Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği YL Ders İçerikleri
Elektrik-Elektronik Mühendisliği YL Ders İçerikleri için tıklayınız.
ZORUNLU DERSLER
 GÜZ DÖNEMİ ALINABİLECEK ZORUNLU DERS LİSTESİ
Sıra
No 
Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S
T U L TS K AKTS
 1.  EEM507 İleri Mühendislik Matematiği Z 3 0 0 3 3 6
Birinci dereceden doğrusal adi diferansiyel denklemler. İkinci dereceden doğrusal denklemlerin farklı yöntemlerle çözümü. Euler denklemi. Yüksek mertebeden doğrusal denklemler. İkinci dereceden doğrusal denklemlerin serilerle çözümü. Doğrusal adi diferansiyel denklemlerin Laplace dönüşüm yöntemiyle çözümü. Doğrusal olmayan basit adi diferansiyel denklemler. Kompleks değişken kuramı. Kompleks değişkenlerin analitik fonksiyonları. Kompleks değişkenli fonksiyonların çizgi integralleri. Ağırlıkların (rezidü) hesaplanması. Çevre integrallerin ağırlık (rezidü) teorisi ile hesaplanması. Değişkenlere ayırma yöntemi. Fourier serileri ve Fourier dönüşümü. Ortogonal fonksiyonlar. Gamma, bessel, laguerre fonksiyonları. Legendre ve chebyshev polinomları. Difüzyon denklemleri, dalga denklemleri ve Laplace denklemleri. Dönüşüm kuramı ve Fourier dönüşümleri. Dirak delta fonksiyonu. Özdeğer ve özdeğer vektör sistemleri. 
 2.  EEM505 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği  Z  3 0 0 3 3 6
Bilim, bilimsel araştırma ve bilimsel yöntemler. Bilimsel bilgiye erişim: Kütüphane kullanımı, akademik tarama teknikleri. Bilimsel makale okuma. Araştırma yaklaşım yöntemleri: Nicel, nitel ve karma yöntemler. Araştırma konusu belirleme yöntemleri. Veri toplama, örnekleme ve analiz yöntemleri. Bilginin geçerliliği ve güvenirliliği. Akademik yazım kuralları. Bilimde etik ve etik standartlar. Yöntem ve süreçte etik. Konu ve bulgularda etik. Araştırma etiği. Yayın etiği. Bilimsel ve yayın etiği ilkeleri. Kaynak gösterimi. Örnek uygulamalar.
 3. EEM503  Seminer Z 0 0 0 0 0 6
Tez çalışması veya bilimsel bir çalışma için amaç ve hedef belirlemek ve çalışmanın yol haritasını oluşturmak. Üzerinde çalışılan konunun sözlü sunumunun yapılması.
 4. EEMYLTEZ  Yüksek Lisans Tezi Z 0 0 0 0 0 24
Anabilim dalında yüksek lisans öğrencisinin danışman yönetiminde tez çalışması.
 5. EEMYLU   Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 0 4 0 6
Anabilim dalında yüksek lisans öğrencileri için danışman yönetiminde son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi ve tartışılması.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 BAHAR DÖNEMİ ALINABİLECEK ZORUNLU DERS LİSTESİ
 Sıra
No
Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L TS   K  AKTS
 1. EEM502  Seminer Z 3 0 0 3 3 6
Tez çalışması veya bilimsel bir çalışma için amaç ve hedef belirlemek ve çalışmanın yol haritasını oluşturmak. Üzerinde çalışılan konunun sözlü sunumunun yapılması.
 2.  EEMYLU  Uzmanlık Alan Dersi   Z 4 0 0 4 0 6
Anabilim dalında yüksek lisans öğrencileri için danışman yönetiminde son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi ve tartışılması.
 3.  EEMYLTEZ201  Yüksek Lisans Tezi  Z 0 0 0 0 0 24
 Anabilim dalında yüksek lisans öğrencisinin danışman yönetiminde tez çalışması.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 SEÇMELİ DERSLER
GÜZ DÖNEMİ ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS LİSTESİ
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS AKTS
 1. EEM509 Örüntü Tanıma
Z 3 0 0 3 3 6
Öznitelik seçme: Uzay çevrimleri ve karhunen-loeve açılımı. Çeşitli uzaklık ölçütleri. Eğitimli öğrenme: ayırtaç fonksiyonları. Doğrusal ve doğrusal olmayan eğitme algoritmaları. İstatiksel parametrik ve parametrik olmayan metotlar. Eğitimsiz öğrenme: Bilinen veya bilinmeyen sınıf sayısı ile kümeleme. Yapay sinir ağları ile sınıflandırma.
 2. EEM511  Nörobilim Temelleri Z 3 0 0 3 3 6
Beynin karar alma sürecinde nöronların etkileşimleri ve mühendislik bakış açısıyla analiz edilmesi. Nöronların sinyal göndermesi için gereken tetikleme mekanizmaları. Klasik Hodgkin-Huxley ve Hopfield metodlarının açıklanması. Nöronların haberleşmesi konusunda önerilen modern yöntemlerden genel lineer modelleme ve karar teorisinin incelenmesi. İlgili modellerin diferansiyel eşitliklerinin iki boyutlu sistem analizlerinin incelenmesi.
 3. EEM513  Görüntü İşleme Z 3 0 0 3 3 6
Görüntü İşleme için MATLAB. Uzamsal bölgede işleme - Parlaklık dönüşümleri. Uzamsal bölgede işleme -  Gri seviye dönüşümleri ve uzaysal filtreleme. Komşuluk ilişkili işlemler. Frekans düzleminde işlemler- ayrık Fourier dönüşümü, 2-B Fourier dönüşümü ve özellikleri, hızlı Fourier dönüşümü. Frekans ortamında filtreleme, çizgi ve kenar çıkarma. Kenar bağlama, eşikleme. Optimal eşikleme, bölgesel görüntü bölütleme. Görüntü iyileştirme. Doku analizi. Şekil tanıma. Renk uzayları. İmge iyileştirme.
 4. EEM515  Gömülü Sistem Tasarımı Z 3 0 0 3 3 6

Bilgisayar ve elektronik sistemlere giriş. Gömülü sistemlere giriş. Geliştirme ortamı ve kartı tanıtımı. Hata ayıklama, derleme ve çalıştırma işlemleri. Gömülü C programlama. Kodlama düzeni, standartları ve dökümantasyonu. Değişkenler, ön işleyiciler, enum tipleri. Sayılar ve parametre geçişleri. Döngüler, diziler, fonksiyonlar. Modüler programlama. İşaretçiler ve veri yapıları. ARM Cortex-M'ye giriş. Giriş/Çıkış işlemleri. Seri ve USB port arabirimi. Kesmeler (Interrupts). Analog I/O arabirimi. İletişim protokolleri. Dönem projelerinin sunumu.

 5. EEM517  Elektrik Mühendisliğinde Matematiksel Yöntemler Z 3 0 0 3 3 6

Vektör uzayları. Lineer dönüşümler: Sonlu, iççarpım ve hilbert uzayları. Lineer operatörler. Vektör analiz. Kompleks değişkenli fonksiyonlar. Fourier serileri. Öz fonksiyon açılımları ve özel fonksiyonlar.

 6. EEM519  Akıllı Sistemler Z 3 0 0 3 3 6

Zeka ve yapay zeka kavramları. Yapay zeka yaklaşımları. Yapay zeka teknikleri: Bulanık mantık, genetik algoritma, tabu araştırma, uzman sistemler ve yapay sinir ağları (ysa). Ysa'ya giriş. İleri beslemeli ağlar, öğreticili öğrenme algoritmaları. Mühendislik uygulamalarında ysa kullanımı, bulanık mantık, denetim uygulamaları.

 7. EEM521  İleri Sayısal Tasarım Z 3 0 0 3 3 6

Programlanabilir mantık devreleri, kodlama dillerine giriş, alanda programlanabilir kapı dizileri, kodlama dilleri kullanılarak mantıksal kapıların tasarımı, ardışık devre tasarımları, tasarımların simülasyon programı üzerinde gerçek zamanlı izlenmesi, bazı özel blokların kodlama dilleri kullanılarak tasarımı, alanda programlanabilir kapı dizilerinde matematiksel fonksiyonların uygulaması

 8. EEM523  Biyomedikal Mühendisliği Z 3 0 0 3 3 6
Biyomedikal cihazların temel prensipleri. Temel dönüştürücüler ve prensipleri. Biyopotansiyellerin kaynakları. Eng, emg, ekg, erg, eeg. Biyopotansiyel elektrodlar. Sinir, dolaşım ve solunum sistemlerinin fizyolojisi ve ölçümü. Biyopotansiyel yükselteçler. Hasta bakım ve izleme sistemleri. Tedavi edici ve hayatı devam ettirme cihazları.
 9. EEM525  Sezim ve Kestirim Teorisi Z 3 0 0 3 3 6
Basit hipotez testleri, birleşik hipotez testleri, bayesian testi, neyman-pearson testi, gürültülü ortam içinde deterministik/rastgele sinyallerin sezimi, bilinmeyen parametreleri olan sinyallerin sezimi, optimum kestirim kuralları, kestirim başarımı için cramer-rao sınırları, deterministik parametre kestirimi, bayesian yaklaşımıyla rastgele parametre kestirimi. 
 10. EEM527  Sayısal Haberleşme Z 3 0 0 3 3 6
Haberleşme sistemlerinde dijital haberleşme için gerekli modülasyon, senkronizasyon, sinyal tasarımı ve eşitleme tekniklerini öğrenmek ve uygulamak. Hata yakalayan ve düzelten kodlama teknikleri. Blok ve evrişimsel kodlama. Tümleşik kodlama ve modülasyon. Değişik modülasyon sistemleri için kodlamanın bit hata oranına etkisi. Kodlama kazancı. Yayılı spektrum teknikleri, doğrudan dizili, frekans atlamalı ve melez sistemler. Olasılık kuramı ve olasılıksal süreçlerin kısa tekrarı. Rastgele değişkenlerin toplamı. Merkezi limit teoremi. Sönümlü kanalların sınıflandırılması. Frekans seçmeli ve seçmesiz sönüm, hızlı ve yavaş sönüm. Sönüm ve gölgelemenin bit hata oranına etkileri. Çeşitleme ve birleştirme yöntemleri. Çoklu giriş yöntemleri, fdma, tdma, cdma, aloha, csma. Sönümlenmenin veri aktarım oranına etkisi. 
 11. EEM529  Haberleşme Teorisi Z 3 0 0 3 3 6
Olasılık teorisi ve rastgele süreçler. Klasik belirleme ve kestirme teorisi. Sinyallerin belirlenmesi ve sinyal parametrelerinin kestirilmesi. Optimum almaç prensipleri. Mesaj dizinleri için efektif teknikler. Kodlanmış sistemlerin uygulanması. Önemli kanal modelleri.
 12. EEM531 İstatistiksel Sinyal İşleme Z 3 0 0 3 3 6
Dersin amacı, öğrencilere mühendislikte ve uygulamalı bilimlerde kullanılan istatistik modellerini, bu modellerin uygulanma şekillerini ve sonuçlarını yorumlamayı öğretmektir. Dersin vurgusu, istatistiksel çıkarımın temel ilkeleri üzerinedir. Ders materyali ayrıca temel regresyon analizi ve doğrusal modelleri içerir. Üzerinde durulacak konular arasında, istatistikî kestirici kavramı, nokta tahmini, güven aralıkları, regresyon analizi, Cramer-Rao alt sınırı, hipotez testleri, olasılık dağılımı uyuşum sınaması, değişinti analizi, deney tasarımı metodolojisi, sınıflandırma teorisi ve kümeleme çözümlemesi bulunmaktadır. Öğrencilere, derste öğretilen metotların mühendislikte ve uygulamalı bilimlerdeki uygulamaları da tanıtılacaktır.
 13. EEM535 Hata Düzelten Kodlar I Z 3 0 0 3 3 6
Doğrusal kodlara giriş, üreteç ve eşlik kontrol matrisleri, kodlamada sınırlar, sonlu cisimlerin yapısı, devirli kodlar, BCH, Reed-Solomon kod aileleri.
 14. EEM537 Algılayıcılar Z 3 0 0 3 3 6
Temel ölçümler ve standartlar, ölçme hataları, değerlendirme ve ölçmenin istatistiği, doğrudan ve dolaylı ölçüm yöntemleri, metrolojik doğru akım köprü ölçüm yöntemleri, metrolojik değişken akım köprü ölçüm yöntemleri, aktif ve pasif algılayıcılar, algılayıcı karakteristikleri ve doğrusallaştırma, algılayıcıların doğruluğunu etkileyen faktörler ve ölçüm gürültüsü, algılayıcılarda elde edilen işaretlerin iyileştirilmesi/işlenmesi, analog sayısal dönüştürücüler ve çalışma ilkeleri, σδ adc’ler ve uygulamaları, yazılım algılayıcılar, akıllı algılayıcılar ve algılayıcı ağları, kestirimci bakım ve ölçüm ilkeleri ve yeni konular.
 15. EEM539 Veri Bilimi ve Veri Yorumlama Z 3 0 0 3 3 6
Bu dersin amacı öğrencilerin veri bilimi ve analitik ile ilgili veri analizi, veri dönüştürme, veri yorumlama ve benzeri giriş düzeyindeki konular hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Öğrenciler bu bilgiler ile iş hayatında araştırmalarında karşılaşılabilecekleri veri elde etme, veri girişi, veri yorumlama ve veri ile ilgili gerçek problemleri tahmin etme konusunda fikir sahibi olurlar. Veriye dayalı modeller geliştirmek, bu modelleri veri bilimi alanında yaygın olarak tercih edilen yazılımlardan (MATLAB, R, Python ya da benzeri) birini kullanarak uygulamak ve sonuçları etkin şekilde paylaşmak konusunda da bilgi sahibi olurlar.
 16. EEM541 Biyomedikal Görüntü Analizi  Z 3 0 0 3 3 6
Histopatolojide biyogörüntüleme. Dijital histoloji slaytları: doku örneklerinin hazırlanması, boyanması ve görüntülenmesi. Histoloji görüntülerinin ön hazırlığı. Doku bölüklemesi. Alan bölüklemesi. Hücre çekirdeklerinin bölüklemesi ve şekil analizi. Anormal yapıların işaretlenmesi. Üç boyutlu radyolojik görüntülerin analizi. Dosya çevrimi ve ön işlemler. Görüntü eşleme. Çok boyutlu dönüşümlerle görüntü eşleme ve işlemsel anatomi. Karşılaştırmalı grup araştırmaları: istatistiksel parametre haritaları, çok boyutlu tanıma. Dört boyutlu görüntülerde işlemsel anatomi.
 17. EEM543  İleri Elektromanyetik Dalga Teorisi Z 3 0 0 3 3 6
Zamanla değişen alanlar için Maxwell denklemleri. Zaman harmonik alanlar. Kayıplı ve kayıpsız ortamda dalga yayılımı. Dalga kutuplanması. Elektromanyetik dalgalarda güç akışı ve Poynting vektörü. Düzgün düzlemsel dalga. Dalga yansıması ve iletimi. Dik ve paralel kutuplanma. Snell Yasası.
 18. EEM545  Mikrodalga Tekniği  Z 3 0 0 3 3 6
Elektromanyetik dalgaların yayılması. Dalga boyunun önemi ve iletim hatları. Toplu eleman modeli ve telgrafçı denklemleri ile iletim hattı analizi. Duran dalga, ilerleyen dalga ve iletim hattında güç akışı. Smith grafiği ve empedans uyumlandırma teknikleri. Dalga modları. Dikdörtgen dalga klavuzları. İki ve üç boyutlu sınır değer problemleri. Özel dalga kılavuz tipleri. Mikrodalga devre elemanları ve devreleri, mikrodalga antenleri, mikrodalga uygulamaları.
 19. EEM547 Elektromanyetikte Sayısal Yöntemler Z 3 0 0 3 3 6
Elektromanyetik problemler ve analitik metotlar. Laplace ve dalga denklemlerinin farklı koordinat sistemlerinde çözümü. Sonlu farklar yöntemi. Varyasyonal yöntemler. Rayleighritz yöntemi. Ağırlıklı artıklar yöntemi. Moment yöntemleri. İntegral denklemleri. Green fonksiyonları. Sonlu elemanlar yöntemi. Hibrid sonlu eleman yöntemleri. Sonsuz eleman yöntemi. Sınır eleman yöntemi. Monte Carlo yöntemleri. Yük benzetim yöntemi. 
 20. EEM549 Antenlerde Sayısal Yöntemler Z 3 0 0 3 3 6
Doğrusal uzay ve mapping, matrisler, moment yöntemleri, nokta uydurmalı yöntem. Moment yöntemi ile çözüm. İnce antenler ve saçıcılar. Uçak ve taşıt antenleri. İdeal olmayan iletken ve dielektrik. Silindirik transmisyon boruları. Boşluk rezonatörleri. Anten kazancı ve band genişliğinin optimizasyonu. Açıklık antenler. 
 
 21. EEM551  Optik Kablosuz Haberleşme Sistemleri Z 3 0 0 3 3 6
Optik haberleşmeye giriş, optik kablosuz sistemler, ışık kaynakları, ışık algılayıcıları, optik kablosuz kanal modelleri, yapay ışık girişimlerinin etkisi, LOS ve N-LOS yayılım modelleri, Ceiling Bounce ve Spherical kanal modelleri, optik kablosuz sistemler için modülasyon yöntemleri, OOK, PPM, PIM, gibi iletim yöntemlerinin incelenmesi, görünür ışık haberleşme sistemleri.
 22. EEM553  Antenler ve Propagasyon  Z 3 0 0 3 3 6
Alıcı ve verici antenler. Anten kazancı. Polarizasyon. Alan şiddet diyagramı. Anten tipleri. Anten band genişliği. Elektromanyetik dalgaların yeryüzünde ve iyonosferde yayılması. 
 23. EEM555 Mikrodalga ve Milimetrik Dalgalardaki Pasif Devrelerin Analizi için Sayısal Yöntemler I  Z 3 0 0 3 3 6
Sonlu elemanlar yöntemi ile analiz, sentez ve optimizasyon, ağırlık rezidüleri yöntemi, nokta uydurma, hibrid metot, dalga kılavuzlarının hibrit formları, nötr sınır koşulları, rayleigh-ritz metodu. İntegral denklem yöntemi ile potansiyel hesapları, dik bileşenlerin hesabı, vektör potansiyeller, skalar ve karma potansiyel integral denklemler. Transmisyon hatlar matrisi yöntemi, huygens prensipleri, iki boyutlu, paralel ve seri bağlanmış transmisyon hatlar matrisi ağlarında dalga yayılması.
 24. EEM557 Radar ile Uzaktan Algılamanın Temelleri  Z 3 0 0 3 3 6
Elektromanyetik Dalgaların ışınımı ve saçılımı. Radar sistemi. Radar denklemi. Radar antenleri ve anten parametreleri. Doppler etkisi. FM-CW radar, ISAR, SAR, InSAR gibi radar çeşitleri. Radar sinyallerinin işlenmesi. Dalga ortam etkileşiminin modellenmesine yönelik teknikler. Mie Saçılım Teorisi. Dalganın bir yüzey veya bir hacimden saçılımı. Radyatif Transfer Teorisi.
 25. EEM559 DC-DC Dönüştürücülerin Analizi  Z 3 0 0 3 3 6
DC-DC dönüştürme kavramı, DC-DC dönüştürücülerin sınıflandırılması, DC-DC dönüştürücülerin karşılaştırılması, DC-DC dönüştürücülerde kontrol teknikleri, izolasyonsuz DC-DC dönüştürücüler, düşürücü dönüştürücü, yükseltici dönüştürücü, düşürücü-yükseltici dönüştürücü, cuk dönüştürücü, sepic dönüştürücü, zeta dönüştürücü, izolasyonlu DC-DC dönüştürücüler, ileri yönlü dönüştürücü, geri dönüşlü dönüştürücü, push-pull dönüştürücü, yarım köprü dönüştürücü, tam köprü dönüştürücü, tristörlü DC-DC dönüştürücüler, komütasyon kavramı, tek bölgeli DC-DC dönüştürücüler, çok bölgeli DC-DC dönüştürücüler. 
 
 26. EEM561  Doğru Gerilim Kıyıcıları  Z 3 0 0 3 3 6
Anahtar modlu güç konvertörlerine giriş. Buck konvertörü. Sürekli hal geniş işaret karakterizasyonu. Geniş sinyal dinamik karakterizasyonu. Sürekli mod için durum uzayı ortalama modeli. Süreksiz mod için ortalama durum uzayı modeli. Boost konvertörü. DA (Doğru Akım) transformatörleri. Tipik da transformatörü. Tek yönlü güç akısı. Uygulamadaki DA transformatörleri problemleri ve sınırlamaları. Kaynak empedansının etkileri. Buck türetilmiş devreler. Buck, spc ve paralel transformatör kombinezonları. Boost konvertörler içerisinde tam ve yarım dalga DA transformatörleri. Boost konvertörlerinde tek sonlu DA transformatörleri. Konvertörlerin kombinize edilmesi. Özdeş konvertörlerin Sırt sırta bağlanmaları. Konvertörlerin paralel bağlanması. Diğer spc kombinasyonları. Uçlandırmada magnetik elemanlar. Endüktör ile uçlanma. Transformatör, sargılarının uçlandırılması. Transformatör ve endüksiyon uçlandırma yöntemlerinin birleştirilmesi. Spc devreleri arasında duallik. Karmaşık konvertörler ve regülatörlerin küçük sinyal modelleri. Spc seçiminde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması. Konvertörler ve tümleşik magnetler. 
 27. EEM563 Eviriciler Z 3 0 0 3 3 6
Evirici ilkelerinin tanıtılması. Doğrultma. Evirme. Magnetik kuvvetlendiriler ve osilatörler. Negatif dirençli osilatörler. Transistör anahtarlamalı eviriciler. Faz denetimli doğrultucular ve AA (Alternatif Akım) hat gerilim komütasyonlu eviriciler. Paralel kapasiteli komütasyonlu eviriciler. Komütasyonun ilkeleri. Tek fazlı eviriciler, seri kapasite komütasyonlu eviriciler. Temel seri inverterin modifikasyonu. Seri kapasiteli diğer vericiler. Harmonik komütasyonlu eviriciler. Dış kaynaklı 4-fazlı harmonik komütasyonlu evirici. İç harmonik üretmeli 4-fazlı harmonik komütasyonlu evirici. Alt fazlı komütasyonlu evirici. Darbe komütasyonlu evirici. Yardımcı darbeli komutasyonlu evirici. Sınırlı ters gerilimli komütasyon. Geri besleme doğrultucularının kullanımı, tümleyen darbe-komütasyon eviriciler. Sınırlı ters gerilim ile çalışan darbe-komütasyonlu eviriciler. Evirici, gerilim denetimi. Gerilim beslemeli eviricilerin denetimi. Evirici içerisinde gerilim denetimi. Eviriciden gelen gerilimin denetimi. Evirici dalga çıkışının iyileştirilmesi. İç süzücülü eviriciler. Çok fazlı eviriciler. Darbe genişliği denetimi. Eviricilerde uç değiştirme uygulamaları. 
 28. EEM565  İleri Güç Elektroniği Uygulamaları Z 3 0 0 3 3 6
Kesintisiz güç kaynakları. İndüksiyonla ısıtma. Yüksek gerilim da iletimi. Güç elektroniği devrelerinin harmonik analizi. Darbe genişlik modülasyonu yöntemleri. 
 29. EEM567 Anahtarlamalı Güç Kaynaklarının Tasarımı  Z 3 0 0 3 3 6
Anahtarlamalı güç kaynaklarının genel özellikleri, anahtarlamalı güç kaynaklarının karşılaştırılması, örnek bir anahtarlamalı güç kaynağı analizi, devrenin simülasyonunun gerçekleştirilmesi, devrenin tasarlanması, çalışma sınırlarının belirlenmesi, giriş ve çıkış değişkenlerinin belirlenmesi, diğer parametrelerin belirlenmesi, geribesleme devresinin ve kontrol yönteminin seçilmesi, transformatörün tasarlanması, güç elemanı ve diğer elemanların belirlenmesi, kontrol kararlılığının incelenmesi, fiyat ve verim açısından devrenin optimizasyonu, devrenin uygulanması, deneysel sonuçların alınması ve yorumlanması, diğer anahtarlama güç kaynaklarının tasarım kriterleri. 
 30. EEM569  Yapay Sinir Ağları ve Bulanık Mantık  Z 3 0 0 3 3 6
Yapay sinir ağları ve bulanık mantık sistemler. Yapay sinir ağlarının teorisi. Nöron dinamiği: eylemler ve işaretler, eylem modelleri. Snoptik dinamik: yöneltilmiş (öğretimsiz) öğrenme, mimari ve dengeleme. Olasılık karşıtı bulanıklık. Bulanık ve kalman-filtresi hedef izleme kontrol sistemlerinin karşılaştırılması. Yapay sinir ağları ve bulanık yazılım komutları. 
 31. EEM571  Yapay Sinir Ağlarının Güç Sistemlerinde Kullanımı Z 3 0 0 3 3 6
Yapay sinir ağı yapıları, yapay sinir ağlarında öğrenme ve eğitme algoritmaları, yapay sinir ağlarının güç sistemlerinde kullanım alanları, güç sistemlerinde statik ve dinamik güvenlik analizi, yük tahmini, arıza analizi, kondansatör anahtarlama, güç stabilite ayarı, girdap akımı analizleri, harmonik kaynağını izleme, durum tahmini, beklenmedik olay analizi, ünite paylaşımı ve planlama, nükleer güç istasyonlarında uygulamalar, solar radyasyon tahmini, enerji tüketim optimizasyonu, termik santralin kontrolü, rüzgar hızı tahmini, güç sistem ve işletim planlaması. 
 32. EEM573  Güç Sistemlerinde Kontrol ve Kumanda  Z 3 0 0 3 3 6
Elektrik güç sistemleri kontrolüne giriş ve sınıflandırma, tahrik sistemleri, gerilim ve hız regülatörleri, yükler ve transformatörlerin kontrole yönelik modellenmeleri, yük- frekans ve otomatik üretim kontrolü, iletim sistemlerinde reaktif güç ve gerilim kontrolü, modern kontrol yöntemlerinin güç sistemlerinde uygulamaları, programlanabilir lojik kontrolör (plc) ile programlama, plc ile kontrol ve kumanda uygulamaları, güç sistemlerinin dinamik modeli, yardımcı regülasyonlar ve bölgesel regülasyon, otomatik gerilim kontrol çevrimi, çok bölgeli güç sistemlerinde otomatik kontrol, bağlantı hattı yönelimli kontrol.
 33. EEM575  Rüzgar Enerjisi Sistemleri Tasarımı  Z 3 0 0 3 3 6
Rüzgar enerjisi ile ilgili genel kavramlar. Atmosferik sınır tabakanın yapısı, atmosferik sınır tabaka içindeki ölçümler. Rüzgar hızının atmosferik sınır tabaka içerisindeki değişimi. Yüzey pürüzlülüğü, engebe ve kompleks arazi yapısının etkisi. Rüzgar enerji potansiyelinin hesaplanması, rüzgar hızı ve enerji potansiyeli ölçüm sistemleri. Güç yoğunluk fonksiyonu, rüzgar türbininde güç eğrisi. Modern rüzgar türbinleri, rüzgar türbini sistem performansı, rüzgar türbinlerinin aerodinamik davranışı. Değişik büyüklüklerdeki yatay eksenli rüzgar türbini uygulamaları ve araştırma konuları. Rüzgar alan hesaplamalarına yönelik teorik modeller, uygulamalar. Rüzgar istatistikleri. Rüzgar enerjisi dönüşüm sistemlerinde teknolojik trend ve ekonomi. 
 34. EEM577  Türbin Teknolojileri  Z 3 0 0 3 3 6
Türbinlerin tanımı, sınıflandırılması, özellikleri. Farklı türbinlerin verim/termodinamik analizi ve tasarımı için gerekli temel bilgiler, yöntemler ve karşılaştırmalar. Uygulamalarda kullanılan türbinlerin, projeler üzerinde değerlendirilmesi. 
 35. EEM579  Enerji Ekonomisi ve Yönetimi  Z 3 0 0 3 3 6
Genel giriş ve tanımlama, enerji ekonomisi yöntemleri, endüstride enerji ekonomisi uygulamaları, sanayi tesislerinde ve işletmelerde enerji tasarrufu tasarımları. Örnek projeler üzerine genel uygulamalar enerjinin ekonomik, teknolojik, politik ve çevresel boyutlarının incelenmesi, enerji sistemleri, enerji ve ekonomik büyüme, enerji talebi ve enerjinin korunması, uluslararası enerji pazarları, ulusal bir enerji politikasının belirlenmesi, enerji yönetimi, enerji tasarrufu etüd yöntemleri, ekonomik analiz yöntemleri. 
 36. EEM581 Mühendislikte Veri İşleme Teknikleri  Z 3 0 0 3 3 6
Veri işleme ile ilgili temel bilgiler, veri tabanlarının mühendislik ve iş hayatındaki önemi, mühendislikte veri işleme ve analizi ile ilgili paket programlar ve mühendislik ile ilgili örnek uygulamalar. 
 37. EEM583  Derin Öğrenme Z 3 0 0 3 3 6
Makine Öğrenmesine giriş. Veri işleme. Yapay Sinir ağlarına Giriş. Derin Öğrenme. Geri Dönüşlü Derin Yapay Sinir Ağları. Derin Otokodlayıcılar. Evrişimli Derin Sinir Ağları. Python programlama dilinde uygulamalar.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 BAHAR DÖNEMİ ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS LİSTESİ
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
1.   EEM504 Bilgisayarla Görme
Z 3 0 0 3 3 6
 Işığın özellikleri, insanlarin görme özellikleri. Renkli görüntü işlemeye giriş. Çoklu sensor kaynaklı görüntülere giriş. Görüntülerden yapısal özelliklerin çıkartılması. Bilgisayarla görme için tanıma yöntemleri. Görüntü dizileri. Optik akış ve hareket.
2.  EEM506 Tıbbi Görüntüleme Sistemleri ve Uygulamalar  Z 3 0 0 3 3 6
 X-ray radyografi, radyoaktivite, elektromanyetik radyasyon,  X-ışını oluşumu ve özellikleri,  konvansiyonel ve dijital radyografi, radyografik görüntüleme teknikleri. X-ray bilgisayarlı tomografi (BT), ultrasonografi, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve nükleer görüntüleme (PET ve SPECT) gibi temel tıbbi görüntüleme teknolojilerinin prensipleri. Mikroskopi gibi yeni gelişmekte olan görüntüleme teknolojilerinin tanıtımı.
3.   EEM508 Haberleşme Sistemlerinde Matlab Uygulamaları
Z 3 0 0 3 3 6
 Rastgele süreçler, rastgele süreçlerin güç spektrumu, filtre tasarımı, MATLAB’da sinyaller için örneklenme ve kuantalama uygulamaları, ikili haberleşme sistemlerinin MATLAB uygulamaları ve yıldız kümesi diyagramlarının gösterimi, Çok seviyeli iletim tekniklerinin MATLAB uygulamaları, gürültülü kanallara giriş, modülasyon yöntemlerinin gürültülü kanal üzerindeki performanslarının MATLAB’da incelenmesi, çoğullama sistemlerinin MATLAB uygulamaları.
4.  EEM510 İleri Sayısal Yöntemler  Z 3 0 0 3 3 6
 Sayısal analizde temel kavramlar. Tek değişkenli denklemlerin çözümleri. Özdeğer ve özdeğer vektörleri. İnterpolasyon ve eğri uydurma. Adi diferansiyel denklemler, başlangıç ve sınır değer problemleri. Adi diferansiyel denklem sistemleri. Kısmi türevli diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri. Sonlu elemanlar yöntemi.
5.   EEM512 Haberleşme Ağları 
Z 3 0 0 3 3 6
 Telefon, internet, kablosuz ağlar; mimari ve protokoller, yöneltme algoritmaları, ağ tasarımı ve yönetim sistemleri, ağ simülasyonu ve performans analizi, trafik ölçümü, katmanlı ağ yapıları, hata kontrol mekanizmaları, paket anahtarlama, devre anahtarlama, çoklama yöntemleri, ağ güvenliği.
6.  EEM514 Spektral Kestirim  Z 3 0 0 3 3 6
 Olasılık ve rasgele süreçler. Periyodogram ve Blackman-Tukey gibi klasik spektral kestirim yöntemlerinin incelenmesi. Parametrik modelleme. Özbağlanımlı (AR), hareketli ortalamalı (MA) ve özbağlanımlı hareketli ortalamalı (ARMA) spektral kestirim yöntemleri. Minimum varyans spektral kestirimi. Dalgacık dönüşümü. Özdeğer vektör yöntemleri.
7.   EEM516 Kablosuz Haberleşme 
Z 3 0 0 3 3 6
 Kablosuz haberleşme sistemlerine genel bakış. Günümüz kablosuz haberleşme sistemleri. Yol kaybı, gölgeleme ve istatistiki çok-yollu kanal modelleri. Kablosuz haberleşme kanallarının kapasitesi. Dijital modülasyon tekniklerinin kablosuz haberleşme kanallarındaki hata oranı performansı. Çeşitlilik teknikleri ve performans analizi. Kablosuz haberleşme sistemleri için kanal eşitleme teknikleri. Kablosuz haberleşme kanallarında kanal kodlama. Çoklu-anten teknikleri ve MIMO haberleşme. Çok-taşıyıcılı modülasyon ve OFDM sistemleri. Çok-kullanıcılı haberleşme sistemleri ve rastlantısal ortam erişim protokolleri. Hücresel kablosuz haberleşme sistemlerinin temelleri ve analizi.
8. EEM518  Biyomedikal Sinyal İşleme  Z 3 0 0 3 3 6
 Biyomedikal sinyaller ve özellikleri. Eng, emg, ekg, erg, eeg. Biyomedikal sinyallerin analiz teknikleri. Biyomedikal sinyallerin analizinin amaçları, zorlukları, sinyaller üzerindeki gürültü tipleri ve özellikleri. Zaman domeninde filtreleme. Senkronize ortalamalı, kayan ortalamalı ve türev tabanlı filtre tipleri ve uygulamaları. Frekans domeninde filtreleme. Düşük frekanslı, yüksek frekanslı, periyodik gürültü tiplerinin bastırılması, butterworth filtre tipleri, wiener filtre. Biyomedikal sinyallerdeki rahatsızlık belirtileri, bunların dalga özellikleri ve çıkarımı.
9.   EEM520 Algılayıcı Ağları 
Z 3 0 0 3 3 6
 Algılayıcılar ve ağlara giriş, endüstriyel iletişim protokolleri, rs485, can bus, gömülü yerel iletişim protokolleri, akıllı algılayıcılar, kablosuz algılayıcılar ve ağları, kablosuz algılayıcı tek düğüm mimari yapısı, taşma, dedikodu vs iletişim protokolleri, zig bee, bluetooth, kullancı tanımlı protokoller.
10.  EEM522 İşaret İşleme Uygulamaları  Z 3 0 0 3 3 6
 Sayısal devre tabanlı sinyallere giriş, FPGA üzerinde sinyal üretim yöntemleri, sinyal uygulamaları için RAM ve ROM uygulamaları, sinyallerin FPGA’da analizi, FPGA üzerinde filtre tasarımı, sinyallerin FPGA tabanlı filtrelenmesi, sinyallerin fourier dönüşümlerinin FPGA üzerinde gerçekleştirilmesi.
 11.  EEM524  Olasılıksal Analiz
Z 3 0 0 3 3 6
 Dersin amacı, mühendislikte ve uygulamalı bilimlerde kullanılan olasılık teorisinin temellerini öğretmektir. Olasılık teorisi başlığı altında üzerinde durulacak konular arasında, örnek uzay olayları, olasılıksal modeller, rassal değişkenler, koşullu olasılık, kesikli ve sürekli dağılımlar, beklentiler, ortak/bileşik dağılımlar, büyük sayılar kanunu ve merkezi limit teoremi bulunmaktadır. Çıkarımsal istatistik başlığı altında üzerinde durulacak konular arasında, örnekleme, nokta ve güven aralığı tahminleri ve hipotez testleri bulunmaktadır. Öğrencilere verilecek çalışmalarda, odak pratik uygulamalarda olacak, derste öğrenilen algoritmaların özelleşmiş istatistik yazılımları kullanılarak uygulaması beklenecektir.
12.  EEM526 Enformasyon Teorisi ve Kodlama  Z 3 0 0 3 3 6
 Entropi ve karşıt enformasyon. Kesikli hafızasız kanallar, kanal kodlama teoremi. Kesikli hafızasız kaynaklar, kaynak kodlama teoremi ve oran-bozulma fonksiyonları. Gaussian kanallar ve kaynaklar. Kaynak-kanal kodlama teoremi. Lineer kodlar, döngüsel kodlar.  Konvolüsyonel kodlar. Enformasyon teorisi ve kodlama teorisinin temelleri ve bu bilginin haberleşme sistemlerinin analiz ve tasarımında kullanımı.
 13.   EEM528 Hata Düzelten Kodlar II 
Z 3 0 0 3 3 6
 Quaternary lineer kodlar, üreteç ve eşlik kontrol matrisleri, ağırlık sayaçları, gray dönüşümü, Galois halkalarının yapısı, Kerdock, Preparata kod aileleri
14.  EEM530 Rastgele Süreçler  Z 3 0 0 3 3 6
 Olasılık kuramının temelleri, rasgele değişkenler ve rasgele işlemler. Mühendislik ve fiziksel bilimlerde karşılaşılan rasgele işlemlerin analizinde kullanılan teknikler. Sıkça karşılaşılan rasgele işlem tipleri. Olasılık kuramının tekrarı, rasgele diziler ve yakınsama. Olasılıksal işlemlere giriş, olasılıksal matematik, poisson süreci, beyaz-gürültü süreci, gauss süreci, wiener süreci, markov zincirleri, markov süreci, rasgele girişli doğrusal sistemler.
 15.   EEM532 Optimizasyon 
Z 3 0 0 3 3 6
 Değişimsel analiz ve yaklaşım. Değişimsel yaklaşım uygulamaları. Kısıtlı ya da kısıtsız, dinamik optimizasyon. Dinamik programlama (hamilton-jacobi-bellman). Dışbükey eniyilemenin temelleri. Doğrusal ve karesel programlama.
16.  EEM534 Doğal Dil İşleme Z 3 0 0 3 3 6
 Dilbiliminin esasları, dil modelleri, dilbilgisi ve diller. Düzenli ifadeler, metin normalizasyonu, düzenleme uzaklığı. Sonlu durum makineleri, telaffuz, yazım hatası düzeltme. Dilin biçimbirimsel analizi. Doğal dil işleme için derlem, makine öğrenmesi algoritmaları. Farklı gramer yapıları. Metin sınıflandırma. Bilgi çıkarımı. Metin indeksleme ve erişim. Soru cevaplama. Eşdizimlilik. Saklı Markov modelleri. Dönem projelerinin sunumu.
 17.   EEM536 MATLAB ile Makine Öğrenmesi
Z 3 0 0 3 3 6
 Bu ders, regresyon, sınıflandırma ve kümeleme için bazı temel model ve algoritmaları kapsar. Konular doğrusal ve lojistik regresyon, düzenlileştirme, kNN, LDA, QDA, olasılık (Bayes) çıkarımı, SVM'ler ve çekirdek yöntemleri, kümeleme ve özellik seçimini içerir. MATLAB programlama dilini kullanarak öğrenciler makine öğrenme problemlerini işlerler.
18.  EEM538 Veri Madenciliği Z 3 0 0 3 3 6
 Bu dersin amacı öğrencileri temel veri madenciliği teknikleri ile ilgili bilgilerle donatmaktır. Bu tekniklerin arasında kümeleme, sepet analizi, sıra analizi gibi betimsel yöntemlerin yan ısıra, karar ağaçları, lojistik regresyon gibi tahmin yöntemleri yer almaktadır. Teorik dersler uygulama çalışmaları ile desteklenir ve bir veri madenciliği paket programının kullanımı ile ilgili temel beceriler de kazandırılır. Dersin sonunda öğrenciler gerçek hayat problemlerinin hangilerine veri madenciliği yöntemlerini uygulayabileceklerini bilir ve bazı temel yöntemleri problem çözme amaçlı olarak kullanabilir durumda olurlar.
 19.   EEM540 Elektromanyetikte Sonlu Elemanlar Yöntemi 
Z 3 0 0 3 3 6
 Temel kavramlar. Sınır koşulları (dirichlet, neuman ve karışık sınır koşulu). Çözüm alanının sonlu elemanlara ayrıştırılması. Rayleigh-ritz yöntemi, şekil fonksiyonlar. Sonlu eleman yöntemlerinin elektromanyetik problemlere uygulanması.
20.  EEM542 Elektromanyetik Saçılım Teorisi Z 3 0 0 3 3 6
 Zaman harmonik zamanla değişen alanlar. Dalgalar için absorbsiyon, sönüm ve saçılım kavramları. Vektör dalga denklemlerinin çözümü. Düzgün düzlem dalganın küresel harmoniklere açılımı. Bessel fonksiyonları. Legandre Polinomları ve Fonksiyonları. Değişkenlerin ayrılması yöntemi. Rayleigh ve Mie Saçılım Teorileri. Saçılım matrisi. Saçılım katsayılarının hesaplanması. Absorbsiyon ve saçılma kesit alanları. Dalga boyuna kıyasla küçük küresel ve elipsoid parçacıklardan saçılımın hesaplanması.
 21.   EEM544 Elektromanyetik Kirlilik 
Z 3 0 0 3 3 6
 Temel kavramlar, elektromanyetik girişim kaynakları, standartlar, yetkili kurumlar, elektromanyetik dalgalar ve antenler, gürültü-frekans analizi, dalgalanma ve titreşim etkileri, test ortamları, elektromanyetik uyumluluk problemlerinin sayısal modellenmesi, ekranlama, kablolar, konnektörler, topraklama, koruyucu devre elemanları.
22.  EEM546 Biyoelektromanyetik  Z 3 0 0 3 3 6
 Biyoelektromanyetik sinyaller, dokuların anatomisi ve fizyolojisi, hücre yapısı, biyoelektromanyetik kaynakları, iletkenler ve insan vücudu, biyolojik hacimsel kaynakların modellenmesi, teorik yöntemler ve analizler, biyoelektrik ve biyomanyetik sinyallerin algılanması, peripheral sinir dokularının elektrik uyartımları, kardiyak uyartımlar, elektrik ve manyetik alanların dokularda ölçümü.
 23.   EEM548 Uydu Haberleşmesi 
Z 3 0 0 3 3 6
 Uydu haberleşmesine giriş. Uydu haberleşmesinde yörünge. Uzay araçları. Uydu-link tasarımı. Uydu-linkleri için modülasyon ve çoğullama teknikleri. Uydu haberleşmesinde propagasyon. Yer istasyonu. Uydu televizyonu. Sayısal uydu linklerinde kodlama, hata algılama yöntemi ve düzeltmesi.
24.  EEM550 Radar Görüntüleme Teknikleri Z 3 0 0 3 3 6
 Bir radar sisteminin genel yapısı ve kısımları. Radar denklemi. Radar sinyallerinden görüntü eldesi. Gürültü ve parazit sinyaller. Görüntü çözünürlüğü ve görüntünün bozulması.  Görüntüleme Teknikleri; ISAR, SAR, SLAR. Çoklu Sinyal Sınıflandırma (Multiple Signal Classification - MUSIC)  Algoritması ile görüntü çözünürlüğünün arttırılması. Polarimetrik Radarlardan Görüntü eldesi.
 25.   EEM552 Mikrodalga ve Milimetrik Dalgalardaki Pasif Devrelerin Analizi için Sayısal Yöntemler II
Z 3 0 0 3 3 6
 Frekans bölgesi yöntemi ile denklemlerin çıkartılması, zaman bölgesi denklemi ile karşılaştırılması, akım fonksiyonunun tanımlanmasında kullanılan yöntemler, uyarma ve Uyarmada karşılaşılan güçlükler, açık ve kapalı devreler için frekans bölgesi yöntemi, düzlemsel rezonatörler, filtreler.
26. EEM554 Mikrodalga Empedans ve Anten Ölçme Teknikleri  Z 3 0 0 3 3 6
 Temel kavramlar, ağ gösterimleri, s ve t parametreleri, sinyal akış diyagramları, basit devrelerin elemanları ve bileşenleri, koaksiyel kablolar, dalga kılavuzu bağlayıcıları, iletim hatları ve ekleri, toplam giden ve yansıyan dalganın algılanması, genlik ve faz dedektörleri, kalibrasyonlar. Anten test işlemleri, sınır türleri, uzak-alan bölge tasarımı, uzak-alan anten testleri, uzak-alan örnek hataları, birleşik bölgeler, kenar-alan testleri, radarlar, zaman bölgesi anten ölçme teknikleri ve küçük yayıcı anten ölçme teknikleri.
 27.   EEM556 Güç Elektroniği Devrelerinin Bilgisayarla Analizi 
Z 3 0 0 3 3 6
 Güç elektroniği devre elemanlarının bilgisayarla analizi için elektriksel ve termik modellenmesinin yapılması. Bu modellemeye göre analiz yapabilen bilgisayar programlarının oluşturulması. Güç elektroniği devrelerinin bilgisayarla analizi için modellerin oluşturulması ve analiz için bilgisayar programlarının oluşturulması. Güç elektroniği devreleri ve bunların sürdüğü sistemlerin modellenmesi ve yazılımların incelenmesi.
28.  EEM558 Güç Sistemlerinin Bilgisayar Destekli Analizi  Z 3 0 0 3 3 6
 Simetrili bileşenler, enerji sistemlerinde güç akışı ve bilgisayar uygulamaları, güç sistem elemanlarının modellenmesi, bara empedans matrislerinin oluşturulması ve düzenlenmesi, yük akışı analizi, arıza analizi, geçici rejim analizi.
29. EEM560 Güç Sistemlerinde Gerilim Kararlılığı 
Z 3 0 0 3 3 6
 Güç sistemlerinde kararlılık, gerilim kararlılığı, gerilim kararlılığı analizleri, gerilim çökmesi, üretim karakteristikleri, büyük sistemler için gerilim kararlılığı, iletim sistemi reaktif güç kompanzasyonu ve kontrolü, hızlı değişen olaylarda reaktif güç kompanzasyonu, bilgisayar destekli gerilim kararlılık analizleri, yüksek doğru gerilimli enerji iletim sistemlerinde gerilim kararlılığı.
30.  EEM562 Güç Sistemlerinde Açma-Kapama Olayları  Z 3 0 0 3 3 6
 Güç sistemlerinde iletim hattı parametreleri, üç fazlı kısa devre açma-kapama, güç frekanslı toparlanma gerilimi, simetrik olmayan açma-kapama, nötr topraklamasının etkisi, toprak iletkeninin seri empedans ve şönt admitans matrisine etkileri, tabii frekanslı kısa devre açma-kapaması, geçici toparlanma gerilimi, kısa hat arızaları, tabii empedansa etki eden faktörler, tek fazlı açma-kapama, kapasite açma-kapaması, uzun hatlarda kapama ve tekrar kapama, küçük reaktif akımlarda akım kopması, akım kopması ile meydana gelen aşırı gerilim, açma-kapama dirençleri.
 31.  EEM564 Güç Sistemlerinde Koruma Yöntemleri 
Z 3 0 0 3 3 6
 Koruma sistemi elemanları ve özellikleri. Fazörler ve polarite, faz arızaları, yön tayininde polaritenin uygulanması, toprak arızaları yön tayininde gerilim ve akım polarizasyonu, diğer yön belirleyici bağlantılar. Röle giriş kaynakları, gerilim ve akım transformatörlerinin çeşitli şartlardaki davranışları ve seçimleri, temel koruma ilkeleri, diferansiyel ilke, zaman-aşırı akım röleleri, ani aşırı akım-gerilim röleleri, yön belirleyici güç röleleri. Mesafe rölesi ilkesi, yedek koruma ilkesi, stabilite, tekrar kapama, yük atma, iletim hatlarında yürüyen dalgalar, arıza ile yürüyen dalga oluşumu, yönlü dalga rölesi, adaptif koruma.
32.  EEM566 Hidroelektrik Santraller  Z 3 0 0 3 3 6
 Hidroelektrik santralin işletmesi, şalt sahası ve teçhizatı, şalt sahasının topraklanması, küçük hidroelektrik santrallerin özellikleri, debi-düşü ve verim ilişkileri, hidroelektrik santrallerde gerilim ve frekans regülasyonu, generatör karakteristikleri, generatörlerin paralel çalışma ve yük alma koşulları, aktif ve reaktif güç ayarı.
 33.   EEM568 Rüzgar Santrallerinde Gerilim ve Frekans Kararlılığı 
Z 3 0 0 3 3 6
 Rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretimi, bir rüzgar santralinin elemanları ve özellikleri, rüzgar santrallerinde kullanılan generatörler, doğru akım generatörleri, asenkron generatörler, senkron generatörler, rüzgar santrallerinde üretilen enerjinin gerilim kararlılığı, frekans kararlılığı, rüzgar enerjisi dönüşüm sistemleri, sabit hız– sabit frekans dönüşüm sistemleri, değişken hız–sabit frekans dönüşüm sistemleri, değişken hız– değişken frekans dönüşüm sistemleri.
34. EEM570 Güneş Pili ve Teknolojik Uygulamaları  Z 3 0 0 3 3 6
 Yenilenebilir enerji kaynakları, Türkiye‘nin güneş enerjisi potansiyeli, güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretimi, güneş pillerinin çalışma ilkesi ve verimi, şebekeden bağımsız güneş pili sistemleri, şebeke bağlantılı güneş pili sistemleri, güneş pili sistemlerinin bilgisayar destekli tasarımı, güneş pili ile çalışan su pompalama sistemleri, güneş pili ile katodik koruma, güneş enerjili diğer endüstriyel sistemler, güneş-rüzgar hibrit enerji sistemleri.
35.   EEM572 Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
Z 3 0 0 3 3 6
 Yenilenebilir enerji çeşitleri, ekonomiklik durumu, ülkeler bazında kullanımı, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, küçük hidro-türbinler, biyokütle, jeotermal enerji, dalga enerjisi, akıntı gelgit enerjisi gibi çeşitleri ile diğer enerji çeşitleriyle karşılaştırılması. Yenilenebilir enerji kaynakları, çevre ve ekonomi ile ilgili temel bilgiler, güneş, jeotermal, rüzgar, biyomas, dalga, otec, hidrojen, rüzgar ve nükleer enerji kaynakları.
36.  EEM574 Sayısal Görüntü İşleme  Z 3 0 0 3 3 6
 Sayısal görüntü işlemeye giriş, Matlab'a giriş, imaj algılama ve oluşturma, transformasyonlar ve uzaysal filtreler, transformasyonlar ve uzaysal filtreler, frekans alanında filtreleme, frekans alanında filtreleme, imaj restorasyonu ve yapılandırma, imaj restorasyonu ve yapılandırma, imaj sıkıştırma, morfolojik işlemler, segmentasyon, hafta segmentasyon, sınıflandırma.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans programı ders listesinin indirilebilir (yazdırılabilir) form

22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi Fakıuşağı Mah. Merkez/OSMANİYE
03288271000
03288250097
eemb@osmaniye.edu.tr