Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Ders İçerikleri
ZORUNLU DERSLER
 I. Yarıyıl
Sıra
No 
Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S
T U L TS K AKTS
 1.  TDL101  TÜRK DİLİ I Z 2 0 0 2 2 2

Dilin tanımı ve özellikleri, dilin sosyal hayatımızdaki yeri ve önemi, dil-düşünce, dil-millet ve dil-kültür bağlantısı, yeryüzündeki diller, kaynak ve yapı bakımından dünya dilleri, dil farklılaşması, yazı dili, konuşma dili, noktalama işaretleri, Türk dilinin gelişimi, ses bilgisi, anlam ve görevleri bakımından kelimeler, fert ve millet hayatında dilin önemi, dil bilgisinin sözcük ve cümlelerinin neler olduğu, iletişim açısından önemi, kelimelerin oluşumları, çeşitleri, nerede ve nasıl kullanılması gerektiği, anlatım öğeleri ve anlatım türleri, yazılı ve sözlü anlatımda başarılı olmanın yolları.

 2.  AIT101  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I  Z  2 0 0 2 2 2

Osmanlı Devleti’nin yıkılışı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu, Cumhuriyet öncesi Türk İnkılabı öncesi gelişmeler, Avrupa’daki gelişmeler, Osmanlı Devleti ve yenilik hareketleri, tanzimat ve meşrutiyet dönemleri, fikir hareketleri, devleti yıkan savaşlar, Trablusgarp ve Balkan savaşları, Birinci dünya savaşı, Mondros mütarekesi, mütareke bahanesiyle yapılan işgaller, işgaller karşısında tutum, Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milletini teşkilatlandırması, Mustafa Kemal Atatürk’ün kişilik özellikleri, Mustafa Kemal Atatürk’ün görevleri, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsuna çıkışı, Amasya genelgesi, kongreler, Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Mücadeleye karşı hareketler, Kuva-yi Milliye ve cepheleri, Sevr dayatması, Sevr’e karşı Türk Milletinin varlık mücadelesi, düzenli ordu dönemi, İnönü savaşları, Londra konferansı, Sakarya muharebesi, büyük taarruz, milli mücadele dönemi ve dış politikası, antlaşmaya dönemi, Mudanya ateşkes antlaşması, Lozan barış antlaşması.

 3.  YDL103  YABANCI DİL I Z 2 1 0 3 3 5

Elemantary seviyede temel ingilizce, personel pro., possessive adj., numbers-singular, plural, countable: who, what, have got, has got, simple present tens, object pronouns, telling the time, prepositions, possibility, imperativens, the present continuous, adjectives-adverbs-revision.

 4.  DOY101  DİJİTAL OKUR YAZARLIK Z 2 0 0 2 2 3

Dijital okur-yazarlık kavramı ve kapsamı, dijital kültür, kuşaklar ve kimlikler, dijital teknolojiler ve dijital tabanlı platformlar, dijital çağda bilgiye erişim ve araştırma, algoritmalar ve işleyişi, dijital çağda gizlilik ve güvenlik, dijital platformlar, dijital platformda bilgi, dijital doğrulama ve araçları, dijital alışveriş ve tüketim kültürü.

5.  TBT101  TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Z 2 2 0 4 3 3

Genel kavramlar, bilgi işleme giriş, bilgisayarın tanıtımı, yazılım, donanım, işletim sistemleri, DOS, Windows, kelime işlem programları ve kullanımı, hesap tabloları ve grafik programları, sunu hazırlama ve sunum, veri tabanı kullanımı, bilgi ağları kullanımı, internet, internet tarayıcı programlarının kullanımı, FTP, E-Mail, WWW.

 6.  FTR101  ANATOMİ I Z 3 2 0 5 4 5

Anatomi terminolojisi, anatomiye giriş, insan organizması, kemikler, eklemler ve kaslar hakkında genel bilgiler, üst ekstremite kemikleri, eklemleri ve kasları, alt ekstremite kemikleri, eklemleri ve kasları, gövdeye ait kemikler, eklemler ve kaslar, kafa ve yüz kemikleri, eklemleri ve kasları.

 7.  FTR103  FİZYOLOJİ I Z 3 0 0 3 3 4

Fizyoloji’ye giriş, hücre fizyolojisi, iskelet kas fizyolojisi, düz kas fizyolojisi, kalp kası fizyolojisi, koroner ve periferik dolaşım, metabolizma, solunum sistemi fizyolojisi, vasküler sistem fizyolojisi, enerji dengesi, sindirim sistemi fizyolojisi.

Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 II. Yarıyıl
 Sıra
No
Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L TS   K  AKTS
 1.  TDL102  TÜRK DİLİ II Z 2 0 0 2 2 2

Dilbilgisi, şekil bilgisi (isim kökleri, fiil kökleri, ikili kökler), sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları, kompozisyon (kompozisyonun tanımı, kompozisyon yazarken dikkat edilecek özellikler), ayraç (parantez), köşeli ayraç, dilbilgisi, şekil bilgisi (Türk dilinde ekler, isimden isim yapan ekler, isimden fiil yapan ekler), imla ve noktalama çalışmaları, sayıların yazılışı, dil bilgisi, şekil bilgisi (çekim ekleri, isimlere gelen ekler, fiillere gelen çekim ekler), sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları, kompozisyon (uygulama), sayıların yazılışı, dil bilgisi, şekil bilgisi (çekim ekleri, isimlere gelen çekim ekleri, fiillere gelen çekim ekleri), tırnak işareti, dil bilgisi, cümle (cümlenin öğeleri: yüklem, özne, nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci), imla ve noktalama çalışmaları: üç nokta, eğik çizgi, dil bilgisi: cümle ve cümle çeşitleri: basit cümle, birleşik cümle, sıralı cümle, bağlı cümle).

 2.  AIT102  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II  Z 2 0 0 2 2 2

Cumhuriyet dönemi Cumhuriyetin kurulması için yapılan hazırlıklar, Cumhuriyete yönelik tehditler, milliyetçilik, laiklik, halkçılık, devletçilik, dış politika, Milletlerarası birlikler, II. Dünya Savaşı öncesinde Türkiye Avrupa Münasebetleri, II. Dünya savaşı sonrası Türkiye, Kıbrıs meselesi ve Türk Yunan ilişkileri, Türkiye’ye yönelik tehditler.

 3.  YDL104  YABANCI DİL II Z 2 1 0 3 3 5

Reading and listening, food and drink, some and any with countable and countable nouns, social English, comperative adjectives, have got and have opposive adjectives, superlative adjectives, present continuous, describing people, present continous versus simple present.

 4.  FTR102  ANATOMİ II Z 3 2 0 5 4 5

Sinir sistemi, merkezi ve periferik sinir sistemi, kranial sinirler, spinal sinirler, serebrum, beyin sapı, pons, medulla spinalis, mezensefalon, diensefalon, otonom sinir sistemi, sempatik ve parasempatik sinirler, duyu organları ve reseptörleri, refleks yolları, endokrin sistem, solunum sistemi, ürogenital sistem, sindirim sistemi.

 5.  FTR104  FİZYOLOJİ II Z 3 0 0 3 3 4

Sinir sistemi fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, solunum sistemi fonksiyonları, deri fizyolojisi, metabolizma, karaciğer ve fonksiyonları, asit-baz denge mekanizması, gastrointestinal sistem, göz ve yapısı, işitme ve fizyolojisi, koku fizyolojisi.

 6.  FTR106  MESLEK ETİĞİ Z 2 0 0 2 2 2

Fizyoterapistlik mesleğinin tanımı, diğer ülkelerdeki konumu ve önemi, mesleğin dünü, bugünü ve yarını, Türkiye Fizyoterapistler Derneği ve etik, tıbbi etik, etik teoriler, mesleğin etik değerleri, multidisipliner yaklaşımlarda etik ve karşılaşılan etik problemler, etik kavramlar üzerinde eleştirel düşünme, mesleğin uygulanışı sırasında karşılaşılan etik sorunlar, vaka sunumları.

 7.  FTR108  ISI, IŞIK ve HİDROTERAPİ Z 2 2 0 4 3 4

Isının fiziksel ve fizyolojik özellikleri, ışık kaynakları, deri ve ışığın penetrasyonu, infraruj, ultraviole, lazer ve soğuk uygulamaların fizyoterapideki yeri, suyun etkileri, suyun egzersiz amaçlı kullanımı, inflamasyon ve iyileşme mekanizmaları.

 8.  FTR110  İLK YARDIM Z 2 0 0 2 2 2

İlk yardım ve genel bilgiler, insan vücudunun yapı ve işlevleri, hasta ve yaralının değerlendirilmesi, kaza anında ilk yardım ve yaralının değerlendirilmesi, hava yolu tıkanmasında ilk yardım, Heimlich manevrası, yanıklarda ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, yaralanmalarda ilk yardım, zehirlenme ve hayvan ısırmalarında ilk yardım, yanık ve donma durumlarında ilk yardım, şehirlenmeler ve ilk yardım, yetişkinlerde temel yaşam desteği, çocuklarda temel yaşam desteği.

Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 III. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS AKTS
 1.  FTR201  ELEKTROTERAPİ I Z 2 2 0 4 3 5

Elektroterapiye giriş, genel özellikler, elektrofizyoloji, alçak frekanslı akımlar, düz akım ve tipleri, orta frekanslı akımlar, düz galvanik akımlar, iyontoforezis, tıbbi ve cerrahi galvanizm, modifiye galvani akımı, sinüzoidal akımlar, diadinamik akımlar, enterferansiyal akımlar, elektrik şoku, TENS, biofeedback, HVGS, fonksiyonel elektrik stimülasyonu (FES), mikro akım, Ultra-Reiz ve Rus akımları, ileri elektroterapi yöntemleri.

 2.  FTR203  FİZYOTERAPİDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Z 3 2 0 5 4 5

Hastanın fizyoterapi yönünden değerlendirilmesi, antropometrik ölçümler, kısalık testleri, esnekliğin değerlendirilmesi, postür analizleri, normal eklem hareketleri açıklığının değerlendirilmesi, gonyometrik ölçümler, kas kuvvetinin değerlendirilmesi.

 3.  FTR205  NÖROANATOMİ Z 3 0 0 3 3 4

Merkezi sinir sistemine giriş ve temel özellikleri, medulla spinalis’in anatomik ve fonksiyonel yapısı ve rolü, periferik sinir sisteminin temel özellikleri, kas innervasyonları, spinal kord, spinal sinirler, beyin sapı, diensefalon ve telensefalon, beyin-omurilik sıvısı, kranial sinirler, duyusal sinirler, pons anatomisi ve fonksiyonu, inen ve çıkan yollar, otonomik sinir sistemi.

 4.  FTR207  MANİPÜLATİF TEDAVİ I Z 2 2 0 4 3 3

Klasik masaj uygulamalarının etki mekanizmaları, yöntemleri, dozajı, endike ve kontraendike olduğu durumlar, doğru pozisyonlama ve bölgesel uygulamalar (yüz, boyun, sırt, bel bölgesi, abdominal masaj, uyluk, bacak, ayak, kol-önkol ve el masajı bölgeleri), konnektif doku masajı (KDM) mekanizması ve sonucu oluşan reaksiyonlar, konnektif doku masajının uygulandığı hastalıklar, değerlendirme yöntemleri, temel bölge, alt torakal-scapular- interscapular, servikal ve oksipital, kol-önkol-el, uyluk-bacak-ayak, pelvik ve abdominal, göğüs ve yüz bölgesine KDM uygulama yöntemleri, spor masajı tarihçesi, amaçları, genel prensipleri. 

5.  FTR209  KLİNİK BİLİMLER I  Z  4  0 0  4 4  4 

Ortopedi ve travmatoloji bölümü klinik hasta profilleri ve klinik semptomlar, beyin-sinir ve omurilik cerrahisi bölümü hasta profilleri ve klinik semptomlar, nöroloji bölümü hasta profilleri ve klinik semptomlar, genel cerrahi bölümü hasta profilleri ve klinik semptomlar, romatoloji bölümü hasta profilleri ve klinik semptomlar, radyoloji bölümü hasta profilleri ve klinik semptomlar. 

6.    FTR211  MİKROBİYOLOJİ Z  2 0   0  2 2 3 

Mikrobiyolojiye giriş, enfeksiyon hastalıkları, bakteriler, virüsler, mantarlar, parazitler, bakteriyel enfeksiyonlar, viral enfeksiyonlar, mantar enfeksiyonları, parazitik enfeksiyonlar, doğal ve suni bağışıklık, aşılar ve kullanımları, sterilizasyon ve yöntemler.

Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 IV. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
1.   FTR202  ELEKTROTERAPİ II Z 2 2 0 4 3 5

Yüksek frekanslı akımlar, kısa dalga diatermi, mikro dalga diatermi, ultrason, transkuteneal elektriksel sinir stimülasyonu, fonksiyonel elektrik stimülasyonu, biofeedback, yüksek voltaj stimülasyonu, Laser, magnetoterapi, NMES, ESWT, ilgili prensipler ve uygulamalar.

 2.  FTR204  TEDAVİ HAREKETLERİ ve PRENSİPLERİ Z 3 2 0 5 4 5

Egzersiz programı hazırlayabilmek için gereken değerlendirme, egzersizlerin sınıflandırması ve egzersiz programlarının hazırlanması, eklem hareket açıklığı egzersizleri, aktif-aktif assistif, pasif egzersizler, sırt-omuz-omurga çevresi (lordoz-kifoz-skolyoz) ve alt ekstremitelere yönelik postür egzersizleri, germe egzersizleri, denge egzersizleri, dirençli egzersizler, motor kontrol egzersizleri, ev egzersiz programları, motor imgeleme egzersizleri, pertürbasyon temelli egzersizler.

 3.  FTR206  EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ Z 2 0 0 2 2 3

Egzersiz ve dolaşım sistemi, kardiyovasküler sistem ve egzersiz, kardiyovasküler regülasyon, aerobik ve anaerobik egzersizler, fonksiyonel kapasitenin değerlendirilmesi, enerji kapasitesinin ölçümü, aerobik ve anerobik eğitim, egzersiz ve pulmoner sistem, egzersiz stres testi, egzersiz ve kas-iskelet sistemi, kas-iskelet sistemi fizyolojisi, kasta enerji, egzersizde kan basıncı, sporcu kalıbı, egzersizde elektrolit dengesi, egzersiz ve su dengesi, egzersizde yorgunluk, egzersize karşı oluşan metabolik cevaplar,  egzersiz ve sinir sistemi.

 4.  FTR208  MANİPÜLATİF TEDAVİ II Z 2 2 0 4 3 3
Alt ekstremite (kalça, diz, ayak bileği) ve üst ekstremite (omuz, dirsek, el bilegi) eklemlerinin mobilizasyon ve manipülasyon teknikleri, omurganın değerlendirilmesi, sakroiliak eklemin mobilizasyon ve manipülasyon teknikleri. 
 5.  FTR210  KLİNİK BİLİMLER II Z   4 0  0   4   4    4

Pediatri bölümü hasta profilleri ve klinik semptomlar, kardiyoloji bölümü hasta profilleri ve klinik semptomlar, kadın hastalıkları bölümü hasta profilleri ve klinik semptomlar, sporcu sağlığı bölümü hasta profilleri ve klinik semptomlar, göğüs hastalıkları bölümü hasta profilleri ve klinik semptomlar.

6.   FTR212  FARMAKOLOJİK AJANLAR  Z 2  0  0  2  2  2

Farmakolojinin temel ilkeleri ve temel ilaç sınıfları, ilaç yasaları, toksikoloji, farmokinetik ve farmodinamik etkiler, ilaçların sistemler üzerindeki etkisi, ilaçların özelliklerinin ve yan etkilerinin bilinmesi, istenmeyen ilaç reaksiyonları, kardiyovasküler ilaç kullanımı, solunum sistemi ilaçları, pediatrik ilaçlar, yaşlılarda ilaç kullanımı, kronik hastalıklarda ilaç kullanımı, aneljezik ilaç kullanımı ve etki mekanizmaları, NSAİD ilaçlar, opioidler.

7.  

FTR214

YAZ STAJI I   Z 0    0  0   0   0   4  

Toplam 15 iş günü yaz stajı içerir.

Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
  V. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
 1.  FTR301  NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR Z 2 2 0 4 3 5

PNF’ye giriş, temel proprioseptif nöromusküler fasilitasyon teknikleri, üst ve alt ekstremite paternleri, boyun, gövde ve pelvis bölgesi için kullanılan paternler, pelvis paternleri, fasilitatör ve inhibitör tekniklerin kullanımı, mat egzersizleri, hareketin kontrolü ve kas tonusuna yönelik teorik ve pratik yaklaşımlar.

 2.  FTR303  BİYOMEKANİK VE KİNEZYOLOJİ Z 3 0 0 3 3 4

Biyomekanik kanunlar, vücut referans düzlemleri, kemik, eklem, bağ dokusu biyomekaniği, kas biyomekaniği, enerji tasarrufu ve biyomekanik, kas ve kas biyomekaniği, EMG, eklem biyomekaniği, ligament ve tendon biyomekaniği, kemik biyomekaniği, denge kontrolü, motor hareketin açığa çıkması ve kontrolü, sinir dokusu biyomekaniği.

 3.  FTR305  ORTOPEDİK REHABİLİTASYON Z 3 0 0 3 3 4

Ortopedik rehabilitasyona giriş, kısa, orta ve uzun dönem amaçlar, doku iyileşme süreçleri, omuz yaralanmalarında rehabilitasyon, dirsek yaralanmalarında rehabilitasyon, el-el bileği yaralanmalarında rehabilitasyon, kalça yaralanmalarında rehabilitasyon, diz yaralanmalarında rehabilitasyon, omurga yaralanmaları ve bozukluklarında rehabilitasyon, patellofemoral ağrı sendromunda rehabilitasyon, ayak bileği yaralanmaları ve rehabilitasyonu, aşil tendon yaralanmalarında rehabilitasyon.

 4.  FTR307  NÖROLOJİK REHABİLİTASYON Z 3 0 0 3 3 4

Nörolojik hastalıklarda rehabilitasyonun değerlendirmesi, serebrovasküler olay, üst/alt motor nöron hastalıkları ve rehabilitasyonu, travmatik beyin yaralanmaları ve rehabilitasyonu, spinal kord yaralanmaları ve rehabilitasyonu, merkezi ve periferik sinir sistemi rahatsızlıkları ve nöromusküler hastalıkların rehabilitasyonu, spastisite ve değerlendirilmesi, Parkinson ve rehabilitasyonu, Multiple Sklerosis ve rehabilitasyonu, facial paralizi ve rehabilitasyonu, ataksi ve rehabilitasyonu, kas hastalıkları ve rehabilitasyonu, medulla spinalis yaralanmaları ve rehabilitasyonu, nörolojik rehabilitasyonda paralel bar ve mat egzersizleri, kafa travmaları ve rehabilitasyonu, intrakraniyal ve serellar patolojiler ile rehabilitasyonu, özel fizyoterapi tedavi modaliteleri ve rehabilitasyon yaklaşımları. 

  5.  FTR309  SPORCU SAĞLIĞI VE REHABİLİTASYONU Z   3  0 0  3   3 4 

Sporcu sağlığı, sporcu değerlendirmesi, sporcularda performansın değerlendirmesi, fiziksel uygunluğun değerlendirmesi, spor yaralanmalarının önlenmesinde genel yaklaşımlar, spor yaralanmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon, kas-tendon iyileşme süreçleri, spor yaralanmalarının değerlendirme şekilleri, akut, subakut, kronik yaralanmalarda tedavi prensipleri, açık ve kapalı kinetik zincir egzersizleri, propriyoseptif yaklaşımlar, plyometrik egzersizler, postüral değerlendirme ve rehabilitasyon, fonksiyonel testler, bandaj ve bantlama,  spor yaralanmalarını önleyici önlemler, endurans eğitimi, nöromusküler adaptasyon, denge egzersizleri, aerobik egzersizler, spora geri dönüş prensipleri. 

 6.    FTR311  ORTEZ VE REHABİLİTASYON
 Z 3  0  0  3  3  4 

Ortezler ve sınıflandırılması, ortezlerin mekanik özellikleri, üst ve alt esktremite ortezleri, gövde ortezleri, kısa yürüme cihazları, AFO, PAFO, DAFO, uzun yürüme cihazları, kalça dislokasyonlarında ortezleme, spinal deformitelerde ortezleme, korse ve collarlar, asistif teknoloji, ortezlerin endikasyonları hakkında genel bilgiler, ortezlerdeki biyomekanik prensipler, ortez öncesi ve sonrası değerlendirme, alt ve üst ekstremite ortezleri, dirsek ve ortezleme, el bileği ve ortezleme, gövde ortezleri, Boston korse, Milwaukee korse, ortezli hastaların rehabilitasyonu.

Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
  VI. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
 1.  FTR302  NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR II Z 2 2 0 4 3 5

Hemipleji/hemiparezi rehabilitasyonu, nörofizyolojik yaklaşımlardan olan Bobath, Johnstone ve Brunnstrom teknikleri, vücut kısımlarına etkilerine göre uygulanması ve değerlendirilmesi, proprioseptif nöromusküler fasilitasyon tekniklerinin temel prensiplerinin uygulanması, proprioseptif nöromusküler fasilitasyonda kullanılan özel teknikler, proprioseptif nöromusküler fasilitasyon paternleri, mat egzersizlerinde proprioseptif nöromusküler fasilitasyon tekniklerinin teorik ve pratik işlenmesi.

 2.  FTR304  BİYOMEKANİK VE KİNEZYOLOJİ  II Z 3 0 0 3 3 4

Normal yürüyüş, patolojik yürüyüş, yürüyüşün kinetik ve kinematik analizi, omurga, pelvis, üst ekstremite ve alt ekstremite eklemlerinin mekaniği ve patomekaniği, muskuloskeletal yaralanmaların patomekaniği.

 3.  FTR306  PEDİATRİK REHABİLİTASYON Z 3 0 0 3 3 4

Çocuklarda normal motor gelişim, riskli yenidoğan değerlendirmesi, motor kontrol ve motor öğrenme prensipleri, duyu-motor-algı bozuklukları, çocuklarda normal gelişim evreleri, refleksler, patolojik refleksler, oturma, emekleme, ayağa kalkma ve yürüme pozisyonlarında gelişim, tortikollis, pleksus yaralanmalarında rehabilitasyon, Serebral Palsi’de değerlendirme ve tedavi yaklaşımları, Serebral Palsi’de sınıflandırma, Bobath yaklaşımları, Serebral Palsi’de ortopedik yaklaşımlar, Serebral Palsi’de ortez ve protez uygulamaları, pozisyonlama, splintleme, Serebral Palsi’de destekleyici yaklaşımlar, aile eğitimi, Spina Bifida ve rehabilitasyonu, çocuklukta görülen diğer konjenital ve genetik hastalıkların rehabilitasyonu.

 4.  FTR308  KARDİYOPULMOMER REHABİLİTASYON Z 3