Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Bölüm Hakkında
Tarihçe
 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Mütercim ve Tercümanlık Bölümü, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı 2020 yılında açılmış, 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci (60) alınması uygun görülmüştür. Mütercim ve Tercümanlık Bölümü, Karacaoğlan Yerleşkesi Fen- Edebiyat Fakültesi binasında yer almaktadır. Öğrencilerimiz yerleşke içerisinde bulunan kütüphane, yemekhane, kafeterya, kapalı ve açık spor alanları gibi pek çok mekandan kolaylıkla faydalanma imkanı bulunmaktadır.
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
 

Günümüzde farklı dillerin konuşulduğu ülkeler ve toplumlar arasında her alanda gittikçe artan bir ilişkiler ağı mevcuttur. Ekonomi, kültür, ticaret, teknoloji, politika ve diğer alanlarda iş birliğinin anahtar sözcükleri iletişim ve anlaşmadır. İngilizce ise günümüzde küreselleşen dünyamızın ortak dillerinden biri olması dolayısı ile bu iletişimin buluşma noktası haline gelmiştir. Bu nedenle hem yazılı hem sözlü çevirmenlere gereksinim ülkemizde de günden güne artmaktadır.
Bölümün Amacı

2020-2021 Akademik yılında eğitim öğretime başlayan İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Lisans Programının amacı İngilizce ve Türkçe dilleri arasında her düzeyde ve her alandaki metin ve söylemleri etkin şekilde çevirebilecek ve yorumlayabilecek donanım ve yeterlikte mütercim ve tercümanlar yetiştirmek; ulusal ve uluslararası düzeyde akademik çalışmalar yapmak ve akademi-sektör işbirliği yoluyla çeviribilim alanına katkıda bulunmaktır.
Bölümümüzün Program Eğitim Hedefleri
1.  

Öğrencilerimizin kaynak ve hedef dilleri dil yapısı, anlam ve bağlam açısından ileri düzeyde çözümlemesini ve kullanmasını sağlamak. 

 2.  Öğrencilerimizi her alandaki metin ve söylemleri İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye etkin şekilde çevirebilecek ve yorumlayabilecek bilgi, donanım, beceri ve yeterlikte yetiştirmek.
 3.  Öğrencilerimize disiplinler arası bir eğitim ve öğretim yaklaşımı sunarak çok yönlü bir eğitim almalarını ve ülke kültürüne ve çalışma alanlarına özgüvenle katkıda bulunabilecek şekilde mezun olmalarını sağlamak.
 4.  Öğrencileri alanda çalışan başarılı mütercim, tercüman, editör, yayıncı vb. elemanlarla bir araya getirerek alanın imkân ve fırsatlarıyla tanıştırmak; kendilerini geliştirmeye devam edebilmelerini sağlamak ve alandaki gelişmeleri güncel olarak takip edebilme yeteneğini kazandırmak.
5.   

Mezunlara kamuda ve özel sektörde eğitim, yayın, yönetim, bilişim, iletişim, turizm ve ticaret, sağlık ve diğer alanlarda istihdam fırsatı sunmak.

   Program Çıktıları
1.  

 Çeviri sürecinde karşılaştıkları sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışmak ve/ya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek,

2.   Edebi, eleştirel, tarihsel, dilbilimsel ve kültürel yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olmak ve bunları metin çözümlemede ve metin üretiminde kullanabilmek,
3.   

 Çevirinin tüm süreçlerinde çeviri bellekleri, çevrimiçi kaynaklar, terim bankaları, imla ve dilbilgisi kontrolü, internet, terminoloji veri tabanı gibi mevcut teknolojileri, bilgisayar destekli çeviri programlarını yetkin bir biçimde kullanmak ve bu alandaki gelişmeleri izleyebilmek,

 4.  

 Çeviri yaptığı dil ve kültürlerin yazılı ve sözlü ürünlerini yorumlayabilmek, karşılaştırabilmek ve eleştirel bir bakış açısına sahip olabilmek,

 5.  

  Çeviri sürecinde yöntem, strateji, biçim ve içerikle alakalı kararlar alabilmek ve kararları uygulamada yaratıcılık gösterebilmek,

6.    Özel alan çevirileri için gerekli olan terminoloji, alan bilgisi kaynak dil ve hedef dil bilgisi konularında edindiği bilgiler ışığında ilgili metinleri çevirebilmek,
7.   

 Çeviri sürecinde araştırma becerisi edinmek ve bilgi kaynaklarını etkin bir şekilde çeviri sürecine dâhil edebilmek,

 8.  

 Mesleki değerlere yönelik farkındalık kazanmak ve mesleki uygulamalarda etik değerleri gözetebilmek,

9.   

 Mütercim ve tercümanlık faaliyeti hakkında hizmet alacak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olabilmek,

 10.  

 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek,

 11.   Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası eğitimlere katılmak, eğitim ve projelere katılmak ve temel düzeyde mesleki tecrübe kazanmak, programımızın öğrenme çıktıları olacaktır.
   
   
   
   
 


Kariyer Olanakları
 

Mezunlarımız hem kamuda, örneğin Dışişleri Bakanlığı'nda ve her devlet kurumunda, hem de özel sektörde, yayınevlerinde, turizm sektöründe, dış ticarette, dış ilişkilerin ve uluslararası iletişimin gerekli olduğu her kurumda çalışabilirler. Serbest piyasada ve devlet kurumlarında, bakanlıklarda, teknik alanlarda, bilgisayar çevirisi alanında, otomotiv sektöründe, hukuk ve ekonomide çalışabilirler. Sağlık kurumlarında mahkeme tercümanı ve toplum tercümanı olabilirler. Şirketlerde ve tercüme bürolarında tam zamanlı veya serbest çevirmen veya tercüman olarak çalışabilirler.Güncelleme 05.07.2022 21:43:5922 Eylül 2023
İletişim
http//imtb.osmaniye.edu.tr/
03288273069
asiyeerdag@osmaniye.edu.tr