Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Yüksek Lisans Ders İçerikleri
ZORUNLU DERSLER
 I. Yarıyıl
Sıra
No 
Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S
T U L TS K AKTS
 1.  INSYLU1707 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 0 4 0 6
Bu dersin amacı öğrencinin kendi seçtiği bir alanda ileri düzeyde bilgi edinmesini, araştırma tecrübesi elde etmesini ve konu üzerinde oluşmuş akademik literatüre katkı yapmaya başlamasını sağlamaktır. Ders kapsamında araştırma konusu belirleme, konu hakkında kaynak taraması yapabilme, araştırma önerisinin yazılması ve araştırma tasarımı gibi konu başlıkları ele alınmaktadır.
 2.  INS503 İLERİ MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ  Z  3 0 0 3 3 6
Adi diferansiyel denklemler. Adi diferansiyel denklemlerde temel çözümlemeler. Adi diferansiyel denklemlerde seri çözümlemeler. Bessel fonksiyonları. Legendre eşitlikleri. Laplace dönüşümleri. Fourier serileri.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 II. Yarıyıl
 Sıra
No
Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L TS   K  AKTS
 1.  INSYLU2707 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 0 4 0 6
 Bu dersin amacı öğrencinin kendi seçtiği bir alanda ileri düzeyde bilgi edinmesini, araştırma tecrübesi elde etmesini ve konu üzerinde oluşmuş akademik literatüre katkı yapmaya başlamasını sağlamaktır. Ders kapsamında araştırma konusu belirleme, konu hakkında kaynak taraması yapabilme, araştırma önerisinin yazılması ve araştırma tasarımı gibi konu başlıkları ele alınmaktadır.
 2.  INS504 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği  Z 3 0 0 3 3 6
Bilim, bilimsel araştırma ve bilimsel yöntemler. Bilimsel bilgiye erişim: kütüphane kullanımı, akademik tarama teknikleri. Bilimsel makale okuma. Araştırma yaklaşım yöntemleri: nicel, nitel ve karma. Araştırma problemi nedir, nasıl belirlenir? Veri toplama, örnekleme ve analiz yöntemleri. Bilginin geçerliliği ve güvenirliliği. Akademik yazım kuralları. Etik nedir? Bilimde etik ve etik standartlar. Yöntem ve süreçte etik. Konu ve bulgularda etik. Araştırma etiği. Yayın etiği. Bilimsel ve yayın etiği ilkeleri. Kaynak Gösterimi. 
 3. INS502 SEMİNER Z 0 0 0 0 0 6
Bu dersin amacı öğrencilere araştırma sorusu geliştirme, kaynak tarama, araştırma yöntemi ve kuramsal çerçeve belirleme ve uygulama yapma becerileri kazandırmaktır. Ders kapsamında araştırma odağını güçlendirmek, araştırma sorusunu keskinleştirmek ve arıtmak, çeşitli teorik ve metodolojik yaklaşımları ve araştırma etiğini belirgin hale getirmek, arşiv ve kütüphane araştırmasıyla ilgili pratik beceriler geliştirmek ve bilimsel inceleme ve sunum becerilerinin düzenini geliştirmek gibi konular ele alınmaktadır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 III. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS AKTS
 1.  INSYLU3707 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 0 4 0 6
Bu dersin amacı, tez çalışmasına başlayan öğrencinin tezi ile ilgili konulara hakim olmasını, tezini yürütmesini ve sonuçlandırmasını sağlamaktır. Ders kapsamında tez konusu hakkında temel birincil ve ikincil kaynakları kavrayabilme, tez çalışma alanı ile ilgili güncel yayınları takip edebilecek veri tabanlarını kullanabilme, tez çalışmasında ortaya çıkabilecek sorunlar için çözüm önerileri oluşturabilme, alanında daha önce yapılan çalışmaları eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısıyla inceleyebilme ve tez çalışmasının bilim alanında ve toplum üzerindeki uzun vadeli sonuçlarını değerlendirebilme gibi konular ele alınmaktadır.
 2. INSYLTEZ101 TEZ Z 0 0 0 0 0 24
Bu dersin amacı, öğrencinin tez içeriği oluşturmak, araştırma yapmak, bulguların analiz ve sentezini yapmak, tezini yazmak ve bunu akademik kurallar çerçevesinde sunmasını sağlamaktır. Bu ders kapsamında tez yazımı ile ilgili genel kurallar ve yaklaşımlar, yayımlanmış araştırma raporlarını ve makaleleri eleştirel okuma, anlama, sentez yapma, karşılaştırma ile igili uygulamalar, kaynak tarama ve kaynaktan alıntı yapma ve akademik yazım kuralları ile ilgili etik ve biçimsel ilkeler gibi konular ele alınmaktadır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 IV. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
1.   INSYLU4707 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 0 4 0 6
Bu dersin amacı, tez çalışmasına başlayan öğrencinin tezi ile ilgili konulara hakim olmasını, tezini yürütmesini ve sonuçlandırmasını sağlamaktır. Ders kapsamında tez konusu hakkında temel birincil ve ikincil kaynakları kavrayabilme, tez çalışma alanı ile ilgili güncel yayınları takip edebilecek veri tabanlarını kullanabilme, tez çalışmasında ortaya çıkabilecek sorunlar için çözüm önerileri oluşturabilme, alanında daha önce yapılan çalışmaları eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısıyla inceleyebilme ve tez çalışmasının bilim alanında ve toplum üzerindeki uzun vadeli sonuçlarını değerlendirebilme gibi konular ele alınmaktadır.
 2.  INSYLTEZ201 TEZ Z 0 0 0 0 0 24
Bu dersin amacı, öğrencinin tez içeriği oluşturmak, araştırma yapmak, bulguların analiz ve sentezini yapmak, tezini yazmak ve bunu akademik kurallar çerçevesinde sunmasını sağlamaktır. Bu ders kapsamında tez yazımı ile ilgili genel kurallar ve yaklaşımlar, yayımlanmış araştırma raporlarını ve makaleleri eleştirel okuma, anlama, sentez yapma, karşılaştırma ile ilgili uygulamalar, kaynak tarama ve kaynaktan alıntı yapma ve akademik yazım kuralları ile ilgili etik ve biçimsel ilkeler gibi konular ele alınmaktadır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 SEÇMELİ DERSLER
 I. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K AKTS
 1.  INS505 AKADEMİK TÜRKÇE S 2 0 0 2 2 2
Yabancı uyruklu öğrencilerin; paragraf ve metin alanlizi yapma, okuduğunu anlama, proje hazırlama, kütüphaneyi kullanma, mülakat yapma, akademik veri tabanlarını kullanma; makale, bildiri, tez ve kitap gibi akademik metinleri okuma, not alma, çıkarımda bulunma; resmi yazışmaları yapma ve yazılı sınavlarda yorum sorularına cevap vermeye yönelik örneklerle akademik Türkçe bilgilerinin geliştirilmesi.
 2. INS513 İLERİ ZEMİN MEKANİĞİ I  S 3 0 0 3 3 6
Dane, yığın ve bünyesel özellikler. Flokulasyon ve jelleşme. Stokes yasası ve uygulamaları. Zemin ıslahı, stabilizasyon ve karışım hesapları, kompaksiyon. Zemin suyu akımları. Zeminlerde su erozyonu ve siltasyon.
 3. INS513 DERİN KAZILAR VE İKSA YÖNTEMİ  S 3 0 0 3 3 6
Toprak basınçları. iksa yapım yöntemleri. Çelik ve betonarme kazıklarla teşkil edilen iksalar. Betonarme diyafram perde. Bulamaçlı hendek yöntemi ile dökülen diyafram perdeler. Şev stabilitesi.
 4. INS515 ZEMİN ISLAHI  S 3 0 0 3 3 6
Zemin Mekaniği deney raporlarının hazırlanması. Araziden numune alınması. Zemin endeks özellikleri. Zemin yeraltı suyu akımı. Zeminlerin sıkışması, konsolidasyon ve oturmalar. Zeminlerde gerilme-şekil değiştirme davranışı ve kayma mukavemeti.
5.
INS517  TEMELLERİN ANALİZ VE TASARIMI  S 3 0 0 3 3 6
Temel dizaynında dikkate alınacak faktörler. Elastik zemine oturan kirişler. Radye temeller. İstinat yapıları. Yanal toprak basınçları. Ankrajlı ve ankrajsız palplanşlar. Kazı destekleme perdeleri. Ekseninde ve yanal yüklü kazık temellerin statik ve dinamik analizi. PLAXIS ve Excel bilgisayar programları ile çözümler.
6. INS519  GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE BİLG. UYGULAMALARI  S   3 0   0 3  3  6 
Geoteknik bilgisayar uygulamaları; zemin incelemeleri, laboratuar-arazi deneyleri, taşıma gücü, konsolidasyon-oturma hesabı, dayanma yapıları ve destek sistemleri, yamaçların duraylılığı ile ilgili bilgisayar uygulamaları-örnek çözümler.
7.
 INS521  YAPI PROJELERİNİN YÖNETİMİ I  S  3  3 6
Yönetim kavramı, üretim yönetiminde temel aşamalar. Proje yönetimi ve yapı projelerinin özgün koşulları. Yatırım projelerinin değerlendirilmesi. Yapı üretiminde maliyet analizi. İhale işlemleri, ihalelerde teklif hazırlama ve tekliflerin değerlendirilmesi.
8.
 INS523 İŞ GÜVENLİĞİ VE RİSK ANALİZİ  S  3  3 6
İşçi, işveren, işyeri, sigorta gibi temel kavramların mevzuata göre tanımı, koruyucu güvenlik önlemleri, yangın önlem ve müdahaleleri, kaza istatistik ve önlemleri, olaylara müdahale, yasal sorumluluk ve cezaların vakalar üzerinde tartışılarak anlatılması.
9.
 INS525 SÖZLEŞME VE ŞARTNAME DÜZENLENMESİ  S  3  3 6
Sözleşme kavramı. Geçerli ve Kapsayıcı içerikte sözleşme düzenleme ilkeleri. Düzenlenme şekillerine göre sözleşme çeşitleri ve uygulanması. İnşaat sözleşmelerinin genel özellikleri. Şartname kavramı. Şartname çeşitleri, düzenlenme ilkeleri ve uygulanmaları.
10.
 INS531 HİDRODİNAMİK I  S  3  3 6
Sınır tabakası teorisi. Akımda batmış cisimlere gelen kuvvetler. Sınır tabaksının kontrolü. Difüzyon ve dispersiyon. Serbest türbülanslı akımlar, paralel akımların karışımı, jet difüzyonu, wake akımı. Potansiyel akım. Bazı akımlar için sayısal çözümler.
11.
 INS533 KIYI MÜHENDİSLİĞİ I  S  3  3 6
Lineer dalga teorisi. Dalga içinde hız ve basınç dağılımları. Grup hızı, dalga enejisi, enerji yayılması. Stokes dalga teorisi, Cnoidal dalga teorisi. Kıyı  bölgelerinde dalga sığlaşma prosesleri. Dalga refraksiyonu, difraksiyonu ve yansıması. Dalga kırılması ve tırmanması.
12.
INS535 HİDROLOJİDE İSTATİSTİKSEL METODLAR  S  3  3 6
Yağış-akış ilişkileri. Risk. Tekerrür periyodu. Çeşitli ihtimal dağılımları ile taşkın frekans analizi. Seçilen modellerin uygunluk testi. Hidrolojik zaman serilerinin stokastik analizi.
13.
INS536 HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ  S  3  3 6
Hesaplamalı hidrolik giriş, Akışkanlar dinamiğinde olayı idare eden denklemler, Kısmi diferansiyel denklemlerin matematiksel davranışı, Sayısal yaklaşım, Akışkan akım bölgesinin ayrıklaştırılması, zaman ayrıklaştırılması, sonlu farklar yöntemi, sonlu hacimler yöntemi, açık ve kapalı şemalar, yakınsama ve stabilite, hesaplamalı hidrolik uygulamaları.
14.
 INS539 AÇIK KANAL AKIMLARI  S  3  3 6
Açık kanal akımlarının sınıflandırılması. Süreklilik prensibi. Momentum ve Enerji kavramları. Üniform akım. Yavaş değişen akım: idare eden denklemler ve çözüm yöntemleri. Hızlı değişen akım. Değişken akım.
15.
INS541 YAPI DİNAMİĞİ  S  3  3 6
Yapı Dinamiğine Giriş. Tek Serbestlik Dereceli Sistemler. Sürekli Yapı Sistemleri. Çok Serbestlik Dereceli Sistemlerin Dinamik Davranışı. Yapıların Deprem Davranışına Giriş. Yapıların Doğrusal Olmayan Spektral Davranışı.
16.
INS543  İLERİ YAPI ANALİZİ  S  3  3 6
Yapı analizinde kullanılan yöntemlerin özeti. Rijitlik matrisi yönteminin tanıtılması. Çubuk eleman tanımı ve formulasyonu. Eleman rijitlik matrisi, yük vektörünün oluşturulması ve sistem rijitlik matrisi ve yük vektörüne eleman katkısının hesaplanması. Rijitlik matrisi yöntemi ile doğrusal analiz, doğrusal olmayan analiz. Rijitlik matrisi yönteminin bilgisayar uygulaması.
17.
 INS551 PERFORMANS ESASLI YAPI ANALİZİ  S  3  3 6
Performans esaslı yapı analizi tanımı, felsefesi ve performans beklentileri, 2007 Deprem Yönetmeliği, uluslar arası yönetmelik ve dokümanlarda yer alan performans hasar tanımları ve kriterleri, eşdeğer tek serbestlik dereceli sistemler, performans hesabı için mevcut yaklaşımlar ile deplasman tahminleri, mevcut yapıların performans değerlendirmesi. Konu ile ilgili güncel konulara genel bakış.
18.
 INS561 İLERİ ULAŞIM MÜHENDİSLİĞİ I  S  3  3 6
Ulaşım mühendisliği ile ilgili tanımlamalar, trafik kazaları, motorlu taşıtlar,taşımacılık, trafik güvenliği, analitik etütler, ekonomik analizler, istatistiksel analizler, optimizasyon, kuyruk teorisi, trafik mühendisliği etütleri, trafik akım teorisi.
19.
 INS563 KENTSEL ULAŞIM SİSTEMLERİ VE PLANLAMASI  S  3  3 6
Seyahat özellikleri, seyahat tahminleri, arazi kullanım, ulaşım şebekesi, seyahat yaratımı, seyahat dağılımı, ulaşım sistemi seçimi, rota seçimi ve seyahat ataması.
20.
INS591 ESNEK ÜSTYAPILAR  S  3  3 6
Temel yol üstyapı tasarımları, Esnek üstyapılar ve tipleri, Esnek üstyapılarda kullanılan malzemeler, Esnek üstyapı malzemelerine uygulanan deneyler, Bitümlü karışımlar ve karışım tasarımı, Bitümlü karışımların hazırlanması, serilmesi ve sıkıştırılması, Şartnameler ve gradasyonlar, Esnek üstyapı projelendirme yöntemleri, AASHTO yöntemi, Analitik tasarım, Asfalt betonu kaplamlarda görülen bozulmalar, Sathi kaplamalarda görülen bozulmalar, İyileştirme teknikleri ve Üstyapı yönetim sistemi.
21.
 INS571 DOĞRUSAL OLMAYAN YAPI DAVRANIŞI I  S  3  3 6
Hesapsal mekanik ve kollarının tanıtılması, sonlu elemanlar yöntemini doğrusal olmayan yapı davranışı ile bütünleştirilmesi, düz ve kaba doğrusal olmayan yapı davranışlarının tanımları, denge yolu ve ilgili kavramların (kritik nokta, dönüm ve dallanma noktalar) tanımları, doğrusal olmayan yapı davranışına yol açan nedenler, doğrusal olmayan yapı davranışı dikkate alarak bazı kiriş elemanlarının formülasyonları, doğrusal olmayan yapı davranışında kullanılan bazı çözüm yöntemlerinin tanıtılması (uygulamalar MATHEMATICA programı ile yapılmaktadır).
22.
INS573  OPTİMİZASYON YÖNTEMLERİNE GİRİŞ  S  3  3 6
Optimizasyon tanımı, türev esaslı çözüm yöntemlerinin tanıtılması ve uygulamaları (uygulamalar MATLAB programı ile yapılmaktadır)
23.
 INS581 YAPI MALZEMELERİ DENEYLERİ  S  3  3 6
Taşıyıcı ve detay yapı elemanların tanımak. Yapı elemanlarını meydana getiren malzemelerin kalite açısından sınıflandırılması. Malzemelerin kalitesinin kontrol edilmesi. Yapı malzemesi üzerinde fiziksel, deney metotlarının uygulanması. Yapı malzemesi üzerinde kimyasal deney metotlarının uygulaması. Yapı malzemesi üzerinde fiziksel, kimyasal ve tahribatlı deney metotları. Deneylerde kullanılan TS, ASTM, EN ve BS standartları ve deney metotları.
24.
 INS583 İLERİ BETON TEKNOLOJİSİ  S  3  3 6
Betonu oluşturan malzemeler, çimentolar, agregalar, agrega türleri, agrega granülümetri optimizasyonu, karışım ve bakim suyu özellikleri, katkı maddeleri kullanımı, beton karışım hesabi, taze beton ve özellikleri, işlenebilirlik ve ölçülmesi. Beton türleri, katılaşmış betonun mekanik özellikleri. Rötre, sünme, dayanım ve bunları etkileyen faktörler. Beton durabilitesi ve etkileyen faktörler. Aşınma, boşluk oranı ve geçirimlilik. Karbonatlaşma, alkali agrega reaksiyonu, donma çözünme ve sülfat atağının betona zararları ve zarar verme mekanizmaları
25.
 INS585 YERALTI SUYU HİDROLİĞİ  S  3  3 6
Alüvyonlu akarsuların hidrolik karakteristikleri. Akarsu ve rezervuarlarda taşkın ötelemesi. Üniform olmayan düzenli akım ve değişken akım hesap yöntemleri. Hidrolojik öteleme; Puls yöntemi, Euler ve Runge Kutta yöntemi, Muskingum yöntemi, Muskingum Cunge yöntemi. Hidrolik öteleme, St.Venant denklemleri; açık (explicit), kapalı (implicit) çözüm teknikleri. Akarsu morfolojisi ve hesapları, akarsularda katı madde taşınımı, tek boyutlu morfolojik modelleme, analitik model, nümerik model. Akarsu stabilizasyonu, akarsu yatağının korunması ve geliştirilmesi. Su yapıları etrafındaki yerel oyulmalar.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 II. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S T U L TS K AKTS
 1.  INS506 AKADEMİK TÜRKÇE S 2 0 0 2 2 2
Yabancı uyruklu öğrencilerin; paragraf ve metin alanlizi yapma, okuduğunu anlama, proje hazırlama, kütüphaneyi kullanma, mülakat yapma, akademik veri tabanlarını kullanma; makale, bildiri, tez ve kitap gibi akademik metinleri okuma, not alma, çıkarımda bulunma; resmi yazışmaları yapma ve yazılı sınavlarda yorum sorularına cevap vermeye yönelik örneklerle akademik Türkçe bilgilerinin geliştirilmesi.
 2. INS512 İLERİ ZEMİN MEKANİĞİ II S 3 0 0 3 3 6
Hidrolik iletkenlik ve çeşitli koşullarda ölçümü. İnfiltrasyon olayı. Geçiş akımlarının tanımlanması ve bu alandaki çözümler. Zemin ısı ilişkileri ve ısı yayılma denkleminin zeminlerdeki tatbikatı. Lineer ve lineer olmayan konsolidasyon. Kayma mukavemeti, toprak basınçları, stabilite problemi ve taşıma gücü.
 3. INS514 ZEMİNLERİN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ S 3 0 0 3 3 6
Zemin Mekaniği deney raporlarının hazırlanması. Araziden numune alınması. Zemin endeks özellikleri. Zemin yeraltı suyu akımı. Zeminlerin sıkışması, konsolidasyon ve oturmalar. Zeminlerde gerilme-şekil değiştirme davranışı ve kayma mukavemeti.
4.  INS516  ARAZİ DENEYLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ S 3 0 0 3 3 6
Zemin sondajları ve numune alınması. Standart Penetrasyon deneyi (SPT). Koni Penetrasyon deneyi (CPT). Dinamik sonda ve diğer sondalama deneyleri. Plaka yükleme deneyi. Arazi birim hacim tayini ve arazi CBR deneyi. Arazi Vane deneyi, Pressiyometre deneyi, Dilatometre deneyi. Arazi geçirimlilik deneyleri ve boşluk suyu basıncı ölçümleri. Arazi gerilme ve deformasyon ölçümleri.
 5. INS518 GEOSENTETİKLERLE PROJELENDİRME S 3 0 0 3 3 6
Geotextil, geomembran, geogrid, geonet ve geokompozitlerin özellikleri ve deney yöntemleri. Geotextil vb. kullanarak güçlendirilmiş şev ve istinat duvarlarnın tasarımı, yumuşak kil zemin üzerinde dolguların tasarımı. Geomembran kullanarak gölet, kanal ve barajların tasarımı.
6.  INS522  YAPI PROJELERİNİN YÖNETİMİ II S   3  0  0 3  3  6 
Şantiyenin organizasyonu ve yönetimi. Şantiye organizasyonunda yer alan teknik ve ticari bölümler. Faaliyetlerin yürütülmesi ve sonuçlarının kaydedilmesiyle ilgili olarak geliştirilmiş bulunan belgeler (Raporlar). İnşaatın denetlenmesi. Hakediş düzenlenmesi.
7. INS524 PROJE PLANLAMASI  0
Planlama kavramı ve prensipleri. Proje planlama yöntemleri:Gantt Şeması, CPM,PERT, GERT ve diğerleri. Kaynak dağılımı ve dengelenmesi. Yapı projelerinde kullanılan planlama, programlama ve kontrol yöntemleri.
8.  INS526 YAPI BİLGİ MODELLEMESİ      0 0       
Yapı Bilgi Modellemesinin (BIM) temel kavram ve bilgilerini öğrenmek ve anlamak. BIM sisteminin inşaat sektöründeki avantajlarını ve dezavantajlarını benimsemek. Bir inşaat yaşam sürecinde BIM kavramlarının uygulanması hakkında bilgi edinmek. BIM boyutlarını teorik olarak incelemek. 4D simülasyon ve çakışma analizi ve 5D Maliyet analizi uygulamalarını kullanma konusunda temel beceriler kazanmak.
9. INS532  HİDRODİNAMİK II      0 0       
Sınır tabakası teorisi. Akımda batmış cisimlere gelen kuvvetler. Sınır tabakasının kontrolü. Difüzyon ve dispersiyon. Serbest türbülanslı akımlar, paralel akımların karışımı, jet difüzyonu, wake akımı. Potansiyel akım. Bazı akımlar için sayısal çözümler.
10.  INS534  KIYI MÜHENDİSLİĞİ II      0 0       
Deniz dalgalarının istatistiksel analizi. Rüzgar ile dalga hareketlerinin oluşumu. Astronomik gel-git hareketlerinden doğan dalgalar. Dalga ve yapı etkileşiminden doğan kuvvetler. Kıyılarda katı madde hareketi. Kıyı ve liman koruma yapılarının tasarımı.
11.  INS538  AKARSU HİDROLİĞİ      0 0       
Alüvyonlu akarsuların hidrolik karakteristikleri. Akarsu ve rezervuarlarda taşkın ötelemesi. Üniform olmayan düzenli akım ve değişken akım hesap yöntemleri. Hidrolojik öteleme; Puls yöntemi, Euler ve Runge Kutta yöntemi, Muskingum yöntemi, Muskingum Cunge yöntemi. Hidrolik öteleme, St.Venant denklemleri; açık (explicit), kapalı (implicit) çözüm teknikleri. Akarsu morfolojisi ve hesapları, akarsularda katı madde taşınımı, tek boyutlu morfolojik modelleme, analitik model, nümerik model. Akarsu stabilizasyonu, akarsu yatağının korunması ve geliştirilmesi. Su yapıları etrafındaki yerel oyulmalar.
12.  INS590  SONLU HACİM YÖNTEMİ      0 0       
Akışkan hareketinin korunum kanunları ve sınır şartları, Difüzyon problemleri ve Konveksiyon-Difüzyon problemlerinin Sonlu Hacim Yöntemi ile çözümü, Düzenli ve değişken akımlar için çözüm algoritmaları.
13.  INS592  SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNE GİRİŞ      0 0       
Çubuk sistemler. İzoparametrik elemanlar. Düzlem gerilme. Düzlem şekil değiştirme. Plak ve kabuk elemanlardan oluşan sistemler. Enerji prensipleri. Nümerik integrasyon yöntemleri. Gauss nümerik integrasyonu. Şekil fonksiyon, deplasman fonksiyonu. Gerilme-deformasyon, gerilme-gerinme ilişkileri.
14.  INS544  DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI      0 0       
Depreme dayanıklı yapı tasarımında temel ilkeler. Türk deprem yönetmeliğine göre gerekli kontroller ve hesap yöntemleri. Eşdeğer deprem yükü yöntemi. Mod birleştirme yöntemi. Zaman tanım alanında hesap yöntemi.
15.  INS550  DEPREM MÜHENDİSLİĞİ      0 0       
Deprem hareketi, yapıların deprem hareketleri etkisindeki titreşimi, elastik ve elastik olmayan mukabele spektrumu, çok serbestlik dereceli yapıların deprem davranışı, depreme dayanıklı yapı kavramı, geçmiş depremlerden çıkartılan dersler.
16.  INS562  İLERİ ULAŞIM MÜHENDİSLİĞİ II      0 0       
Kapasite analizleri, karayolu kapasitesi, otoyol kapasitesi, toplu taşım kapasitesi, kavşaklarda trafik kontrolü, trafik sinyalizasyonu, yol emniyeti, kavşak dizaynları.
17.  INS564  BETON YOLLAR      0 0       
Beton yolların tarihçesi, Üstyapı tipi seçimi metodolojisi, Beton yolların yüzey özellikleri, Beton yollarda kullanılan malzemeler, Betonun fizik özellikleri, Betona uygulanan kalite kontrol deneyleri, Yol betonu bileşimi, Beton yolların tasarımı, Rijit üstyapı elemanları, Beton yol yapım tekniğinde gelişmeler ve yenilikler, Beton yolun yapımı, Beton yollarda bozulmalar, Bakım ve onarım işleri.
18.  INS572  DOĞRUSAL OLMAYAN YAPI DAVRANIŞI II      0 0       
İki boyutlu düzlem tipi çerçevelerin ve üç boyutlu uzay tipi çerçevelerin geometrik olmayan yapı davranışlarına göre formülasyonları ve çözümlerinin incelenmesi, üç boyutlu uzay tipi çerçevelerin kirş-kolon tipi yapı elemanları kullanılarak formülasyonları ve çözümlerinin incelenmesi. (uygulamalar FORTRAN programı ile yapılmaktadır)
19.  INS574  ÇELİK YAPILARIN İLERİ TASARIMI      0 0       
Çelik yapı çerçevelerinin ileri analiz yöntemlerinin incelenmesi, yarı rijit bağlantı hesap yönteminin tanıtımı, ikinci dereceden elastik ve plastik mafsal analiz yöntemlerinin incelenmesi (uygulamalar FORTRAN programı ile yapılmaktadır)
20.  INS582  BETON KATKI MALZEMELERİ      0 0       
İyi bir betonda aranılan özellikler ve katkı malzemelerinin tanımı ve kullanım nedenleri. Beton için katkı malzemesi kullanımda göz önüne alınması ve dikkat edilmesi gereken hususlar. Katkı malzemelerinin sınıflandırılması. Hava katkı malzemeleri. Su azaltıcı katkı malzemeleri. Beton prizini hızlandırıcı ve geciktirici katkı malzemeleri. Puzolanlar ve diğer ince öğütülmüş mineral katkı malzemeleri. Doğal puzolanlar. Uçucu küller. Silika dumanı. Yüksek fırın cürufları. Diğer bazı katkı malzemeleri.
21.  INS584  ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN BETONDA KULLANIMI      0 0       
Endüstriyel atıkların puzolanik özellikleri. Endüstriyel atıkların (uçucu kül, silis dumanı, yüksek fırın curufu, atık plastikler) çeşitleri ve teknik özellikleri. Atık camlar, atık tekerler, tuğla ve kiremit unu, talaş, çeltik kabuğu külü, odun külü çeşitleri ve teknik özellikleri. Atıkların rezervleri, ulaşımı, depolanması ve değerlendirmesi. Yapı malzemesi olarak kullanım alanları ve kullanma kriterleri. Betonda kullanılabilirliği avantajları ve dezavantajları. Betonda kullanım oranları ve beton karışımı hesapları. Taze ve sertleşmiş betona kazandıracağı fiziksel ve kimyasal özellikleri etkisinin incelenmesi
22.  INS586  BARAJ PLANLAMA VE TASARIMI      0 0       
Barajlara giriş. Planlama esasları, Barajların çevre etkileri, Baraj taşkın hidrolojisi, Barajlarda katı madde hareketi, Baraj hazneleri ve tasarımı, Dolgu barajlar, Beton barajlar, Kemer barajlar, Silindir sıkıştırmalı beton barajlar, Dolu savaklar ve enerji kırıcılar, Su alma yapıları ve dip savaklar.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans programı ders listesinin indirilebilir (yazdırılabilir) formu

 22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi ED-Blok Kat2 Merkez/OSMANİYE
03288271000
03258271046
insaatmuh@osmaniye.edu.tr