Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Farabi Yol Haritası

Programın Aşamaları

 

FARABİ İŞLEYİŞ SÜRECİ

GİDEN ÖĞRENCİ

Belirtilen Tarihlerde

Farabi Değişim Programı sürecinin başlaması, Öğrenciler tarafından Farabi Aday Öğrenci Başvuru Formlarının Farabi ofisine teslim edilmesi

Belirtilen Tarihlerde

Farabi Aday Öğrencilerinin Belirlenmesi ve Farabi web sayfasından sonuçların ilan edilmesi, ilgili Üniversitelere aday öğrencilerin belgelerinin gönderilmesi,

Belirtilen Tarihlerde

Ön kabul alan öğrencilerin ilan edilmesi ve ön kabul alan öğrencilerin ilgili üniversitelere gönderilmek üzere hazırlayacakları belgelerin Farabi ofisine son teslim tarihi

 

ADAY ÖĞRENCİBAŞVURU SÜRECİ

Giden öğrenci başvuruları yıllık olmak üzere yılda bir kere yapılır. 

1 aylık süre içerisinde başvurular başlatılır. Başvuru süresi öne alınamaz ya da uzatılamaz. Başvuru süresi öncesinde ve sonrasında hiçbir başvuru kabul edilemez.

Öğrenciler Üniversitemiz Farabi web sayfasında yer alan anlaşmalı olduğumuz üniversite protokolleri ve kontenjanları inceleyerek gitmek istedikleri üniversiteleri belirleyebilirler.

Öğrenciler, gitmek istediği üniversiteye başvurmak için aday başvuru formlarını ve gerekli belgeleri hazırlayarak Farabi Ofisimize teslim ederler. Gerekli belgeler Farabi web sayfası belgeler bölümünde mevcuttur.

Öğrenciler Aday Öğrenci Başvuru Formunda yalnız bir üniversite tercih edebilir.

Aday Başvurusu  için istenen belgeler: 

 Aday Öğrenci Başvuru Formu ( imzalı bilgisayar ortamında olmak üzere 2 nüsha hazırlanır)

Transkript                               (2 adet)

Nüfüs CüzdanFotokobisi         (1 adet)

Aday Başvuru Formu bilgisayar ortamında doldurulacaktır. Fotoğrafsız ve imzasız başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Öğrenci Değişimi Başvuru Kriterleri

Öğrencinin Osmaniye Korkut Ata  Üniversitesi programlarında kayıtlı , lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması

Lisans öğrencilerinin genel akademik ortalamasının en az 4’lük sistemde 2 olması

Yükseklisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik ortalamasının en az 4’lük sistemde 2.5 olması

Önlisans ve lisans programlarının birinci sınıfı tamamlamış olmak, Yüksek lisans ve doktora programlarının ilk dönemlerini tamamlamış olmak.

DEĞERLENDİRME

Farabi Ofisi,tüm başvuran öğrenci bilgilerini listeler ve dosyalar.

Öğrenciler başvuruda bulundukları Üniversite/Fakülte/Bölüm bazında not ortalamalarına (transkrip) göre sıralanır.

Not ortalaması en yüksek ilk iki öğrenci başvuruda bulunduğu Üniversite/Fakülte/Bölüm bazında farabi aday öğrenci olmaya hak kazanır.

Farabi Ofisi,belirlenen farabi aday öğrencilerini Üniversitemiz Farabi web sayfasında İlan eder.

Farabi Ofisi,belirlenen farabi aday öğrencilerinin başvuru asıllarını resmi yazışma yolu ile başvurulan yükseköğretim kurumuna iletir. Karşı Üniversitelerin görüşleri kabul/ret şeklinde farabi web sayfamızda ilan edilir.

Kabul edilen farabi aday öğrencilerimiz ön kabullerini almış olurlar.

Ön Kabul Alan Öğrencilerin Hazırlaması Gereken Belgeler

Öğrenci Başvuru Formu ( fotoğraflı ve imzalı bilgisayar ortamında olmak üzere 2 nüsha hazırlanır )

Öğrenim Protokolü (imzalı bilgisayar ortamında olmak üzere 4 nüsha hazırlanır )

Öğrenci Bilgi Formu

Öğrenci Beyannamesi

Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi ( imzalı bilgisayar ortamında olmak üzere 2 nüsha hazırlanır )

Öğrenim Protokolleri her iki üniversite tarafından uygun görülüp onaylanan öğrenciler Farabi asıl öğrencisi olur ve YÖK tarafından verilecek olan onaydan sonra Burslu Farabi Öğrencisi olmaya hak kazanırlar.

 KAYIT

FarabiProgramıyla ile gidecek olan öğrenciler katkı paylarını üniversitemizeyatıracaklar, ders kayıtlarını boş yaparak danışmanlarına boş olarakonaylatacaklar.

Öğrenciler asılders kayıtlarını ise öğrenim protokolündeki derslere uygun olarak gidecekleri üniversitede yaparlar. Ders kaydı ile ilgili işlemler için gidecekleri dönem başlamadan karşı üniversite ile iletişim kurmaları gerekir.

DÖNÜŞ

Farabi değişim Programına katılarak Eğitimini tamamlayan öğrenci Nihai Rapor belgesini doldurarak üniversitemiz Farabi ofisine teslim eder.

Karşı ÜniversitenindeÖğrenciye ait Transkript ve Katılım Belgesini yollamasıyla birlikte öğrenci dönüş sürecini tamamlamış olur.

Yukarıdasaydığımız üç belgenin eksik olması durumunda öğrencilere Farabi burslarının%30′luk kısmı verilmeyecektir.

FERAGAT

Farabi başvurusu yapmış başvurusu üniversitemiz tarafından ve karşı üniversite tarafından kabul edilip, Farabi burslu öğrencisi olmak üzere YÖK’ten onay almış öğrenciler geçerli bir nedeni olması şartı ile programdan vazgeçebilirler.

Feragat eden öğrencilerinher iki üniversiteye olmak üzere birer tane feragat dilekçesini üniversitemiz farabi ofisine teslim etmeleri gerekir.

Ancak neden göstermeden ve dilekçe vermeden programdan vazgeçen öğrenciler tekrar Farabi programına başvuruda bulunamazlar.

22 Eylül 2023
İletişim
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Dış İlişkiler Birimi Farabi Kurum Koordinatörlüğü Karacaoğlan Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Batı Girişi EG-Blok Zemin Kat 80000/ OSMANİYE
03288271000
farabi@osmaniye.edu.tr