Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Genel Bilgiler

KURULUŞ

29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5662 sayılı kanun ile Üniversitemiz kurulmuş olup, Eş zamanlı olarak İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı hizmet vermeye başlamıştır.

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

  1. Üniversitemiz ihtiyaçları için Başkanlığımıza tahsis edilen ödeneklerle  her türlü mal ve  hizmet alımını yapmak,
  2. Üniversitemizin tamamına yönelik temizlik, güvenlik ve ulaşım hizmet alım ihalelerini yapmak ve yıl içinde bu hizmetlerin takip ve kontrolünü yapmak,
  3. Üniversitemiz yatırım bütçesinde yer alan ödeneklerle, makine ve teçhizat alımlarına ilişkin satın alma işlemlerini yapmak,
  4. Üniversitemize ait telefon, elektrik, su ve doğalgaz abonelik işlemlerini yapmak, faturalarını ödemek,
  5. Daire Başkanlığımıza ait her türlü taşınır malzemenin giriş-çıkış kaydı, depolama, tasnif, koruma, zimmet, terkin, devir ve sayım işlemlerini yapmak, yıl sonunda taşınır hesapları ile ilgili olarak Sayıştay Başkanlığı'na gönderilecek cetvelleri hazırlamak,
  6. Bilimsel araştırma projeleri için, mal ve hizmet satın alma işlemlerine destek vermek,
  7. Üniversitemizin Sivil Savunma hizmetlerini yürütmektir.
22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi 80100 – OSMANİYE
03288271000
03288259700
idarimaliisler@osmaniye.edu.tr