarafından doldurulan form, kapalı zarf içersinde Kimya Mühendisliği Bölümüne posta ile gönderilir veya öğrenci tarafından staj komisyonuna teslim edilir.
  5. "Staj Raporu". Öğrenci tarafından bilgisayar ortamında yazılır, doldurulur, işyeri tarafından onaylattırılır ve Staj Komisyonuna teslim edilir.

Staj raporu hazırlanırken yapılacak işlemler için tıklayınız.


22 Eylül 2023
İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Karacaoğlan Yerleşkesi, 80000-OSMANİYE
03288271000
03288270097
feridundemir@osmaniye.edu.tr