Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
İktisat Tezli Yüksek Lisans

İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı bir programdır.
Tarihçe

İktisat Yüksek Lisans Programı ilk öğrencilerini Eylül 2021 tarihinde almaya başlamıştır. Programda 8 öğretim üyesi bulunmaktadır. Öğrencilerimiz yerleşke içerisinde bulunan kütüphane, yemekhane, kafeterya, kapalı ve açık spor alanları gibi pek çok mekandan kolaylıkla faydalanma imkanına sahiptir .
Misyon

İktisat Tezli Yüksek Lisans Programının misyonu, çağdaş ilke ve kurumlar çerçevesinde evrensel nitelikteki araştırmalarla iktisadi ve toplumsal analize yönelik bilgi üretmek ve bu temeller üzerine eleştirel ve yaratıcı düşünceye sahip analitik becerileri ve birikimi olan bireyler yetiştirmektir. 
Vizyon

İktisat Tezli Yüksek Lisans Programının vizyonu, uluslararası düzeyde akademik kadroya sahip, nitelikli eğitim veren, araştırma ve yayınları ile saygın ve öncü bir program olmaktır.
Program Tanıtımı

İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı iktisat alanında ileri teorik ve uygulamalı araştırmalar için gerekli olan akademik bilgi ve yetenek düzeyini kazandırmayı hedeflemektedir. Program akademik kariyer yapmak isteyen öğrencileri doktora programına hazırlamakta; çalışma hayatlarına kamu veya özel sektörde devam etmek isteyen öğrencilere ise gerekli donanımı sağlamakta yardımcı olmaktadır.
Programın Amacı

İktisat Tezli Yüksek Lisans Programının amacı, öğrencilere iktisat bilimine ilişkin yapılan araştırmaları anlama, yorumlama ve kullanma becerilerinin kazandırılmasıdır. İktisat yüksek lisans eğitimi alan öğrencilerin uygun teorik ve ampirik yöntemler ile donatılması ve öğrencilere iktisat bilimi dahilinde araştırma yapma becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır.
Program Eğitim Hedefleri

İktisadi araştırmalarında kullanacakları teorik ve ampirik bilgi ve yöntemlerin öğrencilere aktarılarak, iktisadi araştırmalarını özgün, eleştirel ve yenilikçi bir bakış açısıyla yürütebilmeleri hedeflenmektedir.
Program Çıktıları
1.  Alanındaki teorik ve ampirik bilgiye sahip olma
2. Alanında bilimsel araştırma çalışmaları anlama, kullanma ve bu çalışmalara katkı yapabilme
3. Edindiği teorik ve ampirik bilgiler ile alanında özgün araştırmalar yapabilme
4. Alanında edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilme
5. Alanında edindiği bilgiyi farklı disiplinlerdeki bilgiler ile bütünleştirme ve yeni bilgiler üretebilme
6. Alanından edindiği teorik ve ampirik bilgeleri kullanarak günce iktisadi sorunları açıklayabilme ve çözüm önerileri sunabilme
7. Çalışmalarını bilimsel etik ve alanındaki standartlara uygun olarak yürütebilmeKariyer Olanakları 

İktisat Yüksek Lisans mezunları, sahip oldukları analitik donanım doğrultusunda hem kamu sektörü hem de özel sektörde talep görmektedir. Başta Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, olmak üzere bakanlıklarda ve Merkez Bankası, Sayıştay, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu gibi kamu kurumlarının yanı sıra, bankacılık ve finans sektörlerinde de geniş istihdam olanaklarına sahiptirler.
Tezli Yüksek Lisans Kabul Koşulları

İktisat Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulü Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olarak yürütülür. Tezli yüksek lisans programına başvuracak alan içi adayların, üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, Siyasal Bilimler veya İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesindeki programların herhangi birinden lisans mezunu olmaları veya “Finans ve Bankacılık”, “Sigortacılık”, “Uluslararası Finans”, “Uluslararası Ticaret” veya “Yönetim Bilişim Sistemleri” programlarından lisans mezunu olmaları; alan dışı adayların ise üniversitelerin Mühendislik Fakültesi bünyesindeki programların herhangi birinden lisans mezunu olmaları veya “İstatistik”, “Matematik”, “Matematik Öğretmenliği”, “İlköğretim Matematik Öğretmenliği” veya “Tarım Ekonomisi” programlarından lisans mezunu olmaları gerekmektedir.
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Başvuru Şartları

Başvuru yapılacak olan programa ait özel başvuru koşullarını sağlıyor olmak.

Son beş yıl içinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavına  (ALES) girmiş ve Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 55,00 puan almış olmak.

Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden yüzlük sistemde en az 50,00 veya dörtlük sistemde en az 2,00 olması gerekmektedir. (Yüzlük sistem dışında düzenlenmiş olan not çizelgesi dönüşümü Yükseköğretim Kurulu tarafından 09.10.2008 tarihinde yayımlanan Dönüşüm Tablosu esas alınarak yapılacaktır.)Tezli Yüksek Lisans Programı Ön Değerlendirme Süreci

İktisat Tezli Yüksek Lisans Programına başvuru yapan adaylar arasında sıralama yapılmaksızın, başvuru şartlarını sağlayan adayların tümü yazılı sınav ve mülakata girebilir.
Tezli Yüksek Lisans Programı Değerlendirme Süreci

İktisat Tezli Yüksek Lisans Programına başvuranlardan; adayların değerlendirilmesi yapılırken ALES standart puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, YDS ya da eşdeğer taban puanının %10’u (yabancı dil sınavına girmeyen veya müracaat sırasında sınav sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilecektir), Bilim/Mülakat sınavı sonucunun %20’si esas alınacaktır. Yüksek lisans giriş sınavı başarı puanı 55.00 veya daha fazla olan adaylar puanlarına göre sıralanacak, kontenjan dâhilinde asıl liste ile yedek liste ilan edilecektir. Giriş sınavı başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla Lisans Mezuniyet, ALES ve Yabancı Dil Puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

 Bilim ve mülakat sınavına girmeyen aday başarısız sayılacaktır.
Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Koşulları

İktisat Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için .... krediden az olmamak koşuluyla en az ....... ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamış olmak ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümlerini yerine getirmek gerekmektedir. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Ders aşaması tamamlandıktan sonra danışman öğretim üyesinin yönlendirmesi ile belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak danışmana ve danışman tarafından belirlenmiş jüri üyelerine teslim edilmelidir. Tezi akademik ölçütler çerçevesinde yeterli bulunan öğrencinin, çalışmasını atanacak jüri önünde sözlü olarak sunması istenmektedir. Tez savunması sonucunda başarılı bulunan öğrenci “bilim uzmanı” kabul edilir.
Üst Derece Programlara Geçiş

İktisat Tezli Yüksek Lisans Programından gerekli şartları tamamlayarak yüksek lisans derecesi ile mezun olan öğrencilerimiz doktora için gerekli (YÖKDİL, ALES) sınavlarda aldıkları sonuçlara bağlı olarak müracaat ettikleri kurumların yeterlik şartlarını sağladıkları durumlarda alan ve alan dışı doktora programlarına kabul edilebilirler.
SIKÇA SORULAN SORULAR

Soru: Programın süresi ne kadardır?

Cevap: İktisat Tezli yüksek lisans programı 2 dönem ders, 2 dönem tez olmak üzere 2 yıldır. Tez dönemi ve ders dönemi dahil öğrenci 3 yıl (6 yarıyılda) içerisinde tezini başarıyla sunması gerekir. 3 yıl içerisinde tezini sunamayan öğrencinin ilişiği kesilir.


Soru: Dersler ne zaman ve nerede yapılmaktadır?

Cevap: İktisat Tezli yüksek lisans programı hafta içi mesai saatleri içerisinde İktisat Bölümü Seminer Salonunda yüz yüze yürütülmektedir.Soru: İki dönemde kaç ders almak gerekmektedir?

Cevap: İktisat Tezli yüksek lisans programında iki dönemde yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders ve bir seminer dersi almak gerekmektedir.


Soru: Haftalık ders programı nasıl? Haftada kaç gün okula gelmek gerekiyor?

Cevap: İktisat Tezli yüksek lisans haftalık ders programı döneme başlarken belirlenmektedir. Okula kaç gün gelineceği öğrencinin seçtiği derslere göre ve öğretim üyelerinin o dönemki programlarına göre değişir.


Soru: Derslere devam zorunluluğu var mıdır?

Cevap: Evet. İktisat Tezli yüksek lisans programında diğer lisans ya da yüksek lisans programlarında olduğu gibi derslere devam zorunluluğu (%70) vardır.Güncelleme 10.07.2022 14:37:0722 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi F Blok 80000 OSMANİYE
00328827100
00328825186
.@osmaniye.edu.tr