Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Temel DeğerlerTemel Değerlerimiz
İnsan Odaklı
Tüm paydaşlarının memnuniyetini esas alma,
Sağlık
Bireyin fiziksel, zihinsel, ruhsal ve toplumsal açıdan tam bir iyilik halinde olmasını amaçlamak,
Zarar Vermeme
Kötü davranışlardan kaçınmak ve hastaya hiçbir şekilde zarar vermemek,
Yarar Sağlama
Hastanın yararının göz önünde bulundurulması gerektiği,
Özerklik
Tıbbi uygulamalarda bireyin kendisi hakkındaki kararları bağımsız bir şekilde verebilmesi ve bireyin bu hakkına saygı duyulması,
Katılımcı
Tüm paydaşlarını çalışma ortağı olarak değerlendirip, onlarla çalışma,
İnsan ve Hasta Hakları
İnsan ve hasta haklarına saygılı ve bunun bilincinde hareket etme,
Kalite Odaklı
Üniversitenin sunduğu akademik ve idari hizmetlerde kaliteyi ön planda tutma,
Yenilikçi ve Rekabetçi
Akademik anlamda çağın gereklerine uygun, sahip oldukları kaynakları en iyi şekilde kullanıp yüksek kalitede hizmet sunarak rakiplerinden daha başarılı olma,
Şeffaf ve Hesap Verebilir
Tüm paydaşların ulaşmak istediği bilgilerin, somut ve anlaşılabilir şekilde verilebilmesi için şeffaf hareket etme,
Adalet ve Eşitlik
Sunulan hizmetlerde adalet ve eşitlik ilkesine bağlı olarak hareket etme,
Evrensel Değerleri Esas Alma
Bilimde, eğitimde ve toplumsal hizmetlerde evrensel değerleri esas alma,
Çevreyi Koruma
Çevre ve doğal dengenin korunmasına duyarlı olma.


Güncelleme 10.07.2022 21:22:2122 Eylül 2023