Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Staj-Uygulama

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

ÖĞRENCİLER İÇİN UYGULAMA YÖNERGESİ

 

Öğrenciler, sınıftaki teorik eğitim ve laboratuvar uygulamalarına ek olarak, toplum sağlığı ve beslenmesiyle ilgili olan stajını, koruyucu ve tedavi edici olarak sahada; hastanelerde ve diğer kuruluşlarda ise tedavi edici ve toplu beslenme yönetimi ile ilgili olarak yapmaktadır. Bu program uygulamasıyla öğrenci, diyetisyenlik mesleği için gerekli ilke, kavram, bilgi ve becerileri kazanıp geliştirmektedir. Öğrencilerin staj yapmadan önce bu ilke ve esasları öğrenmesi ve uygulamada dikkat etmesi gerekmektedir.

Çalışma saatleri staj yapılan kurumun çalışma saatlerine göre Staj Sorumluları ve/veya Staj Yürütücüleri tarafından belirlenir. Stajyer Öğrencinin staj saatlerine uyum durumu Staj Yürütücüleri tarafından izlenir.Staj yapılan hastane veya kurumun çalışma saatine göre staja 30 dakikadan daha fazla bir süre için geç gelen öğrenci yarım gün telafi yapar

Stajyer öğrencinin genel görünüşü ve giyim şekli üniversite öğrencisine yakışır, staj yapılan hastane ve kurumların koşulları ile diyetisyenlik mesleğinin özel koşullarına ve saha çalışmasına uygun olmalıdır. Stajyer Öğrenci beyaz önlük giymek zorundadır. Staj süresince genel görünüş ve kıyafetler izlenecek ve değerlendirilecektir.

Öğrenciler uygulama alanlarındaki davranışlarını sergilerken üniversiteyi temsil ettiklerini unutmamalıdır.

Belirtilen uygulama kurallarına aykırı davranan öğrenciler o gün için devamsız sayılacaklardır.

Uygulama Hedefleri

a) Çalışma deneyimi kazanma, iş yaşamına uyumu sağlama,

b) Gelecekteki meslektaşları ve diğer çalışma arkadaşları ile iyi iletişimler kurma, ekip çalışmasına uyum sağlama,

c) Diyetisyenlik mesleğinin görevlerini, sorumluklarını, çalışma alanlarını ve çalışma tekniklerinin öğrenilmesi,

d) Olgu sunumlarını yapma,

e) Meslek elemanlarının karşılaştıkları güçlükleri gözlemleme,

f) Karşılaşılan güçlüklerin çözüm yolları üzerinde bilgi ve beceri sahibi olunmasını sağlama,

  Klinik Beslenme Çocuk Stajı ve Klinik Beslenme Yetişkin Stajın Alt Hedefleri

a) Hasta Değerlendirme Kriterlerini öğrenme,

b) Klinik/poliklinik çalışmalarını izleme,

c) Sağlıklı ve hasta bireyin takibi, beslenme programlarının izlenmesi,

d) Sağlıklı yaşam ve beslenme eğitimi verme,

e) Hasta, hasta yakınları ile iyi iletişimler kurma,

f) Hekim, hemşire, yönetici, aşçı, garson gibi hasta bakım ve tedavisinde görevli personel ile birlikte çalışabilme beceri

ve yeteneğini kazanma.

 Toplu Beslenme Sistemleri Stajının Alt Hedefleri

a) Toplu beslenme sisteminde bilimsel esaslara uygun yöntemleri öğrenme,

b) Besinlerin satın alınmasından artıkların kaldırılmasına dek tüm süreçlerde bilgi ve beceri sahibi olma,

c) Mutfak ve servis yönetimini öğrenme

d) Toplu beslenme sistemlerinde çalışan personel (depo memuru, aşçı, garson gibi) ile etkin iletişim kurma, birlikte

çalışabilme beceri ve yeteneğini kazanma,

e) Bu staj için diyetisyen bulunma şartı aranmaz.

Toplum Beslenmesi Stajının Alt Hedefleri

a) Toplum Sağlığı/Halk Sağlığı Diyetisyenliği mesleğini (görevleri, sorumlulukları, çalışma alanları ve çalışma teknikleri

vb.) uygulayarak öğretme, bilgi ve beceri kazanma,

b) Değişik sosyoekonomik koşullarda yaşayan özel grupların (bebek ve çocuklar, adolesanlar, gebe ve emziren kadınlar,

yetişkin kadınlar, yaşlılar, işçiler ve sporcular gibi) beslenme durumlarını ve sorunlarını saptama, besin seçimini

etkileyen etmenleri tanımlama ve yorumlama,

c) Öncelikleri saptamak üzere saha araştırması yapma, kendi elde ettiği verileri değerlendirme, yorumlama, rapor etme

konusunda bilgi ve beceri kazanma,

d) Elde edilen araştırma verilerini ulusal program, strateji ile besin ve beslenme politikalarının oluşturulmasına katkıda

bulunacak şekilde yorumlama,

e) Bireye ve topluma (risk gruplarına) sağlıklı beslenme bilgisini aktarabilme, bireyin ve toplumun sağlıklı beslenme

konusunda bilinçlendirilmesine ve davranış değişikliği yaratılmasına, sağlıklı yaşam biçiminin benimsenmesine

katkıda bulunma,

f) Halk sağlığı alanında çalışan hekim, hemşire, ebe, sağlık eğitimcisi gibi birinci basamak sağlık hizmetlerinde

çalışanlar ile birlikte ekip çalışması yapabilme beceri ve yeteneğini kazanma,

g) Eğitim materyalleri hazırlama ve toplum önünde sunabilme becerisini kazanma,

22 Eylül 2023