Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Sosyal Güvenlik Programı

 

2020-2021 Ders Planı

Ders İçerikleri

 Akademik Personel

 

SOSYAL GÜVENLİK PROGRAMI

 

 

 “Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir.

 Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli

tedbirleri alır ve teşkilatı kurar”

 (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası /60. Madde)

 

 

GENEL BİLGİLER

Dili

Türkçe

Süresi (Yıl)

2

Kontenjan

40

Puan Türü

TYT

Kazanılan Derece

Ön Lisans

Eğitim Türü

 Örgün

Mezuniyet Koşulları

 120 AKTS, 2.0 GNO ve 30 İş Günü Staj

Kazanılan Unvan

 Sosyal Güvenlik Meslek Elemanı

 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sosyal Güvenlik Programı 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında açılmıştır.

İki yıllık ön lisans programı olan “Sosyal Güvenlik” programımız, hem kamu hem de özel sektör işletmelerinde çalışan personelin, sosyal güvenlikle ilgili tüm işlemlerini ilgili mevzuata uygun olarak belge veya bilgisayar ortamında yapabilme; personel özlük dosyalarını zamanında ve doğru bir şekilde hazırlayabilme, bireysel emeklilik, hayat ve hayat dışı sigortacılık gibi özel sigortacılık işlemlerini düzenleyebilme gibi mesleki becerilere sahip “Sosyal Güvenlik Meslek Elemanları” yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Programın eğitim süresi 2 yıldır. Bu iki yıl 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Program öğrencileri 30 günlük staj çalışması yapmaktadır.

 

PROGRAMIN AMACI

Sosyal Güvenlik; insanın iradesi dışında, geliriyle birlikte, beden ve ruh bütünlüğüne de zarar verebilecek tehlikeler ve risklerden dolayı, sosyal güvenliğin asgari normları olan; iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık, yaşlılık, malullük, ölüm, işsizlik ve ailevi yükler gibi geliri veya kazancı sürekli ya da geçici olarak kesilmiş kimselerin insan onuruna ve haysiyetine yakışır bir şekilde, başka insanlara muhtaç olmadan, asgari hayat standartlarında yaşamalarının ve kişisel özgürlüklerinin teminatı sayılan kamusal nitelikteki önlemlerdir.  “Sosyal güvenlik insanlar için bir hak, devlet için bir görevdir. Bu bilinç ve farkındalıkla öğrencilerimize eğitim vermeyi hedeflediğimiz programımız kapsamında, öğrencilerimizin dört yarıyılda alacakları dersler özveriyle belirlenmekte; öğrencilerimizin nitelikli ve donanımlı bir şekilde mezun olabilmeleri amaçlanmaktadır. Öğrencilerimizin eğitim süreçlerinde teorik bilgilerin yanı sıra çeşitli sosyal etkinliklerle bölüme ilişkin bilgi birikimlerinin artması amaçlanmakta; bu doğrultuda da öğrencilerimizin sosyal ilişkileri ve iletişimi güçlü, matematik işlemleri ve mantık hesaplama konularında başarılı, belleği güçlü, ayrıntılar üzerinde durabilen, güncel mevzuatı yakından izleyen, hukuki sorumluklarının farkında olan, temel düzeyde idarecilik bilgi ve becerisine sahip bireyler olmaları hedeflenmektedir.

 

 

MİSYON

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, çevre ve temel değerlere duyarlı, paydaşlarına sunduğu kaliteli eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetleriyle topluma değer katan ve sürekli gelişen bir eğitim kurumudur. OKÜ çatısı altında yer alan programımızda da insan yaşamının temel taşlarından olan ve günümüzde önemi gittikçe artan Sosyal Güvenlik alanına yönelik bilimsel ve teknolojik alt yapı ile donatılmış, evrensel düşünebilen, yenilikçi, katılımcı, ufku geniş, mesleki yeterliliğe ve özgüvene sahip kalifiye meslek elemanı yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

VİZYON

 Osmaniye Korkut Ata Üniversitenin vizyonu girişimci, yenilikçi ve rekabetçi anlayışıyla uluslararası bir üniversite olmaktır. Programımızdan da öğrencilerimiz mezun olduğunda; sosyal güvenlik hizmet ve işlemlerini uygulamalı düzeyde öğrenmiş, mesleki alanda yapılan işlemleri bilgisayar ortamında yapabilen, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda memur seviyesindeki işlemleri bilen, kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel işletmelerde sosyal güvenlik işlemleri yanında muhasebe ve vergi işlemlerine destek verebilen, alanı ile ilgili mevzuat değişikliklerini yakından takip eden, hizmet sektöründe çalışmanın bilincine sahip olarak sosyal ilişkileri ve iletişimi güçlü, ahlaki değerleri yüksek olan birer sosyal güvenlik meslek elemanı olmaları hedeflenmektedir.

 

KABUL KOŞULLARI

Öğrenciler Yükseköğretime Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce yapılan sınav ile kabul edilmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, sınavdan aldıkları puan ve ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan TYT puanı ile girebilmektedirler

 

İSTİHDAM OLANAKLARI

Sosyal Güvenlik Programı mezunları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kurumlarında özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞKUR’da memur olarak çalışabilirler.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) gibi kamu kurumlarında, ayrıca sosyal güvenlik alanında hizmet veren sendikalarda özel sektörde insan kaynakları bölümünde istihdam edilebilecekleri gibi kendi işlerini kurarak danışmanlık hizmeti verebilirler.

Ayrıca Sosyal Güvenlik sektörünün küresel bir doğaya sahip olmaları, Türkiye, Avrupa ve başka yerlerde kariyer imkânları sunmaktadır. Mezunlarımız kişisel ilgi alanları ve tercihlerine göre İş Sağlığı ve Güvenliği, Pazarlama ve Yönetim gibi pek çok alanda da çalışabilirler. İş dünyasında kamu ve özel sektör işletmelerinde muhasebe ve halkla ilişkiler bölümlerinde meslek elemanı, uzman yardımcısı, araştırmacı, denetçi yardımcısı ve yönetici yardımcısı olarak çalışma imkânına sahiptirler.  Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), büyük ölçekli şirketler ve çok uluslu firmaların sosyal güvenlik departmanında istihdam olanağı bulabilirler.

 

 

DİKEY GEÇİŞ

“Sosyal Güvenlik” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Sosyal Hizmetler, İşletme, İktisat ve Maliye lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Çalıştıkları kurum ve işletmelerde idari kadrolar da yöneticiliğe yükselebilirler.

 

MEZUNİYET KOŞULLARI

Öğrencinin mezun olabilmesi için 2 yıllık ön lisans eğitimi süresince verilen tüm dersleri almış olması, 2.0 GNO (Genel Not Ortalaması), 120 AKTS, ve 30 iş günü olarak stajını tamamlaması gerekmektedir.

 

ÜNVAN

Öğrenci mezuniyet koşullarını yerine getirerek mezun olduğunda “Sosyal Güvenlik Meslek Elemanı” ünvanını alacaktır.

 

 

ÖĞRENCİLERİN  ANLATIMIYLA DÜZİÇİ MYO

 

Sosyal Güvenlik Programı Nedir?

https://www.youtube.com/watch?v=PADqn0GiOo0

Sosyal Güvenlik Programının Amacı Nedir?İçeriği Nedir?

https://www.youtube.com/watch?v=TgNOWDN_zsQ

Sosyal Güvenlik Programının İstihdam Alanları

https://www.youtube.com/watch?v=d65gqg3TEZo

 

İLGİLİ LİNKLER

Programımızın Yükseköğretim Genel Göstergeleri için: https://yokatlas.yok.gov.tr/onlisans.php?y=108570499

Program Kapsamında Takip Edilmesi Gereken Sayfalar:

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr

https://www.iskur.gov.tr/

https://www.resmigazete.gov.tr/

https://www.ailevecalisma.gov.tr/

 

AKADEMİK PERSONEL

Öğr.Gör. Fikret UMCU fikretumcu@osmaniye.edu.tr 

(328) 8760420

Dahili: 5400

Öğr.Gör. Büşra SOYDEMİR  busrasoydemir@osmaniye.edu.tr

(328) 8760420

Dahili: 5400

Dr.Öğretim Üyesi Eray ÇETİN  eraycetin@osmaniye.edu.tr

(328) 8760420

Dahili: 5400

 

 

 

İletişim
OKÜ Düziçi Meslek Yüksekokulu İrfanlı Mahallesi 80600 Düziçi / Osmaniye
03288760420
03288761348
duzicimyo@osmaniye.edu.tr