Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Politikalar
Bölüm Politikası
Bölüm kurumsal alt yapısını güçlendirmek,
Bölüm kalite yönetim sisteminin etkinliğini sağlamak,
Bölüm teknolojik alt yapısını güçlendirmek,
Bölümümüzün dış paydaşlarla olan iş birliğinin artırılmasını sağlayarak, öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak,
Öğrenci odaklı, interaktif eğitim-öğretim politikası benimsemek, uygulanabilirliğini sağlamak. Eğitim-Öğretim Politikası
Mesleki ve etik kuralların bilincinde olan bireyler yetiştirmek,
  Bölüm olarak, öğrencilerimizin mesleki anlamda kendilerini geliştirmelerini sağlayacak kurumlarla iş birlikleri yaparak, mesleki anlamda bilgi ve becerilerini artırmak,
Sosyal hizmet alanında gerekli bilgi ve beceri ile donanmış, bireyleri mezun ederek topluma kazandırmak.Araştırma-Geliştirme Politikası
Çağın gerektirdiği nitelikte araştırma ve yayın yapmak,
Nitelikli araştırma ve yayınların yapılabilmesi için gerekli alt yapıyı oluşturacak faaliyetleri gerçekleştirmek,
Öğrencilerimiz ve akademik personelimizin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini destekleyecek mekanizmalarla iletişim halinde olmak.Kalite Politikası
Kaliteyi bir kültür haline getirerek, bilimsel araştırma ve uygulamaları desteklemek,
Öğrencilere en iyi eğitim olanaklarının sunulmasını sağlayacak mekanizmalar oluşturmak,
İç ve dış paydaşlarla etkileşim halinde olmak,