Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Bölüm Başkanı Mesajı
                                                                                

Prof. Dr. Bülent KIRMIZI
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
+90 328 827 10 00-3086
+90 328 827 00 97
bulentkirmizi@osmaniye.edu.tr
bulentkirmizi@korkutata.edu.tr


“Çevirmen” dediğimizde belki de dünyanın en eski mesleklerinden birini tanımlıyoruz. Dillerin, kökende kardeş olsalar da tek heceli, eklemeli ve çekimli diller haline dönüşerek ve dil aileleri oluşturarak birbirlerinden ayrılmasıyla, diller ve kültürler-arası iletişimi sağlayacak çevirmenlere tarih boyunca ihtiyaç duyulmuştur. Bir kültürden diğerine aktarım diye de tanımlayabileceğimiz çeviri eyleminin disipline edilmesine dönük çalışma alanı olan Çeviribilim, sosyal bilimler altında yer almaktadır: Dilbilim, felsefe, edebiyat, sosyoloji, hukuk, tıp, mühendislik, vb. alanlar ve söylemleri Çeviribilim’in konuları arasında bulunmaktadır.

Son elli yılda bütün insan topluluklarının ve kültürlerinin ürettiğinin toplamından fazla bilgi üretmiş, kültürel çoğulculuğun egemen olduğu ve hızla değişip yenilenen günümüz dünyasında bu mesleğin kültürler arası iletişim ve etkileşimde ne denli önemli rol oynadığı ve ne denli vazgeçilemez olduğu da ortadadır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin  eğitimli bireylerle ülkemizin yetişmiş insan ihtiyacını karşılama vizyon ve misyonunu doğrultusunda, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü alanında yetkin ve evrensel değerlerle donatılmış çevirmenleri ülkemize kazandırma amacındadır.

Alanda isim yapmış değerli çevirmenlerle, bölümümüz bünyesinde bulunan seçkin öğretim elemanlarıyla, Bologna Sürecinin getirdiği çağdaş eğitim programı ve Erasmus öğrenci değişim programıyla, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü 2020 yılından bu yana çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir.

Alanı seçecek tüm adaylara başarılar diliyorum.

 


Güncelleme 18.06.2022 22:28:27
22 Eylül 2023
İletişim
http//imtb.osmaniye.edu.tr/
03288273069
asiyeerdag@osmaniye.edu.tr