Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Genel Bilgiler

Programın Amacı

Ekonometri Bölümü, iktisadi, finansal ve sosyal konular başta olmak üzere veri biliminin kullanıldığı birçok alanda bilimsel araştırmalar yapabilen, analiz, sentez, değerlendirme ve politikalar geliştirebilme yeteneğine sahip, her türlü ekonomik literatürü kolaylıkla izleyebilen, öngörüsü gelişmiş Ekonometrisyen, İstatistikçi ve Yöneylem Araştırmacısı yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Mesleğin eğitimi, üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin “Ekonometri” bölümlerinde verilmektedir. Eğitimin normal süresi 4 yıldır. Ekonometri Bölümü’nde ilk yıldaki dersler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin diğer bölümleriyle büyük ölçüde ortaktır. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda ise, ekonometri bölümünün alan dersleri okutulmaktadır. Öğrenciler, ekonometri alan derslerinin (ekonometri, zaman serileri analizi, panel veri analizi, mikroekonometri, makroekonometri, uygulamalı ekonometri, finansal ekonometri  gibi)  yanı sıra istatistik, yöneylem, matematik, iktisat, bilgisayar ve programlama dilleri derslerini de yoğun bir şekilde almaktadır.

Ekonometri bölümü mezunları,

  • Kamu kurum ve kuruluşlarında (Hazine, Dış Ticaret, Merkez Bankası, TÜİK  vb.)
  • Bankacılık sektöründe,
  • Araştırma şirketlerinde,
  • İşletmelerin araştırma, geliştirme, planlama, denetim ve raporlama bölümlerinde,
  • Finans sektöründe (Menkul Kıymetler Borsası, Sermaye piyasası, Aracı Kurumlar)
  • Akademisyen olarak üniversitelerde çalışabilecek bilgi ve donanıma sahip bireyler

olarak yetişmektedir. Ekonometri bölümünde verilen ekonometri,  istatistik, yöneylem, iktisat, matematik, bilgisayar ve programlama eğitimi ile öğrencilerin, mezun olduklarında gelişmiş gözlem ve analiz yetenekleri, yorumlama kabiliyetleri ve edindikleri mesleki bilgi birikimleriyle kamu ve özel sektörde alanında uzman, stratejik durumlarda akılcı kararlar alabilen, topluma ve çalıştığı kuruma değer katabilen bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir.

Ekonometri bölümü, verdiği eğitim sayesinde mezunlarına analitik bir düşünce tarzı kazandırarak, hem sorunların tespiti ve çözümünde hem de yeni teori ve politikalar geliştirilmesinde etkin rol oynayacak bireyler yetiştirilmesini sağlamaktadır. Teknoloji ve bilimde yaşanan gelişmeler, ekonometri eğitiminin de gelişmesini sağlamıştır. Yeni ekonometrik yöntemler literatüre kazandırılmış, programlama dillerindeki gelişmelerle birçok karmaşık analiz yapılabilir olmuştur. Hızla gelişen literatür sayesinde ekonometri eğitimi de gelişme göstermiştir. İnsan davranışlarının analizinden küresel bazda yaşanan gelişmelerin incelenmesine, enerji politikalarından krizlerin saptanmasına kadar ekonometri bilimi her alanda kullanılabilir ve ekonometri mezunları da bu alanlarda istihdam edilebilir.   

Mezunların Kazandıkları Unvan

Ekonometri bölümünü bitirenlere "Ekonometrist"  unvanı verilir.

 

 

İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi F Blok 80000 OSMANİYE
03288271000
03288251866
iibf@osmaniye.edu.tr