Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Ders İçerikleri
ZORUNLU DERSLER
 I. Yarıyıl
Sıra
No 
Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S
T U L TS K AKTS
 1. EBE101  MİKROBİYOLOJİ/PARAZİTOLOJİ Z 2 0 0 2 2 2

Bu dersin amacı, mikrobiyoloji/parazitoloji, genel ve mikrobiyal/parazital hastalıkların mikroorganizmaların ve epidemiyolojisi morfolojisi, klinik belirtileri, tanı ve korunma ile ilgili özel mikrobiyoloji/parazitoloji bilgi ve terminolojisinin genel kavramlarını öğretmektir.

 2.  EBE103 ANATOMİ  Z  3 0 0 3 3 4

Bu dersin amacı vücudun temel yapısı ile sistemleri oluşturan yapı ve organların anatomik özellikleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır. 

 3.  EBE105  FİZYOLOJİ Z 3 0 0 3 3 3

İnsan fizyolojisi insan vücudunun canlılığını sağlayan spesifik özellikler ve mekanizmalarla ilgilenmektedir. Fizyoloji derslerinde tüm bu mekanizmaların işleyişinin belirli bir sistematik dahilinde verilmesi hedeflenmiştir.

 4.  EBE109 BİYOKİMYA Z 2 0 0 2 2 2
Biyokimya'ya Giriş, Biyokimyanın Amacı ve Önemi, Canlı Sistemleri Oluşturan Moleküller ve Ortaya Çıkışları, Suyun Biyolojik Önemi, Biyomoleküller Proteinler (Amino Asitler, Yapıları Ve Özellikleri, Protein Molekülünün Oluşumu ve Yapısı, Proteinlerin Biyolojik Önemleri, Serum Proteinleri, Hemoglobin ve O2 Taşınması), Biyomoleküller, Karbonhidratlar (Karbonhidratların Sınıflandırılması, Monosakkaritlerin Yapısı ve Özellikleri, Depo Polisakkaritlerin Yapısı ve Özellikleri, Biyolojik Öneme Sahip Yapısal Karbonhidratlar Glikozamino Glikonlar- Glikoproteinler), Biyomoleküller Lipitler (Lipitlerin Sınıflandırılması, Yağ Asitlerinin Yapısı ve Özellikleri, Depo Yağlarının ve Diğer Sınıf Lipitlerinin Özellikleri, Lipoproteinler ve Lipitlerin Sulu Ortamda Davranışları), Biyomoleküller: Nükleik Asitler (Yapıları ve Fonksiyonları), Biyomoleküller Enzimler (Yapıları ve Sınıflandırmaları, Kataliz Tepkimelerinin Esası, Enzim Kiteneği, Aktivite Düzenlenmesi ve İnhibisyonlar, Enzimler Biyolojik Önemleri ve Sağlık Alanında Kullanılmaları), Vitaminler-Koenzimler (Biyolojik Önemleri ve Vitaminlerin Sınıflandırılması, Metabolik Tepkimelerde Kullanılan Aktif Şekilleri Koenzimler), Metobolizmaya Giriş, Oksijenli Solunumun Önemi ve Oksijen Toksitetesi (Canlandırma Enerji Üretimi, Termodinamiğin Yasalar), Niçin Oksijen Kullanıyoruz? (Oksijenin Toksit Etkisi), Karbonhidrat Metobolizması (Karbonhidratların Sindirimi , Glikozun Hücre İçine Taşınımı, Glikoliz, TCA, Pentoz Fosfat Yolu Tepkimeleri, ETS Sistemi, -Metobolizmada Ki Temel Bozukluklar ), Lipit Metobolizması (Lipitlerin Sindirimi, Hücre İçine Yağ Asitlerinin Taşınması ve Adipoz Dokuda TAG Depolanması, Yağ Asitlerinin Oksidasyonu, Keton Cisimlerinin Sentezi, Kolesterol Metobolizması, Lipoprotein Metobolizması), Protein Metabolizması (Protein Havuzu, Proteinlerin Yıkımı, NH3 Oluşumu ve Üre Döngüsü, Amino Asitlerin Karbon İskeletlerinin Sonu, Amino Asitlerden Sentezlenen Bazı Önemli Bileşikler, Amino Asit Metabolizmasının Doğuştan Bozuklukları), Hormonlar ( Sınıflandırılmaları, Genel Yapı Ve Özellikleri, Etki Mekanizmaları), Porfirin Bileşikleri (Hemoglobin Sentez ve Yıkımı, Safra Pigmentlerinin Oluşumu, Metabolizmaları), Asit-Baz Dengesi (Asit-Baz-Ph Kavramları, Tampon Sistemler ve Önemleri, Vücutta Proton Üretimi, Asidoz-Alkaloz, Asit-Baz Dengesinin Düzenleme Mekanizmaları).
5.  YDL101  İNGİLİZCE I Z 2 1 0 3 2.5 5
Bu derste amaç öğrencilere başlangıç düzeyinde İngilizce okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri kazandırmaktır. Bu bağlamda, derste işlenen konular doğrultusunda, öğrencilere kendilerini İngilizce dilinde başlangıç düzeyinde sözel ve yazılı olarak ifade edebilmeleri için gerekli becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Ders kapsamında, okuma, anlama, eleştirel yorum ve tartışma; temel sözel becerileri (bireysel, ikili ve grup içi); üst yazı yazma teknikleri, bir sorunu ve o soruna dair çözümleri ele alan kompozisyon yazımı, konuşma hazırlama teknikleri kendini tanıtmak, yaşadığı şehri tanıtabilmek, meslek grupları, ulaşım araçları ve bazı temel terimler gibi temel konulara ağırlık verilerek öğrencilerin İngilizceye genel bir giriş yapmaları hedeflenmektedir.
 6.  ATA101  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Z 2 0 0 2 2 2
Ders kapsamında modern Türkiye´nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler ele alınmaktadır. Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. Dersin amacı, öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda kurulduğunu anlatmak, Atatürkçü Düşünce’yi ve onun dayandığı felsefeyi, ilkeleri ve bunun yanında çağdaş değerleri benimsetmektir.
 7.  TDL101  TÜRK DİLİ I Z 2 0 0 2 2 2
Dersin amacı öğrencilerin Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını bilerek yazılı ve sözlü anlatımda doğru ve etkili kullanma becerilerini geliştirmektir. Bu ders kapsamında öğrencilere akademik metin kavramı tanıtılmakta, alan ile ilgili akademik okumalar yapılırken eleştirel düşünme araçları da sunulmaktadır. Okunan akademik metinler dönem boyunca hem yapısal hem de içerik odaklı incelenmektedir.
 8.  DOY101  DİJİTAL OKURYAZARLIK Z 2 0 0 2 2 3
Dijital okuryazarlık bireylerin bilişim teknolojilerini ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilme becerisidir. Bu beceri anlamlı edinimlerin gerçekleşmesine doğrudan katkı sağlamaktadır. Bu ders öğrencilere akıllı cihazlar ve sosyal ağların temel prensipleri, topluluklar ve sosyal medya ile etkileşim, bilgiye ulaşma onu analiz etme, eleştirel düşünme gibi beceriler kazandırmayı amaçlar. Ders kapsamında, dijital okuryazarlık kavramı ve dijital teknolojileri kullanırken insanların bilgiyi bulma, kullanma, özetleme, değerlendirme, yaratma ve iletişim kurma yolları gibi konular ele alınacaktır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 II. Yarıyıl
 Sıra
No
Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L TS   K  AKTS
 1. EBE102 EBELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR Z 4 8 4 16 8 15
Hasta ve ebelik bakım sistemi, sağlık, hasta, ebelik kavramları, iletişim kavramı, birey ve hastane ortamı, asepsi kavramı, hareket gereksiniminin karşılanması, hijyen gereksinimi ve bu gereksinimin karşılanması, yatağa bağımlı bireyin hijyenik gereksinimi, yatak yapma yöntemleri, yaşam belirtileri (nabız, vücut ısısı, solunum, kan basıncı), sıcak ve soğuk uygulamalar, Enteral ve parenteral ilaç uygulamaları, Ebelik girişimleri ile günlük yaşam aktiviteleri, Solunum sistemi uygulamaları, Sindirim sistemi uygulamaları, Üriner sistem uygulamaları, Preoperatif ve postoperatif  ebelik  girişimleri, Sıcak ve soğuk uygulamalar, Terminal dönemdeki hasta bakımı.
 2.  EBE106 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ  Z 2 0 0 2 2 2
Dersin amacı öğrencinin insan histolojisi ve embriyolojisi hakkında temel bilgilere sahip olmasını sağlamaktır. Dersin İçeriği; Histolojiye Giriş ( Genel Histoloji, Özel Histoloji), Hücre (Hücrenin kısımları ve görevleri, Hücre zarından moleküllerin geçişi, Pasif Taşıma Aktif Taşıma, Sitoplazma ve Organelleri), Hücre Çoğalması (Bölünme Çeşitleri (Mitoz-Mayoz), Dokular, Epitel Doku (Örtü Doku, Salgı Epiteli, Duyu Epiteli), Bağ ve Destek Doku (Bağ ve Destek Doku Elemanları; Bağ Doku Lifleri, Bağ Doku Hücreleri, Bağ Doku Ara Maddesi, Bağ ve Destek Doku Tipleri; Hücre Tiplerine Göre, Taşıdığı Liflere Göre), Kan Dokusu, A- Kan Hücreleri (Eritrositler, Retikülositler, Lökositler, Kan Plaketleri), B-Kanama Zamanı ve Pıhtılaşma Zamanı, C-Kanın Saklanması, D-Plazma, E-Serum, F-Kan Yapımı (Hemopoez), Kemik Doku (Kemiğin Yapısı Ve Büyümesi, Kemik Tipleri), Kıkırdak Doku (Kıkırdak Çeşitleri, Kıkırdağın Onarımı, Kıkırdağın Histofizyolojisi), Kas Doku (Düz Kas, Çizgili Kas, Kalp Kası), Ölüm Katılığı (Rigor Mortis), Sinir Doku (Sinir Hücresi Çeşitleri, Duygu Hücreleri, Miyelin Kılıf, Schwann Kılıfı, Sinir Dokusunda Rejenerasyon). Grem hücreleri ve döllenme, sperm ve ovum hücresinin gelişmesi ve olgunlaşması Bölünme, implantasyon. Endoderm, mezoderm, ektodermden gelişen yapılar Sistemlerin embriyolojik gelişimi Gelişim bozuklukları ve nedenleri. Gelişim bozuklukları ve nedenleri. 
 3.  YDL102  İNGİLİZCE II Z 2 1 0 3 2.5 5
İngilizce 2 dersi, öğrencilerin temel İngilizce bilgisini arttırmayı hedefler. Dersin içeriği, öğrencinin temel konularda kendisini ifade etmesini ve cümleler kurarken kullanacağı temel dilbilgisi yapılarını içerir. Dersin amacı, öğrencilere lisans sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı ve okuduğunu anlama becerilerini kazandırmaktır.
 4.  ATA102  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Z 2 0 0 2 2 2
Bu ders kapsamında siyasal alanda yapılan inkılâplar, hukuk alanında yapılan inkılâplar, eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâplar, iktisâdi alanda yapılan inkılâplar, sosyal alanda yapılan inkılâplar, Atatürk ilkeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye ve 1950 -1960 yılları arası Türkiye ele alınmaktadır.
 5.  TDL102  TÜRK DİLİ II Z 2 0 0 2 2 2
Bu ders kapsamında öğrencilere akademik yazma becerilerini kazandırma çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda, Türkçe metin oluşturma, metnin bölümlerini oluşturma ve alıntı yapma, aynı zamanda da sözlü anlatım becerilerinin kazandırılmasına yönelik hem teorik hem de pratik çalışmalar yapılmaktadır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 III. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS AKTS
 1. EBE201

NORMAL GEBELIK VE EBELIK BAKIMI

Z 4 8 0 12 8 10

Kadın sağlığını etkileyen faktörler, üreme sisteminin anatomisi, üreme sisteminin fizyolojisi, gebeliğin fizyolojisi, gebelikte annenin fizyolojisi, doğum öncesi bakım, gebelikte anne ve fetus sağlığının yükseltilmesi, genetik danışmanlık, gebelikte ilaç kullanımı ve teratojenik etkenler, gebelikte beslenme, doğum öncesi dönemde ebenin rolü.

 2. EBE106 DAHİLİ VE CERRAHİ HASTALIKLAR Z 4 0 0 4 4 5

Temel kavramlar (sağlık, hastalık, insan, çevre vd. ile homeostazis, sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesi, ağrı, şok), Kardiyovasküler sistem hastalıkları ve bakımı, Solunum sistemi hastalıkları ve bakımı, Sindirim sistemi hastalıkları ve bakımı, Endokrin sistem ve metabolizma hastalıkları ve bakımı, Nörolojik sistem hastalıkları ve bakımı, Üriner sistem hastalıkları ve bakımı, Kas-iskelet sistemi hastalıkları ve bakımı, Hematopoetik sistem hastalıkları ve bakımı, Onkolojik hastalıklar ve bakımı, İmmün sistem hastalıkları, Eklem ve Bağ dokusu hastalıkları, Dermatolojik hastalıklar ve bakımı.

Cerrahinin tanımı ve sınıflandırması, Cerrahide temel kavramlar (homeostazis, stres), Cerrahi ve hastane enfeksiyonlarının kontrolü, Yara iyileşmesi ve yara bakımı, Perioperatif (ameliyat öncesi, sırası ve sonrası) ebelik bakımı, Ağrı ve ağrılı hastaya yaklaşım, Gebede Cerrahi Aciller, Memenin cerrahi hastalıkları ve ebelik bakımı vaka sunumlarını içerir.

 3. EBE205 GENETİK Z 2 0 0 2 2 2
Prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin temel özellikleri, Mendelian kalıtım modelleri, Mitoz ve mayoz hücre bölünmesi, Otozomal kalıtımlar, X’e bağlı kalıtım, Non-mendelian kalıtım modellerini (multifaktöryel kalıtım, itokondriyal kalıtım modellerini) tanımlayacak, Kalıtımla geçen hastalıkları tanıyabilecek, Aile ağacı sembollerini ve çizimini öğrenerek, Mendelian kalıtım modelli hastalıklar arasında bağlantı kurmak. 
 4.  EBE213 BESLENME İLKELERİ  Z 2 0 0 2 2 2

Dersin tanıtılması, sağlıklı beslenmeni önemi, beslenmenin sağlık üzerine etkileri, toplumda beslenme sorunlarının başlıca nedenleri. Beslenmenin tanımı, amacı, yeterli ve dengeli beslenme. Besin öğelerine genel giriş: Karbonhidratlar, lipidler, proteinler, su ve madenler (mineraller) ve vitaminler (A , D , E , K , B 1, B 2, Niasin B 12, Folik Asit B , Pantotoik Asit, C vitamini). Nükleik asitler, enerji metabolizması, besin grupları hakkında genel bilgi. B azı özel durumlarda beslenme (gebe ve emzikli kadınlar, bebek ve çocuk, yaşlı, işçi, sporcu beslenmesi, yanık, enfeksiyon hastalıkları, kanser, diyabet, böbrek hastalıkları, karaciğer hastalıkları ve kalp ve damar hastalıklarında beslenme).


 5.    EBE207  FARMAKOLOJİ  Z  2     0     0  2  2  2
 Farmakolojiye giriş: Eczacılıktan ve bitkilerle tedaviden farmakolojiyi ayıran özellikler, ilaçların emilimi, dağılımı, farmakokinetik ve farmakodinamik. Farmakokinetik özellikler ve ilaç reseptörleri, ilaçların makro ve mikro fizyolojisine giriş. Kemoterapötik ilaçlar: Antimikrobiyal tedavinin prensipleri. Hücre duvarı sentezi inhibitörleri, penisilinler, protein sentezi inhibitörleri, antimikobakteriyel ilaçlar, antifungal ilaçlar, antihelmintik ilaçlar, antiprotozoal ilaçlar, antiviral ilaçlar ve AIDS, kanser ve antikanser ilaçların tanımlanması, örneklerle açıklanması.  Otonom sinir sistemine etkili ilaçlar: Otonom sinir sisteminin anatomi ve fizyolojisi, kolinerjik ve adrenerjik reseptörler, reseptör teorisi açısından agonist ve antagonistin tanımı, kolinerjik agonist ve antagonist ilaçlar, adrenerjik agonist ve antagonist ilaçların tanıtılması. Merkezi sinir sistemini anatomi ve fizyolojisinin kısaca tanıtılması, Merkezi sinir sistemine etkili ilaç gruplarından opoid analgezic, Parkinson hastalığı ilaçlarının, anesteziklerin, antidepresanların ve opoid analjeziklerin yapı ve etki mekanizmalarının belletilmesi. Kardiyovasküler sisteme etkili ilaçlar: Antiaritmik, antianjinal, antihipertensif ve antihiperlipidemik ilaçların anlatımı. Kardiyovasküler hastalık fizyolojisinin ve bu hastalıklardan korunma stratejilerinin anlatılması. Diğer organ sistemlerine etkili ilaçlardan GIS ve antiemetik ilaçların tanıtılması, solunum sistemine etkili ilaçların anlatılması ve son olaran insülin ve oral hipoglisemik ilaçların kullanımı ile ilgili bilgi verilmesi.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 IV. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
1.  EBE202

EBE202 RİSKLİ GEBELİKLER VE EBELİK BAKIMI

Z 4 8 0 12 8 10
Doğum öncesi bakımın önemi ve ebenin rolü, Riskli durumlarda anne ve fetüs sağlığının önemi, Fetal sağlığın Değerlendirilmesi, Fetal sağlığının değerlendirilmesinde kullanılan testler, Riskli gebelikler, Gebelikte risk aktörleri,

Önceden var olan riskli durumlar: A B O , Rh uyuşmazlığı, A dölesan gebelik, İleri anne yaşı ve gebelik, İstenmeyen gebelik, Gebelikte ortaya çıkan riskli durumlar, Gebeliğin neden olduğu hipertansiyon, HELLP sendrom, teratojenik enfeksiyonlar (TORCH), prenatal kanamalar, Birinci trimestir kanamaları, İkinci ve Üçüncü trimestir kanamaları, Gebeliğe bağlı ortaya çıkan diğer sorunlar: Hiperemesis Gravidarum, Çoğul gebelik, Gestasyonel trofoblastik hastalıklar, E rken doğum tehdidi, Miad geçmesi, Polihidroamnioz ve ligohidroamniyoz, Erken membran rüptürü, Korioamnionitis, Pelvik muayene ve değerlendirme: Polikliniğe gelen gebenin karşılanması ve kabulu, Pelvik muayene ve teknikleri, Jinekolojide kullanılan aletler, Jinekolojide kullanılan terimler.

 2. EBE204

BULAŞICI HASTALIKLAR VE EPİDEMİYOLOJİ

Z 2 0 0 2 2 2

Enfeksiyon zinciri ve enfeksiyon belirtileri, Enfeksiyon hastalıklarının bildirimi, sürveyans, izolasyon ve bağışıklama. Solunum yolu ile bulaşan hastalıkların bakımı, sindirim sistemi ile bulaşan hastalıklar ve bakım, deri ve mukoza yolu ile bulaşan hastalıklar ve bakım, sosyal bulaşıcı hastalıklar ve bakımı. Epidemiyolojik yöntemlerin kullanım alanları, hız, oran, orantı, prevalans, insidans, epidemiyolojik ölçütler, tanımlayıcı araştırmalar, kesitsel araştırmalar, vaka-kontrol araştırmaları, kohort araştırmaları, deneysel (Müdahale) araştırmaları, epidemiyolojik araştırma planlaması, rapor hazırlama, epidemiyolojik rapor hazırlama. 

 3.  EBE206

 AİLE PLANLAMASI

Z 2 0 0 4 4 6
 Aile Planlamasına Giriş, Aile Planlamasının Yararları, Kadın ve erkek Üreme Organlarının Anatomi ve Fizyolojisi Cinsellik, Aile Planlamasında Danışmanlık, İletişim, Başvuranın Değerlendirilmesi, Rahim İçi Araçlar, Hormonal kontrasepsiyon yöntemleri, Bariyer yöntemler ( kondom, diyafram, spermisitler), Doğal Aile Planlaması Yöntemleri (D A P ), Laktasyonel Amenore Metodu (LA M ), Gönüllü cerrahi sterilizasyon (tüpligasyonu-vazektomi). Doğum ve Düşük Sonrası Kontrasepsiyon ve önemi, Acil kontrasepsiyon, Özel durumlarda kontrasepsiyon, -İnfertilite, Kayıt sistemi ve kontraseptif dağıtımı, kayıt. Kontraseptif malzemeleri saklama ve depolama.
 4.  EBE210  EBELİK DEONTOLOJİSİ VE ETİK Z 2 0 0 2 2 2
Bu derste öğrenciler, araştırma önerisinin nasıl planlandığını ve araştırmanın nasıl yürütüldüğünü öğrenirler. Bilimsel araştırmada nicel ve nitel yöntemlerin yerini kavrarlar Sosyal hizmet sorunlarını araştırmak için uygun araştırma stratejilerini belirlemeyi öğrenirler. Sosyal hizmetin temel değerleri ile sosyal hizmet araştırması arasındaki ilişkiyi anlarlar Sosyal hizmet araştırmasının risk altındaki gruplarının durumunu iyileştirmedeki rolünü öğrenirler. Sosyal hizmet araştırmasının temel etik ilkelerini kavrarlar. Ders kapsamında ayrıca nitel ve nicel araştırma yöntem, teknik ve etiği öğretilir; uygulama alıştırmaları yapılır. Sosyal hizmet disiplininde araştırmanın rolü üzerinde durulur. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler mesleki etik, ilke ve değerler bilgisi edinir, sosyal inceleme, değerlendirme ve rapor hazırlamak için uygun bilgileri ayırt etme ve toplama becerisi geliştirir ve araştırma sonuçlarını ve mesleki literatürü yorumlama becerisi edinirler.
   EBE214  PATOLOJİ Z  2  0  0 
 Genel Patoloji kavramları Hücre zedelenmesi, adaptasyon İnflamasyon Doku onarımı ve yara iyileşmesi Dolaşım Sistemi patolojisi İmmun sistem patolojisi Otoimmun hastalıklar Arasınav HIV ve AIDS patolojisi Neoplazi, Kanser etiyolojisi, epidemiyolojisi Karsinogenezin moleküler temeli Tümörlerin isimlendirilmesi Kadın genital sistem tümörleri Patoloji laboratuarı. 
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
  V. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
 1.  EBE301 NORMAL DOĞUM VE DOĞUM SONU EBELİK BAKIMI Z 4 8 0 12 8 10

Doğumun izlemi ve yaptırılması için anne, yenidoğan ve ailenin fiziksel, psiko-sosyal sağlığının korunması, yükseltilmesi ve geliştirilmesine yönelik gerekli olan bilgi ve beceri kazanımı, doğum eyleminde rol oynayan faktörler, doğum eyleminin fizyolojisi, doğum ağrısı ve baş etme yöntemleri doğum eyleminin evreleri, doğum sonu dönem.

 2.  EBE303  ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Z 2 0 0 2 2 2

Temel Kavram İlke ve Yaklaşımlar, Araştırma Süreç ve Teknikler, Problem, Amaç, Yöntem, Evren-Örneklem, Veri Toplama, Araştırma Türleri, Araştırma Önerisi Hazırlama. 

 3.  EBE305  İLK YARDIM Z 2 0 0 2 2 2

İlk yardıma giriş, ilk yardım kuralları, kanamalar, şok ve yaralanmalarda ilk yardım kuralları ve önemi, solunum ve dolaşım problemleri, kırık, çıkık, kramplar, yanık, donma, elektrik çarpması, böcek ısırıkları, zehirlenmeler ve yaralı kişilerin kurtarılma ve taşınması yöntemleri.

 4. EBE307  YENİDOĞAN/ÇOCUK SAĞLIĞI VE  HASTALIKLARI  Z 4 8 0 12 8 8

Dünya da ve Türkiye de çocuk sağlığının durumu, yenidoğan döneminin önemi ve yenidoğan terminolojisi, yenidoğanın fizyolojik özellikleri ve uterus dışı yaşama adaptasyonu, yenidoğanın doğum odasında ilk bakımı ve fizik muayenesi, yenidoğanın doğum odasında ilk bakımı ve fizik muayenesi, yenidoğanda olası sağlık sorunları, yüksek riskli yenidoğan bakımı ve transportu, yenidoğan resusütasyonu, yenidoğan beslenmesi ve yenidoğan beslenmesinde anne sütünün önemi, emzirme teknikleri, sağlık personelinin anne sütüyle beslenme hakkında görevleri, rolleri, yenidoğanda ilaç uygulamaları, yenidoğana yönelik özel uygulamalar, yenidoğanda ağrı, yenidoğan ve ailesinde psikososyal bakım, yenidoğanda sıvı-eletrolit dengesizlikleri, yenidoğan tanılama, bulaşıcı hastalıklar ve bağışıklama, genetik danışmanlık, çocukların sağlık durumunu tanılama, uygulamalar, ölümcül hastalığı olan çocuk ve ailesine ebelik yaklaşımı, kronik hastalığı olan çocuk ve ailesine ebelik yaklaşımı, çocukluk dönemlerinde büyüme ve gelişme ve büyüme – gelişme bozuklukları, çocukluk çağlarında beslenme-beslenme bozuklukları ve ebelik bakımı, çocuklarda sık görülen sindirim sistemi hastalıkları ve ebelik bakımı, çocuklarda sık görülen solunum yolu hastalıkları ve ebelik bakımı, çocuklarda sık görülen üriner sistem hastalıkları ve ebelik bakımı, çocukluk çağı enfeksiyon hastalıkları-ebelik bakımı ve aşılama programları, konjenital kalp hastalıkları ve ebelik bakımı, çocuklarda sık görülen sinir sistemi hastalıkları ve ebelik bakımı, çocukluk çağında sık görülen kan hastalıkları ve ebelik bakımı, çocukluk çağında sık görülen endokrin ve metabolik hastalıklar ve ebelik bakımı, çocuklarda sık görülen kas-iskelet sistemi hastalıkları ve ebelik bakımı.

Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
  VI. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
 1.  EBE302 RİSKLİ DOĞUM VE DOĞUM SONU EBELİK BAKIMI Z 4 8 0 12 8 10

Doğum eylemine ilişkin riskli durumlar ve bakımı, doğum sonu riskli durumlar ve bakım, doğum eylemine müdahale dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 2.  EBE304  KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI  Z 2 8 0 10 6 8

Kadın hayatının evreleri, jinekolojik sorunlar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, meme kanseri, jinekolojik kanserler, tanı-tedavi yöntemleri.

 3. EBE306  BİOİSTATİSTİK Z 2 0 0 2 2 2
Dersin amacı, bilimsel verilerin toplanması, organizasyonu, analizi, yorumlanması ve karara varılmasıdır. 
 4.  EBE310 YAZ STAJI 160 SAAT  Z 0 0 0 0 0 4

Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
  VII. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
 1.  EBE401 KLİNİK VE SAHADA ENTEGRE UYGULAMA  I Z 2 16 0 18 10 12
Gebelik öncesi danışmanlık, doğum öncesi, doğum ve doğum sonu bakım, riskli gebelikler, doğum sonu riskli durumlar, jinekolojik hastalıklar, yenidoğan bakımı ve izlemi, üreme sağlığı ve danışmalığı dersin içeriğini oluşturmaktadır. 
2.     EBE403  EBELİKTE ÖĞRETİM    Z  2  0  0  2  2  2
 Temel eğitim kavramları, öğrenme teorileri, Öğretim ve Öğrenme Süreci, araç gereç geliştirilmesi, öğretim planı hazırlama ve sunma dersin içeriğini oluşturmaktadır.
    EBE405 TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİ VE EBELİK   Z  3  8  0  11  7  7
 Halk Sağlığının Tarihçesi - Temel Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi - Sağlık Reformları, Ebelikte Örgütlenme - Ebelikte Kanıta Dayalı Uygulamalar, Demografi ve Sağlık, Demografik Dönüşüm, Türkiye’de Aile Yapısı, Kültür ve Sağlık - Evlilik Öncesi Danışmanlık, Bağışıklama ile önlenebilen Hastalıklar ve Türkiye’de Bulaşıcı Hastalıklar, Koruyucu Onkoloji - Ebelik Bakım İşlevleri ve Ev Ziyareti, Bebek / Gebe muayenesi Demonstrasyon, Ana-Çocuk Sağlığı Eğitimi ve İletişimi, Ana-Çocuk Sağlığı Eğitimi ve İletişimi, Sağlığı Koruma Önlemleri - Toplum Beslenmesi, Genetik Hastalıklar ve Genetik Danışma Aile İçi Şiddet-Cinsel İstismar, Halk Sağlığında Biyoistatistik Biliminin Yeri, Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması, Ebelikle İlgili Yasal Durum ve Mevzuat - Aile Sağlığı/Toplum Sağlığı Merkezi Yönetimi; konularını içermektedir
 Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
  VIII. Yarıyıl
 Sıra
No
Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  TS  K  AKTS
 1.  EBE402 KLİNİK VE SAHADA ENTEGRE UYGULAMA II Z  2    24  0 26 14 18

Gebelik öncesi danışmanlık, doğum öncesi, doğum ve doğum sonu bakım, riskli gebelikler, doğum sonu riskli durumlar, jinekolojik hastalıklar, yenidoğan bakımı ve izlemi, üreme sağlığı ve danışmalığı dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 2.  EBE404  EBELİKTE YÖNETİM   Z
 2  0  0  2  2
 Yönetim biliminin tanımı ve gelişimi, yönetim süreçleri, yönetim teknikleri, yönetim süreci ve iletişim, zaman yönetimi, problem çözme, motivasyon, liderlik ve değişim süreci, hizmet içi eğitim, sağlık hizmetlerinde kalite, yataklı ve yataksız sağlık hizmetleri, sağlık hizmetleri ile ilgili yasa ve yönetmelikler dersin içeriğini oluşturmaktadır. 
 Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 

 SEÇMELİ DERSLER

 I. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Sıra No  Dersin Kodu DERSİN ADI  Z/S   T  L TS  AKTS 
 1. EBE107   EBELİĞE GİRİŞ   2  0
Ebelik ve ebelik mesleğinin felsefesi, Dünya’da profesyonelleşme sürecinde ebelik mesleği, Ülkemizde profesyonelleşme sürecinde ebelik mesleği, Dünyadaki ebelik eğitiminin tartışılması, Ülkemizdeki ebelik eğitiminin tartışılması, Ülkemizde ve dünyadaki ebelik mesleğinin konumunun tartışılması, Ebelik mesleğinin yitirmeye yüz tutan rollerini tartışma ve nedenlerini inceleme, Ebelikle ilgili temel kavramlar: İnsan, kadın, sağlık, hastalık ve doğum kavramları, Toplum, çevre ve kültür kavramları, Bilim, sanat, felsefe, hemşirelik/ ebelik kavramları, Aile ve ebeveynlik kavramı, Rol ve Adaptasyon, destek sistemleri Beden imajı, anksiyete, korku, kriz, stres-baş etme kavramları, Ağrı, Empati Kayıp, yas, ölüm kavramları, Rahatlık, yaşam kalitesi kavramları, Profesyonellik, atılganlık ve liderlik kavramları. 
 2.  EBE111  PSiKOLOİ  S  2  0  0  2  2  3
Psikolojinin tanımı ve sınıflandırılması, psikolojinin amacı, diğer bilimlerle olan ilişkisi, öğrenme ve öğrenme çeşitleri hafıza ve anlamayı etkileyen faktörler, kişiliğin tanımı, davranışların fiziksel bilişsel, sosyal ve ahlaki özellikleri, savunma düzenekleri, kişiliğin oluşumu ve teorileri, psikolojik testler.
II. Yarıyıl Seçmeli Dersler 
 Sıra No Dersin Kodu  DERSİN ADI   Z/S T  U  L  TS  K  AKTS
 
 1. 
EBE108
 İLETİŞİM VE KENDİNİ TANIMA   S  2  0  0  2  2  2
İletişimin Tanımı, Önemi ve Öğeleri, İletişim Çeşitleri, Yöntem Ve Teknikleri İnsan Kavramı, Kişilik Ve Gelişimi. Hemşirelikte Kişilerarası İlişkilerin Boyutları, Hemşirenin Kendini Ve Başkalarını Tanıması Hemşire-Hasta-Hekim İletişimi Hemşire-Hasta-Hekim İletişimi Ara Sınav İletişimi Etkileyen Kavramlar: anksiyete, stres İletişimi Etkileyen Kavramlar: duyusal yoksunluk İletişimi Etkileyen Kavramlar: beden imajı, İletişimi Etkileyen Kavramlar: kriz, öfke, Ağrı İletişimi Etkileyen Kavramlar: ümit-ümitsizlik İletişimi Etkileyen Kavramlar: yalnızlık ve ölüm kavram.
 2.  EBE110  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ   C  2  0  0  2  2  2
İş Sağlığı ve Güvenliği kavramı ve tarihçesi, uluslararası ve ulusal mevzuat, güvenlik kültürü ve güvenlik iklimi, insan ve halk sağlığı ile iş sağlığının ilişkisi, iş sağlığı ve güvenliğinde temel ve uygulamalı ilkeler, işyeri ortamı ve çalışanlarda risk grupları, risk değerlendirmesi, meslek hastalıkları ve korunma, iş kazaları ve korunma, ergonomi, sağlık çalışanlarının sağlığı, işyeri sağlık hizmetleri ile iş sağlığı ve güvenliği kurulunun görevleri.
 3. ENF112  TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ  S 2 0 2 4 2 2

Bilgisayarın tanımı, güvenlik önlemleri, kasanın içinde bulunan birimler, bilgisayarın kapasitesi, donanım birimleri, yazıcılar ve CPU çeşitleri. Klavye kullanımı, yön tuşları, ikili tuşlar, üçlü tuşlar, ctrl tuşu, winkey tuşu, şapkalı harfler, klavyede olmayan harfleri yazma. WordPad kelime işlem proğramı kullanımı ve menüleri. Denetim masası, ağ bağlantıları, bölge ve dil seçenekleri, internet seçenekleri, fare ve klavye ayarları, klasör seçenekleri, kullanıcı hesapları, ses ve tarih ayarları, görüntü ayarları, temalar, görünüm ayarları, ekran koruyucu ayarları. Proğram ekleme ve kaldırma. Dosya ve klasör kavramları, dosyalar üzerinde işlem yapma. Defrag. Kısayol tuşları ve kullanımı. Hesap makinesi kullanımı. Winzıp-winrar sıkıştırma programları. Paint programı kullanımı ve menüleri. Microsoft Powerpoint proğramı kullanımı ve menüleri. Sunu hazırlama. İnternet kullanımı. Sunu Hazırlama (Microsoft Powerpoint ve uygulamaları); Veri Tabanları (Microsoft Access ve uygulamaları, VBasic); Bilgisayar Ağları (Bilgisayar ağının tanımı, bileşenleri, türleri, topolojileri); İnternet (Tanımı, kısaca tarihçesi, internet ile ilgili temel kavramlar, tarayıcılar); HTML Dili ve Web Sayfası Hazırlama, HTML Editörü (Microsoft Frontpage); Veri İletişimi ve Bilgi Ağları Kullanma (E-posta, tartışma grupları, dosya transferi, forumlar, arama motorları).

 III. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K AKTS
 1. EBE211 SAĞLIK BİLİMLERİNDE İNGİLİZCE I S 2 0 0 2 2 3

Bilimsel sunum ve gündelik yaşamda kullanılan sağlıkla ilgili terminoloji, İngilizce okuma parçası analizi, İngilizce metnin Türkçe yazılı olarak ifade edilme yöntemleri, İngilizce metnin Türkçe sözlü olarak ifade edilme yöntemleri, okuma parçası analizi, sunum okuma, kompozisyon yazımı.

 2. EBE217  TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ  S 2 0 0 2 2 3
Toplumsal cinsiyet ve kadın sağlığına özgü kavramsal çerçeveyi, toplumsal cinsiyet kavramı, toplumsal cinsiyet rolleri, dünya ve ülkemizde gerçekleştirilen kadın hareketleri ve sağlık ölçütlerine ilişkin verileri, ulusal ve uluslararası boyutta kadının insan hakları sözleşmeleri ve kadın sağlığına yansımalarını, dezavantajlı gruplarda yaşanan ayrımcılıklar, kadına ve dezavantajlı gruplara yönelik şiddet ile mücadele, şiddete uğrayan kişiye tıbbi, sosyal ve hukuksal desteği, Biyolojik cinsiyet kavramı, toplumsal cinsiyetin sağlık üzerindeki etkisi, toplumsal cinsiyetin eğitim, ekonomi ve sosyal hayat üzerindeki etkisi, toplumsal cinsiyet eşitsizliği kavramı, eşitlikçi tutum ve bakış açısı, toplumsal cinsiyet konusu, kadının yaşam dönemlerine özgü sağlığın korunması ve geliştirilmesine ilişkin girişimleri ve bu konularda ebenin rol ve sorumluluklarını içerir.
 3.  EBE219  EMZİRME DANIŞMANLIĞI  S 2 0 0 2 2 3
Laktasyon, Anne sütü ile beslenmenin önemi, antenatal ve postpartum emzirme danışmanlığı, başarılı emzirme, meme problemleri, Çalışma hayatı ve emzirme, Danışmanlık ve emzirme danışmanlığının önemi Dinleme ve öğrenme Emzirmede özyeterlilik, Memenin anatomisi Laktasyonun fizyolojisi ve süt üretim, Emzirme öyküsü alma Emzirmeye annenin hazırlanması Emzirmeyi değerlendirme, Emzirme teknikleri, Meme sorunları ve baş etme konusunda danışmanlık Meme Bakımı, Emzirme ve laktasyonda kanıt temelli uygulamalar, Emzirme politikaları ve süt bankacılığı, Özel durumlarda emzirme ve danışmanlık, Çalışma Hayatı ve emzirme danışmanlığı Sütün sağılması ve saklanması, Emziren kadınlarda sağlığın geliştirilmesi ve beslenme konusunda danışmanlık, Emzirme uygulamalarında geleneksel yaklaşım, süt annelik ve sütü arttıran uygulamalar, Rol play ve sunum becerileri.
 4.  EBE223  BAKIMDA TANILAMA  S 2 0 0 2 2 3
Obstetrik bakım hizmetlerinde kalite yaklaşımı, haklar, standartlar ve ekip yaklaşımı, obstetrik bakımda İletişim ve Danışmanlık. Obstetrik problemleri çözme yaklaşımı ve vaka tartışması, Gebelikte kanama yönetimi ve vaka tartışması dersin içeriğini oluşturur.
 5. EBE221 FİZİK MUAYENE YÖNTEMLERİ   S 2 0 0 2 2 3
Muayene yöntemlerine giriş, veri toplama yöntemleri, Genel değerlendirme genel görünüm ve davranışlar, yaşamsal bulgular, vücut ağırlığı ve boy, Mental durumun değerlendirilmesi, Deri, saç ve tırnakların fizik muayenesi, Baş ve boyunun fizik muayenesi, Göz ve görme muayenesi, Kulak ve işitme muayenesi, Kalp ve kan damarlarının fizik muayenesi, Toraks ve akciğerlerin fizik muayenesi, Meme ve aksillaların muayenesi, Sinir sisteminin fizik muayenesi, Abdomenin fizik muayenesi, Kas ve iskelet sisteminin fizik muayenesi.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 IV. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S T U L TS K AKTS
 1. EBE212 SAĞLIK BİLİMLERİNDE İNGİLİZCE II S 2 0 0 2 2 3

Bilimsel sunum ve gündelik yaşamda kullanılan sağlıkla ilgili terminoloji, İngilizce okuma parçası analizi, İngilizce metnin Türkçe yazılı olarak ifade edilme yöntemleri, İngilizce metnin Türkçe sözlü olarak ifade edilme yöntemleri, okuma parçası analizi, sunum okuma, kompozisyon yazımı.

 2. EBE216 ELEŞTİREL DÜŞÜNME  S 2 0 0 2 2 3

Bu derste öğrencinin, eleştirel düşünme sürecinin bireysel ve mesleki yaşamdaki önemini anlamasına katkıda bulunacak sınıf içi etkinlikler yolu ile eleştirel düşünmenin temel kavramları, yaratıcı düşünme, eleştirel okuma ve analize yer verilecektir. Önceliklerin belirlenmesi ve karar verme aktiviteleri, düşünme, eleştirel düşünme, profesyonel hemşirelik uygulamalarında bilişsel yapılandırıcı eleştirel düşünme aktiviteleri, eleştirel düşünme modeli uygulama, doğru soruları sorabilme, kanıt temelli uygulama, hemşirelik süreci, klinik ortamda eleştirel düşünme vaka çözümlemeleri.

 3. EBE218 PREKONSEPSİYONEL BAKIM VE DANIŞMANLIK S 2 0 0 2 2 3
Danışmanlığın tanımı ve amacı, etkili danışman özellikleri, danışma basamakları, prekonsepsiyonel bakım hizmetlerinde engeller, belik uygulamalarında temel oluşturacak insan, sağlık, kavram, kuram ve modelleri bilgisi, Kadını yaşamının tüm dönemleri boyunca kanıta dayalı uygulamalar doğrultusunda üreme sağlığı ihtiyaçlarını karşılayabilme bilgi ve beceriye sahip olma, Ebelik alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, kadın ve ailesinin gebelik, doğum eylemi ve doğum sonrası dönemlerde sağlık sorunlarını ve hastalıklara neden olacak risk faktörlerini değerlendirebilme, tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıta dayalı uygulamalara yönelik çözüm önerileri geliştirebilme becerileri, Normal doğumları kendi sorumluluğunda yaptırabilme becerisi, Ebelik mesleğinin uygulama alanlarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak rol ve sorumluluk alabilme becerisi.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 V. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S T U L TS K AKTS
 1. EBE309 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ  S 2 0 0 2 2 3
Sağlık Sosyolojisinin tanımı ve alanın içeriği, sosyal Bilimler ile tıp arasındaki ilişkinin boyutları, tarihsel gelişimi, sağlık sosyolojisinin perspektifine neden ihtiyaç duyduğumuz, alanın sağladığı bakış açısı ve değerlendirme şeklinin öneminin anlaşılması, sağlık-toplum ilişkisinin değişimi ve bu değişimin tarihsel kökenleri, sağlık sosyolojisi alanına kaynaklık eden ilk çalışmaların tanıtılması sağlık - hastalık kavramları ve bu kavramların toplumsal düzeyde tanımlarının yapılması, hastalığın kişisel ve sosyal anlamları, hastalık ve semptomların kültürel anlamlarının ortaya konması, aile, nüfus, kent, sınıf kavramları ile sağlık arasındaki ilişkinin anlaşılması, halk sağlığının gelişimi ve tarihsel süreçlerinin anlaşılması, sağlık sosyolojisine katkılarının değerlendirilmesi, tıbbileştirme süreçleri üzerine tarihsel bir inceleme yapılması, sağlık sosyolojisi çerçevesinde biyopolitika kavramının anlaşılması, Türkiye’de sağlık politikaları ve Batı toplumlarıyla benzerlik-farklılıklarının anlaşılması, günümüzde sağlık politikaları ve sağlık sosyolojisinde güncel çalışmalarla ilgili değerlendirme yapılması dersin içeriğini oluşturmaktadır. 
 2.  EBE313  ÜREME SAĞLIĞI  VE CİNSEL SAĞLIK S 2 0 0 2 2 3

Cinsel sağlık ve üreme sağlığı kavramı, üreme hakları, doğurganlık bilinci, danışmanlık ve iletişim, yaşam dönemlerinde üreme sağlığı ve cinsel sağlık dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 3.  EBE315 ELEKTRONİK FETAL İZLEM   S 2 0 0 2 2 3
 4.

Fetal monitorizasyonun tanımı ve tarihçesi, antepartum dönemde efm ilkeleri, nonstres test, kontraksiyon stres test, biyofizik profil ve değerlendirme intrapartum dönemde intermittant, oskültasyon, intrapartum dönemde elektronik fetal monitorizasyon, fetal monitör şeritlerinin yorumlanması, fetal kalp hızındaki değişkenlikler, varyabilite değişikliklerinde girişimler, fkh'daki temel değişikliklerin özellikleri, periyodik ve periyodik olmayan şekiller, fetal asit baz dengesi ve yapılması gerekenler, ritm bozukluğu tesbiti ve alınacak önlemler, efm’un kanıta dayalı olarak değerlendirilmesi, trase yorumlama.

Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 VI. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S T U L TS K AKTS
 1. EBE312  JİNEKOLOJİK ONKOLOJİDE EBELİK S 3 0 0 3 3 5
 Jinekolojik kanserlerde risk faktörleri, önleme ve tarama stratejileri, Jinekolojik onkoloji hemşireliğinde klinik rehberler ve standartları, Jinekolojik kanser hastalarında güncel tanı ve tedavi yaklaşımları, kanıta dayalı uygulamalar ve hemşirelik bakımı, Jinekolojik onkoloji ve yaşam kalitesi, Jinekolojik kanser hastalarında cinsel işlev bozuklukları ve tedavi yaklaşımları, Jinekolojik onkoloji hastasının ve ailesinin psikososyal bakım gereksinimleri, Jinekolojik kanserlerde palyatif bakım, Jinekolojik onkolojide tamamlayıcı ve alternatif tedaviler, Vulva-vajen kanseri ve hemşirelik, Serviks kanseri ve hemşirelik, Uterus kanseri ve Tuba-over kanserleri hemşirelik, Gebelik ve kanserler, Kemoterapi ve radyoterapi sonrası semptom yönetimi ve semptom sınıflamasına yönelik bakım stratejileri dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 2. EBE216  LİDERLİK VE MOTİVASYON S 3 0 0 3 3 5
 Liderlikle ilgili temel kavramlar, liderlik tarzları, liderlik teorileri, kriz ve liderlik, stratejik liderlik, cinsiyet ve liderlik, girişimci liderlik, etik liderlik konuları ve vaka analizleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 3.  EBE318  İNFERTİLİTE VE EBELİK  S 3 0 0 3 3 5

Doğurganlığı etkileyen faktörler. Doğurganlık bilinci geliştirme ve infertilite açısından önemi. Fertilite ve infertilite Kavramları, kadında ve erkekte infertilite nedenleri. Dünyada ve Türkiye’de infertilite, insidans ve prevelansı. İnfertilitede tedavi yaklaşımları, infertilite tedavisinde son gelişmeler. İnfertilite ve cerrahi, yardımcı üreme tekniklerinde ebelik yaklaşımı. Yardımcı üreme tekniklerinde ebenin ekip içindeki rolü ve infertilitede bakım eğitim. İnfertilite tedavi ve uygulamalarında etik sorunlar ve yasal düzenlemeler. İnfertilite ve yardımcı üreme tekniklerinde kanıta dayalı uygulamalar. İnfertilitenin çiftler üzerindeki psikososyal, ekonomik ve kültürel etkileri. İnfertil çiftlerin psikososyal değerlendirmesi ve psikoterapi. İnfertil çiftlerde sağlıklı yaşam biçimi davranışları geliştirme ve ebenin rolü. İnfertilite tedavi sürecinde hasta ve çalışan güvenliği dersin içeriğini oluşturmaktadır.


Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
  VII. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S T U L TS K AKTS
 1. EBE407 PERİNATAL RUH SAĞLIĞI  S 2 0 0 2 2 3

Biyo-psiko-sosyal boyutlarıyla insan ve davranışları, ruh sağlığı kavramı ve ruh sağlığını etkileyen faktörler, kültür ve psikiyatri, davranışın psikodinamik temelleri, benliğin savunma düzenekleri, psikiyatri hastalıklarında genel belirtiler, ruhsal hastalıkların sınıflandırılması, kişilik gelişimi, insan gelişiminin sekiz evresi ve ruhsal sorunlar, ruhsal hastalıklar ve ebelik yaklaşımı, stres ve stres yönetimi, biyolojik ve farmakolojik tedaviler, dünyada ve ülkemizde toplum ruh sağlığı hizmetleri, psikiyatride rehabilitasyon, psikiyatride yasal yönler, hasta hakları ve etik konular kriz ve krize müdahale, lohusalık döneminde görülen ruhsal bozukluklar, kadın ruh sağlığını etkileyen faktörler, gebelikte ruh sağlığı, doğum esnasında ruh sağlığı ve ebelik yaklaşımları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 2.  EBE409 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI  S 1 2 0 2 2 3
Bilim ve sanat disiplinleri arasında işbirliği sağlanarak kampüs içi ve dışındaki gerçek yaşam ortamında saptanmış sorunların çözümü için ortak çalışmalar yapabilme, bu sorunların çözümünde eğitim sürecinde edindikleri birikimlerini diğer ekip üyeleri ile eşgüdümlü olarak sunabilme, uzmanlık donanımlarını diğer uzmanlık alanları ile uygun kompozisyonlar oluşturarak belirli bir amaca yönelik olarak kullanabilme, meslek dışında çevre duyarlılığının gereği sivil toplum duyarlılığını geliştirerek yaşama yansıtma becerileri dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 3.  EBE411 DOĞUMA HAZIRLIK SINIFI  S 2 0 0 2 2 3
Yetişkin eğitimi, doğuma hazırlık sınıflarının özellikleri, gebelik-doğum-doğum sonu dönem dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi. 
 
 VIII. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S T U L TS K AKTS
 1. EBE406 NEONATAL RESÜSİTASYON  S 2 2 0 4 2 3

Yenidoğan canlandırma programı önemi, ilkeleri ve işlem basamakları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 2. EBE408  OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİK ACİL  S 2 0 0 2 2 3

Obstetrik Jinekolojik Acil ile ilgili temel tanımlar Kadın sağlığı ile ilgili temel göstergeler Doğum hastanelerinde acil servislerin organizasyonu Jinekolojik kanamalar, sınıflandırılması ve uygun müdahaleler Jinekolojik kanamalar, sınıflandırılması ve uygun müdahaleler Doğum hastanelerinde acil servislerin organizasyonu Obstetrik kanamalar, sınıflandırılması ve uygun müdahaleler Uterus rüptürü Acil sezaryen Hyperemezis gravidarum EMR, EDT Akut pelvik ağrı Vaginal akıntılar Obstetrik ve jinekolojik acillerde adli sorunlar dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 3. EBE410 DOĞUM YÖNTEMLERİ VE POZiSYONLARI  S 2 0 0 2 2 3

Normal Doğum: Litotomi pozisyonu, Doğumda gebeyi rahatlatıcı yöntemler, Nefes egzersizleri, Masaj, Hidroterapi, Aromaterapi, Akupunktur ve akupresur, TENS, Steril su enjeksiyonu, Hypnobirthing, Doğal Doğum, Suda Doğum, Evde doğum, Sectio/sezaryen ile Doğum, Epidural ve Spinal Anestezi ile Doğum, Farklı Kültürlerde Kullanılan Doğum Pozisyonları. 

 Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
Ebelik bölümü lisans programı ders içeriklerinin indirilebilir (yazdırılabilir) formu COMPULSORY COURSES
FIRST YEAR 1. SEMESTER
NO  COURSE CODE  COURSE TITLE C/E T P C ECTS
 1. EBE101 MICROBIOLOGY-PARASITOLOGY C 2 0 2 2
 
 2. EBE103 ANATOMY C 3 0 3 5
 
 3. EBE105 PHYSIOLOGY C 3 0 3 4

 4. EBE109 BİOCHEMISTRY C 3 0 3 4

5.  YDL101  ENGLISH I C 2 1 2.5 5
The aim of this course is to provide students with basic English reading, listening, speaking and writing skills. In this context, in line with the topics covered in the course, it is aimed to provide students with the necessary skills to express themselves verbally and in writing in the elementary level in English. Within the scope of the course, it is aimed for students to make a general introduction to English by focusing on basic topics such as reading, understanding, critical comment and discussion, basic verbal skills (individual, pair and group), writing techniques, writing a composition that deals with a problem and its solutions, speech preparation techniques, introducing themselves, introducing the city they live in, professional groups, transportation vehicles and some basic terms.
 6.  ATA101  PRINCIPLES OF ATATURK AND HISTORY OF REVOLUTIONS I C 2 0 2 2
Within the scope of the course, the birth of modern Turkey and the events, ideas and principles in the development process are discussed.The content of the course covers the history of the Turkish nation's revolution under the leadership of Atatürk. The reasons for the collapse of the Ottoman Empire are examined, and how the Republic of Turkey was established from a destroyed state is evaluated in the light of documents. The aim of the course is to explain to the university youth under which conditions the Republic of Turkey was founded and to make them adopt Atatürkist Thought and its philosophy, principles, as well as contemporary values.
 7.  TDL101  TURKISH LANGUAGE I C 2 0 2 2
The aim of the course is to develop students' ability to use Turkish language correctly and effectively in written and oral expression by knowing the features and rules of Turkish language. Within the scope of this course, students are introduced to the concept of academic text, and critical thinking tools are provided while making academic readings about the field. Academic texts read are examined both structurally and content-oriented throughout the semester.
 8.  DOY101  DIGITAL LITERACY C 2 0 2 3
Digital literacy is the ability of individuals to use information technologies in line with their needs. This skill directly contributes to the realization of meaningful acquisitions. This course aims to provide students with skills such as the basic principles of smart devices and social networks, interaction with social communities and social media, accessing information, analyzing it, and critical thinking. Within the scope of the course, subjects such as the concept of digital literacy and the ways people find, use, summarize, evaluate, create and communicate information while using digital technologies will be discussed.
 Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
 FIRST YEAR 2. SEMESTER
NO COURSE
CODE
 COURSE TITLE
C/E T C ECTS
 1.

C 3 0 3 5
 
 2.
  C 3 0 3 5
 
 3.
  C 3 0 3 4
 
 4.
  C 1 2 2 4
 
 5.  YDL102  ENGLISH II C 2 1 2.5 5
English 2 course aims to increase students' basic English knowledge. The content of the course includes the students' self-expressions on basic topics and basic grammatical structures that they will use while constructing sentences. The aim of the course is to provide students English grammar, vocabulary and reading comprehension skills at a level that will form the basis of English that they will need in their post-graduate and professional life.
 6.  ATA102 PRINCIPLES OF ATATURK AND HISTORY OF REVOLUTIONS II C 2 0 2 2
Within the scope of this course, the revolutions made in the political field, in the field of law, education and culture, in the economic field, and the revolutions made in the social field, Atatürk's principles, the Turkish foreign policy of the Atatürk period, Turkey during the Second World War and between the years 1950 -1960. Turkey will be examined.
 7.  TDL102 TURKISH LANGUAGE II C 2 0 2 2
Within the scope of this course, studies are carried out to help students gain academic writing skills. In these studies, both theoretical and practical studies are carried out for creating Turkish texts, creating parts of the text and quoting, as well as gaining oral expression skills.
 8.  ENF102 BACIS INFORMATION TECHNOLOGIES C 2 2 3 3
The aim of this course is to provide students with knowledge in basic information technologies that will be necessary in their professional and academic lives. Within the scope of the course, students acquire general information about operating systems (Windows 8, 10 etc.). writing text in Word, editing, adding indexes, creating table of contents; preparing tables and adding graphs in Excel. They will also learn how to prepare presentations in PowerPoint and how to use all Office programs effectively. They will also increase their skills on using cloud systems, digital file preparation, research methods on the internet, efficient use of search engines, etc.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
 SECOND YEAR 3. SEMESTER
NO COURSE
CODE
 COURSE TITLE C/E T P C ECTS
 1.      C 3 0 3 5
 
 2.
  C 3 0 3 5

 3.

C 3 0 3 5
 
 4.

C 3 0 3 5
 
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
SECOND YEAR 4. SEMESTER
NO COURSE
CODE
 COURSE TITLE C/E T P C ECTS
1. 
  C 3 0 3 5
 
 2.

C 3 0 3 5
 
 3.

C 3 0 3 5

 4.

C 3 0 3 5
 
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
THIRD YEAR 5. SEMESTER
NO COURSE
CODE
 COURSE TITLE C/E T P C ECTS
 1.

C 3 0 3 5
 
 2.

C 3 0 3 5
 
 3.

C 3 0 3 5
 
 4.

C 3 0 3 5
 
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
THIRD YEAR 6. SEMESTER
N0 COURSE
CODE
 COURSE TITLE C/E  T  P  C  ECTS
 1.

C 3 0 3 5
 
 2.

C 3 0 3 5
 
 3.

C 3 0 3 5
 
 4.

C 3 0 3 5
.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
FOURTH YEAR 7. SEMESTER
NO COURSE
CODE
 COURSE TITLE C/E T P C ECTS
 1.

16 0 17 9 20
 
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
FOURTH YEAR 8. SEMESTER
 NO COURSE
CODE
 COURSE TITLE C/E   P  C  ECTS
 1.

16 0 17 9 20
.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
 ELECTIVE COURSES
SECOND YEAR 1. SEMESTER ELECTIVE COURSES
 NO COURSE
CODE
 COURSE TITLE C/E T P  C ECTS
 1.

E 1 2 2 5
 
 2.
  E 3 0 3 5
 
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
SECOND YEAR 2. SEMESTER ELECTIVE COURSES
NO COURSE
CODE
 COURSE TITLE
C/E T P C ECTS
 1.
  E 3 0 3 5
 
 2.  
E 3 0 3 5
 
 3.    
E 3 0 3 5
 
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
THIRD YEAR 3. SEMESTER ELECTIVE COURSES
NO COURSE
CODE
 COURSE TITLE C/E T P C ECTS
 1.

E 3 0 3 5
 
 2.
  E 3 0 3 5

 3.     E 3 0 3 5
 
 4.

E 3 0 3 5
 
 5.

E 3 0 3 5

 Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
 THIRD YEAR 4. SEMESTER ELECTIVE COURSES
NO COURSE CODE  COURSE TITLE C/E T P C ECTS
 1.
  E 3 0 3 5

 2.

E 3 0 3 5

 3.

E 3 0 3 5

Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
FOURTH YEAR 5. SEMESTER ELECTIVE COURSES
NO COURSE
CODE
 COURSE TITLE C/E T P C ECTS
 1.

E 3 0 3 5
 
 2.

E 3 0 3 5
 
 3.

E 3 0 3 5
 
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
FOURTH YEAR 6. SEMESTER ELECTIVE COURSES
NO COURSE
CODE
 COURSE TITLE C/E T P C ECTS
 1.
  E 3 0 3 5

 2.
  E 3 0 3 5
 
 3.
  E 3 0 3 5
 
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.


Güncelleme 02.07.2022 21:43:01
22 Eylül 2023