Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Ders İçerikleri

Ders İçerikleri   

BESLENME VE DİYETETETİK BÖLÜMÜ DERSLER-AKTS KREDİLERİ  
 1. SINIF I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)
SIRA
NO
DERS KODU  DERS ADI Z/S T U L TS  K AKTS
1.  ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
 Z 2 0 0 2 2 2

Ders İçeriği: Bu ders kapsamında ele alınacak konular; , Genel temel kavramlar, Türk inkılâbı öncesinde Osmanlı Devletinin yaptığı ıslahatlar, Türk inkılâplarının hazırlık dönemi, Türk istiklal savaşıdır.

Kaynaklar:
1. YÖK, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I, Ankara: Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları, 1995.
2. Nutuk, Mustafa Kemal Atatürk, TTK. 1999. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Prof Dr. Y. Akyüz ve diğer YÖK. Yayınları, 2007. Mustafa Kemal Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, ATAM. Yay. 1997. A. Afet İnan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi, TTK. 1991.

2. TDL101 TÜRK DİLİ I Z 2 0 0 2 2 2

Ders İçeriği: Bu ders kapsamında ele alınacak konular; Dil kavramı, diller ve Türk Dili, dil bilgisi genel kuralları, sözcük, kelime türleri, anlatımın öğeleri ve çeşitli anlatım türleri, düzgün ve etkili konuşmanın temel kuralları, Türkiye Türkçe’ sinin ses özellikleri şekil bilgisidir.

Kaynaklar:
1. Prof Dr. Zeynep Korkmaz, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. Hamza Zülfikar, Yüksek Öğretim Öğrencileri İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, 1993.
2.Prof. Dr. Kemal Yavuz, Prof. Dr. Kazım Yetiş, Prof. Dr. Necat Birinci, Üniversite Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri, 1996.

3.  YDL101 İNGİLİZCE I
Z 2 1 0 3 2.5 5

Ders İçeriği: Bu ders kapsamında ele alınacak konular; , Present simple ( to be ). Subject pronouns, Possessive Adjectives, Possessive Pronouns – Commands – Object pronouns – Modals (can )– Adjectives – Adverbs – Present simple (all forms) Let’s.../ shal we ..... ?/ Why don’t we ...? /How about ...? What’s the mather ...? Ordinal Numbers – Prepositions. Time Expressions – Adverbs of quantity – How many – How much. Countable / Uncoutable Nouns – Would like / would like to....? Present progressive ( all forms) – present progressive ( Future meaning) must / have to / need / should / - past simple’ dır.

1. Kaynaklar:
Azar, B.S., 2006, Basic English Grammar, Longman Yayınları, USA.

4. ENF101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I Z 2 2 0 4 3 3

Ders İçeriği: Bu ders kapsamında ele alınacak konular; Masaüstü ve nesnelerinin tanımı ve kullanımı, Windows İşletim Sistemi, Başlat menüsü seçenekleri; Microsoft Ofis: Word ile dosya açma, hazırlama, düzenleme, üst ve alt bilgi hazırlama, Excel ile hücre, satır, sütun, sayfa işlemleri, hücre biçimlendirme ve formül yazma, Power Point ile slayt hazırlama ve sunum işlemleri, Outlook ile takvim, günlük gibi çeşitli seçeneklerin etkin kullanımı, verimli ve etkin mail kontrolü; İnternet Explorer: Explorer nesnelerinin tanımı ve kullanımı ayrıca internetin etkin ve yararlı kullanımıdır.

Kaynaklar:
Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı ve Bilgisayar Bilimleri; Nesip ERGÜL, Tugay ARAT, 2004

5. BES101   BESLENME İLKELERİ I
 Z  4  0  

Ders İçeriği: Bu ders kapsamında ele alınacak konular; Beslenme kavramının tanımı, yeterli ve dengeli beslenmenin önemi, besin bileşenleri, temel besin bileşenlerinin vücuttaki görevleri ve eksikliklerinin neden olduğu hasarlar, kalori hesaplama, metabolizma kavramı, tanımı, işleyişidir.

Kaynaklar:
1.Baysal, A. (2011) Beslenme (13.baskı). Ankara: Hatipoğlu Yayıncılık.
2.Mahan, L.K.,Escott-Stump, S., Raymond, J. (2011) Krause'sFood&theNutritionCareProcess (13.baskı). Washington: Elseiver.
3.Türkiye'ye Özgü Beslenme Rehberi. (2004). T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara.
 

 6. BES105   TIBBİ BİYOLOJİ  4  0  4

 Ders İçeriği: Bu ders kapsamında ele alınacak konular; Hücrenin tanımı ve görevleri, hücre yapı taşları tanıtımı, hücre yaşlanmaları, ölümleri, kanser oluşumu, Gen tanımı, gen organizasyonu ve kromozom, DNA, RNA kavramlarının tanımı, Hücre bölünmeleri (mayoz ve mitoz kavramları), Transkripsiyon, Translasyon ve regülasyon kavramları, kromozomal anomaliler ve bunların hastalıklarla ilişkileridir.

Kaynaklar:
Molecular Biology of The Cell, Bruce Alberts, 2007.

 7. DOY101   DİJİTAL OKURYAZARLIK  Z  2  0  0 2  3
 Dijital okur-yazarlık kavramı ve kapsamı, dijital kültür, kuşaklar ve kimlikler, dijital teknolojiler ve dijital tabanlı platformlar, dijital çağda bilgiye erişim ve araştırma, algoritmalar ve işleyişi, dijital çağda gizlilik ve güvenlik, dijital platformlar, dijital platformda bilgi, dijital doğrulama ve araçları, dijital alışveriş ve tüketim kültürü.
1. SINIF I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)
 
 8. BES113   İLETİŞİM BECERİLERİ  S  0  2  2  2

 Ders İçeriği: Bu ders kapsamında ele alınacak konular; iletişim sürecinde kullanılan öğelerin tanıtımı ve etkin kullanımı, iletişim araçlarının nitelikleri iletişim yaklaşımları üzerine etkisi, davranış değişiklikleri ve bunların iletişim aracılığı ile bağlantısı incelenmesi, davranış değişikliği aşamalarıdır.

Kaynaklar:
1)Baltaş, Z. - Baltaş, A. (1999); Bedenin Dili, İletişim Becerinizin Anahtarı Sessiz Diliniz, Remzi Kitabevi, İstanbul.
2)Cooper, Ken (1989); Sözsüz İletişim, Rota Yayıncılık, , İstanbul.
3)Cüceloğlu, D. (1997); Yeniden İnsan İnsana, Remzi Kitabevi, İstanbul,.

 9.   BES115  BESLENME VE EGZERSİZ  0  0  2  2

Ders İçeriği: Sağlıklı yaşamın temeli olan düzenli egzersizin önemi, fiziksel uygunluk ve beslenme, çocuklar ve yetişkinlerde fiziksel aktivitenin artırılmasına yönelik uygulamalar, yetişkinler egzersiz sağlık ve beslenme ilişkisi, egzersizin hastalıklarla ilişkisi, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarındaki egzersizler, sağlığın geliştirilmesinde egzersiz önerileri.

Kaynaklar:
1. Maughan, R.J., Nutrition in Sport, MPG Books LTD, GB, 2001
2. Clark,N., Sports Nutrition Guidebook, (second ed.), Human Kinetics, USA, 1997.
3. Williams, H.M., Nutrition for Fitness and Sport, Brown Benchmark, USA, 1995.
 

 10. BES103    GENEL KİMYA  2  0  0  2

Ders İçeriği: Bu ders kapsamında ele alınacak konular; , Maddenin tanımı, ve özellikleri, atomun tanımı ve atomun temel yapısı, periyodik tablo, çeşitli kimyasal reaksiyonlar, maddenin halleri; sıvılar, katılar, gazlardır.

Kaynaklar:
1. Genel Kimya, R. Chang, Palme Yayıncılık, 4. Baskı
2. Genel Kimya, Raymond CHANG

 11. BES107     TEMEL MATEMATİK  S  2  0  0  2

 Ders İçeriği: Bu ders kapsamında ele alınacak konular; Sayılar ve sayıların kullanımı, Cebir, Eşitsizlikler ve Denklemler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri, Karmaşık Sayılar, Katı Cisimlerde Alan-Hacimdir.

Kaynaklar:
Balcı, M. 2008. Genel Matematik-1, Balcı Yayınları.

 12. BES109     TOPLUM BİLİMİ  S  2  0  0  2

Ders İçeriği: Ders kapsamında ele alınacak konular; sosyoloji kavramı, sosyolojinin temel konuları, kuram ve kavramları, sosyolojik sorgulamanın yöntemi ve mantığı; toplumsal yapıyı oluşturan siyasal, ekonomik ve kültürel faktörlerin ve bireyin toplumla ilişkisinin genel ilişkisi, farklı toplumsal ve tarihsel koşulların sosyolojiyi biçimlendirişi ve zamansal, mekânsal ve hiyerarşik dönüşümler/değişimler geçirmesidir.

Kaynaklar:
1. Giddens, A. (2008) Sosyoloji, Yayıma Hazırlayan Güzel, Kırmızı Yayınları, İstanbul.
2.Ritzer, G. (2012). Modern Sosyoloji Kuramları. (Çev. Himmet Hülür), Ankara: De Ki Yayınları.
3.Swingewood, A. (1998). Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi. (Çev. Osman Akınhay), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

 Toplam  24  5 0 29 26.5 30
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. 1. SINIF II. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)
SIRA
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U L  TS  K AKTS
1. ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Z 2 0 0 2 2 2

Ders İçeriği: Bu ders kapsamında ele alınacak konular; milli mücadele döneminde yaşanan ayaklanmalar ve sevr antlaşması, sevr anlaşmasının etkileri, askeri ve siyasi alanlarda verilen mücadele, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, Atatürk’ün iç ve dış siyaset politikaları, T.C.’nin kuruluşundan sonraki yaşanan reformlar, Atatürk ilkeleridir.

Kaynaklar:
1. YÖK (1995) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I, Ankara: Yüksek Öğretim Kurulu
2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Prof Dr. Y. Akyüz ve diğer YÖK Yayinları, 2007
3.Nutuk, Mustafa Kemal Atatürk, TTK. 1999.

2. TDL102 TÜRK DİLİ II
Z 2 0 0 2 2 2

Ders İçerik: Bu ders kapsamında ele alınacak konular; Cümle kavramını tanımı, cümle yapısının incelenmesi, cümle çeşitleri ve farklı cümle uygulamaları, yazılı ve sözlü anlatımda birikim kazanma yollarıdır.

Kaynaklar:
1. Okt. Yılmaz İnce, Okt. Osman Demirayak, Okt. Şükür Görmüş, Okt. Adem Kılıçoğlu. Yök Çerçeve Programına Uygun Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri. Trabzon 2003.
2. Prof Dr. Zeynep Korkmaz, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. Hamza Zülfikar, Yüksek Öğretim Öğrencileri İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, 1993.

3.  YDL102 İNGİLİZCE II
Z 2 1 0 3 2.5 5

Ders İçerik: Bu ders kapsamında ele alınacak konular; , Adverbs of location – Noun clauses - prefer / would rather Adverbs of manner – comparative / superlative Forms. Will / goig to – modals with Present Progressive and past forms – passive voice – the same as / different from. Adverbial clauses of purpose / reason /result’dır.

Kaynaklar:
Azar, B.S., 2006, Basic English Grammar , Longman Yayınları, USA.

4.  ENF102 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II
Z 2 2 0 4 3 3
Ders İçerik: Bu ders kapsamında ele alınacak konular; İleri seviyede Microsoft Word, Microsoft Excel tanımı, etkili kullanımı ve kullanım alanları, Power Point programlarının tanımı, içerik olarak etkin kullanımı ve kullanım alanları, bilgisayarı zararlı programlardan korumadır.
 5. BES102   BESLENME İLKELERİ II  4  2  0  6  5

Ders İçerik: Vitamin ve minerallerin sağlıklı beslenmedeki önemi, yapısı, özellikleri, sınıflandırması, fonksiyonları, kaynakları, günlük alım önerileri, yetersizliği, aşırı alım ve toksisiteleri. Besinlerin vitamin ve mineral içerikleri, hazırlama ve pişirme yöntemleri sırasında oluşan besin ögesi kayıpları, bazı temel ve geleneksel yemek tarifelerinin beslenme ilkeleri uygun şekilde laboratuvar ortamında uygulanmasıdır.

Kaynaklar:
1.Baysal, A. (2011) Beslenme (13.baskı). Ankara: Hatipoğlu Yayıncılık.
2.Mahan, L.K.,Escott-Stump, S., Raymond, J. (2011) Krause'sFood&theNutritionCareProcess (13.baskı). Washington: Elseiver.

 
 6.  BES104   ORGANİK KİMYA  Z  2  0  0  2

 Ders İçerik: Bu ders kapsamında ele alınacak konular; Hidrokarbonların tanımı, kimyasal yapısı, organik reaksiyonların tanımı, farklı organik reaksiyonlar, fonksiyonel gruplar, alkoller, eterler, aldehitler, ketonlar, karboksilik asitler, esterler, aminler, amidler, karbonhidratlar, lipidler, enzim ve vitaminlerdir.

Kaynaklar:
1)Solomons - Fryhle, Organik Kimya-Türkçe çeviri, Literatür Yayıncılık, 7. Baskı, İstanbul, 2002.
2)Fessenden - Fessenden - Logue, Organik Kimya-Türkçe çeviri, Güneş Kitabevi, 6. Baskı, Ankara, 2001.

1. SINIF II. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLER
 
 7. BES112   MESLEK ETİĞİ  S  2  0  0  2

 Ders İçerik: Bu ders kapsamında ele alınacak konular; ahlak ve etik kavramlarının tanımı, etik niteliklerin sınıflandırılması, ahlak ve etik parametrelerinin yapı taşlarının irdelenmesi, meslek etiği ve sosyal sorumluluk arasındaki bağlantıların incelenmesi, meslek etiği olgusunun getirdiği sorumlulukların tartışılmasıdır.

Kaynaklar:
1.International Confederation of Dietetic Associations. International Code of Ethics and Code of Good Practice,2008.
2. Türkiye Diyetisyenler Derneği. Diyetisyenlik Mesleğinin Etik Kuralları, 2012

 8. BES114    İŞ SAĞLIĞI VE İŞÇİ GÜVENLİĞİ  S  2  0  2

Ders İçerik: Bu ders kapsamında ele alınacak konular; iş sağlığı ve güvenliği olgusunun tanımı, iş sağlığı ve güvenliğine arasındaki bağlantı, çalışma alanında risk önleme tedbirleri, güvenlik kavramının önemi ve gündelik yaşamdaki yeri, güvenlik kavramının oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanması, iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensipleri; iş sağlığı ve güvenliğinin işletme yönetimindeki yeri, sağlıklı ve güvenli yaşamadır.

Kaynaklar:
1. İş sağlığı ve güvenliği kanunu
2. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi F. Tanır Akademisyen Kitapevi, 2016
3. İş Sağlığı ve Güvenliği, N. Bilir Güneş Tıp Kitapevi, 2016
 

 
 9. BES106   PSİKOLOJİ  S  2

 Ders İçerik: Bu ders kapsamında ele alınacak konular; psikoloji kavramının tanımı, psikoloji bilim felsefesinin anlatımı, psikolojide araştırma, inceleme, tanı yöntemleri, psikolojideki farklı yaklaşımlar, öğrenme, bellek, güdüler, duygular, bilincin değişik durumları, stres, sağlık psikolojisi, sosyal psikoloji, genel kuramlar ve pratik uygulamalardır.

Kaynaklar: Morris,C.G. (2002). Psikolojiyi Anlamak. (Çev.:Sayıl & Ayvaşık) 3. Baskı, Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayını.

 10. BES108    TOPLUM VE SAĞLIK  S  0

 Ders İçerik: Bu ders kapsamında ele alınacak konular; sağlık kavramının tanımı, sağlık üzerinde etkili olan faktörler, modern sağlık olgusu, çeşitli sağlık politikaları, farklı sağlık hizmetleri, sağlık sisteminin yönetimi, çevre sağlığı, işçi sağlığı, ruh sağlığı, özel dönemlerde sağlık sorunları (adölesan, yaşlılık, vb), anne çocuk sağlığı, beslenme ve sağlık arasındaki ilişkidir.

Kaynaklar:
1.Halk Sağlığı Temel Bilgiler 2012,
2.Epidemiyoloji

 11. BES110    BESLENME VE GENETİK  2  0  2  2

 Ders İçerik: Bu ders kapsamında ele alınacak konular; genetik yapı taşlarının tanıtılması, genetik faktörlerin çeşitliliği, beslenme alışkanlıklarının genetik ile ilişkisi, Hastalıkların gentik yapı ve diyet ile ilişkisi, Kişisel olarak değişiklik gösteren rahatsızlıkların (kolesterol seviyesi, besin alerjileri, kan şekeri seviyesi) genetik olarak kökenidir.

Kaynaklar:
1.American Dietetic Association.(2009). Nutritional Genomics Series. Retrived from American Dietetic Association Web site: http://www.eatright.org/cps/rde/xchg/ada/hs.xsl/home_20180_ENU_HTML.htm
2.The European Nutrigenomics Organisation.(2009). http://www.nugo.org/everyone

 Toplam  24  5  0 29  26.5  30
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. 2. SINIF III. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)
SIRA
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U L  TS  K AKTS
1.  BES201 ANATOMİ I
Z 3 2 0 5 4 4

Dersin İçeriği: Genel insan anatomisinin sistematik ve işlevsel olarak teorik derslerle verilmesi, anatomi atlasları üzerinden görerek çalışılması Anatomiye giriş, kemik, kas, eklemler hakkında genel bilgiler, Üst ekstremite kemikleri, eklemleri ve kasları, Üst ekstremite damar ve sinirleri, Alt ekstremite kemikleri, eklemleri ve kasları Alt ekstremite damar ve sinirleri, Kafa kemikleri, Göğüs duvarı anatomisi ve diaphragma, Boyun ön ve yan bölgeleri, Burun, Gırtlak, ana soluk borusu, akciğerler, göğüs zarı ve mediastinum, Kalp, Ağız boşluğu, çiğneme kasları ve çene eklemi, Yutak, yemek borusu, Karın ön duvarı anatomisi, karın zarı ve bölümleri, Mide İnce bağırsaklar, Kalın bağırsaklar Pankreas ve dalak, Karaciğer ve portal sistem konuları anlatılacaktır.

Kaynaklar:
Cumhur M. (Editör), Temel Anatomi, ODTÜ Geliştirme Vakfı, Yayıncılık ve İletişim Netter F. İnsan Anatomisi Atlası. Cumhur M. (Çeviri Ed.), Palme Yayıncılık, Anatomi Atlası. H. Hamdi Çelik, C.Cem Denk, Palme Yayıncılık

2.  BES203 FİZYOLOJİ I Z 3 2 0 5 4 4

Dersin İçeriği: Vücut hücre, doku, organ ve sistemlerin fizyolojisinin anlatılması, Hücre Fizyolojisi Periferik Sinir Fizyolojisi, Kas Fizyolojisi, Kan Fizyolojisi, Dolaşım Fizyolojisi, Solunum Fizyolojisi konuları anlatıcaktır.

Kaynaklar:
1. A.C. Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology 2. Costanzo, Physiology

 3. BES205  BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ I    Z  3  5  4
Dersin İçeriği: Çözeltiler ve kolloid sistemler, karbonhidrat, protein ve yağların yapısı, sınıflandırılması, kimyasal özellikleri, enzimlerin yapısı, sınıflandırılması, besinlerde bulunuşları ve besin sanayiinde kullanım alanları, pigmentler ile tat ve koku öğelerinin özellikleri ve işlevleri konuları anlatılacaktır.
Kaynaklar:
1.Campbell-Platt G. Food Science and Technology. Wiley-Blackwell, Oxford UK, 2009 2.Belitz HD.,Grosch W. Food Chemistry. Springer-Verlag Berlin Heidelberg Germany, 1999. 3.Fennema OR. Food Chemisrty. Third Ed. MarcelDekker, INC. New York, 1996
4.  BES207 BESLENME BİYOKİMYASI I Z 3 0 0 3 3 4

 Dersin İçeriği: Karbonhidrat, lipit ve protein metabolizması, hormon ve enzim fonksiyonları, nükleik asit metabolizması, metabolik regülasyon ve entegrasyon Temel kavramlar-Metabolik kontrol ve metabolizmaya giriş, Karbonhidratlar, Lipitler, Proteinler, Besin alımı ve enerji metabolizmasının regülasyonu, Metabolik Entegrasyon, Klinik Biyokimyakonuları anlatıcaktır.

Kaynaklar:
1. Lippincott Biyokimya 2. Biochemical, Physiological and Molecular Aspects of Human Nutrition, M.H. Stipanuk, M.A. Caudill 3. Modern Nutrition in Health and Disease, M.E. Shils 4. Metabolic Regulation, A Human Perspective, K.N. Frayn

 5. BES209   GENEL MİKROBİYOLOJİ  Z 3

Dersin İçeriği: Mikrobiyolojiye Giriş ve Sınıflandırma / Bakterilerin Yapısı ve Görünümü, Bakterilerin Üreme Özellikleri ve Metabolizması / Bakteri Genetiği/ Ricketsia, Chlamydia ve Mycoplasma'ların Yapısı, Virüslerin Özellikleri, Mantarların Genel Özellikleri / Parazitlerin Genel Özellikleri, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon, Antibakteriyal Ajanlar, Çevre Mikrobiyolojisi Enfeksiyon Etkenlerinin Bulaş Yolları,, Patogenez ve Normal Flora, Enfeksiyon Etkenlerinin Bulaş Yolları, İmmünolojiye Giriş, İmmün Sistemin Yapısı,Doğal Bağışıklık Mekanizmaları / Kazanılmış Bağışıklık Mekanizmaları, Sindirim Yoluyla Bulaşan Enfeksiyon Etkenleri ve Besin Zehirlenmeleri konuları anlatılacaktır.

Kaynaklar:
1)Brooks GF, Butel JS, Morse SA (2008) "Jawetz, Melnick, & Adelberg's Medical Microbiology", Twenty-fourth edition, McGraw-Hill Companies inc., USA.
2)Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA (2002) "Medical Microbiology", Fourth edition, Mosby Inc, Missouri USA.
 

 6. BESSEC3YY BESLENME VE DİYETETİK 3. YY SEÇMELİ DERSLER  S  0  2  2
 7. BESSEC3YY BESLENME VE DİYETETİK 3. YY SEÇMELİ DERSLER  2  0  2
 8. BESSEC3YY BESLENME VE DİYETETİK 3. YY SEÇMELİ DERSLER  2
 9. BESSEC3YY BESLENME VE DİYETETİK 3. YY SEÇMELİ DERSLER   S  0  0
 10. BESSEC3YY BESLENME VE DİYETETİK 3. YY SEÇMELİ DERSLER  S  2  0  0  2
                   
 Toplam   18 5 0 18 18 30
 
 2. SINIF III. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ
 SIRA
NO
 DERS KODU  DERS ADI  Z/S T   U  L  TS  K   AKTS
1. BES213 BESLENME ANTROPOLOJİSİ S 2 0 0 2 2 2
  Dersin İçeriği: Beslenmeyi etkileyen antropolojik etmenler, İnsan diyetinin orijini ve temel özellikleri, Tarihsel süreçte beslenme alışkanlıklarında oluşan değişiklikler, Beslenme Antropolojisi'ne giriş ve ön test, Beslenme Antropolojisine kuramsal yaklaşım, Tarihsel gelişim sürecinde beslenme için kullanılan araç-gereçler, Tarih öncesi ve sonrası dönemler beslenme uygulamaları ve besin tabuları, Farklı Dinlerde besinsel uygulamalar, Besin desteklerinin tarihçesi, Küreselleşmenin beslenme üzerine etkileri, Günümüzde beslenme uygulamaları ve besin tabuları, Küreselleşme ve beslenme alışkanlıklarındaki değişim konuları anlatılacaktır.

Kaynaklar:
1. Kutluay Merdol T, Beslenme Antropolojisi, Hatiboğlun Yayınları, 2012.
2. Fumey G, Etcheverria O, Dünya Mutfakları Atlası, 2007.
3. Baysal, A, Kutluay-Merdol, T. Sasır. H. et al.: Türk Mutfağından örnekler, Kültür Bakanlığı, 1993
2. BES215 TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜ S 2 0 0 2 2 2

Dersin İçeriği: Türk Mutfağının kültürel ve tarihsel gelişimi, Türk Mutfağına özgü ulusal ve bölgesel yiyecek-içecekler, hazırlama-pişirme yöntemleri, işleme- saklama yöntemleri ve kullanılan araç gereçler, bölgelere/yörelere göre mutfakların tanınması, özel gün ve etkinliklerde Türk Mutfağı uygulamaları konuları anlatılacaktır.

Kaynaklar:
1. Kutluay Merdol, T., Beslenme Antropolojisi, Ankara, 2012
2. Toygar K., Berkok N., Ankara Mutfak Kültürü ve Yemekleri, Ankara, 1999. 3. Türk Mutfak Kültürü, TC Kültür Bakanlığı Yayınları.

 
3. BES217 MAKRO BESİN ÖGELERİ S 2 0 0 2 2 2

Dersin İçeriği: Karbonhidratların tanımı, yapısı ve özellikleri, Karbonhidratların sindirimi, emilimi ve metabolizması, , Proteinlerin tanımı, yapısı ve özellikleri, Proteinlerin sindirimi, emilimi ve metabolizması, Yağların tanımı, yapısı ve özellikleri, Yağların sindirimi, emilimi ve metabolizması anlatılacaktır.

Kaynaklar:
1. Baysal A. Beslenme, yenilenmiş 12. Baskı, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 2009.
2. Mahan L.K., Escott-Stump S., Krause's Food, Nutrition and Diet Therapy, 10th Edition, W. B. Saunders Company, USA, 2000.
3. Onat T., Emerk K., Sözmen E.Y., İnsan Biyokimyası, 2. Baskı, Palme Yayıncılık, Ankara, 2002.

 
4.  BES219   İLK YARDIM  S  2  0  0  2  2
Dersin İçeriği: Bu ders ilk yardım ile ilgili temel bilgi ve tekniklerini içerir. İlk yardımın tanımı ve önemi, Temel yaşam desteği, Kanamalar ve şok, Zehirlenmeler, Hayvan ve insan ısırmaları, Travmalar, Yanık, Sıcak çarpması ve donma, Boğulmalar, Göz, burun ve kulağa yabancı cisim kaçması konuları anlatılacaktır.

 

Kaynaklar:
Erdil F., Bayraktar N., Çelik SŞ. (2011) Temel İlk Yardım. 2. Basım, Ankara: Efil Yayınevi.

5. BES221   MESLEKİ İNGİLİZCE I  2  0  0  2  2  2
 

Dersin İçeriği: Beslenme ve Diyetetik ders içerikleri esas alınarak, branşlarına yönelik terminolojik bilgi, görsel olarak desteklenecek vaka ve/veya konu sunumlarıyla sorunların çözümlenmesi, Türkçe' den İngilizce' ye ve İngilizce' den Türkçe' ye yapılacak çeviriler doğrultusunda dili kullanma ve özümseme yeteneklerinin geliştirilmesi, profesyonel yaşantılarında, iş ya da akademik ortamda karşılaşabilecekleri temel unsurların göz önüne alınmasıyla birlikte; CV yazılımı, sunum kabiliyetleri ve kendilerini yabancı dilde ifade edebilme yeteneklerinin kazandırılması, bu dersin temel içeriği olacaktır.

Kaynaklar:
Günler yayınlar ve makaleler.

 6.  BES223  GIDA KATKI MADDELERİ  2  0  0  2  2  2
 

Dersin İçeriği: Gıda katkı maddelerinin genel özellikleri ve sınıflandırılması, kullanım alanları ve gıda endüstrisinde kullanım amaçları ve yöntemleri (Antioksidanlar, Asitliği düzenleyiciler-Emülgatörler, Renklendiriciler, Koruyucular Tatlandırıcılar, tat ve koku maddeleri, Stabilizatörler, kıvam arttırıcılar, jelleştiriciler ve suda çözünen gumlar, Starter kültürler ve diğerleri ( şelat ajanları, topaklanma önleyiciler, kabartıcılar...)), Gıda katkı maddeleri ile ilgili toksikolojik değerlendirmeler ve sağlık üzerine etkileri, Türkiye ve dünyada gıda katkı maddeleri ile ilgili yasal düzenlemelerdir.

Kaynaklar:
1.Anon.Codex Alimentarius Commission, www.codexalimentarius.net
2. Anon.Gıda ve Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,Türk Gıda Kodeksi http://www.gkgm.gov.tr/mevzuat/kodeks/kodeks_liste.html

 7. BES225     FONKSİYONEL BESİNLER  S  2  0  0  2  2
 

Dersin İçeriği: Fonksiyonel besin ve besin bileşeni tanımı, fonksiyonel besin bileşenlerinin sınıflandırılması, fonksiyonel besinler ile ilgili yasal düzenlemeler ve fonksiyonel besinlerin pazardaki yeri. Fonksiyonel Besin Kavramı, Fonksiyonel Besin Tanımı, Fonksiyonel Besinlerin Gelişim Süreci, Biyoaktif Bileşenlerine Göre Fonksiyonel Besinlerin Sınıflandırılması
Probiyotikler ve Sağlık, Prebiyotikler ve Sağlık, Bitkisel steroller, stanoller ve sağlık, Polifenoller ve Sağlık I, Fenolik asitler, Flavonoidler: Kateşinler, Antosiyanidinler, Fitoöstrojenler ve Sağlık, Kükürtlü Bileşikler (Glukosinolatlar, Allisinler) ve Sağlık, Karotenoidler ve Sağlık, Yağ Asitleri (n-3 Çoklu Doymamış Yağ Asitleri, Tekli Doymamış Yağ Asitleri, Konjuge Linoleik Asit) ve Sağlık, Fonksiyonel Besinler İle İlişkili Ulusal Ve Uluslararası Düzenlemeler, Fonksiyonel Besinler: Diyetisyenin Sorumlulukları konuları anlatılacaktır.

Kaynaklar:
Handbook of Nutraceuticals and Functional Foods. Wildman REC(ed), CRC Press, 2001, Functional Foods Concept to Product. Gibson GR and Williams CM (ed), CRC Press, 2000.

 
 8. BES227   ENDOKRİNOLOJİ  2  0  0  2
Ders İçeriği: Yaş, stres, hastalık durumu, genetik, çevresel faktörler ve endokrin sistem ilişkisi değerlendirilecek.

 

Kaynaklar:
1.A.C. Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology 2.Costanzo, Physiology

 9. BES235     ENDOKRİNOLOJİ VE BESLENME  2  0  0  2
Ders İçeriği: Yaş, stres, hastalık durumu, genetik, çevresel faktörler ve endokrin sistem ilişkisi değerlendirilecek.

 

Kaynaklar:
1.A.C. Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology 2.Costanzo, Physiology

 10. BES229   OBEZİTE  S  2  0  0  2
 Ders İçeriği: Obeziteye giriş ve obezitenin tanımı, medya ve obezite, halkın obezite algısı ve obezite önyargısı, obezitenin tesbiti ve beden kitle indeksi, bazal metabolizma hızı, ağırlık kazanımına etki eden faktörler, obezitenin engellenmesi, obezite ve hastalıklar, obezitede diyetisyenin rolü konuları anlatılacaktır.

 

Kaynaklar:
1.Baysal, A., Aksoy, M., Besler, T., Bozkurt, N., Keçecioğlu, S., Mercanlıgil, S., Merdol-Kutluay, T., Pekcan, G., Yıldız, E. (2011). Diyet El Kitabı (6.Baskı). Ankara: Hatiboğlu Yayınevi
2.Uluslararası Beslenme ve Diyet Dergileri (Euro. J. Clin. Nutr. JADA, Am J ClinNutr vb.)

 11. BES237     OBEZİTE VE BESLENME  2  0  0  2
               

Ders İçeriği: Obeziteye giriş ve obezitenin tanımı, medya ve obezite, halkın obezite algısı ve obezite önyargısı, obezitenin tesbiti ve beden kitle indeksi, bazal metabolizma hızı, ağırlık kazanımına etki eden faktörler, obezitenin engellenmesi, obezite ve hastalıklar, obezitede diyetisyenin rolü konuları anlatılacaktır.

Kaynaklar:
1.Baysal, A., Aksoy, M., Besler, T., Bozkurt, N., Keçecioğlu, S., Mercanlıgil, S., Merdol-Kutluay, T., Pekcan, G., Yıldız, E. (2011). Diyet El Kitabı (6.Baskı). Ankara: Hatiboğlu Yayınevi
2.Uluslararası Beslenme ve Diyet Dergileri (Euro. J. Clin. Nutr. JADA, Am J ClinNutr vb.)

 12.  BES231   TAHIL ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİSİ  0  2
              

 Dersin İçeriği: Tahılın önemi, tahıl tanesinin yapısı, tahılın depolanması, buğdayda kalite taktiri ve standardizasyon, un değirmenciliği, ekmek yapım teknolojisi, makarna yapım teknolojisi, bulgur yapım teknolojisi, bisküvi, kek ve kraker teknolojisi, kahvaltılık tahıllar teknolojisi.

Kaynaklar:
Elgün, A. ve Ertugay, Z., 2002. Tahıl İşleme Teknolojisi. Atatürk Üniversitesi Yayınları No:718, Erzurum.

 13.  BES233   SÜT ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİSİ  2  0  2  2  2
              

Dersin İçeriği: Süt ve ürünlerinin önemi, Sütün ana bileşenleri, bileşenlerin teknolojik önemi, Süt teknolojisinde mikroorganizmaların yararlı ve zararlı yönleri, Değişik süt ve ürünlerinin üretim aşamaları, BSüt Üretimi, Toplanması, Fabrikaya Alınması, Süt Kimyası ; Protein ve Enzimler, Süt Kimyası ; Yağ ve Laktoz, Süt Kimyası ; Vitamin, Mineral , Fizksel özellikler ve Reoloji, Mikroorganizmalar, Süt ve Bileşenlerindeki Değişmeler, Isı Değiştiriciler, Seperatörler, Homogenizatör, Membran Filtrasyon, Evaporator, Dearatör, Pastörize ve Uzun Ömürlü Süt, Starterler ve Fermente Süt Ürünleri, Tereyağı, Sürülebilir Ürünler ve Sade Yağ, Peynir, Kazein ve Peynir Suyu, Kondanse Süt, Süt Tozu ve Rekombine Ürünler, Dondurma, İşletme Temizliği ve Atık Yöntemi konuları anlatıcaktır.

Kaynaklar:
1. Metin, M., 2001. Süt Teknolojisi, E. Ü. Ders Kitabı Demirci, M. ve Şimşek, O. (1997).
2.Süt İşleme Teknolojisi. Hasad Yayıncılık İstanbul. pp: 246.Robinson, R.K., 1986.

 14. BES211    BESİN İŞLEME YÖNTEMLERİ  S  2  0  0  2  2
 

Dersin İçeriği: Besinlerin işlenmesi sürecinde uygulanan yöntemlerin genel ilkelerini ve uygulandıkları besin grubuna özgü olarak ayrıntılarını ele alır; uygulanan yöntemin besinde oluşturduğu değişiklikleri, sağlık üzerine olası etkileri ile birlikte değerlendirir.

Kaynaklar:
1. Murano P.S. Understanding Food Science and Technology. Wadsworth, Cengage Learning, Belmont USA, 2003.
2. Campbell-Platt G. Food Science and Technology. Blackwell Publishing Ltd, Iowa, USA, 2009.

 
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. 2. SINIF IV. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)
SIRA
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U L  TS  K AKTS
1.  BES202 ANATOMİ II Z 3 2 0 5 4 4

 Dersin İçeriği: Genel insan anatomisinin sistematik ve işlevsel olarak teorik derslerle verilmesi, anatomi atlasları üzerinden görerek çalışılması, Karın arka duvarı, plexus lumbosacralis, İç salgı bezleri.Böbrekler ve Üreterler, Mesane ve Üretra, Pelvis ve perineum, Kadın üreme organları, Erkek üreme organları, Akkan sistemi, Genel vücut atardamarları, Genel vücut toplardamarları, Merkezi sinir sistemine giriş Omurilik ,Beyin sapı Beyincik, Kafa sinirleri Diencephalon, Telencephalon, Otonom sinir sistemi, Merkezi sinir sistemi atardamarları-toplardamarları, sinüsleri, ventriculus ve zarları, Göz çukuru, göz ve görme yolları. Kulak, işitme ve denge yolları konuları anlatılacaktır.

Kaynaklar:
Cumhur M. (Editör), Temel Anatomi, ODTÜ Geliştirme Vakfı, Yayıncılık ve İletişim, Netter F. İnsan Anatomisi Atlası. Cumhur M. (Çeviri Ed.), Palme Yayıncılık, Anatomi Atlası. H. Hamdi Çelik, C.Cem Denk, Palme Yayıncılık.

2.  BES204 FİZYOLOJİ II Z 3 2 0 5 4 4
 Dersin içeriği: Vücut hücre, doku, organ ve sistemlerin fizyolojisinin anlatılması, Boşaltım Fizyolojisi, Sindirim Fizyolojisi, Endokrin Sistem Fizyolojisi, Metabolizma Fizyolojisi, Merkezi Sinir Sistemi Fizyolojisi, Duyu Fizyolojisi
Kaynaklar:
1. A.C. Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology 2. Costanzo, Physiology
3.  BES206 BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ II Z 3 2 0 5 4 4

 Dersin içeriği: Besin kalitesi ve besin kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılan subjektif ve objektif yöntemler, süt ve süt ürünleri, et ve ürünleri, yumurta, sebze ve meyveler, tahıllar, çay, kahve vb. yiyecek ve içeceklerin bileşimleri, fonksiyonel ve yapısal özellikleri, biyoaktif besin bileşenleri ve fonksiyonel besinler, genetiği değiştirilmiş besinler

Kaynaklar:
1.Campbell-Platt G. Food Science and Technology. Wiley-Blackwell, Oxford UK, 2009
2.Belitz HD.,Grosch W. Food Chemistry. Springer-Verlag Berlin Heidelberg-Germany, 1999.

   
4. BES208 BESLENME BİYOKİMYASI II Z 3 0 0 3 3 4

 Dersin İçeriği: Yağda ve suda çözünen vitaminler, vitamin benzeri maddeler, mineraller, su ve elektrolitler, tokluk ve açlıkta metabolizma, Vitamin ve Mineral Metabolizmasına Genel Bakış, Niasin, Riboflavin, Tiamin, Folat ve Kolin ,B12 ve B6 Vitaminleri, Biyotin, Pantotenik asit, C ve K Vitaminleri, E, A ve D Vitaminleri, Kalsiyum, Fosfor ve Magnezyum, Sodyum, Klorid ve Potasyum, Vücut Sıvıları ve Su Dengesi, Demir, Çinko, Bakır ve Manganez, İyot ve Selenyum, Florür, Kükürt, Kobalt, Molibden ve Biyoaktif İz Elementler konuları anlatılacaktır.

Kaynaklar:
1. Lippincott Biyokimya.
2. Biochemical, Physiological and Molecular Aspects of Human Nutrition, M.H. Stipanuk, M.A. Caudill.

5.  BES210 BESİN MİKROBİYOLOJİSİ
S 3 0 0 3 3 4

Dersin içeriği: Mikroorganizmaların yaşaması ve ölümü, biyogüvenlik, Et, Kümes hayvanları ve deniz ürünlerinde bozulma, Süt ve süt ürünlerinde bozulma, Sebze ve meyvelerde bozulma, fındıklar ve tahıllarda bozulma, Besin kaynaklı patojen bakteriler, Toksijenik mantarlarBesin kaynaklı hastalıkların epidemiyolojisi, Besin kaynaklı viral patojenler ve prionlar, Besin ve su kaynaklı parazitler, Besin mikrobiyolojisinde ileri teknikler anlatılacaktır.

Kaynaklar:

Food Mıcrobıology, Mıchael P Doyle And Lary R Beuchat 2007.
 

6.  BESSEC4YY BESLENME VE DİYETETİK 4. YY SEÇMELİ DERSLER S 2 1 0 3 3 4
 7. BESSEC4YY   BESLENME VE DİYETETİK 4. YY SEÇMELİ DERSLER  S  2  2  2  2
8.   BESSEC4YY BESLENME VE DİYETETİK 4. YY SEÇMELİ DERSLER   S  2  0 0  2
9.  BESSEC4YY   BESLENME VE DİYETETİK 4. YY SEÇMELİ DERSLER  S  2  0  2
 Toplam   24 6 0 31 30 30
 
 2. SINIF IV. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ
 SIRA
NO
 DERS KODU  DERS ADI  Z/S T   U  L  TS  K   AKTS
1. BES214 DÜNYA MUTFAKLARI S 2 0 0 2 2 2

 Dersin içeriği: Yemek ve kültür, Mutfağın tarihsel gelişimi, Türk Mutfağı, Türk geleneksel besinleri ve sağlık etkileşimi, Asya kıtası ülkeleri mutfakları- Doğu ve Batı Asya ülkeleri, Asya kıtası ülkeleri mutfakları- Güney ve Kuzey Asya ülkeleri, Avrupa kıtası ülkeleri mutfakları- Doğu Avrupa, Amerika kıtası mutfakları, Afrika kıtası mutfakları, İçecekler ve kültür konuları anlatılacaktır.

Kaynaklar:
1.Türk Mutfak kültürü üzerine araştırmalar ( süreli yayın)
2.Akman M, Mete M. Türk ve Dünya Mutfakları, Konya, 1998 3)Yemek kültürü ile ilgili dergiler

2. BES216 MİKRO BESİN ÖGELERİ S 2 0 0 2 2 2

 Dersin içeriği: A, D, E, K vitaminlerinin tanımı, yapısı, özellikleri, sindirimi, emilimi, metabolizması, C, B1, B2 vitaminlerinin tanımı, yapısı, özellikleri, sindirimi, emilimi, metabolizması, Niasin, B6, B12, folik asit vitaminlerinin tanımı, yapısı, özellikleri, sindirimi, emilimi, metabolizması ve, Ca, Zn, Se minerallerinin tanımı, yapısı, özellikleri, sindirimi, emilimi, metabolizması, Mg, P, I minerallerinin tanımı, yapısı, özellikleri, sindirimi, emilimi, metabolizması, Na, K, Fe minerallerinin tanımı, yapısı, özellikleri, sindirimi, emilimi, metabolizması konuları anlatılacaktır.

Kaynaklar:
1. Baysal A. Beslenme, yenilenmiş 12. Baskı, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 2009.
2. Mahan L.K., Escott-Stump S., Krause's Food, Nutrition and Diet Therapy, 10th Edition, W. B. Saunders Company, USA, 2000.
3. Onat T., Emerk K., Sözmen E.Y., İnsan Biyokimyası, 2. Baskı, Palme Yayıncılık, Ankara, 2002.

3. BES218 BESİN DUYARLILIĞI VE ALERJİDE BESLENME S 2 0 0 2 2 2

 Dersin içeriği: Besin hassasiyetleri ve besin alerjilerinde uygulanan beslenme tedavisi, neden olan besinler, altında yatan mekanizmalar ve korunma yolları , Besin Alerjisi ve duyarlılığının tanımı ve sınıflandırması, Besin Alerjisi ve duyarlılığının mekanizmaları, Besin Alerjisi tanısında kullanılan testler, Besin Alerjisi ve duyarlılığına neden olan besinler (Süt, buğday), Besin Alerjisi ve duyarlılığına neden olan besinler (Yumurta, balık, kabuklu deniz canlıları, sert kabuklu yemişler), Besin Alerjisi ve duyarlılığından korunma yolları, Besin Alerjisi ve duyarlılığında Beslenme Tedavisi (Eliminasyon Diyetleri) konuları anlatılacaktır.

Kaynaklar:
Konuyla ilgili çeşitli kitaplar ve güncel makaleler

4. BES220 MESLEKİ İNGİLİZCE II S 2 0 0 2 2 2

Dersin İçeriği: Beslenme ve diyetetik ders içerikleri esas alınarak, branşlarına yönelik terminolojik bilgi, görsel olarak desteklenecek vaka ve/veya konu sunumlarıyla sorunların çözümlenmesi, Türkçe' den İngilizce' ye ve İngilizce' den Türkçe' ye yapılacak çeviriler doğrultusunda dili kullanma ve özümseme yeteneklerinin geliştirilmesi, profesyonel yaşantılarında, iş ya da akademik ortamda karşılaşabilecekleri temel unsurların göz önüne alınmasıyla birlikte; CV yazılımı, sunum kabiliyetleri ve kendilerini yabancı dilde ifade edebilme yeteneklerinin kazandırılması, bu dersin temel içeriği olacaktır.

Kaynaklar:
Konuyla ilgili çeşitli kitaplar ve güncel makaleler
 

5. BES222 SAĞLIK TERMİNOLOJİSİ
S 2 0 0 2 2 2

Dersin İçeriği:
Tıbbi terminolojinin temeli olan terimlerin öğretilmesi, İskelet ve kas sistemi ve kan terimleri, Kardiyovasküler sistem terimleri, Kan terimleri, Solunum sistemi terimleri, Sindirim sistemi terimleri, Üriner sistem terimleri, Genital sistem terimleri, Endokrin sistem terimleri, Sinir sistemi terimleri, Göze ilişkin terimleri, Kulağa ilişkin terimler, Deriye ilişkin terimler anlatılacaktır.

Kaynaklar:
Hatipoğlu HG, Ekinci S. Yüksel okullar tıbbi terminoloji derse kitabı. Hatipoğlu yayıncılık 2005 Tıbbi Terminoloji ders kitabı, Sebahat EKİNCİ, H. Gül Hatipoğlu
 

 6. BES224     GIDA VE PERSONEL HİJYENİ  S  0  0  2  2

Dersin İçeriği: Kişisel Hijyen, Kişisel Temizlik Kuralları, İşletmelerde Tuvaletler ve El Yıkama Alanları, Periyodik Sağlık Kontrolleri, İşletme Giriş ve Çıkışları, Temizlik Malzemeleri, Gıda İşletmelerinde Temizlik ve Dezenfeksiyon konuları anlatılacaktır.

Kaynaklar:
Prof. Dr. Semra Kayardı. Gıda Hijyeni ve Sanitasyon. Seher Matbaacılık 2010.
 

 7. BES226     BESLENMENİN FİZYOLOJİK KONTROLÜ  S  0  0  2  2  2

Ders İçeriği: Gıda alımının fizyolojik sistem tarafından kontrol edilmesi, nöroendokrin sistem ve gıda bileşenlerinin etkileşimleri.

Kaynaklar:
1.A.C. Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology 2.Costanzo, Physiology
 

 8.  BES228   ET ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİLERİ  S  2 0  0  2  2

 Dersin İçeriği: Etin kimyasal bileşimi, kasın ve kas ile ilişkili dokuların yapılanması, glikoliz, ölüm sertliği oluşum mekanizması, kasın ete dönüşümünü etkileyen faktörler ve et kalitesine etkileri, et kalitesini belirleyen faktörler, etin soğutulması ve dondurulması, depolama koşulları, et ürünleri işleme teknikleri, kürlenmiş, kurutulmuş ürünler, fermente ve emülsiye ürünler, üretimde kullanılan katkılar, alet ve ekipmanlar, et ürünlerinde karşılaşılan problemler ve çözüm yöntemleri, et mikrobiyolojisi, et ve ürünlerinin paketlenmesi, Beyaz et ve su ürünleri teknolojileri konuları anlatılacaktır.

Kaynaklar:
1. Öztan, A., 2003. Et Bilimi ve Teknolojisi. Gıda Mühendisleri Odası Yayınları, Yayın No:1. Ankara
2. Gökalp, H. Y., Kaya, M. ve Zorba, Ö., 2002. Et Ürünleri İşleme Mühendisliği. Atatürk Üniversitesi Yayınları No:786. Erzurum

 9. BES230     MEYVE VE SEBZE TEKNOLOJİSİ  S  2  0  0  2  2  2

 Dersin İçeriği: Bu ders kapsamında; işlenecek meyve ya da sebze ürününün özellikleri ve uygulanacak sistemin spesifikasyonlarını belirleyebilme yetisinin öğrenciye kazandırılması, bunun yanı sıra belirlenen hedefler doğrultusunda prosesin tanımlanarak çözümlenebilmesi amaçlanmıştır. Meyve sebze sanayinde sıklıkla kullanılan sterilizasyon, dondurma, kurutma, konsantrasyon gibi işlemlerin işlenecek ürüne özel olarak tekniklerinin seçilmesi ve bu işleme uygun alet-ekipmanın tanıtılması hedeflenmektedir.

Kaynaklar:
1. Cemeroğlu, B., Yemenicioğlu, A., Özkan, M., “Meyve ve Sebzelerin Bileşimi ve Soğukta Depolanmaları”, Gıda Teknolojisi Derneği, (2001).
2. Cemeroğlu, B., Karadeniz, F., “Meyve Suyu Teknolojisi”, Gıda Teknolojisi Derneği, (2001).

 10.   BES212   MENÜ PLANLAMA  S  2  1  0  3  3  4

 Dersin içeriği: Menü kavramı, gelişimi ve menü planlama ilkeleri, Menü Türleri, Ticari İşletmelerde menü kartları ve menü pazarlama çabaları, Standart reçeteler, Okul öncesi ve ilköğretimde menü planlama, Adölesanlarda menü planlama - işçilerde menü planlama, Yaşlılarda ve vejeteryanlarda menü planlama, Sporcularda menü planlama, Hastalıklara göre menü planlama, Menülerin fiyatlandırılma yöntemleri anlatılacaktır.

Kaynaklar:
1)Baysal A., Küçükaslan N. Beslenme İlkeleri ve Menü Planlama. Ekin Kitabevi, Bursa, 2003.
2)Ciğerim N., Beyhan Y. Toplu Beslenme Sistemlerinde Menü Yönetimi ve Denetimi. Kök Yayıncılık, Ankara, 1995.
3)Sandra J.F. Menu Solution: Quantity Recipes for Regular and Special Diets. John Wiley&Sons Inc., New York, 1996.

 11. BES232     GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI  S 1  2  -
Bu derste öğrencilerin, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlamaları, Gönüllülük esaslı projelerde yer almaları, katılımcı ve demokratik bireyler olmaları, dayanışma ve işbirliğini pekiştirmeleri, sorumluluk almaları ve proje geliştirmeleri, sivil toplum kuruluşları hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. 
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. 3. SINIF V. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)
SIRA
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U L  TS  K AKTS
1. BES301

TOPLUMDA BESLENME DURUMUNUN SAPTANMASI

Z 3 0 0 3 3 3
 

Dersin içeriği: Toplum beslenmesi, toplum sağlığı diyetisyeni ve beslenme epidemiyolojisi, Beslenme durumunun saptanması yöntemleri, Antropometrik ölçümler, Klinik belirtiler, Biyokimyasal ve biyofizik yöntemler, Besin tüketim araştırmaları, Sağlık istatistikleri; yaşa özgü mortalite ve morbidite hızları, vb., Beslenme durumunu tarama testleri/araçları, Antropometrik ölçümlerin uygulanması, Bireysel besin tüketim araştırmasının uygulanması, değerlendirilmesi, rapor edilmesi konuları anlatılacaktır.

 Kaynaklar:     

 1. Pekcan, G. Beslenme Durumunun Saptanması, Diyet El Kitabı, (Ed. A. Baysal ve ark.) 67-142, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 2011.

 2. Margetts BM, Nelson M (1997). Design Concepts in Nutritional Epidemiology. Oxford University Press, Oxford, 2nd Ed.

 3. Gibson RS (2005). Principles of Nutritional Assessment. Oxford University Press, Newyork, 2nd Ed 

2.  BES303

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ I

Z 3 0 0 3 3 4
 

Dersin içeriği: Toplu beslenme ve önemi, TBS sistem tipleri-yeni üretim sistemleri, yönetim ve organizasyon, mutfak/yemekhane planlama, TBS'de kullanılan araç gereçler, menü yönetimi ve denetlenmesi, standart yemek tarifeleri ve denetlenmesi, satın alma ve depolama teknikleri, iş güvenliği konuları anlatılacaktır.

 Kaynaklar:

 1-Kinton R, Ceserani V, Foskett D, The Theory of Catering, Eighth edition, Hodder & Stoughton, London, 1995.

 2- Spears MC, Foodservice Organizations A managerial and Systems Approach, Prentice Hall Englewood Cliffs, Ohio, 1995.

 3-Beyhan Y, Ciğerim N,Toplu Beslenme Sistemlerinde Menü Yönetimi ve Denetimi, Kök Yayıncılık, Ankara,1995

 
3.  BES307

ÇOCUK HASTALIKLARINDA BESLENME TEDAVİSİ I

Z 3 2 0 5 4 5
 

Dersin içeriği: Klinikte vaka izlemi, akut gastroenteritler, malnütrsiyon, laktoz intoleransları-diğer karbonhidrat malabsorpsiyonları, çölyak hastalığı ve diğer protein malabsorpsiyonları, besin alerjileri, enteral-parenteral beslenme, onkolojik hastalıklarda beslenme tedavileridir. 

 Kaynaklar:     

 1. Kliegman RM (ed). Nelson Pediatrinin Temelleri (Çev. Ed.: Ovalı F, Altındiş M). Nobel Tıp, 2008.

 2. World Health Organization Publications. Infant and young child feeding. Model chapter for textbooks for medical students and allied health professionals, 2009.

 3. Köksal G, Gökmen H. Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi. Hatiboğlu Yayınevi, 2000 

4. BES309

HASTALIKLARDA DİYET TEDAVİSİ I

Z 3 2 0 5 4 5
 

Dersin içeriği: Şişmanlık, yeme bozuklukları, Diabetes Mellitus, Metabolik Sendrom, Reaktif hipoglisemi, koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon, gastrointestinal sistem hastalıkları, enteral-parenteral beslenme, etiyolojisi, komplikasyonları, klinik belirtileri ve tıbbi beslenme tedavilerini öğretmek, beslenme tedavileri ile ilgili pratik uygulamalar yapmaktır. 

 Kaynaklar:     

 1.Baysal, A., Aksoy, M., Besler, T., Bozkurt, N., Keçecioğlu, S., Mercanlıgil, S., Merdol-Kutluay, T., Pekcan, G., Yıldız, E. (2011). Diyet El Kitabı (6.Baskı). Ankara: Hatiboğlu Yayınevi

 2.Uluslararası Beslenme ve Diyet Dergileri (Euro. J. Clin. Nutr. JADA, Am J ClinNutr vb.) 


5. BESSEC5YY BESLENME VE DİYETETİK 5.YY SEÇMELİ DERSLER
S 2 2 0 4 3 4
6. BESSEC5YY BESLENME VE DİYETETİK  5.YY SEÇMELİ DERSLER
S 2 0 0 2 2 3
7.  BESSEC5YY  BESLENME VE DİYETETİK 5.YY SEÇMELİ DERSLER  2  0
 8.   BESSEC5YY  BESLENME VE DİYETETİK 5.YY SEÇMELİ DERSLER S  2  2  2
 9. BESSEC5YY   BESLENME VE DİYETETİK 5.YY SEÇMELİ DERSLER  S  0  0  2  2
 Toplam   22 6 0 28 25 30
 
 3. SINIF V. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ
 SIRA
NO
 DERS KODU  DERS ADI  Z/S  U  L  TS   AKTS
1. BES313 YAŞLILIKTA BESLENME 
S 2 0 0 2 2 2
 

Dersin içeriği Yaşlılıkta besin tüketimini etkileyen faktörler, beslenmenin önemi, besin ve besin ögesi gereksinimleri, beslenme durumunun değerlendirilmesi, yaşlıda beslenme yetersizliği hastalıkları, beslenme durumunun değerlendirilmesi konuları anlatılacak ve yaşlı sağlığının korunması, iyileştirilme ve geliştirilmesi için sağlıklı beslenme önerileri hedefleri değerlendirilecektir.

 Kaynaklar:

 1. Geriatric Nutrition (Ed:Morley JE. Thomas DR) CRC Press Taylor & Francis Group, USA 2007. 

 2. Geriatri ve Gerontoloji, (Ed. Arıoğul S), MN & Nobel Basım Yayın Tic. ve San. Ltd. Şti. Ankara, 2006.

 3. Temel Geriatri, (Ed. Kutsal Gökçe Y), Güneş Tıp Kitapevi Kırt. Tic. Ltd. Şti. Ankara, 2006. 


 
2. BES315 SPORCU BESLENMESİ S 2 0 0 2 2 2
 

Dersin içeriği: Beslenmenin tanımı, önemi, Egzersiz fizyolojisi, Enerji metabolizması, Karbonhidratlar, tanımı, görevi, fiziksel performansa etkileri, Proteinlerin tanımı, görevi, fiziksel performansa etkileri, Yağların tanımı, görevi, fiziksel performansa etkileri, Vitaminler ve fiziksel performansa etkileri, Mineraller ve fiziksel performansa etkileri, Sıvı ve elektrolitler, Beslenme durumunun değerlendirilmesi, Yarış öncesi ve sonrası beslenme ilkeleri, konuları anlatılacaktır. Makale Sunumları değerlendirilecektir.

 Kaynaklar:

 1)Manore M., Thompson J. Sports nutrition for health and performance. Human Kinetics, USA, 2000.

 2)McArdle WD, Katch FI, Katch VL. Exercise physıology: Energy, Nutrition and Human Performance, Williams and Wilkins A Waverly Company, 1996.

 3)Konu ile ilgili diğer internet siteleri ve makaleler

 
3. BES317 YEME BOZUKLUKLARI 
S 2 0 0 2 2 2
 

Dersin içeriği: Yeme bozukluklarına giriş, Aşırı zayıflık ve az yemek yeme, Anoreksiya nevroza, Bulimiya nevroza, Tıkınırcasına yeme sendromu, Gece yeme sendromu ve diğerleri, Duygusal yeme davranışları, Diyetsel kısıtlama ve kontrollü yeme, Yeme bozukluklarında tıbbi beslenme tedavisi, Atletlerde yeme bozuklukları konuları anlatılacaktır.

 Kaynaklar:

 1)Becker AE, Grinspoon SK, Klibanski A, Herzog DB. Eating disorders. New England Journal of Medicine, 1999; 340(14): 1092-8. 

 2)Andersen AE. Eating disorders in males. In: Brownell KD, Fairburn CG, eds. Eating disorders and obesity: a comprehensive handbook. New York: Guilford Press, 1995; 177-87.

 

 
4. BES319

AKADEMİK ÇEVİRİ I

S 2 0 0 2 2 2
 

Dersin içeriği: Kompleks cümle çevirileri, Karmaşık cümle analizi, Cümle içindeki kısaltmalar, Paragraf çevirisi yapılarak akademik çeviri teknikleri anlatılacaktır 

5. BES321 BESİN TOKSİKOLOJİSİ  S 2 0 0 2 2 2
 

Dersin İçeriği: Besinlerde toksik etki oluşturabilecek doğal bileşikler, kimyasal kirleticiler ve insan sağlığı üzerine etkileri, Türkiye’de ve Dünya’da besin toksikolojisi ile ilgili yasal düzenlemelerdir.

 Kaynaklar:

 1.Kodeks Alimentaryus Komisyonu, www.codexalimentarius.net 

 2.Gıda ve Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi http://www.gkgm.gov.tr/mevzuat/kodeks/kodeks_liste.html 

 3.Preedy VR., Watson RR. (2005). Revıews In Food and Nutrıtıon Toxıcıty (Edited by) Volume 3, CRC press.

 
6.   BES323 GENEL İLAÇ BİLGİSİ 
S 2 0 0 2 2 2
 

Dersin İçeriği: İlaç bilgileri, kullanma yöntemleri ve şekillerine yönelik ilaç bilgileri, İlaçların etkisini değiştiren faktörler ve ilaç etkileşimleri, farmakodinamik, Farmakokinetik hakkında genel bilgiler,

 Kaynaklar:

 1. Prof.Dr.M.İ.Cingi.Prof.Dr.M.Erol.1991. Farmakoloji Eskişehir.

 2. Prof.Dr. İ.Dökmeci. Sağlık Yüksek Okulları İçin Farmakoloji. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji.

 
7.  BES325  İMMÜN SİSTEM VE İMMÜNONÜTRİSYON   S 0  0  2  2
 

Dersin İçeriği: İmmün Sistem Tanımı, İmmün Sistem Organları, İmmün Sistem Fonksiyonları ve İmmün Yanıt, Humoral ve Hücresel İmmünite, İnflamasyon ve İmmünosupresifler, Malnutrisyon,Obezite ve İmmün Fonksiyonlar, İmmünutrientler/Glutamin, Arginin/ w-3 yağasitleri, Selenyum, Çinko, Bakır, Folik Asit, A vitamini, C vitamini, Cerrahi Dışı ve Cerrahi Onkolojik Hastalıklarda İmmünonutrisyon, Kritik ve Bazı Kronik Hastalıklarda İmmünonutrisyon konuları anlatıcaktır.

 Kaynaklar:

 1)Mahan L.K., Escott-Stump S. Krause's Food, Nutrition and Diet Therapy, 10th Edition, W. B. Saunders Company, USA, 2000.

 2)Friedland,J.,Lightstone L. Infection and Immunity,2th Edition,Taylor Francis Group,UK,2004.

 
8.   BES327  KRONİK HASTALIKLAR VE BESLENME I   S  0  2 
 

Şişmanlık, yeme bozuklukları, Diabetes Mellitus, Metabolik Sendrom, Reaktif hipoglisemi, koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon, gastrointestinal sistem hastalıkları, enteral-parenteral beslenme, etiyolojisi, komplikasyonları, klinik belirtileri ve tıbbi beslenme tedavilerini öğretmek, beslenme tedavileri ile ilgili pratik uygulama yapmaktır.

 Kaynaklar

 1.Baysal, A., Aksoy, M., Besler, T., Bozkurt, N., Keçecioğlu, S., Mercanlıgil, S., Merdol-Kutluay, T., Pekcan, G., Yıldız, E. (2011). Diyet El Kitabı (6.Baskı). Ankara: Hatiboğlu Yayınevi

 2.Uluslararası Beslenme ve Diyet Dergileri (Euro. J. Clin. Nutr. JADA, Am J ClinNutr vb.) 

 
 9.  BES329  YAŞAM BOYU BESLENME   S 2  2  2 2
 

Ders İçeriği: Beslenmenin yaşamın her döneminde önemli olduğunu, kişiye ve duruma göre değişiklik gösterebildiğini anlatır. Özellikli durumlarda beslenmenin nasıl olması gerektiğini belirler.

 Kaynaklar

1.Baysal, A., Aksoy, M., Besler, T., Bozkurt, N., Keçecioğlu, S., Mercanlıgil, S., Merdol-Kutluay, T., Pekcan, G., Yıldız, E. (2011). Diyet El Kitabı (6.Baskı). Ankara: Hatiboğlu Yayınevi
2.Uluslararası Beslenme ve Diyet Dergileri (Euro. J. Clin. Nutr. JADA, Am J ClinNutr vb.) 

 
10.   BES331  DOĞUMSAL METABOLİK HASTALIKLARDA BESLENME TEDAVİSİ I  2  0  2  2 2
 

Dersin içeriği: Klinikte vaka izlemi, akut gastroenteritler, malnütrsiyon, laktoz intoleransları, diğer karbonhidrat malabsorpsiyonları, çölyak hastalığı ve diğer protein malabsorpsiyonları, besin alerjileri, enteral-parenteral beslenme, onkolojik hastalıklarda beslenme tedavileridir. 

Kaynaklar:

1. Kliegman RM (ed). Nelson Pediatrinin Temelleri (Çev. Ed.: Ovalı F, Altındiş M). Nobel Tıp, 2008.
2. World Health Organization Publications. Infant and young child feeding. Model chapter for textbooks for medical students and allied health professionals, 2009. (online:http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/9789241597494/en/index.html)
3. Köksal G, Gökmen H. Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi. Hatiboğlu Yayınevi, 2000

 11.  BES305

BESLENME EĞİTİMİ VE DANIŞMANLIĞI

 S  0  2  2  3
 

Dersin içeriği: Eğitim tanımı ve prensipleri, eğitim yöntem ve araçları, eğitim yaparken iletişim teknikleri, yetişkin ve çocuk eğitiminin temel özellikleri, davranış değiştirme tedavisi temel ilke ve uygulamaları, eğitim materyalleri hazırlama, anlatım, eğitim modeli örnekleri demonstrasyonu, öğrencilerin eğitim araçları ve modülü hazırlamaları ve sunmaları, önerilen bir kitabın okunması ve sınıfta tartışılması yapılacaktır.

Kaynaklar:

1. Nutrition Education, Isabel Contento, Jones and Barlett Publishers, 1st Edition
2. Journal of Nutrition Education 

 
12.  BES311   BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I  S  0  4
 

Dersin içeriği : Biyoistatistiğe giriş, Tanımlayıcı istatistikler, SPSS paket programı ile veri girişi ve değerlendirilmesi, Tablo ve grafik yapım yöntemler, Olasılık dağılımları, Hipotez testleri konuları anlatılacaktır.

Kaynaklar:     

1.Glantz SA. Primer Biostatistics. Mc Graw-Hill, NewYork, 1996
2.Cula S, Muluk FZ. Temel İstatistik Yöntemler. Başkent Üniversitesi, Ankara, 2006
3.Tezcan S. Epidemiyoloji. Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı, Ankara, 1992.
4.Özdamar K. SPSS ile Biyoistatistik. 3. baskı. Kaan Kitabevi, 1999

 

 
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. 3. SINIF VI. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)
SIRA
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U L  TS  K AKTS
1.  BES302

TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI VE EPİDEMİYOLOJİSİ

Z 2 0 0 2 2 3
   

Dersin içeriği: Türkiye’de ve dünyada görülen beslenme sorunları ve epidemiyolojisi, protein-enerji malnutrisyonu, şişmanlık, diyete bağlı kronik hastalıklar, demir yetersizliği anemisi, iyot yetersizliği hastalıkları, diş çürükleri, çinko yetersizliği, raşitizm, osteomalasi, osteoporoz, vitamin yetersizlikleri, folik asit yetersizliği vd. ve epidemiyolojisi, yaşlı beslenmesi, afet durumlarında beslenmenin yönetimi, besin destekleri ve besin zenginleştirme, toplum sağlığında beslenme genomiği, ulusal besin ve beslenme plan ve politikaları  konuları anlatılacaktır.   

Kaynaklar:     

1. Michael J. Gibney, Barrie M. Margetts, John M. Kearney ve Lemore Arab. Public Health Nutrition 1st Edition, 2004, Blackwell Publishing
2. Nweze Eunice Nnakwe. Community Nutrition 1st Edition, 2009, Jones and Bartlett Publishers
3. WHO publications
2.  BES306

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ II

Z 3 0 0 3 3 4
 

Dersin içeriği: Toplu beslenme sistemlerinde ticari işletmeler ve bu işletmelerde organizasyon/ mutfak personeli, ticari işletmelerde mutfak/restoran planı, geniş çapta hazırlama ve pişirme yöntemleri, servis yöntemleri, hijyen/HACCP, ISO 22000, maliyet kontrolü. 

Kaynaklar:     

1-Gisslen W, Essentials of Professional Cooking ,John Wiley & Sons Inc, USA, 2004.
2-Marriott N G, Principles of Food Sanitation, Fourth Edition, An Aspen Publication, Gaithersburg, Mayland, 1999.
3.  BES308

ÇOCUK HASTALIKLARINDA BESLENME TEDAVİSİ II

Z 3 2 0 5 4 5
 

Dersin içeriği: Enteral ve parenteral beslenme, prematürelik, kistik fibrozis, kalıtsal metabolizma hastalıkları, neoplastik hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları, nörolojik hastalıklar ve beslenme tedavileridir.  

Kaynaklar:     

1. Kliegman RM (ed). Nelson Pediatrinin Temelleri (Çev. Ed.: Ovalı F, Altındiş M). Nobel Tıp, 2008.

2. World Health Organization Publications. Infant and young child feeding. Model chapter for textbooks for medical students and allied health professionals, 2009. (online:http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/9789241597494/en/index.html)

3. Köksal G, Gökmen H. Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi. Hatiboğlu Yayınevi, 2000. 
4. BES310

HASTALIKLARDA DİYET TEDAVİSİ II

Z 3 2 0 5 4 5
 

Dersin içeriği: Enfeksiyon, AIDS, Kanser ve Beslenme, Böbrek Hastalıkları ve Beslenme, Karaciğer Hastalıkları ve Beslenme, Yanık, Pre-Postop Beslenme, Test Diyetleri, İlaç-Besin Etkileşimi, Allerji ve Beslenme, Bazı Nörolojik - Psikiyatrik Hastalıklar ve Beslenme, Enteral ve Parenteral Nütrisyon  konuları anlatılacaktır.

 Kaynaklar:     

1.Baysal, A., Aksoy, M., Besler, T., Bozkurt, N., Keçecioğlu, S., Mercanlıgil, S., Merdol-Kutluay, T., Pekcan, G., Yıldız, E. (2011). Diyet El Kitabı (6.Baskı). Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.

2.Uluslararası Beslenme ve Diyet Dergileri (Euro. J. Clin. Nutr. JADA, Am J ClinNutr vb.) 

5.  BESSEC6YY BESLENME VE DİYETETİK 6YY SEÇMELİ DERSLER  S 2 2 0 4 3 4
6.  BESSEC6YY BESLENME VE DİYETETİK 6YY SEÇMELİ DERSLER  S 2 0 0 2 2 3
  7.  BESSEC6YY   BESLENME VE DİYETETİK 6YY SEÇMELİ DERSLER   S  2  0  0  2
  8.   BESSEC6YY  BESLENME VE DİYETETİK 6YY SEÇMELİ DERSLER   S  2  0  2  2  2
 9.  BES330  YAZ STAJI  Z 0 0 0  2  2
     
 Toplam   19 6 0 25 22 30
 3. SINIF VI. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ
 SIRA
NO
 DERS KODU  DERS ADI  Z/S  U  L  TS   AKTS
1. BES314  KANSER VE BESLENME  S 2 0 0 2 2 2
 

Dersin İçeriği: Kanser, kanser oluşumu, kliniği, tedavisi, kanser hastalarında beslenme uygulamaları, besin, besin öğesi ve besin bileşenlerinin kanser oluşumu ve süreci üzerine etkileri, kanser hastalarında kullanılan beslenme destek ürünleri, besin karsinojenleri konuları anlatılacak.

 
2. BES316 BESİN İLAÇ ETKİLEŞİMİ 
S 2 0 0 2 2 2
 

Dersin İçeriği: Çeşitli ilaç ve ilaç grupları ile besin ve besin ögeleri arasındaki etkileşimler; İlaç tedavisinin beslenme durumuna etkisi; ilaçlar ile karbonhidrat, protein, lipit, vitamin ve mineraller arasındaki etkileşimleri anlatılacak.

Kaynaklar:

1. Handbook of Drug-Nutrient Interactions. Joseph I. Boullata., Vincent T. Armenti. Humana Press, (2010). 
2. Nutrient-Drug Interactions. Kelly Anne Meckling. CRC/Taylor&Francis. (2007)

 
3. BES318  AKADEMİK ÇEVİRİ II  S 2 0 0 2 2 2
 

Dersin İçeriği: Kompleks cümle çevirileri, Karmaşık cümle analizi, Cümle içindeki kısaltmalar, Paragraf çevirisi yapılarak akademik çeviri teknikleri anlatılacaktır.

 
4. BES320 ENTERAL VE PARENTERAL BESLENME 
S 2 0 0 2 2 2
   

Dersin İçeriği: Yetişkin hastaların beslenme durumunun saptanması, Yetişkin hastalarda enteral ve parenteral beslenme yöntemleri, gereksinmeler, ürünlerin öğrenilmesi, Enteral ve parenteral beslenme tedavisi yöntemlerindeki farklı uygulamalar ve yaklaşımların tartışılması, Yetişkin hastalarda enteral ve parenteral beslenme uygulamaları anlatılacaktır.

Kaynaklar:

1.Gottsschlich MM, Fuhrman MP, Hammond KA, Seidner DL. ASPEN. The Nutrition Support Practise, A Clinical science and practice of nutrition support- A case based core curriculum. American Society for Parenteral and Enteral Nutrition. Kendall/Hunt Publishing Company, 2001.
2.Silberman H. Parenteral and Enteral Nutrition, Appleton and Lange, 1989.

5. BES322  DOĞUMSAL METABOLİK HASTALIKLARDA BESLENME TEDAVİSİ II  S 2 0 0

2

2 2
 

Dersin içeriği: Klinikte vaka izlemi, akut gastroenteritler, malnütrsiyon, laktoz intoleransları-diğer karbonhidrat malabsorpsiyonları, çölyak hastalığı ve diğer protein malabsorpsiyonları, besin alerjileri, enteral-parenteral beslenme, onkolojik hastalıklarda beslenme tedavileri anlatılacaktır. 

Kaynaklar:     

1. Kliegman RM (ed). Nelson Pediatrinin Temelleri (Çev. Ed.: Ovalı F, Altındiş M). Nobel Tıp, 2008.
2. Köksal G, Gökmen H. Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi. Hatiboğlu Yayınevi, 2000.
3. Elmacıoğlu F. Anne ve Bebek Beslenmesi. Hatiboğlu Yayınevi, 2008. 
6.   BES324  FİTOTERAPİ S 2 0 0 2 2 2