Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Ekonomi ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans (II. Öğretim)

Ekonomi ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans (II. Öğretim) Programı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı bir programdır.
Tarihçe

Ekonomi ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans (II. Öğretim) Programı ilk öğrencilerini 2022-2023 Güz Yarıyılında almıştır. Programda 8 öğretim üyesi bulunmaktadır. Öğrencilerimiz yerleşke içerisinde bulunan kütüphane, yemekhane, kafeterya, kapalı ve açık spor alanları gibi pek çok mekandan kolaylıkla faydalanma imkanına sahiptir.Misyon

Ekonomi ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans programının misyonu, çağdaş ilke ve kurumlar çerçevesinde evrensel nitelikteki araştırmalarla iktisadi ve toplumsal analize yönelik bilgi üretmek ve bu temeller üzerine eleştirel ve yaratıcı düşünceye sahip analitik becerileri ve birikimi olan bireyler yetiştirmektir.
Vizyon

Ekonomi ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans programının vizyonu, uluslararası düzeyde akademik kadroya sahip, nitelikli eğitim veren, araştırma ve yayınları ile saygın ve öncü bir program olmaktır.
Program Tanıtımı

Ekonomi ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı, ekonomi ve finans alanındaki yeni gelişme ve eğilimlerin gerektirdiği donanımlara yönelik olarak öğrencileri hazırlamakta; kamu veya özel sektörde finansal piyasalar, bankacılık, reel sektör ve ekonomi ile ilgili alanlarda kariyer planlayan öğrenciler için gerekli donanımları sağlamaktadır.
Programın Amacı

Ekonomi ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programında öğrencilerin ekonomi, finans, bankacılık, borsa, uluslararası finans, dünya ve Türkiye ekonomisi alanlarında teorik ve uygulamalı bilgileri edinerek, analiz yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Program Eğitim Hedefleri

Ekonomi ve finans alanındaki araştırmalarında kullanacakları teorik ve ampirik bilgi ve yöntemlerin öğrencilere aktarılarak, araştırmalarını özgün, eleştirel ve yenilikçi bir bakış açısıyla yürütebilmeleri hedeflenmektedir.
Program Çıktıları
1.  Ekonomi ve finans teorilerindeki yeni gelişmeleri ve yöntemleri takip edebilir, kullanabilir, analiz edebilir. 
2. Ekonomi ve finans teorilerini ve yöntemlerini kullanarak politika önerileri geliştirebilir, ekonomi politikalarını değerlendirir.
3. Ekonomi ve finans ile ilgili problemlere, yaratıcı ve etkili çözümler üretip uygulayabilmek için temel kavramları ve teorileri öğrenir.
4. Ekonomi ve finansla ile ilgili hipotezlerin geçerliliğini değerlendirmek ve verileri analiz etmek için uygun araştırma yöntemlerini ve araçlarını kullanabilir.
5.  
6.  
7.  Kariyer Olanakları

Mezunlar, lisans mezuniyet alanları ile Ekonomi ve Finans Yüksek Lisans Programında edindikleri formasyonun bir araya gelmesi ile geliştirdikleri beceriler doğrultusunda özel ve kamu sektöründe çalışma imkanı bulurlar. Halihazırda çeşitli mesleklerde çalışanlar, alanlarında uzmanlık geliştirerek akademik yetkinlik kazanırlar.

Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö.) Kabul Koşulları

Ekonomi ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö:) programına öğrenci kabulü Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olarak yürütülür. Programa başvurabilmek için adayların, Üniversitelerin veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir lisans programından mezun olmaları gerekmektedir.
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Başvuru Şartları

Başvuru yapılacak olan programa ait özel başvuru koşullarını sağlıyor olmak.

Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden yüzlük sistemde en az 50,00 veya dörtlük sistemde en az 2,00 olması gerekmektedir. (Yüzlük sistem dışında düzenlenmiş olan not çizelgesi dönüşümü Yükseköğretim Kurulu tarafından 09.10.2008 tarihinde yayımlanan Dönüşüm Tablosu esas alınarak yapılacaktır.)

Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuran adaylardan ALES puanı getirme şartı aranmaz.Tezsiz Yüksek Lisans Programı Değerlendirme Süreci

Ekonomi ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö.) Programına başvuranlarda, Lisans diploma notları esas alınarak sıralama yapılır. Lisans diploma notu yüzlük sisteme göre 50.00 veya üzeri olan adaylar puan sırasına göre sıralanarak, kontenjan dahilinde asıl liste ile yedek liste ilan edilir. Giriş sınavı başarı puanının eşit olması halinde mezuniyet yılı yeni olan adaya öncelik tanınır.
Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet Koşulları

Ekonomi ve Finans Tezsiz yüksek lisans programından mezun olabilmek için toplam ... krediden ve ... AKTS’den az olmamak kaydıyla en az ...dersi ve dönem projesini başarıyla tamamlamış olmak ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümlerini yerine getirmek gerekmektedir. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Ders aşaması tamamlandıktan sonra danışman öğretim üyesinin yönlendirmesi ile belirlenecek bir konuda proje çalışması yapılarak danışmana edilmelidir. Danışman öğretim üyesi tarafından projesi akademik ölçütler çerçevesinde yeterli bulunan öğrenci başarılı kabul edilir.
SIKÇA SORULAN SORULAR

Soru: Programın süresi ne kadardır?

Cevap: Ekonomi ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö.) programının  süresi 2 dönemdir (1 yıl).  Yani öğrenciler (ders ve proje gerekliliklerini yerine getirdikleri takdirde) aynı öğretim yılının sonunda programı bitirmiş olacaklardır. Bu süre 1 yarıyıl daha uzatılabilir. Ders ve proje dahil en fazla 1,5 yıl (3 yarıyıl) içerisinde projesini başarıyla sunması gerekir. Bir buçuk yıl içerisinde projesini sunamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
Soru: Dersler ne zaman ve nerede yapılmaktadır?

Cevap: Ekonomi ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö.) programı hafta içi mesai saatleri dışında İktisat Bölümü seminer salonunda yüz yüze yürütülmektedir.Soru: İki dönemde kaç ders almak gerekmektedir?

Cevap: Ekonomi ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö.) programında iki dönemde 10 ders ve bir bitirme projesi almak gerekmektedir.


Soru: Haftalık ders programı nasıl? Haftada kaç gün okula gelmek gerekiyor?

Cevap: Ekonomi ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö.) haftalık ders programları döneme başlarken belirlenmektedir. Okula kaç gün gelineceği öğrencinin seçtiği derslere göre ve öğretim üyelerinin o dönemki programlarına göre değişir. Tezsiz yüksek lisansta bir dönemde 5 ders alınması gerektiğinden, dersler 5 güne yayılabileceği gibi daha az günde de toplanabilir. Ancak derslerin daha az güne toplanmasının garantisi yoktur. Bu yüzden çeşitli nedenlerle dersleri 5 gün takip edemeyecek adayların programa başvuru yapmamaları daha uygun olacaktır.


Soru: Derslere devam zorunluluğu var mıdır?

Cevap: Evet. Ekonomi ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö.) programında diğer lisans ya da yüksek lisans programlarında olduğu gibi derslere devam zorunluluğu (%70) vardır.Güncelleme 20.06.2023 14:37:0722 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi F Blok 80000 OSMANİYE
00328827100
00328825186
.@osmaniye.edu.tr