Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Genel Bilgi

Staj Hareketliliği Genel Bilgiler

Erasmus+ programının yükseköğretim öğrencilerinin hareketlilik programının en önemli bileşenlerden birisi de Staj hareketliliğidir. Staj hareketliliğinin amacı, öğrencinin eğtim aldığı alanda mesleki bilgisini artırmasıdır. Bu hareketliliğin öğrencilerin Avrupa'da istihdam edilebilirliğini artırması hedeflenmektedir.

Staj hareketliliği kapsamında gidilebilecek uygun kurum ve kuruluşlar şunlardır:

 • Misafir olunacak kurum ECHE (Erasmus Charter) sahibi bir Yükseköğretim Kurumu
 • İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faal olan herhangi bir kamu ya da özel kuruluş.
  • Küçük, orta ve büyük ölçekli özel ya da kamu kurum/kuruluşu (sosyal girişimler dahil)
  • Yerel, bölgesel veya ulusal düzeyde bir kamu kurum/kuruluşu
  • Ticaret odaları, esnaf/meslek dernekleri ve sendikalar da dahil olmak üzere sosyal bir ortak ya da çalışma hayatının diğer bir temsilcisi
  • Araştırma enstitüsü
  • Vakıf
  • Okul/enstitü/eğtim merkezi (herhangi bir seviyede -okul öncesi eğitimden yetişkin eğtimi de dahil olmak üzere.
  • Kar amacı gütmeyen bir kurum/kuruluş, dernek, STK
  • Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunan bir kurum/kurulus
 • Kurum/kuruluşun Program Ülkesinde yerleşik olması gerekir.

Staj Süresi
Erasmus+  staj süresi en az 2 ay, en fazla 12 aydır. 

Bir öğrenci, hareketlilik faaliyetlerinin sayısı ve türünden bağımsız olarak, her bir eğitim kademesinde toplam 12 aya kadar hibe alabilir:

 • Kısa dönem de dahil  birinci kademe (Ön Lisans ve Lisans)
 • İkinci kademe (Yüksek Lisans)
 • Üçüncü kademe ( Doktora)

Yeni mezunların staj süresi, staj yapmak için başvurdukları kademe için sayılır. En fazla 12 ay süreyle yapılabilir. LLP döneminde yapılan hareketlilikler ilgili kademenin 12 ayı içinde sayılır.

Staja Katılabilecek Öğrenciler
Eğitim kademesinin herhangi birinde bir yükseköğretim programına kayıtlı tüm öğrenciler katılabilir.
 • Staj hareketliliği için ikinci sınıfta olmak koşulu aranmamaktadır.
 • Yeni mezunlar son eğitim öğretim yılının süresince kendi Yükseköğretim kurumları tarafından seçilmeli ve mezun olduktan sonraki bir yıl içerisinde yurt dışındaki stajlarını tamamlamalıdırlar.
Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus staj faaliyeti için uygun değildir
 • Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bu kuruluşların listesi ec.europa.eu/institutions/index_en.htm adresinde mevcuttur)
 • AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar

 

İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 80000 Fakıuşağı / OSMANİYE
03288271000
03288250097
erasmus@osmaniye.edu.tr