Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Doktora Ders Listesi

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

DOKTORA PROGRAMI DERS LİSTESİ

 1. SINIF I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)
SIRA
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U L  TS  K AKTS
1. İNŞDRU1707 Uzmanlık Alanı Dersi
Z 4 0 0 3 4 6
2. Zorunlu Ders 
Z 3 0 0 3 3 6
3. Seçmeli Ders
S 3 0 0 3 3 6
4. Seçmeli Ders
S 3 0 0 3 3 6
5. Seçmeli Ders
S 3 0 0 3 3 6
 Toplam  16 0 0 15 16 30
 
 1. SINIF I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ
 SIRA
NO
 DERS KODU  DERS ADI  Z/S  U  L  TS   AKTS
1. İNŞ603 Mühendislikte Sayısal Yöntemler (Zorunlu)
Z 3 0 0 3 0 6
2. İNŞ605 Akademik Türkçe*
S 2 0 0 2 2 2
3. İNŞ611 Zemin-Yapı Etkileşimi
S 3 0 0 3 3 6
4. İNŞ613 Zemin Dinamiği
S 3 0 0 3 3 6
5. İNŞ615 İleri Zemin İyileştirmesi
S 3 0 0 3 3 6
6. İNŞ617 Doygun Olmayan Zeminlerin Mekaniği ve Kritik Durum S 3 0 0 3 3 6
7. İNŞ619 Derin Temeller
S 3 0 0 3 3 6
8. İNŞ621 Yapım İşleri Organizasyonu
S 3 0 0 3 3 6
9. İNŞ623 İnşaat Projelerinde Üretim Yönetimi
S 3 0 0 3 3 6
10. İNŞ625 Zemin Dinamiği
S 3 0 0 3 3 6
11. İNŞ631 İnşaat Sektöründe Stratejik Yönetim
S 3 0 0 3 3 6
12. İNŞ633 Yer Altı Suyu Hidrolojisi
S 3 0 0 3 3 6
13. İNŞ635 Katı Madde Taşınımı I
S 3 0 0 3 3 6
14. İNŞ637 Barajlar
S 3 0 0 3 3 6
15. İNŞ639 Su Kaynakları Sistemlerinin Planlaması 
S 3 0 0 3 3 6
16. İNŞ641 Köprü Hidroliği
S 3 0 0 3 3 6
17. İNŞ653 Bilgi İşlem Destekli Mühendislik Mekaniği II
S 3 0 0 3 3 6
18. İNŞ645 Plaklar ve Kabuklar
S 3 0 0 3 3 6
19. İNŞ655 Yapıların Optimizasyonu
S 3 0 0 3 3 6
20. İNŞ657 Elastisite Teorisi
S 3 0 0 3 3 6
21. İNŞ659 Betonarme Yapılarda Özel Konular
S 3 0 0 3 3 6
22. İNŞ661 Ulaştırma Sistemlerinde İstatistiksel Metotlar
S 3 0 0 3 3 6
23. İNŞ663 Yol Üstyapılarının Analizi ve Tasarımı
S 3 0 0 3 3 6
24. İNŞ671 Doğrusal Olmayan Yapı Davranışı III
S 3 0 0 3 3 6
25. İNŞ673 Elastik Stabilite
S 3 0 0 3 3 6
26. İNŞ681 Beton Davranışları
S 3 0 0 3 3 6
27. İNŞ683 Özel Üretilen Betonlar
S 3 0 0 3 3 6
28. İNŞ651 Beton Teknolojisi 
S 3 0 0 3 3 6

Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.

Not 2. *Akademik Türkçe dersi yabancı uyruklu öğrenciler tarafından isteğe bağlı olarak seçilecektir.
 1. SINIF II. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)
SIRA
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U L  TS  K AKTS
1. İNŞDRU2707 Uzmanlık Alanı Dersi
Z 4 0 0 4 4 6
2.   Zorunlu Ders 
Z 3 0 0 3 3 6
3.   Seçmeli Ders S 3 0 0 0 3 6
4.   Seçmeli Ders
S 3 0 0 3 3 6
5. İNŞ602 Seminer
Z 0 0 0 0 0 6
 Toplam  13 0 0 10 13 30
 
 1. SINIF II. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ
 SIRA
NO
 DERS KODU  DERS ADI  Z/S T   U  L  TS  K   AKTS
1. İNŞ604 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği (Zorunlu) 
Z 3 0 0 3 3 6
2. İNŞ606 Akademik Türkçe*
S 2 0 0 2 2 2
3. İNŞ612 Teorik Zemin Mekaniği ve Zemin Modelleri 
S 3 0 0 3 3 6
4. İNŞ614 Geoteknik Deprem Mühendisliği
S 3 0 0 3 3 6
5. İNŞ616 Türkiye’nin Depremselliği
S 3 0 0 3 3 6
6. İNŞ618 İleri Temel Mühendisliği S 3 0 0 3 3 6
7.  İNŞ622 İnşaat Sektöründe Risk Yönetimi S 3 0 0 3 3 6
8. İNŞ624 İnşaat Projelerinde Kalite Yönetimi S 3 0 0 3 3 6
9.  İNŞ626 Veri Toplanması ve Analizi  S 3 0 0 3 3 6
10. İNŞ632 Değişken Akımlar S 3 0 0 3 3 6
11.  İNŞ634 Katı Madde Taşınımı II S 3 0 0 3 3 6
12. İNŞ636 Taşkın Hidrolojisi S 3 0 0 3 3 6
13.  İNŞ638 Hidrolojik Analiz ve Tasarım S 3 0 0 3 3 6
14. İNŞ646 Bilgi İşlem Destekli Müh. Mekaniği I S 3 0 0 3 3 6
15.  İNŞ652 Sınır Eleman Yöntemi S 3 0 0 3 3 6
16. İNŞ658 Yapı Mühendisliği S 3 0 0 3 3 6
17.  İNŞ662 Ulaştırma Mühendisliğinde Yapay Zekâ Teknikleri S 3 0 0 3 3 6
18. İNŞ664 Yol Üstyapılarında Kalite Kontrol
S 3 0 0 3 3 6
19.  İNŞ672 Doğrusal Olmayan Yapı Davranışı IV S 3 0 0 3 3 6
20. İNŞ674 İleri Optimizasyon Yöntemlerine Giriş S 3 0 0 3 3 6
21.  İNŞ682 Kompozit Malzemelerin Mekaniği
S 3 0 0 3 3 6
22. İNŞ684 Beton Dayanıklılığı S 3 0 0 3 3 6
23.  İNŞ654  Beton Katkı Malzemeleri
S 3 0 0 3 3 6

Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.

Not. 2. *Akademik Türkçe dersi yabancı uyruklu öğrenciler tarafından isteğe bağlı olarak seçilecektir.
 2. SINIF III. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)
SIRA
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U L  TS  K AKTS
1.  İNŞDRU3707 Uzmanlık Alanı Dersi 
Z 4 0 0 4 0 6
2. İNŞDRYET707 Doktora Yeterlik
Z 0 0 0 0 0 24
 Toplam   4 0 0 4 0 30

Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. 

Not 2. İNŞ601 Seminer dersi, üçüncü dönemde İNŞ602 Seminer dersini alamayan ya da alıp da başarısız olan öğrenciler tarafından seçilecektir.
 2. SINIF IV. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)
SIRA
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U L  TS  K AKTS
1. İNŞDRU4707 Uzmanlık Alanı Dersi  Z 4 0 0 4 0 6
2. İNŞDRTEZ101 Doktora Tezi
Z 0 0 0 0 0 24
 Toplam   4 0 0 4 0 30

Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.

Not 2. İNŞDRYET708 Doktora Yeterlik Üçüncü dönemde İNŞ707 Doktora Yeterlik dersini alamayan ya da alıp da başarısız olan öğrenciler tarafından seçilecektir.
 3. SINIF V. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)
SIRA
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U L  TS  K AKTS
1. İNŞDRU5707 Uzmanlık Alanı Dersi  Z 4 0 0 4 0 6
2. İNŞDRTEZ201 Doktora Tezi
Z 0 0 0 0 0 24
 Toplam   4 0 0 4 0 30
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. 3. SINIF VI. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)
SIRA
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U L  TS  K AKTS
1. İNŞDRU6707 Uzmanlık Alanı Dersi  Z 4 0 0 4 0 6
2. İNŞDRTEZ301 Doktora Tezi
Z 0 0 0 0 0 24
 Toplam   4 0 0 4 0 30
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. 4. SINIF VII. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)
SIRA
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U L  TS  K AKTS
1. İNŞDRU7707 Uzmanlık Alanı Dersi  Z 4 0 0 4 0 6
2. İNŞDRTEZ401 Doktora Tezi
Z 0 0 0 0 0 24
 Toplam   4 0 0 4 0 30
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. 4. SINIF VIII. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)
SIRA
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U L  TS  K AKTS
1. İNŞDRU8707 Uzmanlık Alanı Dersi  Z 4 0 0 4 0 6
2. İNŞDRTEZ501 Doktora Tezi
Z 0 0 0 0 0 24
 Toplam   4 0 0 4 0 30
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.

TOPLAM KREDİ : 29 TOPLAM ACTS : 240
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı doktora  programı ders listesinin indirilebilir (yazdırılabilir) formu
22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi ED-Blok Kat2 Merkez/OSMANİYE
03288271000
03258271046
insaatmuh@osmaniye.edu.tr