Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Muhasebe ve Finansman Tezsiz Yüksek Lisans
Tarihçe
 Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı 2019-2020 Bahar döneminden itibaren tezsiz yüksek lisans öğrencileri almaya başlamıştır.                                                                                         Misyon
İş dünyasına girişimci ve yönetici özelliklere sahip iş gücü yetiştirmek, işletme bilimi alanında katma değer yaratan, yenilikçi bilgi üretmek ve bu bilgileri paydaşlarla paylaşmak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Vizyon
Paydaşlarına yüksek düzeyde değer sunan, yenilikçi ve lider bir bölüm olmak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Program Tanıtımı
 Tezsiz yüksek lisans programımız özel ve kamu sektörüne yönelik kalifiye personel yetiştirme amacını taşıyan bir programdır. Ders içerikleri bu amaç doğrultusunda oluşturulmuştur. Programa kayıtlı öğrenciler programı tamamlandıklarında alanlarında daha fazla uzmanlaşma olanağı bulurlar. Programda görev alan akademisyenler bir yandan öğrencilere teorik bilgi ve beceriler kazandırırken diğer yandan da onlara uygulama çalışmalarında danışmanlık desteği sağlayarak; teorik bilgilerini uygulamaya aktarma becerisi elde etmelerini kolaylaştıracaklardır.                                                                                                                                                                                                 Programın Amacı
 İş yaşamının yerel, ulusal ve uluslararası düzeyleri için çağın gereklerine uygun işletmecilik, girişimcilik ve yöneticilik bilgi ve becerileriyle uzmanlık düzeyinde donatılmış insan kaynağını geliştirmektir.Program Eğitim Hedefleri
 Kendisi ve başkaları için iş kurma, yönetme ve geliştirme kapasitesine sahip; yenilikçi, girişimci, mesleği ile ilgili çağın teknolojilerini kullanabilen ve takım çalışması yapabilen, temel işletmecilik bilgilerine hakim, yönetimin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarını üretim, pazarlama, finans, insan kaynakları ve muhasebe alanlarında kullanabilme bilgi ve becerilerini kazandırmaktır.                                                                                                           Program Çıktıları
1 Eleştirel bakış açısı ile muhasebe ve finansman uygulamalarını değerlendirebilme.
2 Muhasebe ve finans alanlarındaki son gelişmelere ayak uydurabilme.
3

Muhasebe Finansman alanında olası doktora çalışmaları için temel oluşturacak akademi yetkinliği edinebilme.

4

Ülkelerarası muhasebe standartları farklılıkları nedeniyle değişik muhasebe uygulamalarına yatkın olabilme.

5

Ülkelerarası farklılıklar ışığında anonim şirketlerin performansını karşılaştırabilmek için mali tablo analizi tekniklerine tam anlamıyla hakim olabilme.

6 Uluslararası finansal kurumların finans ortamındaki rolünü değerlendirebilme.
7

Hatalı yatırım ve finansman kararlarından kaçınabilmek için finansal araçların niteliklerini ayırt edebilme.

8  Kriz ortamında hem gelişmiş hem de gelişen piyasalarda mali belirsizlikler altında faaliyet gösterebilme.
9  İş ortamındaki karmaşık sorunları çözebilmek için doğru veri toplama ve analiz yöntemlerini kullanabilme.
10  Bir işyerine bağlı veya kendi adına serbest muhasebecilik mesleği icra edebilecek veya kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe yönetimine katkı verebilir.
11 Muhasebenin temel ilke ve kavramlarını ve de hukuki sorumluluklarını bilen, mesleki etik kuralları bilgisine ve duyarlılığına sahip olur.
12

Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini bilen, kendini devamlı yenileyen eleman ihtiyacını karşılayabilecek hale gelecektir.

13 Uluslararası muhasebe ve denetim standartları bilgisine sahip, muhasebe konusundaki yeni düzenlemelere hakim
14 İşletmelerde finans yöneticisinin görevlerini uygulayabilecek düzeyde finans bilgisine sahip olmak.
Kariyer Olanakları
Bu program mezunları genelde SPK, Merkez Bankası gibi finans alanında önde gelen kamu kuruluşlarında ya da kamu ve özel bankalarda, bu alanlarda hizmet veren danışmanlık işletmelerinde görev almakta veya kendilerine ait muhasebe işletmelerini kurup işletebilmektedirler.Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö.) Kabul Koşulları
Üniversitelerin veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir lisans programından mezun olmak.                                                                                                                                2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Başvuru Şartları

Başvuru yapılacak olan programa ait özel başvuru koşullarını sağlıyor olmak.

Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden yüzlük sistemde en az 50,00 veya dörtlük sistemde en az 2,00 olması gerekmektedir. (Yüzlük sistem dışında düzenlenmiş olan not çizelgesi dönüşümü Yükseköğretim Kurulu tarafından 09.10.2008 tarihinde yayımlanan Dönüşüm Tablosu esas alınarak yapılacaktır.)Tezsiz Yüksek Lisans Programı Değerlendirme Süreci

Adayların değerlendirilmesi yapılırken lisans mezuniyet not ortalaması esas alınacaktır. Mezuniyet notu 50 ve üzeri olan adaylar not ortalamasına göre sıralanarak, kontenjan dâhilinde asıl ve yedek liste ilan edilir. Mezuniyet notlarının eşit olması durumunda mezuniyet yılı yeni olan adaya öncelik tanınır.
Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet Koşulları

Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir.                                                                                               
 
22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi F Blok 80000 OSMANİYE
03288271000
03288251866
mfatihacar@osmaniye.edu.tr