Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Ders İçerikleri
ZORUNLU DERSLER
 I. Yarıyıl
Sıra
No 
Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S
T U L TS K AKTS
 1.  İKT101  İKTİSADA GİRİŞ-I Z 3 0 0 3 3 6

Bu derste iktisadın kapsadığı mikro iktisat konuların tanıtımı amaçlanmaktadır. Ders kapsamında; iktisadın tanımı, doğuşu ve gelişimi, temel kavramlar, ekonomik sistemler, talep, talep fonksiyonu ve kanunu, talep eğrisi, talep edilen miktardaki değişme ve talep eğrisinde kaymalar, talep esnekliği, arz, arz fonksiyonu ve kanunu, arz eğrisi, arz esnekliği, piyasa dengesi, talep/arz kaymaları ve denge, fayda yaklaşımları ve tüketici dengesi, üretim faktörleri, maliyetler ve maliyet fonksiyonları, piyasalar ve piyasa türleri genel hatlarıyla ele alınmaktadır.

 2.  İKT103  İKTİSADİ MATEMATİK-I  Z  3 0 0 3 3 5

Bu dersin içeriği sayılar, üslü ve köklü sayılar, logaritma, doğrusal fonksiyonlar ve grafikleri, doğrusal fonksiyonların iktisadi uygulamaları, doğrusal olmayan denklemler ve grafikleri, doğrusal olmayan denklemlerin iktisadi uygulamaları, üslü ve köklü denklemler, üslü ve köklü denklemlerin iktisadi uygulamaları konularını kapsamaktadır.

 3.  İKT105  SOSYOLOJİ BİLİMİNE GİRİŞ Z 2 0 0 2 2 2

Bu dersin içeriği sosyolojinin tanımı, konusu, sosyal olay ve olgu, toplum, toplum türleri, toplumsal yapı, toplumsal rol, statü, grup ve kurumlar, kültür ve temel öğeler, sosyalizasyon, toplumsal kontrol, çeşitleri, toplumsal değişme ve çeşitleri, sanayi devrimi, toplumsal tabakalaşma, toplumsal hareketlilik konularını kapsamaktadır. 

 4.  İKT107  HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Z 2 0 0 2 2 2

Bu dersin içeriğini, başta hukuk kuralları olmak üzere toplumsal düzen kurallarının özellikleri, birbirleriyle bağdaşan ve birbirinden ayrışan yönlerini belirterek açıklamak; hukukun kaynakları, yargı örgütü ve dava türlerine dair bilgiler vermek; hukuk kurallarının uygulanmasını, hukuki olaylar, filler ve işlemleri tarif etmek; hak, müeyyide, kişilik, sorumluluk, borç, mülkiyet ve miras kavramlarını açıklamak oluşturmaktadır.

5.  İKT109  İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ Z 2 0 0 2 2 2

Bu dersin içeriğini temel işletmecilik ve ekonomi kavramları, işletme türleri ve işletmenin kuruluşu, işletme türleri ve işletmenin kuruluşu, iş ahlakı ve sosyal sorumluluk, uluslararası işletmecilik, yönetim yaklaşımları, yönetim yaklaşımları, örgütleme yaklaşımları, örgütlenme yaklaşımları, insan kaynakları yönetimi, insan kaynakları yönetimi, işçi-işveren ve çalışma ilişkileri, üretim ve üretim yönetimi ile ilgili temel bilgiler konuları oluşturmaktadır.

 6.  YDL101  YABANCI DİL I Z 2 1 0 3 2,5 5

Bu dersin içeriğini temel cümle yapısı, olumlu, olumsuz, soru cümleleri, “ to be “ yapısı, gündelik nesneler, ülkeler, zıt sıfatlar, zamanlar, sosyal ifadeler ile yanıtlama, “there is, there are” yapısı, edatlar, tensler seyahatler hakkında bilgilendirme (bilet alma, yer bulma), başkaları ile anlaşma anlaşamama durumu, yaşantısını ailesini özellikleri ile tanımlayabilme, bir yemek ayarlama, deneyimlerinden bahsetme gibi olay ve etkinlikleri gündelik konuşma dili ile açıklayabilecek konular oluşturmaktadır.

 7.  TDL101  TÜRK DİLİ I Z 2 0 0 2 2 2

Bu dersin içeriğini, Türk dili dersinin amacı, ilkeleri ve konuları hakkında bilgilendirme, dilin toplum hayatındaki yeri ve önemi, Türkçe'nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçe'nin tarihi dönemleri, Türkçe'nin bugünkü durumu ve yayılma alanları, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması, Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması, Türkçe ses bilgisi, Türkçe'nin ses özellikleri, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması, dönem konularının genel olarak değerlendirilmesi konuları oluşturmaktadır. 

 8.  ENF101  TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I Z 2 2 0 4 3 3

Bu dersin içeriğini bilgisayar tanımı, tarihçesi, temel özellikleri, Windows Xp’e giriş, dosya dizin kavramı, pencere özellikleri yeni klasör oluşturmak, kes-kopyala-yapıştır, bilgisayarı kapatmak, kısayol oluşturma, birlikte aç, geri dönüşüm kutusu, Windows Xp- masaüstü özellikleri, görev çubuğu, iletişim kutuları, form elemanları, başlat menüsü, donatılar, temel internet servisleri, internet tarayıcılar ve ayarları, arama motorları, Ms word ekranı, araç çubukları ve özellikleri, güvenlik seçenekleri, sayfa yapısı, word’e yazı yazma, yazı tipi özellikleri, biçim boyacısı, Ms word paragraf özellikleri, sekmeler, kenarlık ve gölgelendirme, sütunlar, madde işaretleri ve numaralandırma konuları oluşturmaktadır.

9.  DOY101  DİJİTAL OKURYAZARLIK Z 2 0 0 2