Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Bilimsel Yayınlar

2022 YILI BİLİMSEL YAYINLAR

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

NO YAZAR-(LAR) YIL BAŞLIK DERGİ ADI CİLT SAYFA NO DOI-BAĞLANTI
1. Hüseyin Hilmi ALADAĞ
2022 II. Abdülhamid Dönemi İstanbul’undan Manzaralar: Francis Marion Crawford’un “Constantinople” Seyahatnamesi ve Türk İmajı.
OSMED
15 58-78 10.21021/osmed.1169368
2. Yunus EKİCİ
2022 Ermenilerin 1918 Bakü Katliamında Bolşevizm Etkisi
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 
YIL: 26 SAYI 2
421-430
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1672577 
 3.  Yunus EKİCİ  2022  Jeopolitik Bir Faktör Olarak İngiltere’nin Azerbaycan Çıkarlarında Ermenistan (1917-1919)  ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi  Cilt: 12- Sayı: 2 1277-1294  https://doi.org/10.48146/odusobiad.1107207 
4.   Yunus EKİCİ 2022   Dağlık Karabağ’da Ermeni İşgali (1988-1993)  Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl 11, Sayı 29   134-144 10.54600/igdirsosbilder.1022741 
5.               
6.               B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

NO YAZAR-(LAR) YIL BAŞLIK KONGRE ADI ÖZET-TAM METİN SAYFA NO ÜLKE YAYINEVİ
1. Hüseyin Hilmi ALADAĞ
2022  Osmanlı Sarayı ve Sanat: Başkalaşmadan Yenileşmek, Yenileşirken Sınırları Korumak.   2th International Aegean Scientific Research Symposium 2022 (IASRS'22)
SözlüSunum-Özet Bildiri
90-92 TÜRKİYE
UEBAS
2. Yunus EKİCİ
2022  Türk Kahramanlık Destanlarında Dede Korkut’un Yeri  INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE TAM METİN
368-372
TÜRKİYE
Iksad Publications
 3.  Yunus EKİCİ  2022  TÜRK KÜTÜPHANE KÜLTÜRÜNDE KIRIM TATARLARI  5. ULUSLARARASI DEDE KORKUT TÜRK KÜLTÜRÜ, TARİHİ ve EDEBİYATI KONGRESİ TAM METİN   328-332 TÜRKİYE  FARABİ Yayınevi 
 4. Yunus EKİCİ  2022   BAHTİYAR VAHAPZADE’NİN VATANSEVERLİK RUHU  

4. International Bahtiyar Vahapzade Turkish World History,

Culture and Literature Congress
TAM METİN   47-51 AZERBAYCAN  IKSAD Publications 
5.  Yunus EKİCİ  2022   AZERBAYCAN TÜRKÇESİNİN RESMİ DEVLET DİLİ OLARAK KULLANILMASINDA MİLLİ LİDER HAYDAR ALİYEV’İN KATKILARI  

2ND INTERNATIONAL CONGRESS OF

AZERBAIJAN'S ARCHITECT

HEYDAR ALIYEV

IN THE 99TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH
 TAM METİN  118-123  AZERBAYCAN IKSAD GLOBAL Publications 
6.   Yunus EKİCİ-Reyhan Rafet CAN 2022   GÖÇ SONUCU ORTAYA ÇIKAN KÜLTÜREL ADAPTASYON SORUNU  

2. INTERNATIONAL SYMPOSIUM

"GLOBAL MIGRATION PHENOMENON"

WITH ITS SECURITY, ECONOMIC, SOCIAL, POLITICAL AND CULTURAL

DIMENSIONS
TAM METİN   394-399 TÜRKİYE  Violence and Abuse Studies Platform C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

NO  EDİTÖR-(LER) YAZAR-(LAR) YIL ULUSAL-ULUSLARARASI KİTAP BAŞLIĞI BÖLÜM BAŞLIĞI SAYFA NO ÜLKE-ŞEHİR YAYINEVİ
1    Hüseyin Hilmi ALADAĞ 2022  Uluslararası  Tarih ve Psikoloji Ekseninde BİYOGRAFİ - PSİKOBİYOGRAFİ     168 TÜRKİYE-Ankara   BERİKAN
 2   Yunus EKİCİ  2022  Uluslararası İşgalden Zafere Dağlık Karabağ     254 sayfa  TÜRKİYE ANKARA Berikan Yayınevi 
                 
 4                  C2. Çevrilen kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

NO  EDİTÖR-(LER) ÇEVİREN-(LER) YIL
KİTAP BAŞLIĞI BÖLÜM BAŞLIĞI SAYFA NO ÜLKE-ŞEHİR YAYINEVİ
 1                
 2                
 3                
 4                D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

NO YAZAR-(LAR) YIL BAŞLIK DERGİ ADI CİLT SAYFA NO DOI-BAĞLANTI
 1  Burak KOCAOĞLU  2022 Osmanlı Donanması İçin Canik ve Havalisinden Kereste Temini (1773-1840)  Vakanüvis-Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi   7/1   247-276 https://doi.org/10.24186/vakanuvis.1059837 
2              
 3              
 4              E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

NO YAZAR-(LAR) YIL BAŞLIK KONGRE ADI ÖZET-TAM METİN SAYFA NO YAYINEVİ
 1              
 2              
 3              
 4              E. Yönetilen yüksek lisans tezleri:

NO DANIŞMAN-(LAR) YAZAR BAŞLIK ÜNİVERSİTE
2022 yılında yayınımız bulunmamaktadır.F. Yönetilen doktora tezleri:

NO DANIŞMAN-(LAR) YAZAR BAŞLIK ÜNİVERSİTE
2022 yılında yayınımız bulunmamaktadır.


22 Eylül 2023
İletişim
Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi, 2006 Sokak No12 Kadirli/OSMANİYE/ e-mail kadirlisbbf@osmaniye.edu.tr
03288271000
kadirlisbbf@osmaniye.edu.tr