Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Bölüm Hakkında
TARİHÇE

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,Sağlık Yüksekokulu olarak 25.04.2013 tarih ve 2013/4459 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. 18 Nisan 2019 tarihli ve 2019/968 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Sağlık Yüksekokulunun kapatılması, Sağlık Bilimleri Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır. Fakültemiz bünyesinde Gerontoloji bölümü kurulmuştur. Gerontoloji Bölümü, Karacaoğlan Yerleşkesi Sağlık Bilimleri Fakültesi binasında yer almaktadır. Öğrencilerimiz yerleşke içerisinde bulunan kütüphane, yemekhane, kafeterya, kapalı ve açık spor alanları gibi pek çok mekandan kolaylıkla faydalanma imkanı bulunmaktadır.


GERONTOLOJİ BÖLÜMÜ

Dünyada ve ülkemizde nüfus hareketliliğinde oluşan değişimler, genç nüfusun azalıp, yaşlı nüfusun artmasına neden olmuş, aynı zamanda ülkemizdeki geleneksel aile yapısının çekirdek aile yapısına dönüşmesi; sosyal hizmetin alanlarından biri olan yaşlı bakım hizmeti açığının oluşmasına neden olmuştur. Bu alanda diğer meslek elemanlarının yanı sıra yaşlıyla uygulama boyutunda hizmeti bire bir yürütecek ve yaşlıyı sağlık ve sosyal hizmet boyutuyla ele alabilecek elemana gereksinim duyulmuştur. Bu nedenle programdan yararlanacak öğrencilerin, bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, özümseyerek; kamu alanı, özel alan ve sivil toplum örgütlerinde yaşlı bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip yetkin birer sağlık personeli olmalarını sağlamak programın temel amacını oluşturmaktadır. Göçlerin, savaşların ve aynı anda farklı yaşam boyutlarının beraberinde getirdiği sosyal sorunlar düşünüldüğünde ülkemizde halen sayısal olarak yetersiz sayıda personelin bulunduğu Gerontoloji nispeten geniş bir istihdam sahasına sahiptir
BÖLÜMÜN AMACI

Gerontoloji Programının amacı; ‘‘Gerontolog’’ unvanını taşıyacak sağlık profesyonelleri yetiştirmektir. Tüm dünyada saygınlığı artan gerontologluk mesleğini ülkemizde de evrensel değerler ışığında yerine getirecek, Atatürk ilkelerinin hedeflediği çağdaş bilim, eğitim ve etik ilkelere bağlı, toplum sağlığının gelişimini amaç edinen, kaliteli ve mesleğinde nitelikli, insan ve meslek onuruna saygılı, bireylerin fonksiyonel beceri durumlarını değerlendiren, geliştiren ve sağlıklı ya da hastalık durumuna sahip bireylere gerontolog hizmetini vermeyi hedefleyen sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.
 
Bölümümüzün Program Eğitim Hedefleri
1.  Mesleki çalışmalarında başarılı olabilmeleri için gerekli temel bilgilere sahip,
2. Bir üst öğrenim düzeyinde edinecekleri bilgiler için ya da yapacakları bilimsel çalışmalar için gerekli ön öğrenmelere sahip,
3. Kanıta dayalı müdahaleleri kullanabilen, Etkili iletişim kurabilen, yazılı ve sözlü anlatım becerileri gelişmiş,
4. Yaşadığı toplumu yakından takip eden sosyal meselelere duyarlı,
5. Toplumsal sorunlara etkili çözümler üretebilen, problem çözme becerileri gelişmiş,
6. Takım halinde ve bireysel çalışma yetisine sahip, bilgiye ulaşma yollarını kullanabilen,
7. Eleştirel düşünme ve öz değerlendirebilme becerisine sahip,
8. Toplumsal ve etik sorumluluklara sahip,
9. Gelişime açık, hayat boyu öğrenmenin önemini kavramış ve ilke haline getirmiş,
Gerontologlar yetiştirmektir.


Program Çıktıları
1. 

 Politika üretir.

     Gerontolog, aldığı eğitim doğrultusunda, yaşlılığın ve yaşlanmanın tüm boyutlarını anlama, sorunları tespit etme ve bu sorunlara çözüm yolları geliştirmede uzmanlaşmış kişidir. Gerontoloğun asıl görevi, bireylerin sağlıklı yaş almalarını sağlamak ve yaşlılık döneminde bireyin hayat şartlarını optimize etmek ve bu doğrultuda politikalar üretmektir.

2.

Rehberlik eder.

Genç bireylerce ‘yaşlanma’, hayatın geç dönemlerinde ortaya çıkacak bir sorun olarak algılanabilir. Ama artık yaşlanmanın daha hayatın erken evrelerinde başladığını biliyoruz. Gerontolog, bireyin yaşlanma sürecini iyileştirecek çalışmalar yürütür ve bireye daha yaşlanmadan, yaş almaya devam ettiği her dönemde rehberlik eder. Bunun yanında, yaşlıyı anlamak ve sorunlarına çözüm aramak için eğitim görmüş gerontolog, yaşlı ile birebir iletişim içerisindedir. Bazen sorunlar, aile bireylerinin tarif ettiğinden daha farklı olabilir. Bu noktada gerontolog, yaşlının yaşadığı problemleri yine kendisinden dinler ve birlikte çözüm yolları ararlar. 

3.

Yaşlılığın  getirdiği kayıplarla savaşır.

Yaşlılık dönemi, birçok sorunun ortaya çıkabildiği ‘kayıplar dönemi’ dir. Gerontolog, bu kayıpların etkilerini azaltmaya veya ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapar. Yaşlı bireyin boş zamanını planlamasına ve hayatını yaşlılığın getirdiği kayıplardan en az etkilenerek sürdürmesine yardımcı olur. Özellikle kayıpların beraberinde getirdiği psikolojik sorunlarla baş etmek ve etkilerini azaltmak, en az kayıplarla savaşmak kadar önemli bir yere sahiptir. Bireyin psikolojisi hayat kalitesi üzerindeki en büyük etkendir. Gerontolog bu durumda kayıplara çözüm yolları ararken, bireyin psikolojisini de dikkate alır ve eğer bir sorun varsa bunlara da bir çözüm üretir. Kayıplarla savaşırken, her bireyin kendine ait spesifik sorunları olduğunu ve bu sorunları yine bireyin kendisinden ayırmadan değerlendirilmesi gerektiğini unutmamak gerekir. Sorunlar benzer olsa da her bireyde yarattığı etki farklı olabilir. Bu nedenle gerontolog, çalıştığı her yaşlıyı ‘farklı bir birey’ olarak kabul edip, yine bireyin kendisine özel çözüm yolları üretir. Gerontoloji eğitimi, yaşlı bireyi anlamaya çalışmak ile başlar.

4.

Yaşlı ve toplum arasında köprüdür.

Bir gerontoloğun en önemli görevi, yaşlı ve toplum arasındaki köprüyü oluşturmaktır. Yaşlı birey, dönemin getirdiği kayıplar sebebiyle toplumda daha az önemsenir. Gerontolog, toplumun ve yaşlı bireyin istek ve ihtiyaçlarını bilir. Bu doğrultuda toplum ve yaşlı arasında bir köprü rolü üstlenir, sorunlara çözüm arar. Kuşaklar arası çatışmalar ve ilişkiler, yaşlı bireyin akranlarıyla olan ilişkileri, aile içi ilişkiler, kurumlarda çalışan-yaşlı ilişkileri yani yaşlının toplumda etkileşime geçtiği her bireyle ilişkisi ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken önemli konulardır. Gerontolog, kuşaklar arasındaki çatışmayı engelleyecek ve kuşakların birbirine yakınlaşmasına yararlı çalışmalar yürütür. Genç kuşağın ve yaşlı kuşağın birbiriyle kaliteli zaman geçirmesine ve birbirleriyle alışverişte bulunmasına olanak verecek projeler yürütür. Kuşak farklılığından aile içinde çıkacak sorunlara, yine ailenin katılımıyla çözüm arar. Gerontoloğun köprü rolünü en belirgin olarak benimsediği yer huzurevi ve bakım merkezleridir. Yaşlının hayatını sürdürdüğü ya da destek aldığı bu kurumlarda çalışan-yaşlı ilişkisini düzenlemek, şuan birçok kurumun eksik olduğu ve kurum içi düzeni etkileyen oldukça önemli bir noktadır. Gerontolog, kurumlarda çalışan meslek elemanlarının üstlendiği görevlerin zorluğunun farkında ve yaşlının gereksinimlerinin bilincinde olan kişidir. Çalışan- yaşlı ilişkisini iki tarafın da isteklerini gözeterek düzenlemeye çalışır. 

5.

Boş zamanı düzenler.

Bireyin, özellikle bir yaşa geldikten sonra, boş zamanını, kayıpları önleyecek, geciktirecek ve bireye yeni kazanımlar getirecek aktivitelerle doldurması önemlidir. Gerontolog bu noktada bireye boş zamanını planlaması için rehberdir ve bireyi geliştirecek etkinlikler üretme üzerinde de çalışır. Gerontolog, insan hayatının her döneminde, kaliteli ve sorunlardan olduğunca uzak bir yaşlılık dönemi için çaba gösterir. 

 

ÇALIŞMA ALANLARI

Gerontoloji bölümünü başarı ile bitiren mezunlar aşağıda örnekleri verilen çeşitli alanlarda çalışma olanağına sahiptir. Mezunlar:

– Huzurevleri: Gerontologlar huzurevlerinde, yöneticilik konumunda yaşlıların yaşam kalitesini olabilecek en üst seviyede tutmaya çalışır. Ayrıca, kurum personelini yönlendirirken kurum işleyişindedüzenlemeler yapar.

– Hastaneler: Henüz ülkemizde böyle bir uygulama yayılmamış olsa da yaşlıların sık uğrak yerlerinden olduğunu kabul ettiğimiz hastanelerin gerontologlara ihtiyacı vardır. Yaşlının hastaneye girişinden çıkışına kadarki süreçte normal hasta takibinin yetersiz olduğu açıktır. Yaşlının hastaneye başvurusundaki bilgi asimetrisinin açığı kapatmak, yaşlıya yaşlıyı anlayarak davranmak şu anki hastanelerin en büyük ihtiyaçlarındandır.

– Belediyeler: Sosyal devlet anlayışı içerisinde yapılan çalışmaların çoğu, ülkemizde belediyeler tarafından gerçekleştirilmektedir. Toplumdaki yaşlıların durumu, yapılması gereken hizmetler, gözlemi ve yaşlılarla iletişimi sağlamak ayrıca belediyede yapılması gereken yaşlılara yönelik düzenlemeleri gerçekleştirmek adına gerontologlar belediyelerde çalışabilir.

– Yaşlı/Sağlık Turizmi: Gerontologlar, yaşlı veya sağlık turizmi sektöründeki firmalarda, yabancı yaşlının gelmesi, işlemleri ve ülkeden çıkışına kadar olan tüm süreci takip eder. Ayrıca bunun yaşlı adına en iyi şekilde en az maliyetle yapılmasını sağlarken yeni yabancı yaşlıları da bu ekosisteme dahil etmeye çalışır.

– Özel Sigorta Şirketleri: Sigorta sadece yaşlıların değil tüm vatandaşların ihtiyacı duyduğu bir konu olmasına rağmen yaşlılar sigorta şirketleri gözünde riski yüksek seviyede müşteriler olarak değerlendirilmektedir. Bir  yaşlı özel sağlık sigortası yaptırmak istediğinde doğal olarak daha yüksek maliyet ve sınırlı sigorta imkanlarıyla karşılaşmaktadır. İşte bu noktada bu durumu mümkün olduğunca iki tarafın yararına çözecek kişi gerontolog olacaktır.

– Teknoloji Şirketleri: Teknoloji hayatımızı kolaylaştırma amacına yönelik kullandığımız bir araç olarak hızla gelişmektedir. İnsan hayatının özellikle fiziksel kısıtlamalara yöneldiği yaşlılıkta, en çok ihtiyaç duyduğumuz konulardan biri de yaşlıların hayatını kolaylaştırmak adına teknolojinin kullanımı olacaktır. İşte bu noktada Gerontologlar devreye girerek bu konuda teknoloji şirketlerine katkı verebileceklerdir.

– Resmi Kurumlar: Doğru ve kapsayıcı politika her devletin ihtiyaç duyduğu bir konudur. Devletler toplumdaki her bireyi her kesimi düşünmek zorundadır. Kapsayıcı politik kararlar, çalışmalar veya yaşlılar özelinde uygulanacak kanun ve işlemlerde, yaşlıların devletteki bir temsilcisi olarak gerontologlar bu politikaların geliştirilmesinde önayak olacaklardır.Güncelleme 05.07.2022 21:43:5922 Eylül 2023