Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Bölüm Tanıtım

EBELİK NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ nün tanımına göre ebe, gebelik sırasında doğumda ve doğumdan sonra gerekli bakım ve danışmanlığı sağlamak, normal doğumları kendi sorumluluğunda yaptırmak, yeni doğanın bakımını ve aile planlaması danışmanlığı yapmak üzere eğitilmiş kişidir.

Uluslararası Ebeler Birliği (International Conferederation of Midwives - ICM)’ nin tanımına göre ise ebe, usulüne uygun olarak tanınmış bir ebelik eğitim programına kabul edildikten sonra, bu programı başarıyla tamamlayan ve yasal olarak mesleğini icra etmek için gerekli nitelikleri kazanan kişidir.

Ebelik lisans eğitiminin amacı, ebelik mesleğinin temel bilgi ve becerisine sahip, özgüveni yüksek, araştırmacı ve çağdaş ebeler yetiştirmektir.

Ebelik bölümü mezunları Devlet, Üniversite, Vakıf ve Özel hastanelerinde doğum, kadın sağlığı ve yenidoğan ünitelerine ve Aile Sağlığı Merkezleri’nde iş imkanı bulabilecekleri gibi serbest ebe olarak ebelik hizmetlerini sürdürebilirler. Mezuniyet sonrası istenildiği takdirde alandaki lisansüstü programlara devam edilebilir.

Fakültemizde Klinik Beceri ve Ebelik Eğitim Laboratuvarları bulunmaktadır. Öğrenciler, dört yıllık lisans öğrenimleri sürelerinin ilk yılından başlayarak klinik alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere çeşitli sağlık kuruluşlarında uygulamalar yapmaktadırlar. Mezun konumuna gelen ebelik öğrencisi, Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği mezuniyet kriterleri tamamlamak zorundadır.

Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği mezuniyet kriterleri;

En az 100 doğum öncesi muayene

En az 40 gebelik izlemi

40 normal spontan doğum yaptırma

1 veya 2 makat doğuma yardım

40 riskli gebe izlemi

40 doğum sonrası anne izlemi

40 yenidoğan izlemi

20 riskli yenidoğan izlemi

 

EBELİK BÖLÜMÜ ALINAN DERSLER

Ebelik bölümü amaçları ve hedefleri doğrultusunda; birinci sınıfta anatomi, fizyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji dersleri, ebelikte temel ilke ve uygulamalar dersleri ile temel tıp bilimleri ile birlikte, temel ebelik uygulamaları dersleri verilmektedir.  Daha sonraki yıllarda normal gebelik ve bakımı, riskli gebelikler ve bakımı, normal doğum ve ebelik bakımı gibi ebelik mesleğine yönelik ana derslerin yanı sıra, öğrencilerin meslek hayatında kullanabilecekleri diğer becerilerin yer aldığı zorunlu ve seçmeli dersler yer almaktadır. bunun yanı sıra klinik becerilerin kazandırılması amacıyla hastane stajları yapılmaktadır. 

EBELİK MEZUNLARININ ÇALIŞMA ALANLARI NELERDİR?

Ebelik mezunu olan kişiler, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde, üniversite hastanelerinde, özel hastanelerde, devlet hastanelerinde, aile ve toplum sağlığı merkezlerinde görev yapar. Güncelleme 13..09.2022 11:20:43