Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Bölüm Tanıtım

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON NEDİR?

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, kas-iskelet sistemi, dolaşım ve solunum sistemi, sinir sistemi bozukluklarında işlevin düzeltilmesi amacıyla çok yönlü fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları ile bireylerin yaşam kalitesinin artırılmasını amaçlayan ve hasta, engelli veya sağlıklı bireylere doğru ve etkin egzersizleri planlayan ve uygulayan bir bilim dalıdır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanı, alanla ilgili ölçme ve değerlendirme teknikleri ile hasta ve sağlıklı bireyleri değerlendirerek, tedaviyi planlayarak, yöntemleri uygulayarak, rehabilitasyon ekibinin içerisinde multidisipliner olarak çalışmayı sağlar. Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümleri, birey ve toplumların sağlık durumu ve refahını geliştirmek, tedavi yaklaşımları ve korucuyu sağlık programları ile hastalıkların önlenmesini sağlamak ve bireylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla lisans düzeyinde eğitim alan mesleki otonomisi olan “fizyoterapist” yetiştirir.

Fizyoterapistlik mesleği savaşlar, kazalar ve çocuk felci epidemileri nedeniyle oluşan özürlü nüfusun işlevsel kayıplarının önlenmesi/tedavi edilmesi ve bu bireylerin yeniden toplum hayatına kazandırılması amacı ile doğmuştur. 21. yüzyılda gelişen teknolojiye bağlı olarak hareketsizleşen toplumlarda kronik hastalıkların yüksek oranlarda görülmeye başlanması, dünyada ve ülkemizde yaşlanan nüfustaki artış fizyoterapistlik mesleğine olan ihtiyacı kaçınılmaz hale getirmektedir. Toplumda yaşam süresinin ve yaşlanan nüfusun artışına bağlı olarak yaşam kalitesi beklentisinin artması ve fizyoterapi rehabilitasyonun öneminin anlaşılması, fizyoterapinin toplumun değişen ihtiyaçlarına göre gelişim gösterebilmesi, fizyoterapistlik mesleğine olan ilginin ve fizyoterapist istihdamına olan ihtiyacın her geçen gün artmasına neden olmaktadır. Nüfusun giderek yaşlanması ve sağlığın bilinçli korunması gereği günümüzde koruyucu sağlık hizmetlerinin önem kazanması ile birlikte fizyoterapistler hastalığa ek olarak sağlık durumunda da bireylerin ihtiyaçları çerçevesinde fiziksel aktivite düzeyinin artırılması ve yaşam kalitesinin geliştirilmesi amacıyla kanıta dayalı koruyucu ve geliştirici protokolleri belirleyerek bireye özgü egzersiz reçetesini planlar ve uygular. Fizyoterapistler hasta, diğer sağlık profesyonelleri, aileler ve bakım verenler ile etik ilkeler çerçevesinde çalışır. Fizyoterapistler ayrıca eğitim, öğretim, araştırma, ulusal ve uluslararası sağlık politikalarının oluşturulması ve geliştirilmesinde de önemli bir yere sahiptir.

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜNDE ALINAN DERSLER

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünde amaçları ve hedefleri doğrultusunda; birinci sınıfta Anatomi, Fizyoloji gibi temel dersler okutulmaktadır. İkinci ve üçüncü sınıfta daha çok fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarına yönelik dersler ağırlıklı olarak verilmektedir. Dördüncü sınıfa gelindiğinde Klinik Uygulamalar dersi kapsamında öğrencilerin saha çalışmalarını deneyimleyebilecekleri imkanı sağlanmaktadır. Uygulama derslerinde öğrenciler, hasta ve sağlıklı bireylerde mesleğe yönelik alanları gözlemleme ve deneyimleme amacıyla fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerinin uygulandığı kuruluşlara yönlendirilir.

FİZYOTERAPİSTLERİN ÇALIŞMA ALANLARI NELERDİR?

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü mezunlarının çalışma imkanının bulduğu kurumlardan bazıları şunlardır; yataklı ve ayaktan tedavi merkezleri (kamu ve özel hastaneler), özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, spor kulüpleri, spor takımları, protez-ortez merkezleri, endüstriyel kuruluşlar, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, huzur evleri, koruyucu-önleyici rehabilitasyon hizmeti veren sağlık kuruluşları, mesleki rehabilitasyon merkezleri, kaplıcalar ve kür merkezleri, evde bakım merkezleri, sağlıklı yaşam merkezleridir. Ayrıca fizyoterapistler lisansüstü eğitim alarak araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, öğretim üyesi olarak üniversitelerde görev yapabilirler.Güncelleme 05.08.2022 00:20:4322 Eylül 2023