Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Bölüm Hakkında
Tarihçe
Bölümümüz 2011-2012 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini almıştır. Şu an 9 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Tam donanımlı laboratuvarlarımız ile uygulamalı eğitimlerimiz devam etmektedir.Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektrik-Elektronik mühendisleri araştırma geliştirme, tasarım, yazılım işletmeleri, işletme güvenliği, fabrika yönetimi, teknik satış, finans ve pazarlama, üretim gibi bir çok alanda sorumluluk alabilirler. Elektrik-Elektronik Mühendislerinin yer alabilecekleri alanlara örnekler:
Haberleşme ve Uydu Sistemleri
Savunma Sanayi
Kontrol ve kumanda sistemleri
Robotik
Enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemleri
Otomotiv Sanayi
Medikal elektronik
Üretimde otomasyon
Görüntü işleme
Radar sistemleri
 
Bölümün Amacı
Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programındaki amacımız, öğrencilerimizi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarında bir kariyere ve ileride yapacakları bilimsel ve uygulamalı çalışmalara hazırlamaktır. Elektrik-Elektronik mühendisliğinin ana konuları, elektronik, haberleşme, mikrodalga tekniği, kontrol, sinyal ve görüntü işleme tekniği, elektromanyetik saçılma, sayısal haberleşme ağları, optik elektronik, tıp elektroniği, uydu haberleşme sistemleri, yapay zeka ve sinir ağları, radar sistemleri, elektrik makineleri, güç elektroniği, elektriğin üretimi, iletimi ve dağıtımı, yazılım ve sistem tasarımıdır. Öğrencilerimizi mesleğin temel ve güncel konuları üzerinde deneysel ve kuramsal anlamda sistematik analiz ve sentez tecrübesi kazanmalarını sağlamak, liderlik yeteneklerini geliştirmek, çevre bilincini göz ardı etmeden mesleğin icrasını öğretmek, ve sürekli öğrenmenin yöntemleri ve önemi hakkında öğrencilerin bilinçlenmelerini sağlamayı hedeflemekteyiz. 
Bölümümüzün Program Eğitim Hedefleri
Ülke sanayisinin gelişimine ve büyümesine katkıda bulunacak Elektrik-Elektronik mühendisleri yetiştiren ulusal ve uluslararası saygın bir bölüm olmaktır. 


Program Çıktıları
1. Elektrik-Elektronik mühendisliği, matematik ve fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki bilgileri mühendislik problemlerinin çözümlerinde etkili biçimde kullanabilme becerisi,
2. Elektronik, haberleşme, sinyal ve görüntü işleme, elektromanyetik vb., temel Elektrik-Elektronik mühendisliği alanlarını kavrama, 
3. Elektrik-Elektronik mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme, kullanma becerisi,
4. Elektrik-Elektronik mühendisliği ve ilgili alanlarda deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,
5.  Çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, girişimcilik ve yeniliklere açıklık,
6.  Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi,
7.  Zaman yönetimi yapabilme ve mesleki gelişimini planlama becerisi,
8.  Elektrik-Elektronik mühendisliği ve ilgili alanlardaki problemleri saptama, tanımlama, modelleme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler seçme ve uygulama,
9. Etkili bir biçimde Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi ; mesleki literatür takibi yapabilecek düzeyde İngilizce bilgisi,
10. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,
11. Mesleki projelerin tasarlanması, yönetimi ve uygulanması konularında yetkinlik; çevre ve işçi güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık,
12.   Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olmak.

 


Kariyer Olanakları
Öğrencilerimiz elektrik, elektronik, haberleşme, otomatik kontrol, sinyal ve görüntü işleme, optik elektronik, tıp elektroniği, robotik, radar sistemleri, elektrik makineleri, güç elektroniği, elektriğin üretimi, iletimi ve dağıtımı, yazılım ve sistem tasarımı gibi çok geniş çalışma alanına sahiptir.


Güncelleme 05.07.2022 21:43:5922 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi Fakıuşağı Mah. Merkez/OSMANİYE
03288271000
03288250097
eemb@osmaniye.edu.tr