Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Bilgi ve Belge Yönetimi
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ 


Bölüm Tanıtımı

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ NEDİR?

Bireylerin çeşitli konularda gereksinim duydukları bilgilerin kütüphane, arşiv, dokümantasyon merkezi gibi bilgi merkezleri tarafından toplanması, kayıt altına alınması, korunması, düzenlenmesi ve basılı-elektronik ortamlarda hizmete sunulması ile ilgili ilke, işlem ve hizmetleri araştıran-geliştiren ve öğreten bir bilim alanıdır.

 İçinde yaşadığımız 21. yy “Bilgi Çağı” olarak da adlandırılmaktadır. Hayatın tüm alanlarında bilginin üretilmesi, yayılması ve depolanması oldukça artmış ve hızlanmıştır. Dünya ölçeğinde, üretilen bu bilgilerin muhafazası, tasnifi ve gerektiğinde bu bilgilere ulaşılması gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bölümümüz; bilgi ve belge yönetiminde bu ihtiyacı karşılayabilecek; teknolojinin gelişimine ayak uydurabilen insan kaynağımızı yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programımızdan mezun olacak öğrenciler kamu kuruluşlarında ve özel sektörde "bilgi ve belge profesyonelleri" olarak, arşivlerde, kütüphanelerde ve müzelerde de görev alabileceklerdir.

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ALINAN DERSLER

Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünde; birinci sınıfta Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş, Arşivciliğe Giriş, Temel Osmanlıca I-II, Bilgi Kaynakları I-II dersleri temel alan dersleri olarak okutulmaktadır. İkinci ve üçüncü sınıfta ağırlıklı olarak zorunlu ve seçmeli mesleki dersler verilmektedir. Ayrıca yaz stajı uygulamalarına imkan sağlanmaktadır. Dördüncü sınıfta ise, çeşitli bilim dallarında bilgiye erişim derslerinin yanında zorunlu ve seçmeli dersler verilmektedir.

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MEZUNLARININ ÇALIŞMA ALANLARI NELERDİR?

  Bilgi ve Belge Yönetimi mezunları, öncelikle kütüphanelerde (üniversite, halk, çocuk, okul kütüphaneleri, Millet Kütüphanesi, Milli Kütüphane, özel araştırma kütüphaneleri), T.C. Devlet Arşivleri Başkanlığı ile kurum ve kuruluş arşivlerinde çalışma imkânı bulabildikleri gibi, internet servis birimlerinin çeşitli kademelerinde, kurum ve kuruluşların veri tabanı tasarım ve yönetim birimlerinde, bilgisayar yazılım şirketlerinde, kurum ve kuruluşların Ar-Ge birimlerinde çalışma imkânı bulabilmektedir. Mezunların çalışma ortamlarına göre aldıkları unvan ve kadrolar arasında; kütüphaneci, bilgi uzmanı, arşiv memuru, bilgisayar işletmeni, arşivist, dokümantalist, akademisyen, web tasarımcısı, bilgi profesyoneli ve bilgi yöneticisi yer almaktadır.

 22 Eylül 2023
İletişim
Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi, 2006 Sokak No12 Kadirli/OSMANİYE/ e-mail kadirlisbbf@osmaniye.edu.tr
03288271000
kadirlisbbf@osmaniye.edu.tr